Up nt

300 views
234 views

Published on

unitat de programació: integrem les TIC a laula

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
300
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Up nt

 1. 1. <ul><li>UNITAT DE PROGRAMACIÓ
 2. 2. INTEGREM L’ÚS DE LES TIC A L’AULA
 3. 3. Blanca COSTA
 4. 4. Remigi MARGALEF
 5. 5. Marta NEIRA
 6. 6. Anna SABATÉ
 7. 7. EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 8. 8. CURS 2010-2011
 9. 9. Gerardo MENESES
 10. 10. CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
 11. 11. Durada: 12 sessions d’una hora cadascuna.
 12. 12. Període: segon trimestre.
 13. 13. Curs escolar: 2010-2011.
 14. 14. Grup classe a la que va destinada: Cicle Mitjà, curs de tercer.
 15. 15. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES:
 16. 16. Títol de la unitat de programació:
 17. 17. Àrees que s’inclouen:
 18. 18. Àrea de llengua catalana.
 19. 19. Àrea de llengua castellana.
 20. 20. Justificació de la unitat:</li></ul>Ens trobem a l’escola rural Valdelors de Vandellòs; en aquesta hi ha un total de 72 alumnes. La unitat que es proposa a continuació va destinada als alumnes de tercer de primària d’aquesta escola. En total són 10 alumnes: 4 nens i 6 nenes.<br />A partir dels coneixements previs adquirits al Cicle Inicial pel que fa a la narració i l’expressió correcta en la llengua, aprofundirem en la cohesió, el contingut i la coherència d’aquesta. Els alumnes elaboraran la seva pròpia narració que serà valorada pels altres companys de l’aula. <br />Les tres sessions s’aniran repetint al llarg de tot el segon trimestre per tal de poder fomentar i treballar la idea de passar textos al ordinador. <br /><ul><li>Objectius d’aprenentatge:
 21. 21. Aplicar amb seguretat la ortografia de base, tenint clares les normes ortogràfiques, el lèxic i la puntuació.
 22. 22. Elaborar una redacció coherent.
 23. 23. Respectar el torn de paraula de cada alumne quan llegeix la pròpia redacció.
 24. 24. Aplicar el propi criteri per seleccionar la redacció més ben elaborada i coherent.
 25. 25. Saber treballar en grup.
 26. 26. Escoltar i respectar els altres.
 27. 27. Utilitzar les eines bàsiques del processador de text Microsoft Word per poder-hi redactar un escrit.
 28. 28. Mostrar agilitat a l’hora d’utilitzar l’ordinador.
 29. 29. Competències bàsiques:
 30. 30. Competència lingüística i audiovisual.
 31. 31. Tractament de la informació i competència digital.
 32. 32. Competència d’aprendre a aprendre.
 33. 33. Competència d’autonomia i iniciativa personal.
 34. 34. Continguts del currículum de primària:
 35. 35. Àrea:
 36. 36. Llengua catalana i literatura:
 37. 37. Dimensió comunicativa:
 38. 38. Parlar i conversar:
 39. 39. Participació activa i col·laborativa en interaccions en grup.
 40. 40. Exposició de temes de manera ordenada i comprensible.
 41. 41. Producció de textos escrits
 42. 42. Escoltar i comprendre:
 43. 43. Interès, respecte i audició reflexiva davant les intervencions dels altres.
 44. 44. Llegir i comprendre:
 45. 45. Interès i curiositat per llegir qualsevol text.
 46. 46. Interès pels textos escrits com a font d’informació i d’aprenentatge.
 47. 47. Escriure:
 48. 48. Escriptura de textos escrits o audiovisuals senzills produïts en diferents situacions per: narrar, descriure, explicar fenòmens o fets...
 49. 49. Coneixement del programari de tractament de textos, d’edició gràfica, i de presentació que els permeti escriure un text, inserir imatges.
 50. 50. Interès per la bona presentació dels textos escrits i per aplicar-hi els coneixements ortogràfics apresos. Sentit estètic en la seva presentació formal.
 51. 51. Criteris d’avaluació:</li></ul>Exposar la redacció de forma ordenada i comprensible a partir d’un guio i utilitzant els recursos adequats.<br />Llegir de manera autònoma i comprensiva, mostrant interès per llegir tot tipus de textos.<br />Revisar el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació.<br />Mostrar seguretat en l’ortografia de base i coneixement de les normes ortogràfiques que responen a lleis constants.<br />Passar de forma correcte el text a l’ordinador amb l’ajuda d’altres companys. <br />Aprendre a utilitzar els diferents recursos telemàtics necessaris per cercar imatges.<br /><ul><li>Activitats d’ensenyament aprenentatge:
 52. 52. L’activitat d’aprenentatge es durà a terme en tres sessions consecutives (exposades a continuació) que s’aniran repetint al llarg del trimestre.</li></ul>Sessió 1:<br />Per elegir la temàtica de la redacció se seguiran dos procediments diferenciats, un cada tres setmanes. Un consistirà en que la mestra proposi diferents temes relacionats amb la situació actual i els nens, mitjançant la votació democràtica, escolliran el que més els interessi. L’altre, consistirà a elegir un personatge, un lloc i un objecte d’una caixa amb diferents possibilitats.<br />La llengua a utilitzar s’anirà intercalant depenent de les necessitats del moment.<br />Abans d’elegir el tema però, la mestra recordarà als alumnes tot el que han de tindre en compte: l’ortografia, la cohesió, el context, l’ordenació, etc. Un cop feta la redacció, els alumnes li entregaran a la mestra per corregir-la.<br /><ul><li>Materials:
 53. 53. 10 fulls de blanc DIN-A4.
 54. 54. 10 llapis.
 55. 55. 6 gomes d’esborrar.</li></ul>Sessió 2: <br />Les redaccions ja corregides per la mestra seran repartides a cada alumne. Aquest, per ordre, llegirà la seva redacció davant la resta de la classe; la mestra haurà d’emfatitzar la importància de la bona expressió oral en públic: gesticulació, pronunciació, vocalització.... Tots els alumnes l’escoltaran i estaran atents, per poder desprès donar el seu criteri i votar la que més els hi hagi agradat. Mentrestant, hauran d’anotar en un full algun aspecte rellevant de la exposició de cada company.<br />Un cop tots els alumnes hagin llegit la lectura, amb la pissarra digital i amb una taula de base, un alumne elegit a sort apuntarà les votacions que es vagin fent de les redaccions dels companys. Les tres més votades seran les elegides per ser passades a l’ordinador.<br /><ul><li>Materials:
 56. 56. Pissarra digital.
 57. 57. 10 folis en blanc.</li></ul>Sessió 3: <br />Els alumnes guanyadors, hauran de passar el seu text a ordinador; per fer-ho, escolliran a dos companys cadascú per tal que l’ajudin a passar-ho, donar idees, decorar el full, buscar imatges, fer la confecció... un treball amb grup que, un cop finalitzat, es penjarà a la cartellera de la classe. <br />Seguidament es farà un petit col·loqui sobre com ha anat el treball, es mostraran els resultats obtinguts, es parlaran dels dubtes que han sortit...<br /><ul><li>Materials
 58. 58. Tres ordinadors
 59. 59. Impressora </li></ul>9) Atenció a la diversitat: <br /><ul><li>A l’hora d’elegir les redaccions guanyadores, la professora haurà d’intentar, de forma subtil, que al llarg de tot el trimestre surtin tots els alumnes guanyadors. Per exemple: remarcar els aspectes positius, remarcar les pífies dels que sempre guanyen...
 60. 60. S’avaluarà l’evolució de cada alumne tot tenint en compte el seu punt de partida.
 61. 61. Reflexió sobre la pràctica:</li></ul>Un cop acabades les activitats, el/la mestre/a, valorarà l’aprenentatge aconseguit segons els objectius proposats i modificarà el que cregui convenient per millorar els resultats. Es tindrà molt en compte l’apartat de les noves tecnologies, essent així, si la mestra ho creu convenient, hi invertirà més o menys hores en la tasca. <br />

×