Presentació Reunió 3r

1,897 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,897
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
50
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentació Reunió 3r

 1. 1. REUNIÓ D’AULA DE 3r Curs 2007-08
 2. 2. Tutors i mestres especialistes <ul><li>Tutora de 3rA: Elena Morón </li></ul><ul><li>Tutora de 3rB: Raquel López </li></ul><ul><li>Especialistes: </li></ul><ul><li>- Anglès: Diego Escobar </li></ul><ul><li>- Música: Clara Cots </li></ul><ul><li>- Educació Física: Quima Pomar </li></ul><ul><li>- Educació Especial: Assumpció </li></ul><ul><li>Biblioteca: Manoli Martínez </li></ul>
 3. 3. Què cal treballar? <ul><li>ELS HÀBITS </li></ul><ul><li>Consolidar i ampliar els hàbits i actituds treballats a Cicle infantil i Inicial. </li></ul><ul><li>Hàbits de treball personal a casa. </li></ul><ul><li>Hàbits d’higiene i salut: mocadors, alimentació equilibrada, dormir 10 h.,.. </li></ul>
 4. 4. OBJECTIUS EDUCATIUS DEL CICLE MITJÀ <ul><li>Consolidació de les matèries instrumentals </li></ul><ul><li>Reforç i evolució d’hàbits i actituds. </li></ul><ul><li>Adquisició de tècniques de treball. </li></ul><ul><li>Educació Integral (física, afectiva, intel·lectual, social i ètica) </li></ul>
 5. 5. Agenda <ul><li>Eina imprescindible per estar ben organitzats. </li></ul><ul><li>Cal anotar bé els deures i també la seva finalització. </li></ul><ul><li>Eina de comunicació amb els pares: sol·licituds d'entrevistes, comunicats, faltes d'assistència... </li></ul><ul><li>L'alumne la de portar sempre i els pares de tant en tant cal revisar-la. </li></ul><ul><li>No es pot perdre ni es pot arrancar fulls. </li></ul><ul><li>És aconsellable que els pares de tant en tant la vagin mirant. </li></ul>
 6. 6. Àrees d’aprenentatge ÀREES LLENGUA CATALANA LLENGUA CASTELLANA ANGLÈS MATEMÀTIQUES MEDI NATURAL MEDI SOCIAL EDUCACIÓ MUSICAL EDUCACIÓ FÍSICA TALLERS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA CREENCES O RELIGIÓ
 7. 7. Llengua catalana <ul><li>S'incideix en els següents aspectes: </li></ul><ul><li>Expressió i comprensió oral. </li></ul><ul><li>Lectura </li></ul><ul><li>Fonètica i ortografia: signes de puntuació, sons i grafies de les vocals, terminacions del plurals, separació de síl·labes, accentuació, ús de l’apòstrof, dígrafs. </li></ul><ul><li>Lèxic : ús del diccionari, sinònims i antònims, comparació, refranys i frases fetes, famílies de paraules. </li></ul><ul><li>Diferents tipus de text </li></ul><ul><li>Gramàtica : distinció de les categories gramaticals, ús dels diferents tipus de frases (enunciatives, interrogatives i exclamatives), ús dels pronoms personals... </li></ul>
 8. 8. Llengua Castellana <ul><li>El Castellà es treballarà com a segona llengua. Així mateix remarquem els aspectes bàsics a treballar són: </li></ul><ul><ul><li>Portar als alumnes a un domini estàndard de la llengua. </li></ul></ul><ul><ul><li>Potenciar, arrodonir i enriquir l’expressió oral. </li></ul></ul><ul><ul><li>Facilitar l’accés a la llengua escrita. </li></ul></ul><ul><ul><li>Incidir i consolidar els aspectes, les normes i els usos, que presenten alguna dificultat i que són pròpies de la segona llengua. </li></ul></ul><ul><li>Es fa un treball sistemàtic d’expressió i comprensió oral i escrita. Realització de dictats, lectures i comprensions de textos escrits, recitació i memorització de poemes, endevinalles i dites. </li></ul>
 9. 9. Anglès <ul><li>Es treballen les qualitats bàsiques de la llengua: escoltar, parlar, llegir i escriure. </li></ul><ul><li>El vocabulari i estructures del Bugs 3 apareixen de forma cíclica al llarg de CM i CS, ampliant-ne cada vegada que surten de nou. </li></ul><ul><li>El mètode treballa a partir de petites històries que s’introdueixen amb un vídeo, pòsters i còmics. </li></ul>
 10. 10. Matemàtiques <ul><li>Recordem els quatre grans blocs a treballar: </li></ul><ul><ul><li>Numeració. </li></ul></ul><ul><ul><li>Magnituds i mesura. </li></ul></ul><ul><ul><li>Geometria. </li></ul></ul><ul><ul><li>Probabilitat i Estadística. </li></ul></ul><ul><li>Metodologia </li></ul><ul><li>A la setmana hi haurà una sessió de càlcul mental. </li></ul><ul><li>Es demanarà en tot moment la utilització correcta del vocabulari en tots els conceptes matemàtics. </li></ul><ul><li>Així mateix s'empraran: Jocs matemàtics i programes informàtics. </li></ul>
 11. 11. Medi Social <ul><li>El treball en l’Àrea de coneixement del medi social es fa a partir de l’entorn proper, la nostra comarca. Per això treballarem el Llibre d’ Argentona que complementarem en diferents sortides i activitats. </li></ul><ul><li>Medi Natural </li></ul><ul><li>Els continguts a treballar en MEDI NATURAL s’organitzen en dotze temes. En cada tema, estudiem alguns aspectes relacionats amb la salut i l’educació ambiental. </li></ul>
 12. 12. Educació Musical <ul><li>Treballem la motivació, la creativitat i la sensibilitat musical: </li></ul><ul><ul><li>Utilitzarem jocs musicals, audicions, danses,cançons i instruments varis. </li></ul></ul><ul><ul><li>Visió general de la història i de la teoria de la música. </li></ul></ul>
 13. 13. Educació Física <ul><li>Es continua treballant l’educació física des d’una perspectiva integral. </li></ul><ul><li>A 3r l'objectiu principal serà que els nens i nenes acabin de desenvolupar la motricitat bàsica per passar a un desenvolupament de la motricitat específica (esports i dansa) i de les qualitats físiques (força, flexibilitat, velocitat i resistència). </li></ul><ul><li>L'activitat es realitzarà en diferents espais : gimnàs ,pati o pista de bàsquet . </li></ul><ul><li>Els alumnes hauran de portar el calçat i equipament apropiat. </li></ul>
 14. 14. Creences o Religió <ul><li>CREENCES: </li></ul><ul><li>Les religions tribals: l'animisme. </li></ul><ul><li>El budisme. </li></ul><ul><li>El judaisme. </li></ul><ul><li>El cristianisme: l'Església Catòlica i la reforma protestant. </li></ul><ul><li>L’Islam </li></ul><ul><li>L’ateisme i l’agnesticisme. </li></ul><ul><li>Lectura del llibre i realització d’activitats: orals i escrites, confecció de murals... </li></ul><ul><li>RELIGIÓ: </li></ul><ul><li>La Humanitat a la recerca de Déu. </li></ul><ul><li>El perquè de la Religió. </li></ul><ul><li>Respostes de les grans religions. </li></ul><ul><li>Què vol dir la paraula “religió”. </li></ul><ul><li>Tots els pobles són fills de Déu. </li></ul><ul><li>Activitats, lectura de la Bíblia, murals… </li></ul>
 15. 15. Tallers <ul><li>Els dimecres, els alumnes fan tallers d'arts plàstiques i habilitats manuals de 11:30 a 1:00 del migdia. </li></ul><ul><li>Un taller té una duració trimestral, per tant cada alumne/na fa els següents tallers al finalitzar el curs: </li></ul><ul><li>- Taller de color: Diego </li></ul><ul><li>- Taller de dibuix:Elena </li></ul><ul><li>- Taller de volum: Raquel </li></ul>
 16. 17. Juguem amb els números <ul><li>Exercicis de rapidesa de càlcul. </li></ul><ul><li>Càlcul mental. </li></ul><ul><li>Jocs d'estratègia matemàtica. </li></ul><ul><li>Resolució de problemes. </li></ul>
 17. 18. Laboratori <ul><li>L'elaboració i coneixement del protocol al Laboratori. </li></ul><ul><li>La realització d'algunes de les activitats del Projecte de Ciència 6/12. </li></ul><ul><li>La realització d'activitats d'experimentació i/o pràctiques de Laboratori relacionades amb els temes de Medi Natural. </li></ul>
 18. 19. Biblioteca <ul><li>Ús de la Biblioteca escolar. </li></ul><ul><li>Lectures de llibres de tipologia diversa. </li></ul><ul><li>Els alumnes agafaran llibres en préstec de la biblioteca cada 15 dies durant la sessió programada dintre de l’horari. </li></ul><ul><li>És important que facin la lectura del llibre durant aquest període de temps a estones lliures a casa. </li></ul><ul><li>També es faran altres activitats d’animació a la lectura. </li></ul>
 19. 20. Taller d'expressió escrita <ul><li>Elaboració de textos escrits de diferents tipologies (descripcions, cartes, notícies, receptes, contes...) </li></ul><ul><li>L'ús de la llengua escrita com a regulador de la pròpia activitat. </li></ul><ul><li>La presentació formal dels textos (grafia, marges, títols...) </li></ul><ul><li>L'escriptura de textos a l'ordinador. </li></ul>
 20. 21. Informàtica <ul><li>L'ordinador com una eina d'aprenentatge de les diferents àrees. </li></ul><ul><li>L'adquisició de competències bàsiques de les TIC: processador de textos, presentacions, programes de càlcul, editors gràfics, correu electrònic, Internet.. </li></ul>
 21. 22. Tutoria <ul><li>Assemblea de classe: </li></ul><ul><ul><li>Afrontament i resolució de conflictes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Establiment de les normes de convivència de l'aula i de l'escola </li></ul></ul><ul><li>Treball de valors, emocions i sentiments. </li></ul>
 22. 23. L’atenció de la diversitat (reforç-AEE) <ul><li>A les àrees instrumentals de Català i Matemàtiques alguns alumnes aniran a l’aula d’Educació Especial. </li></ul><ul><li>Altres desdoblaments que es fan: biblioteca, informàtica, laboratori i una sessió d’anglès. </li></ul>
 23. 24. Relació família-escola Entrevistes família-mestres Al llarg del curs es farà com a mínim una entrevista convocada pel tutor i una altra al final de curs per comentar l’informe. Les famílies que considerin necessària una altra entrevista, cal que la sol·licitin prèviament al tutor. 3rA dimecres de 9 a 10h. 3rB dimarts de 9 a 10h. Informes Es donara a l’acabar cada trimestre un informe valorant l’adquisició d’aprenentatges dels alumnes, així també en el primer i últim informe de curs es posaran aspectes de la personalitat i de l’adquisició d’hàbits de treball. Per resoldre qualsevol incidència contacteu amb els tutors directament a través del telèfon de l’escola o de l’agenda.
 24. 25. Dret d’imatge <ul><li>S’intentaran publicar les fotos de les sortides, activi-tats… en l’espai web de l’escola, així com totes les informacions importants. </li></ul><ul><li>Es crearà una intranet (web restringida a usuari i amb contrasenya) per tal de que només hi hagi accès dels alumnes, pares i mestres de l’escola. </li></ul><ul><li>Demanem aquells pares que en el seu moment van de-negar l’autorització a la publicació d’imatges dels seus fills considerin aquesta nova proposta. </li></ul>
 25. 26. Sortides <ul><li>Tercer trimestre: </li></ul><ul><li>.- Biblioteca d’ Argentona. </li></ul><ul><li>.- Ajuntament. </li></ul><ul><li>.- Piscina. </li></ul><ul><li>- Zoo de Barcelona . </li></ul><ul><li>Segon trimestre: </li></ul><ul><li>.- Museu del càntir d’ Argentona. </li></ul><ul><li>.- Dijous gras: Basses de Can Castells </li></ul><ul><li>.- Titelles a Argentona </li></ul><ul><li>.- Visita al campanar </li></ul><ul><li>.- Sortida a Cosmocaixa </li></ul><ul><li>Primer trimestre </li></ul><ul><li>.- Sortida de convivència a la font del mig </li></ul><ul><li>.- Visita a la riera d’Argentona. </li></ul><ul><li>.- Teatre Vilassar de Mar. </li></ul><ul><li>.- Ruta Modernista </li></ul><ul><li>.- Foc a la llar </li></ul>
 26. 27. AMPA <ul><li>L’aula d’estudi . D e 5 a 7 de la tarda pels alumnes de CM I CS de dilluns a dijous. Es pot consultar el correu electrònic i Internet . </li></ul><ul><li>Llibres socialitzats . Moltes famílies s’han afegit aquesta proposta. El llibre de creences s’ha hagut de socialitzar per tothom ja que en principi s’anava aprofitar el del curs passat, però a l’haver el canvi de l’editorial no es va poder avisar perquè es comprés. </li></ul>
 27. 28. PRECS I PREGUNTES

×