Buku Action Research
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Buku Action Research

on

 • 345 views

 

Statistics

Views

Total Views
345
Views on SlideShare
345
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Buku Action Research Buku Action Research Presentation Transcript

 • ULASAN BUKU
  ACTION RESEARCH Second Edition
  OLEH : Ernest T.Stringer
 • ApaituKajianTindakan
  Tindakankajian yang berasakanpendudukialahtindakanduahalauntukkajian yang menyediakanorangdenganmaksudsistematikkantindakanuntukmenyelesaikanmasalah yang terperinci.
  Fokus:
  kaedahdanteknikpenyelidikan yang mengambilkirasejarahmanusia, kebudayaan, amalaninteraksidanmenyentuhberkaitandengankehidupan.
 • Mengapa Guru PerluBuatKajianTindakan
  Tujuanuntukpenambahbaikan
  Guru dapatmenyelesaikansesuatumasalahdenganlebihbaik
  Merancangprosespengajarandenganlebihberkesan
  Mempelbagaikanprosespengajarandanpembelajaran
  Memudahkanpencapaianobjektifdandapat pula memahaminyadenganlebihmendalam.
 • Sampel yang digunakan
  Untukeksperimendankajiselidik
  Memberikesankepadaperubahanterhadap status dantugasan yang dijalankan.
  Perluterlibatsecaraseriusatauaktifdalammemantaudanmenggerakkanprosespenyelidikan.
  Kumpulan danbilangansampel yang terlibatdalampenyelidikanperludikenalpastisecarajelassupayapembacaakanmemahamisecarajelassumber-sumbermaklumat yang diperolehi.
 • Setting Kajian
  Tidakjelaskan setting kajian yang tepat yang digunakandalamkajiantindakan
  Hanyamenyatakancarauntukmelakukankajiantersebut
 • RekaBentukKajianTindakan
  Rekabentuk yang digunakandidalambukuiniialahdenganmenggunakan model Interacting Spiral ( look, think, act).
  Pemerhatian:
  Mengumpulmaklumat yang berkaitanuntukmengumpul data. Pengkajimengumpulmaklumatdenganmenemubualrespondenkajiandanmembuatlaporan.Berfikir: Meneroka (menganalisis) apa yang berlaku.
  Bertindak: Merancang, melaksanadanmenilai.
 • ProsedurKajian
  Prosedurmengutamakanlangkah-langkah yang sistematik agar penyelidikandapatdilaksanakandenganberkesan.
 • ProsedurKajian
  1. Mengenalpastidanfokuskepadaisu
  2. Mendefinisikanmasalah
  3. Kaedah yang digunakanialaheksperimendankajiantinjauan
  4. Membinagambarantentangkeadaanisu yang dikenalpasti
  5. Mengumpul data
  6. Menganalisis data