SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
Projecte final: Festes i tradicions a l’escola

(El Nadal)

Àrea: Interdisciplinar
Justificació:

Grup/Nivell:

Temporització:

Període:

Curs escolar:

Professor:

Curs 2013-2014

Fran Orea

Les activitats es realitzaran
1r CI

en 6 sessions durant el mes

Mes de desembre

de desembre.
OBJECTIUS:

COMPETÈNCIES:
1.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

C. Comunicació lingüística:

-

Treballar la festa del Nadal

Comunicar-se mitjançant les TAC.

mitjançant l’ús de la pissarra digital.

Interpretar els missatges que rebem.

-

Comprendre i aprendre aspectes

2.

culturals entorn de la festivitat del
Nadal (tradicions).
-

Tractament de la informació i c. Digital:

-

Participar activament en les activitats del bloc.

-

Fer un bon ús del ratolí i del teclat per resoldre activitats amb la
pantalla digital.

Utilitzar l’ordinador per resoldre activitats.
3.

C. Social i ciutadana:

-

Fer servir el vocabulari propi del Nadal.

Conèixer literatura i música popular

Conèixer i respectar les normes del treball

-

Utilitzar de forma senzilla una càmera digital.

del Nadal (poemes, cançons,

en equip de la classe.

-

Participar de forma activa en totes les activitats.

rodolins, etc.)

Participar de forma activa i responsable.

-

Esforçar-se en fer produccions estèticament atractives (postal de

-

Treballar vocabulari propi del Nadal.

-

Escriure paraules i oracions senzilles

Valorar el gust per l’estètica en les seves

(copiar i produir).

produccions.

-

Treballar en equip i autònomament.

4.

5.

C. Cultural i artística.

C. Aprendre a aprendre.

nadal, decoració de l’avet i dibuixos).
-

Reflexionar sobre la forma d’obtenir i

estèticament atractives.
-

Valorar les presentacions acurades i

reproduir la informació.

Posar interès i atenció durant les
activitats.

6.

Autonomia i iniciativa personal.
Responsabilitzar-se en les tasques.
Posar interès i atenció.

CONTINGUTS:

-

El nadal: literatura popular i tradicions.

-

Ús d’internet i de la PDI.

-

Ús senzill de la càmera digital.

-

El treball autònom i en equip.

-

Gust per les presentacions acurades i estèticament atractives.

METODOLOGIA:

La metodologia vindrà definida per un bon ús de les noves tecnologies i el treball conjunt amb el mestre i els companys per tal de portar endavant les experiències. Estarà basada en
l’esforç personal i de grup i en la participació en totes les activitats de forma significativa a partir d’aprenentatges funcionals: observació directa i indirecta, interdisciplinarietat, diversificació
en l’organització de l’alumnat i ús de les TAC. El mestre té el paper de guia i d’orientador i així provocar interrogants, plantejar qüestions i estimular la creativitat.

Activitats d’ensenyament-aprenentatge:

Habilitats:

Organització:

Temps:

Recursos/material:

Gran grup

1h

Ordinador

Sessió 1: El conte de Carolina i el tió

Visionat del conte (10 ‘).

http://www.tv3.cat/videos/860039/Carolina-i-el-tio

Després faríem una conversa

Pantalla digital

sobre el conte i copiaríem en

Aula

una fitxa el títol del conte i

Full en blanc
dibuixaríem l’escena que més
els hagi agradat. Podrien
escriure una oració relacionada
amb el seu dibuix.
Sessió 2: La cançó M’agrada el Nadal de la Damaris Gelabert

Durant una setmana, cada dia,

Gran grup

veurien i escoltarien la cançó

Ordinador

durant 5

després de pujar del pati,

10’

Pantalla digital

dies

de “M’agrada el nadal” per tal
d’aprendre-la pel festival de
Nadal.
Des del bloc, les famílies
podran assajar la cançó a casa.
Sessió 3: El conte del petit avet

Visionat del conte (10’).

Gran grup

A continuació, el mestre passa

1h

individual

Ordinador
Pantalla digital

escenes del conte (imatges

Aula

congelades) i sortirà un alumne

Cartolines Din- a4

per explicar-les als companys i

Colors

entre tots, tornaran a contar el

Papers de colors de

conte.

diferents tipus

Decoraran un avet de cartolina

Càmera de fotos

semblant al del conte.
Es farà una foto dels avets
decorats i es penjaran al bloc.
Sessió 4: Vocabulari de Nadal

Els alumnes coneixerien

Parelles

vocabulari propi del nadal

Gran grup

mitjançant la lectura a
l’ordinador de l’aula

1h

Aula d’informàtica
Ordinador
Pantalla digital
Pdf de vocabulari de
d’informàtica i per parelles (15‘).

Nadal

Després, el mestre projecta la
PDI la plantilla en blanc del
vocabulari treballat. Els
alumnes aniran sortint per
parelles i intentaran recordar
les paraules i les hauran
d’escriure.
Es dedicarà el final de la sessió
per construir oracions de forma
oral.

Sessió 5 i 6: Activitat PDI El Nadal (notebook)

En dues sessions de l’àrea de
Llengua Catalana i Literatura es
treballaria continguts de la PDI
(poemes, contes i
endevinalles). Escolliríem entre
tots el poema que més ens
agradés i confeccionaríem la
postal de nadal amb ell.
També faríem una felicitació
digital que penjaríem al bloc per
les famílies.
A l’àrea de Medi es treballarien
les dues activitats de vídeo (El
Món per un forat).

En gran grup
Individual

2h

Aula
Ordinador
Pantalla digital
Cartolina
Colors
Purpurina
Activitats d’avaluació:

Les activitats proposades s’avaluaran segons diversos criteris: interès, motivació, participació en les activitats, bon ús del ratolí i iniciació del maneig del teclat i tenir cura del material
utilitzat.. L’avaluació serà principalment formativa, es farà paral·lelament a la realització de les activitats.
Les activitats d’E/A seran alhora activitats avaluables i modificables. Hi haurà una avaluació grupal i una altra més individualitzada. Per tot això, es farà servir graelles d’observació i fulls
de seguiment.
Interdisciplinarietat (transversalitat):

Llengua catalana, llengua castellana, medi, educació artística: visual i plàstica, educació artística: musical.
Eixos transversals: ús de les noves tecnologies.
Referències bibliogràfiques:

Curs Recursos i estratègies TAC per a l’educació primària.
Llicència d’ús:

De domini públic.
Escola inclusiva
La inclusió és un procés sense fi per trobar millors formes, cada cop més adequades, de respondre a la diversitat. El fet de treballar amb les noves tecnologies ens ha de permetre la
identificació i l’eliminació de les barreres a l’aprenentatge i la participació de tot l’alumnat gràcies a la flexibilitat que donen per adaptar-se a les seves necessitats. Es tracta d’utilitzar la
informació obtinguda a través de les pràctiques educatives per estimular la creativitat i la resolució de les dificultats. Així, amb les activitats proposades intentaren aconseguir la
participació i l’èxit de tot l’alumnat (proposta d’activitats per parelles, grupals i individuals).
Caldrà tenir identificats aquells grups d’alumnat amb més risc de marginació o d’exclusió i amb majors dificultats per aconseguir un rendiment adient en l’aprenentatge escolar.
Observacions:

Caldrà tenir en compte el grau d’ajut del mestre als nostres alumnes en les dificultats en les que s’aniran trobant durant el desenvolupament de les sessions, també en la comprensió en
l’habilitat en el maneig de les noves tecnologies (hi ha alumnes que en saben més que d’altres).
Foreaprojecte nadal

More Related Content

What's hot

Guia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva
Guia didàctica de la Presentació Multimèdia InteractivaGuia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva
Guia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactivacata_palmer93
 
Guia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva
Guia didàctica de la Presentació Multimèdia InteractivaGuia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva
Guia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactivacata_palmer93
 
Unitat didactica del curs
Unitat didactica del cursUnitat didactica del curs
Unitat didactica del cursmaximsagratcor
 
02.unitat didàctica tilc iii
02.unitat didàctica tilc iii02.unitat didàctica tilc iii
02.unitat didàctica tilc iiillenguaoral
 
Guia didàctica vídeo
Guia didàctica vídeoGuia didàctica vídeo
Guia didàctica vídeocata_palmer93
 
Seqüència didàctica
Seqüència didàctica Seqüència didàctica
Seqüència didàctica Sara Prades
 
Guía didàctica: Activitats interactives
Guía didàctica: Activitats interactivesGuía didàctica: Activitats interactives
Guía didàctica: Activitats interactivesaxhenry
 
Guía didàctica: Activitats Interactives
Guía didàctica: Activitats InteractivesGuía didàctica: Activitats Interactives
Guía didàctica: Activitats Interactivesaxhenry
 
Les intel·ligencies multiples
Les intel·ligencies multiplesLes intel·ligencies multiples
Les intel·ligencies multiplesEdu Sánchez
 
Guia didàctica podcast
Guia didàctica  podcastGuia didàctica  podcast
Guia didàctica podcastmarina-tic
 
Guia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digitalGuia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digitalCrisMesquida93
 
Seqüència ok
Seqüència okSeqüència ok
Seqüència ok44866505zZ
 
La notícia de la setmana en el context de kalidoscopi
La notícia de la setmana en el context de kalidoscopiLa notícia de la setmana en el context de kalidoscopi
La notícia de la setmana en el context de kalidoscopiJosep Gregori
 
Guia didactica_contekiho
Guia didactica_contekihoGuia didactica_contekiho
Guia didactica_contekihoangelavallespir
 
Lectura en veu_alta_folgueroles
Lectura en veu_alta_folguerolesLectura en veu_alta_folgueroles
Lectura en veu_alta_folguerolesgaudimagina
 
El conte interactiu de la rateta presumida
El conte interactiu de la rateta presumidaEl conte interactiu de la rateta presumida
El conte interactiu de la rateta presumidaaaccatic
 
Presentació Cas 1 Projecte TIC i aprenentatge significatiu
Presentació Cas 1 Projecte TIC i aprenentatge significatiuPresentació Cas 1 Projecte TIC i aprenentatge significatiu
Presentació Cas 1 Projecte TIC i aprenentatge significatiuCaty Navarro
 

What's hot (20)

Guia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva
Guia didàctica de la Presentació Multimèdia InteractivaGuia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva
Guia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva
 
Guia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva
Guia didàctica de la Presentació Multimèdia InteractivaGuia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva
Guia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva
 
Unitat didactica del curs
Unitat didactica del cursUnitat didactica del curs
Unitat didactica del curs
 
02.unitat didàctica tilc iii
02.unitat didàctica tilc iii02.unitat didàctica tilc iii
02.unitat didàctica tilc iii
 
Guia didàctica vídeo
Guia didàctica vídeoGuia didàctica vídeo
Guia didàctica vídeo
 
Seqüència didàctica
Seqüència didàctica Seqüència didàctica
Seqüència didàctica
 
Guía didàctica: Activitats interactives
Guía didàctica: Activitats interactivesGuía didàctica: Activitats interactives
Guía didàctica: Activitats interactives
 
Guía didàctica: Activitats Interactives
Guía didàctica: Activitats InteractivesGuía didàctica: Activitats Interactives
Guía didàctica: Activitats Interactives
 
Las inteligencias
Las inteligenciasLas inteligencias
Las inteligencias
 
Les intel·ligencies multiples
Les intel·ligencies multiplesLes intel·ligencies multiples
Les intel·ligencies multiples
 
Up nt
Up ntUp nt
Up nt
 
Guia didàctica podcast
Guia didàctica  podcastGuia didàctica  podcast
Guia didàctica podcast
 
Guia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digitalGuia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digital
 
Guia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digitalGuia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digital
 
Seqüència ok
Seqüència okSeqüència ok
Seqüència ok
 
La notícia de la setmana en el context de kalidoscopi
La notícia de la setmana en el context de kalidoscopiLa notícia de la setmana en el context de kalidoscopi
La notícia de la setmana en el context de kalidoscopi
 
Guia didactica_contekiho
Guia didactica_contekihoGuia didactica_contekiho
Guia didactica_contekiho
 
Lectura en veu_alta_folgueroles
Lectura en veu_alta_folguerolesLectura en veu_alta_folgueroles
Lectura en veu_alta_folgueroles
 
El conte interactiu de la rateta presumida
El conte interactiu de la rateta presumidaEl conte interactiu de la rateta presumida
El conte interactiu de la rateta presumida
 
Presentació Cas 1 Projecte TIC i aprenentatge significatiu
Presentació Cas 1 Projecte TIC i aprenentatge significatiuPresentació Cas 1 Projecte TIC i aprenentatge significatiu
Presentació Cas 1 Projecte TIC i aprenentatge significatiu
 

Viewers also liked

Presentación sóc la pau v1
Presentación sóc la pau v1Presentación sóc la pau v1
Presentación sóc la pau v1David Raya
 
Paraules Per Un Conte Mut Sobre La Pau
Paraules Per Un Conte Mut Sobre La PauParaules Per Un Conte Mut Sobre La Pau
Paraules Per Un Conte Mut Sobre La Paudalcantara
 
Fitxes per treballar la cançó "Calendari de la tardor"
Fitxes per treballar la cançó "Calendari de la tardor"Fitxes per treballar la cançó "Calendari de la tardor"
Fitxes per treballar la cançó "Calendari de la tardor"FRAN75
 
Canço carnestoltes
Canço carnestoltesCanço carnestoltes
Canço carnestoltesFran Orea
 
Poemes Infantils i cançons Castanyada / Poesia infantiles Castañada
Poemes Infantils i cançons Castanyada / Poesia infantiles CastañadaPoemes Infantils i cançons Castanyada / Poesia infantiles Castañada
Poemes Infantils i cançons Castanyada / Poesia infantiles CastañadaSalvia
 
Francoise P. Aristote
Francoise P. AristoteFrancoise P. Aristote
Francoise P. AristoteTerminales
 
Lipa La Prostitucion
Lipa La ProstitucionLipa La Prostitucion
Lipa La Prostitucionburbuja97
 
Restructurations 2015 dossier thématique MinDefFR 15 oct 2014
Restructurations 2015  dossier thématique MinDefFR 15 oct 2014Restructurations 2015  dossier thématique MinDefFR 15 oct 2014
Restructurations 2015 dossier thématique MinDefFR 15 oct 2014RP defense
 
Et le français dans tout ça #8
Et le français dans tout ça #8Et le français dans tout ça #8
Et le français dans tout ça #8Florence Augustine
 
Tercera Parte Expo
Tercera Parte ExpoTercera Parte Expo
Tercera Parte Expoguestf1755e
 
SALUD BUCAL ACTIVIDADES CON SCRATCH
SALUD BUCAL ACTIVIDADES CON SCRATCHSALUD BUCAL ACTIVIDADES CON SCRATCH
SALUD BUCAL ACTIVIDADES CON SCRATCHJACQUELINE FAUST
 

Viewers also liked (20)

Presentación sóc la pau v1
Presentación sóc la pau v1Presentación sóc la pau v1
Presentación sóc la pau v1
 
Histocarnes
HistocarnesHistocarnes
Histocarnes
 
Paraules Per Un Conte Mut Sobre La Pau
Paraules Per Un Conte Mut Sobre La PauParaules Per Un Conte Mut Sobre La Pau
Paraules Per Un Conte Mut Sobre La Pau
 
Fitxes per treballar la cançó "Calendari de la tardor"
Fitxes per treballar la cançó "Calendari de la tardor"Fitxes per treballar la cançó "Calendari de la tardor"
Fitxes per treballar la cançó "Calendari de la tardor"
 
Frases pau 4t
Frases pau 4tFrases pau 4t
Frases pau 4t
 
Canço carnestoltes
Canço carnestoltesCanço carnestoltes
Canço carnestoltes
 
Conte de la castanyera web
Conte de la castanyera webConte de la castanyera web
Conte de la castanyera web
 
Poemes Infantils i cançons Castanyada / Poesia infantiles Castañada
Poemes Infantils i cançons Castanyada / Poesia infantiles CastañadaPoemes Infantils i cançons Castanyada / Poesia infantiles Castañada
Poemes Infantils i cançons Castanyada / Poesia infantiles Castañada
 
Windows Xp
Windows XpWindows Xp
Windows Xp
 
Diabetey
DiabeteyDiabetey
Diabetey
 
Haben & Sein
Haben & SeinHaben & Sein
Haben & Sein
 
Francoise P. Aristote
Francoise P. AristoteFrancoise P. Aristote
Francoise P. Aristote
 
Lipa La Prostitucion
Lipa La ProstitucionLipa La Prostitucion
Lipa La Prostitucion
 
Mort Vie Survie
Mort Vie SurvieMort Vie Survie
Mort Vie Survie
 
Restructurations 2015 dossier thématique MinDefFR 15 oct 2014
Restructurations 2015  dossier thématique MinDefFR 15 oct 2014Restructurations 2015  dossier thématique MinDefFR 15 oct 2014
Restructurations 2015 dossier thématique MinDefFR 15 oct 2014
 
Et le français dans tout ça #8
Et le français dans tout ça #8Et le français dans tout ça #8
Et le français dans tout ça #8
 
Informatica
InformaticaInformatica
Informatica
 
Tercera Parte Expo
Tercera Parte ExpoTercera Parte Expo
Tercera Parte Expo
 
Ma5
Ma5Ma5
Ma5
 
SALUD BUCAL ACTIVIDADES CON SCRATCH
SALUD BUCAL ACTIVIDADES CON SCRATCHSALUD BUCAL ACTIVIDADES CON SCRATCH
SALUD BUCAL ACTIVIDADES CON SCRATCH
 

Similar to Foreaprojecte nadal

Guia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digitalGuia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digitalcata_palmer93
 
PBL ABP Projecte oceans Proyecto océanos
PBL ABP Projecte oceans Proyecto océanosPBL ABP Projecte oceans Proyecto océanos
PBL ABP Projecte oceans Proyecto océanosYolanda Gali
 
Presentació Reunió 3r
Presentació Reunió 3rPresentació Reunió 3r
Presentació Reunió 3rdescoba2
 
Guia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digital Guia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digital CrisMesquida93
 
Guio pares 2016 17 Inici de Curs
Guio pares 2016 17 Inici de CursGuio pares 2016 17 Inici de Curs
Guio pares 2016 17 Inici de Curscvill73
 
Guía didàctica per les activitats interactives
Guía didàctica per les activitats interactivesGuía didàctica per les activitats interactives
Guía didàctica per les activitats interactivesHéctor Arranz
 
Guía de les activitats interactives
Guía de les activitats interactivesGuía de les activitats interactives
Guía de les activitats interactivescharly_lloret
 
Guía didàctica per les activitats interactives
Guía didàctica per les activitats interactivesGuía didàctica per les activitats interactives
Guía didàctica per les activitats interactivesHéctor Arranz
 
La notícia de la setmana en el context de kalidoscopi
La notícia de la setmana en el context de kalidoscopiLa notícia de la setmana en el context de kalidoscopi
La notícia de la setmana en el context de kalidoscopiJosep Gregori
 
Eina 2.0 una mà de contes
Eina 2.0 una mà de contesEina 2.0 una mà de contes
Eina 2.0 una mà de contesalbarogu
 
Projecte curs
Projecte cursProjecte curs
Projecte cursAgonz332
 
Guia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digitalGuia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digitalcata_palmer93
 
Guia Didàctica Àudio Digital
Guia Didàctica Àudio DigitalGuia Didàctica Àudio Digital
Guia Didàctica Àudio Digitalcata_palmer93
 
Reunió inici de curs 6è 2012.2013
Reunió inici de curs 6è 2012.2013Reunió inici de curs 6è 2012.2013
Reunió inici de curs 6è 2012.2013Toni Gomez
 
Reunió inici de curs 6è 2012.2013
Reunió inici de curs 6è 2012.2013Reunió inici de curs 6è 2012.2013
Reunió inici de curs 6è 2012.2013Toni Gomez
 
Reunió de pares i mares. 5è
Reunió de pares i mares. 5èReunió de pares i mares. 5è
Reunió de pares i mares. 5èJúlia Allès
 
Activitat 2 (2)
Activitat 2 (2)Activitat 2 (2)
Activitat 2 (2)mgarcisa
 

Similar to Foreaprojecte nadal (20)

Guia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digitalGuia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digital
 
PBL ABP Projecte oceans Proyecto océanos
PBL ABP Projecte oceans Proyecto océanosPBL ABP Projecte oceans Proyecto océanos
PBL ABP Projecte oceans Proyecto océanos
 
Presentació Reunió 3r
Presentació Reunió 3rPresentació Reunió 3r
Presentació Reunió 3r
 
Guia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digital Guia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digital
 
Guio pares 2016 17 Inici de Curs
Guio pares 2016 17 Inici de CursGuio pares 2016 17 Inici de Curs
Guio pares 2016 17 Inici de Curs
 
e-Recurs
e-Recurse-Recurs
e-Recurs
 
Guía didàctica per les activitats interactives
Guía didàctica per les activitats interactivesGuía didàctica per les activitats interactives
Guía didàctica per les activitats interactives
 
Guía de les activitats interactives
Guía de les activitats interactivesGuía de les activitats interactives
Guía de les activitats interactives
 
Guía didàctica per les activitats interactives
Guía didàctica per les activitats interactivesGuía didàctica per les activitats interactives
Guía didàctica per les activitats interactives
 
La notícia de la setmana en el context de kalidoscopi
La notícia de la setmana en el context de kalidoscopiLa notícia de la setmana en el context de kalidoscopi
La notícia de la setmana en el context de kalidoscopi
 
Eina 2.0 una mà de contes
Eina 2.0 una mà de contesEina 2.0 una mà de contes
Eina 2.0 una mà de contes
 
Projecte curs
Projecte cursProjecte curs
Projecte curs
 
Intervenció bona
Intervenció bonaIntervenció bona
Intervenció bona
 
Guia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digitalGuia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digital
 
Guia Didàctica Àudio Digital
Guia Didàctica Àudio DigitalGuia Didàctica Àudio Digital
Guia Didàctica Àudio Digital
 
Reunió inici de curs 6è 2012.2013
Reunió inici de curs 6è 2012.2013Reunió inici de curs 6è 2012.2013
Reunió inici de curs 6è 2012.2013
 
Reunió inici de curs 6è 2012.2013
Reunió inici de curs 6è 2012.2013Reunió inici de curs 6è 2012.2013
Reunió inici de curs 6è 2012.2013
 
Reunió de pares i mares. 5è
Reunió de pares i mares. 5èReunió de pares i mares. 5è
Reunió de pares i mares. 5è
 
Activitat 2 (2)
Activitat 2 (2)Activitat 2 (2)
Activitat 2 (2)
 
escola
escolaescola
escola
 

More from Fran Orea

Fitxes de lectura per 1r
Fitxes de lectura per 1rFitxes de lectura per 1r
Fitxes de lectura per 1rFran Orea
 
La festa de la pau
La festa de la pauLa festa de la pau
La festa de la pauFran Orea
 

More from Fran Orea (6)

Fitxes de lectura per 1r
Fitxes de lectura per 1rFitxes de lectura per 1r
Fitxes de lectura per 1r
 
Full b
Full bFull b
Full b
 
La festa de la pau
La festa de la pauLa festa de la pau
La festa de la pau
 
6Èb
6Èb6Èb
6Èb
 
power 6À
power 6Àpower 6À
power 6À
 
POWER NADAL
POWER NADALPOWER NADAL
POWER NADAL
 

Foreaprojecte nadal

 • 1. Projecte final: Festes i tradicions a l’escola (El Nadal) Àrea: Interdisciplinar Justificació: Grup/Nivell: Temporització: Període: Curs escolar: Professor: Curs 2013-2014 Fran Orea Les activitats es realitzaran 1r CI en 6 sessions durant el mes Mes de desembre de desembre. OBJECTIUS: COMPETÈNCIES: 1. CRITERIS D’AVALUACIÓ C. Comunicació lingüística: - Treballar la festa del Nadal Comunicar-se mitjançant les TAC. mitjançant l’ús de la pissarra digital. Interpretar els missatges que rebem. - Comprendre i aprendre aspectes 2. culturals entorn de la festivitat del Nadal (tradicions). - Tractament de la informació i c. Digital: - Participar activament en les activitats del bloc. - Fer un bon ús del ratolí i del teclat per resoldre activitats amb la pantalla digital. Utilitzar l’ordinador per resoldre activitats. 3. C. Social i ciutadana: - Fer servir el vocabulari propi del Nadal. Conèixer literatura i música popular Conèixer i respectar les normes del treball - Utilitzar de forma senzilla una càmera digital. del Nadal (poemes, cançons, en equip de la classe. - Participar de forma activa en totes les activitats. rodolins, etc.) Participar de forma activa i responsable. - Esforçar-se en fer produccions estèticament atractives (postal de - Treballar vocabulari propi del Nadal. - Escriure paraules i oracions senzilles Valorar el gust per l’estètica en les seves (copiar i produir). produccions. - Treballar en equip i autònomament. 4. 5. C. Cultural i artística. C. Aprendre a aprendre. nadal, decoració de l’avet i dibuixos).
 • 2. - Reflexionar sobre la forma d’obtenir i estèticament atractives. - Valorar les presentacions acurades i reproduir la informació. Posar interès i atenció durant les activitats. 6. Autonomia i iniciativa personal. Responsabilitzar-se en les tasques. Posar interès i atenció. CONTINGUTS: - El nadal: literatura popular i tradicions. - Ús d’internet i de la PDI. - Ús senzill de la càmera digital. - El treball autònom i en equip. - Gust per les presentacions acurades i estèticament atractives. METODOLOGIA: La metodologia vindrà definida per un bon ús de les noves tecnologies i el treball conjunt amb el mestre i els companys per tal de portar endavant les experiències. Estarà basada en l’esforç personal i de grup i en la participació en totes les activitats de forma significativa a partir d’aprenentatges funcionals: observació directa i indirecta, interdisciplinarietat, diversificació en l’organització de l’alumnat i ús de les TAC. El mestre té el paper de guia i d’orientador i així provocar interrogants, plantejar qüestions i estimular la creativitat. Activitats d’ensenyament-aprenentatge: Habilitats: Organització: Temps: Recursos/material: Gran grup 1h Ordinador Sessió 1: El conte de Carolina i el tió Visionat del conte (10 ‘). http://www.tv3.cat/videos/860039/Carolina-i-el-tio Després faríem una conversa Pantalla digital sobre el conte i copiaríem en Aula una fitxa el títol del conte i Full en blanc
 • 3. dibuixaríem l’escena que més els hagi agradat. Podrien escriure una oració relacionada amb el seu dibuix. Sessió 2: La cançó M’agrada el Nadal de la Damaris Gelabert Durant una setmana, cada dia, Gran grup veurien i escoltarien la cançó Ordinador durant 5 després de pujar del pati, 10’ Pantalla digital dies de “M’agrada el nadal” per tal d’aprendre-la pel festival de Nadal. Des del bloc, les famílies podran assajar la cançó a casa. Sessió 3: El conte del petit avet Visionat del conte (10’). Gran grup A continuació, el mestre passa 1h individual Ordinador Pantalla digital escenes del conte (imatges Aula congelades) i sortirà un alumne Cartolines Din- a4 per explicar-les als companys i Colors entre tots, tornaran a contar el Papers de colors de conte. diferents tipus Decoraran un avet de cartolina Càmera de fotos semblant al del conte. Es farà una foto dels avets decorats i es penjaran al bloc. Sessió 4: Vocabulari de Nadal Els alumnes coneixerien Parelles vocabulari propi del nadal Gran grup mitjançant la lectura a l’ordinador de l’aula 1h Aula d’informàtica Ordinador Pantalla digital Pdf de vocabulari de
 • 4. d’informàtica i per parelles (15‘). Nadal Després, el mestre projecta la PDI la plantilla en blanc del vocabulari treballat. Els alumnes aniran sortint per parelles i intentaran recordar les paraules i les hauran d’escriure. Es dedicarà el final de la sessió per construir oracions de forma oral. Sessió 5 i 6: Activitat PDI El Nadal (notebook) En dues sessions de l’àrea de Llengua Catalana i Literatura es treballaria continguts de la PDI (poemes, contes i endevinalles). Escolliríem entre tots el poema que més ens agradés i confeccionaríem la postal de nadal amb ell. També faríem una felicitació digital que penjaríem al bloc per les famílies. A l’àrea de Medi es treballarien les dues activitats de vídeo (El Món per un forat). En gran grup Individual 2h Aula Ordinador Pantalla digital Cartolina Colors Purpurina
 • 5. Activitats d’avaluació: Les activitats proposades s’avaluaran segons diversos criteris: interès, motivació, participació en les activitats, bon ús del ratolí i iniciació del maneig del teclat i tenir cura del material utilitzat.. L’avaluació serà principalment formativa, es farà paral·lelament a la realització de les activitats. Les activitats d’E/A seran alhora activitats avaluables i modificables. Hi haurà una avaluació grupal i una altra més individualitzada. Per tot això, es farà servir graelles d’observació i fulls de seguiment. Interdisciplinarietat (transversalitat): Llengua catalana, llengua castellana, medi, educació artística: visual i plàstica, educació artística: musical. Eixos transversals: ús de les noves tecnologies. Referències bibliogràfiques: Curs Recursos i estratègies TAC per a l’educació primària. Llicència d’ús: De domini públic. Escola inclusiva La inclusió és un procés sense fi per trobar millors formes, cada cop més adequades, de respondre a la diversitat. El fet de treballar amb les noves tecnologies ens ha de permetre la identificació i l’eliminació de les barreres a l’aprenentatge i la participació de tot l’alumnat gràcies a la flexibilitat que donen per adaptar-se a les seves necessitats. Es tracta d’utilitzar la informació obtinguda a través de les pràctiques educatives per estimular la creativitat i la resolució de les dificultats. Així, amb les activitats proposades intentaren aconseguir la participació i l’èxit de tot l’alumnat (proposta d’activitats per parelles, grupals i individuals). Caldrà tenir identificats aquells grups d’alumnat amb més risc de marginació o d’exclusió i amb majors dificultats per aconseguir un rendiment adient en l’aprenentatge escolar. Observacions: Caldrà tenir en compte el grau d’ajut del mestre als nostres alumnes en les dificultats en les que s’aniran trobant durant el desenvolupament de les sessions, també en la comprensió en l’habilitat en el maneig de les noves tecnologies (hi ha alumnes que en saben més que d’altres).