MÒDUL 2 AULA DIGITAL<br />FORMACIÓ FASE B <br />DEL PROJECTE EduCAT1X1 <br />AL BAIX LLOBREGAT<br />
1.- Algunes idees sobre la integració de les TIC<br />ÍNDEX<br />2.- Síntesi d’alguns aspectes i continguts inicials per a...
1.- Algunes idees sobre la integració de les TIC<br />AULA DIGITAL<br />RAONS PER UTILITZAR LES TIC EN EDUCACIÓ<br /> <br ...
Productivitat.
Innovar a les pràctiquesdocents.</li></ul> <br /> ASPECTES A TENIR EN COMPTE<br /><ul><li>Àrees o matèries que es treballe...
Contingutsdigitals que s’utilitzaran.
Objectius que es volenaconseguir.</li></ul> <br />.<br />Eloy Muñoz <br />INS JOANOT MARTORELL<br />
2.- Síntesi d’alguns aspectes i continguts inicials per a començar<br />AULA DIGITAL<br />CLAUS D’UN FUNCIONAMENT AMB ÈXIT...
Bona coordinaciótècnico-pedagògica i manteniment.
Compromís de la comunitat educativa (direcció, claustre, alumnes, famílies…)
Formació de docents en didàctica digital.
Projected’integració de les TIC al servei de l’ensenyament i l’aprenentatge.
Actitud favorable del professorat. Aixòs’aconsegueix si al professorat li resulta fàcil, útil, eficient i còmode.</li></ul...
2.- Síntesi d’alguns aspectes i continguts inicials per a començar<br />ASPECTES DIDÀCTIC-ORGANITZATIUS<br /> <br /><ul><l...
Ús de les TIC quanaportin valor afegit
Ubicaciódelsalumnes a l’aula
Elaboraciód’una normativa de centre sobre l’ús del PC de l’alumne (protocold’utilització)
Ús de PDI i PC
Explicacions del professor (amb/sense PDI-PC)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gestio aula digital

0 views

Published on

Published in: Education, Art & Photos, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
0
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gestio aula digital

 1. 1. MÒDUL 2 AULA DIGITAL<br />FORMACIÓ FASE B <br />DEL PROJECTE EduCAT1X1 <br />AL BAIX LLOBREGAT<br />
 2. 2. 1.- Algunes idees sobre la integració de les TIC<br />ÍNDEX<br />2.- Síntesi d’alguns aspectes i continguts inicials per a començar<br />3.- Aspectes tècnics elementals per a la gestió de l’aula digital<br />4.- Aspectes metodològics. Nou rol del professorat. Estratègies de gestió.<br />
 3. 3. 1.- Algunes idees sobre la integració de les TIC<br />AULA DIGITAL<br />RAONS PER UTILITZAR LES TIC EN EDUCACIÓ<br /> <br /><ul><li>Alfabetització digital delsalumnes.
 4. 4. Productivitat.
 5. 5. Innovar a les pràctiquesdocents.</li></ul> <br /> ASPECTES A TENIR EN COMPTE<br /><ul><li>Àrees o matèries que es treballenamb les tecnologies en l’aprenentatge i el coneixement.
 6. 6. Contingutsdigitals que s’utilitzaran.
 7. 7. Objectius que es volenaconseguir.</li></ul> <br />.<br />Eloy Muñoz <br />INS JOANOT MARTORELL<br />
 8. 8. 2.- Síntesi d’alguns aspectes i continguts inicials per a començar<br />AULA DIGITAL<br />CLAUS D’UN FUNCIONAMENT AMB ÈXIT<br /> <br /><ul><li>Infraestructuresadequades i recursos didàcticssuficients.
 9. 9. Bona coordinaciótècnico-pedagògica i manteniment.
 10. 10. Compromís de la comunitat educativa (direcció, claustre, alumnes, famílies…)
 11. 11. Formació de docents en didàctica digital.
 12. 12. Projected’integració de les TIC al servei de l’ensenyament i l’aprenentatge.
 13. 13. Actitud favorable del professorat. Aixòs’aconsegueix si al professorat li resulta fàcil, útil, eficient i còmode.</li></ul>.<br />Eloy Muñoz <br />INS JOANOT MARTORELL<br />
 14. 14. 2.- Síntesi d’alguns aspectes i continguts inicials per a començar<br />ASPECTES DIDÀCTIC-ORGANITZATIUS<br /> <br /><ul><li>Combinació de treball individual o grupal
 15. 15. Ús de les TIC quanaportin valor afegit
 16. 16. Ubicaciódelsalumnes a l’aula
 17. 17. Elaboraciód’una normativa de centre sobre l’ús del PC de l’alumne (protocold’utilització)
 18. 18. Ús de PDI i PC
 19. 19. Explicacions del professor (amb/sense PDI-PC)
 20. 20. Exposicions de treballsdelsalumnes (amb/sense PDI-PC)
 21. 21. Treball individual/grupal amb PC
 22. 22. Treball individual/grupal sense PC</li></ul>AULA DIGITAL<br />Eloy Muñoz <br />INS JOANOT MARTORELL<br />
 23. 23.
 24. 24. 3.- Aspectes tècnics elementals per a la gestió de l’aula digital<br />AULA DIGITAL<br />AULES TIC<br /> <br />Característiques :<br /><ul><li>Ordinador personal per a cada alumne (Neetbok)
 25. 25. Pissarra digital interactiva (PDI)
 26. 26. Connexió a l’Intranet del Centre i a l’exterior (cablejat, wifi)
 27. 27. Altresperifèrics: llàpis de memòria…
 28. 28. Accés a continguts també des de casa</li></li></ul><li>3.- Aspectes tècnics elementals per a la gestió de l’aula digital<br />AULA DIGITAL<br />ORGANITZACIÓ DE L’AULA DIGITAL<br />Repartir rols entre l'alumnat.<br />Alternar el treball individual amb el treball per parelles i en grup.<br />Utilitzar les TIC quanaportin valor afegit.<br />Distribuir el temps<br />Elaborar una normativa de centre sobre l'úsdelsordinadors per part de l'alumnat<br />Utilitzarl'ordinadorcom a:<br />Font d'informació (llibre).<br />Einad'edició (llibreta).<br />Mitjà de comunicació.<br />Per al treballcol·laboratiu<br />
 29. 29. 3.- Aspectes tècnics elementals per a la gestió de l’aula digital<br />AULA DIGITAL<br />INFRAESTRUCTURES NECESSÀRIES<br /> <br /><ul><li>Conectivitat red local e Internet
 30. 30. Mesures de seguretat
 31. 31. Instal.lacióelèctricaambpotènciasuficient
 32. 32. Instal.lació de PDI, altaveus i videoprojector
 33. 33. Pestatgeries o armari per tal de deixarelsportàtils.
 34. 34. Llicències per a la utilització de llibresdigitals i plataforma de gestió.</li></li></ul><li>3.- Aspectes tècnics elementals per a la gestió de l’aula digital<br />AULA DIGITAL<br />AULA<br />
 35. 35. 3.- Aspectes tècnics elementals per a la gestió de l’aula digital<br />AULA DIGITAL<br />ORDINADORS<br /><ul><li>ALUMNE
 36. 36. DOCENT
 37. 37. RESERVA</li></ul>PROGRAMARI<br />SUPORT TÈCNIC I MANTENIMENT<br />CONNECTIVITAT<br />MATERIALS EDUCATIUS<br /> EVEA (Entorn Virtual EnsenyamentAprenentatge)<br />LLIBRE DIGITAL<br />MOODLE<br />RECURSOS DIGITALS<br />
 38. 38. 4.- Aspectes metodològics. Nou rol del professorat<br />PROBLEMÀTIQUES DEL PROFESSORAT<br /><ul><li>Integrar progresivament les noves metodologies
 39. 39.  Requereixméstemps per la preparació de classes i correcció de treballs.
 40. 40. Controlar l’activitatdelsalumnes.
 41. 41. Perillsd’Internet
 42. 42. Avaria o oblit del PC d’algunsalumnes.
 43. 43. Intervencions a classe per problemesd’ús del PC.
 44. 44. Instal.lació o eliminació de programes al PC delsalumnes.
 45. 45. Conscienciaciódelsprofessorat de posibles imprevistos de caràctertècnic.</li></ul>AULA DIGITAL<br />Eloy Muñoz <br />INS JOANOT MARTORELL<br />
 46. 46. EL QUE FA EL PROFESSORAT<br />
 47. 47. 4.- Aspectes metodològics. Nou rol del professorat<br />PREGUNTES QUE ES POT FER EL PROFESSOR <br /> <br /><ul><li>Quim’ensenyarà a utilitzarelsordinadors a l’aula?
 48. 48. Quirepararàelsordinadors que s’espallin o es desconfigurin a l’aula i amb quina rapidesa?
 49. 49. Si elsprofessorshem de realitzar les operacionssenzillesd’arreglarelsordinadors, en hores de docència?
 50. 50. Quinpressuposttindràl’escola per consumibles? I per reparacions?
 51. 51. Com elaborar el meu material?
 52. 52. Com gestionar el temps a la classe?</li></ul>AULA DIGITAL<br />Eloy Muñoz <br />INS JOANOT MARTORELL<br />
 53. 53. 4.- Aspectes metodològics. Nou rol del professorat<br />AULA DIGITAL<br />FORMACIÓ DEL PROFESSORAT<br /><ul><li>Elementclau
 54. 54. Dos tipus de formació: imprescindible i desitjable
 55. 55. Líniesd’actuació:
 56. 56. Tallerspresencials
 57. 57. Formacióon line</li></ul>Eloy Muñoz <br />INS JOANOT MARTORELL<br />
 58. 58. 4.- Aspectes metodològics. Nou rol del professorat<br />FORMACIÓ DEL PROFESSORAT<br /><ul><li>FORMACIÓ IMPRESCINDIBLE</li></ul>gestióbàsica de l'ordinador<br />gestióbàsicadelsperifèrics<br />úsbàsic de l'editor de text<br />navegació per Internet<br />úsbàsic del correuelectrònic<br />gestióbàsica de la Intranet del Centre<br />conèixer i aplicar a l'aula models didàctics TIC<br />utilitzar recursos de l'assignatura<br />úsde les TIC en les tasques de la funciódocent<br />AULA DIGITAL<br />Eloy Muñoz <br />INS JOANOT MARTORELL<br />
 59. 59. 4.- Aspectes metodològics. Nou rol del professorat<br />AULA DIGITAL<br />FORMACIÓ DEL PROFESSORAT<br /><ul><li>FORMACIÓ DESITJABLE</li></ul>conèixerquelcommés de l'ordinador i elsperifèrics<br />gestióbàsica de video, so i imatge.<br />elaborar presentacionsmultimèdia<br />ofimàticabàsica<br />einescolaboratives<br />escollireines TIC adequades<br />contactar i organitzaractivitats TIC ambaltres centres<br />Eloy Muñoz <br />INS JOANOT MARTORELL<br />
 60. 60. 4.- Aspectes a debatre. Nou rol del professorat<br /><ul><li>Al introduir les TIC a les aules el professor es trobaambnousproblemes i preocupacions.
 61. 61. Sovint, les infraestructures TIC als centres no estan en condicions i generen moltsproblemes.
 62. 62. Les TIC no s’estanutilitzant per innovar les metodologiesdidàctiques.
 63. 63. Elsprofessorstenen poca formació i confianza en les TIC i per això les utilitzenpoc.
 64. 64. A les aules 2.0 no són imprescindibles elsllibresdigitals.
 65. 65. Utilitzarllibresdigitals fa que es perdimolt de tempsmentre es decarreguen les pàgines.
 66. 66. Elsalumnes es distreuen a classeamb Internet.
 67. 67. Les TIC són les responsables de la instauració de la cultura de la facilitat, la diversió i el no esforç.
 68. 68. Si elsalumnesho fan totambordinadorperdencal.ligrafia i ortografia.
 69. 69. Treballantamb les TIC no hi ha constància de que les notes millorin.
 70. 70. Les TIC tenen un costelevat.
 71. 71. Es convenient filtrar alsalumnesl’accés a xarxessocials? Quinstipus de pàginess’hande filtrar?</li></ul>AULA DIGITAL<br />Eloy Muñoz <br />INS JOANOT MARTORELL<br />
 72. 72. ADRECES INTERESSANTS<br />FORMACIÓ TELEMÀTICA ESPECÍFICA EDUCAT 1X1<br />http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/ts1x1/<br />MANUAL DE BONS USOS DIGITALS<br />http://www.xtec.cat/internet_segura/documents/manual_bons_usos_digitals.pdf<br />SEGURETAT A LA XARXA<br />http://www.xtec.cat/internet_segura<br />MATERIALS DE FORMACIÓ. RECURSOS<br />http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials.htm#inclusiva<br />CURS TELEMÀTIC: GESTIÓ DE L’AULA DIGITAL<br />http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/ts1×1/index-2.html<br />AULA DIGITAL<br />Eloy Muñoz <br />INS JOANOT MARTORELL<br />

×