News Nov 23-29

330 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
330
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

News Nov 23-29

 1. 1. NOV 23 Digital News Update 29
 2. 2. ยอดส่ ง Twitter ทะลุ 1 พันล้ านข้ อความทุก 2.5 วัน 29 DigitalNOV GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/news/twitter-tweet/ซีอีโอ Twitter อย่าง Dick Costolo ประกาศสถิติลาสุดของบริ การเครือข่ายสังคมยอดฮิต ว่า Twitter นั ้นให้ บริการรับส่งข้ อความ Tweet มากกว่า 15,000 ข้ อความต่อ ่วินาที โดยทั ้ง 15,000 ข้ อความ Tweet นี ้ถูกส่งไปแสดงยังไทม์ไลน์มากกว่า 1.3 ล้ านไทม์ไลน์ (ไทม์ไลน์หรือ timeline นั ้นเป็ นหน้ าแสดงข้ อความ Tweet จากผู้ใช้ Twitter รายอื่นที่เรา follow หรือติดตามอยู่) 1
 3. 3. Stella Artois Carollers App 29 DigitalNOV GlobalAdverbloghttp://www.adverblog.com/2012/11/29/stella-artois-carollers-app/Belgian beer company, Stella Artois, has created an interactive Facebook app that allows you to send a group of carolersto your home or your friend’she app allows you to enter a name, home address, and personal message. Shortly after, a video will begin streaming,featuring the carolers making their way to the specific home. The video integrates Google Street View, so you can seenear-by scenery going past the car windows.Try out the application yourself on Stella Artois’ Facebook Page. The app is available globally. 2
 4. 4. มาแล้ ว รายการทีวีโซเชียลเรียลไทม์ ! 28 DigitalNOV GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/brand-marketing/brand-move/bravo-real-time-social-television-game/สิงที่ Bravo ทานั ้นถูกเรียกว่าเป็ น “new kind of social television” หรือระบบโทรทัศน์บนเครือข่ายสังคมชนิดใหม่ โดยรายการ Play Live ถูกออกอากาศระหว่าง ่รายการ Watch What Happens Live เมื่อช่วง 5 ทุ่มของวันที่ 26 รายการมีคาถามถึงผู้ชมให้ ร่วมตอบความเห็นโพลสารวจความคิดเห็น ซึงผลโพลจะถูกแสดงด้ านล่างหน้ าจอ ่แบบเรียลไทม์ 3
 5. 5. Chevrolet ดึง Siri ชนคู่แข่ งปี หน้ า 27 DigitalNOV GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/news/biz-news/siri-chevrolet/Siri นั ้นเป็ นคุณสมบัติผ้ ช่วยส่วนตัวที่ผ้ ใช้ iPhone 4S และ iPhone 5 จะสามารถโต้ ตอบสอบถามข้ อมูลที่อยากรู้ได้ ล่าสุด Siri จะขยายตลาดมาสูระบบ Chevrolet ู ู ่MyLink ซึงเป็ นระบบให้ ข้อมูลและความบันเทิงที่ General Motors เรียกว่าระบบ infotainment system ที่มาจากการประสมคาว่า info และ entertainment ่นอกจากต่อสายโทรศัพท์ ระบบ Siri ในรถยังสามารถเปิ ดเพลงจาก iTunes, การฟั งหรือเขียน SMS เพื่อส่งต่อ รวมถึงการใส่ข้อมูลปฏิทินงาน 4
 6. 6. เจาะลึก LINE Marketing 27 DigitalNOV GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/media-ads/line-marketing-1/หลังจากความสาเร็จของ LINE Messenger Chat NHN ยังต่อยอดแอพพลิเคชันอื่นๆ ให้ กบ LINE อีกเช่น LINE Camera, LINE Brush, LINE Card และ ่ ัLINE Birzzle และล่าสุด เมื่อสัปดาห์ก่อน NHN ได้ เปิ ดตัวเกมใหม่ 3 เกมที่มาพร้ อมกับสติ๊กเกอร์ ให้ เราได้ ดาวน์โหลดกัน คือ LINE Pop, LINE Cartoon Wars และLINE Patapoko Animal 5
 7. 7. IKEA โชว์ แอปฯใหม่ ออกแบบห้ องได้ ตามจินตนาการ 27 DigitalNOV GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/ikea-klippbok/Scrapbook คือส่วนหนึงของวัฒนธรรมของฝรั่งที่ชอบตัดแปะภาพสวยๆ ลงในสมุดเพื่อเก็บไว้ ดเู ป็ นความทรงจา ทาง IKEA ก็ได้ นาไอเดียนี ้มาดัดแปลงเป็ นแอปฯ ที่มีชื่อเก๋ๆ ่ว่า KlippbokKlippbok คือ แอปฯ ที่ช่วยให้ ใครก็ได้ สามารถออกแบบห้ องสวยๆ ของตัวเองได้ แค่นาเฟอร์ นิเจอร์ สวยๆ ของอิเกียมาลากและวางลงในพื ้นที่ว่างๆโดยทุกสินค้ าสามารถขยาย หมุน กลับด้ าน และเรียงซ้ อนทับกันได้ จึงทาให้ ร้ ูสกว่าสินค้ าทุกชิ ้นถูกจัดวางเหมือนที่เราออกแบบห้ องของเราได้ จริงๆ ึ 6
 8. 8. Hyundai i30: A New Type of Virtual Test Drive 27 DigitalNOV GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/hyundai-i30-a-new-type-of-virtual-test-drive/We’ve all seen a tonne of different ‘Virtual Test Drive’ campaigns from around the world, but I can’t remember everseeing one like this… For the launch of the new Hyundai i30 in South Afarica, iLogic Agency have created this Virtual TestDrive Game with the aim of injecting ‘fun’ into what is normally a pretty boring virtual test drive experience. The VirtualTest Drive game is played while sitting in a real car with in-window projectionshttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7TD3tVvvXUE 7
 9. 9. Sony โชว์ “แกลเลอรี่ภาพถ่ ายเรียลไทม์ ” 26 DigitalNOV GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/brand-marketing/strategy-brand-marketing/sony-real-time-photo-gallery/ยักษ์ ใหญ่อิเล็กทรอนิกส์แดนญี่ปนอย่าง Sony ประเดิมศักราชใหม่ของแกลเลอรี่แสดงภาพของศิลปิ นแห่งอนาคต ด้ วยการแจ้ งเกิดแกลเลอรี่ภาพที่สามารถแสดงภาพถ่ายใหม่ของศิลปิ น ุ่ชื่อก้ องแบบเรียลไทม์ ถือเป็ นการนาความรู้จากกระแสความนิยมเครือข่ายสังคมการแชร์ ภาพถ่าย Instagram มาประยุกต์ใช้ ได้ อย่างสร้ างสรรค์http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9foLxkjsbuk 8
 10. 10. Social Media Revolution Video v4 2012 21 DigitalNOV GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/social-media-revolution-video-v4-2012/Well, here we go again! The super world famous Socialnomics “Social Media Revolution” video #4 is here and has beenupdated with all the latest 2012 stats. Created by the social guru, Erik Qualman from Socialnomics, the video is ananimated infographic telling the story of how social is taking over the world through an array current statisticshttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QUCfFcchw1w 9
 11. 11. โนเกียปรับแผนที่ครังใหญ่ Rebrand ใหม่ เป็ น HERE Maps ้ 21 DigitalNOV GlobalVeedvilhttp://www.veedvil.com/news/nokia-here-maps/ตลาดแผนที่เริ่มสนุกขึ ้นอีกแล้ วเมื่อโนเกียปรับ platform แผนที่ใหม่ครั ้งใหญ่และทาการรีแบรนด์ชื่อจาก Nokia Maps มาเป็ นHERE Maps ซึงเปิ ดตัวภายใต้ ่โดเมน Here.com ซึงเมื่อเข้ าไปยังเว็บไซต์นี ้ผู้ใช้ จะเข้ าไปใช้ งานด้ วย Nokia account ได้ โดยจะดึงข้ อมูลแผนที่จากโทรศัพท์มาแสดงผลบนหน้ าเว็บได้ และยังสามารถสร้ างแผนที่ ่ระบุข้อมูลเข้ าไปเป็ นของเราเองได้ อีกด้ วย และแน่นอนฟี เจอร์ พื ้นฐานต่างๆที่แผนที่ทวไปมีอย่าง Google Maps, Apple Maps ก็มีเช่นกันบน HERE Maps นี ้อย่างเช่น ั่ฟี เจอร์ ยอดนิยมตอนนี ้คือ 3D mapping 10

×