Aulas 2.0 i ús de les TIC en lapràctica docentAnna Andrés, Anna Cartañà, ElenaBaró i Mireia Cuquet
Introducció• Explica que són les Tecnologies de laInformació i Comunicació (TIC)• Avantatges i inconvenients que proporcio...
• Introdueix el concepte de Pissarra DigitalInteractiva (PDI).• Realització d’un estudi:– Aquestes innovacions tenen la fi...
MATERIAL I MÈTODE• ESTUDI:– Explicació de com s’ha dut a terme la investigacióde la influencia de les TIC.• Dos períodes• ...
• SEMINARI– Un assessor que explica el funcionament de les TIC elsdocents.– Idees significatives:• Els mestres ja no són e...
• Els seminaris serveixen perquè el professordestaqui les avantatges i inconvenientsd’aquestes activitats.• Es comenten re...
RESULTATS• Resultats del primer període:– Us de la PDI i ordinadors en les aules 2.0• 50% dels professors utilitzen les PD...
– Avantatges que comporten les aules 2.0• Augmenta l’atenció i la motivació (100%)• Facilita la comprensió (98%)• Augmenta...
– Inconvenients destacables en les aules 2.0• Necessitat de dedicar més temps a la preparació de la seva docència (75%)• P...
En el segon període s’estudia en profunditatcom la realització de determinades activitats enTIC poden facilitar el desenvo...
CONCLUSIONS• Les PDI s’utilitzen més que els ordenadors (pràcticament el doble)• Les activitats més habituals s’han realit...
• L’ús de les TIC comporta alguns inconvenients– Més temps per preparar la classe– Problemes de connexió a internetExistei...
Per totes aquestes raons, utilitzar les PDI i els ordenadorsdona molt bon resultat. Els professors i els alumnes estanmolt...
Actualment ens trobem en una èpocaen que les TIC estan esdevenint un delsagent més efectius del canvi social per laseva in...
PERQUÈ APLICAR-LES A LA PRÀCTICA:• Les TIC configuren nous entorns i escenaris per a laformació amb unes característiques ...
• L’ordinador a l’escola es una eina de treball molt eficaç, unvaluós recurs informatiu i un interessant suport perl’ensen...
SEGOSN ELS RESULTATS DE L’EXPERIMENT LAUTILITZACIÓ DE LES TINC EN LA DOCENCIA• S’utilitza en una major mesura les PDI (50%...
El professorat aprecia:• Una millora en l’adquisició de la competènciade tractament de la informació, lacompetència digita...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentació les Tic a les aules 2.0

207 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
207
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentació les Tic a les aules 2.0

 1. 1. Aulas 2.0 i ús de les TIC en lapràctica docentAnna Andrés, Anna Cartañà, ElenaBaró i Mireia Cuquet
 2. 2. Introducció• Explica que són les Tecnologies de laInformació i Comunicació (TIC)• Avantatges i inconvenients que proporcionen“ Recurs que configura nous entorns i escenarisper la formació amb unes característiquessignificatives. S’afegeixen a recursos que jatenim disponibles i faciliten la creació col·lectivade coneixement.”
 3. 3. • Introdueix el concepte de Pissarra DigitalInteractiva (PDI).• Realització d’un estudi:– Aquestes innovacions tenen la finalitat d’anarcontemplant les necessitats actuals dels centresdel segle XXI.– Els centres es mostren molt positius davantd’aquests canvis.– Tot i així existeixen algunes dificultats. Hi hadocents que resisteixen el canvi.
 4. 4. MATERIAL I MÈTODE• ESTUDI:– Explicació de com s’ha dut a terme la investigacióde la influencia de les TIC.• Dos períodes• 21 centres espanyols, públics i privats• 120 docents• 3.000 alumnes de diferents zones
 5. 5. • SEMINARI– Un assessor que explica el funcionament de les TIC elsdocents.– Idees significatives:• Els mestres ja no són els transmissors de informació sino quehan d’aconseguir que l’alumne trobi la informació necessàriaa partir de les TIC.• La introducció de les TIC a les aules amplia les possibilitatsde comunicació, interacció i informació entre elsparticipants.• Les TIC faciliten el treball col·laboratiu en un espai virtual• Les TIC són bàsiques per formar persones en la societatd’avui en dia.
 6. 6. • Els seminaris serveixen perquè el professordestaqui les avantatges i inconvenientsd’aquestes activitats.• Es comenten recomanacions i orientacions pelmestre.• Hi ha un qüestionari de valoració que recull lesdates que es complementen amb els actes decada seminari.
 7. 7. RESULTATS• Resultats del primer període:– Us de la PDI i ordinadors en les aules 2.0• 50% dels professors utilitzen les PDI en casi el 50% de la seva docència• 25% dels professors utilitzen els ordinadorsEls resultats són lògics ja que els mestres tenen poca experiència en utilitzaraquests mètodes– Activitats més utilitzades en les aules 2.0• Exposicions magistrals (95%)• Activitats realitzades a l’aula (82%)• Comprensió col·lectius a partir de informació d’Internet principalment devídeos o diaris (80%)• Correcció pública dexercicis (68%)• Presentació de treballs i materials elaborats (68%)• Presentació de informació d’Internet (62%)• Exposició de temes als companys amb rol de professor (62%)• Exercissis auto-correctius i exercissis per posterior correcció (52%)• Desenvolupament de projectes (41%)
 8. 8. – Avantatges que comporten les aules 2.0• Augmenta l’atenció i la motivació (100%)• Facilita la comprensió (98%)• Augmenta laccés de recursos per comentar i compartir entre elsalumnes i professors (92%)• Facilita l’ensenyament, l’aprenentatge i l’assoliment dels objectius(90%)• Augment la participació i la implicació de l’alumnat (88%)• Facilita la contextualització de les activitats i la gestió de la diversitat(82%)• Investiga (93%)• Desenvolupament de la creativitat (86%)• Efectuar correccions col·lectives (85%)• Realitzar activitats col·laboratives (82%)• Facilitar la renovació metodològiques (88%)• Augmenta la satisfacció, motivació i autoestima (87%)
 9. 9. – Inconvenients destacables en les aules 2.0• Necessitat de dedicar més temps a la preparació de la seva docència (75%)• Problemes de connexió a Internet (65%)• Averies i problemes de software en els ordenadors dels alumnes (37%)– Incidències en les aules 2.0 en l’aprenentatge• 91% dels professors i 75% dels alumnes consideren que existeix millora enl’aprenentatge gràcies a les TIC i que els hi agrada• Els professors pensen que suposa més treball la incorporació de les TICperò que val la pena per la millora que suposa• Tot i així, aquesta millora no es veu reflectida en els resultats acadèmicscom destaca el 46% del professorat• Pel que fan els alumnes que avancen normal, be o molt be existeix unamillora del 84% i un 68% dels alumnes desmotivats• Els professors veuen millora en:– Adquisició de competència de la informació– Competència digital– Competència d’aprendre a aprendreEn menor mesura:- Competència lingüística- Autonomia- Iniciativa personal
 10. 10. En el segon període s’estudia en profunditatcom la realització de determinades activitats enTIC poden facilitar el desenvolupament decompetències
 11. 11. CONCLUSIONS• Les PDI s’utilitzen més que els ordenadors (pràcticament el doble)• Les activitats més habituals s’han realitzat amb les PDI i centrades ambl’activitat del professorat– Entre d’altres, exposicions magistrals• Els alumnes utilitzen les PDI per presentar treballs i això a comportat bonsresultats• Les activitats realitzades per ordinador són menys freqüents– Per exemple, exercissis autocorrectius• Hi ha molt poc ús d’altres recursos de gran potencial didàctic com:– Blogs– Webquests– Wikis– Videos configuratsA mesura que les competències del professorat en les TIC millorin, s’utilitzaranmés aquests recursos
 12. 12. • L’ús de les TIC comporta alguns inconvenients– Més temps per preparar la classe– Problemes de connexió a internetExisteixen moltes avantatges per part de l’alumne:- Concentració- Atenció- Motivació
 13. 13. Per totes aquestes raons, utilitzar les PDI i els ordenadorsdona molt bon resultat. Els professors i els alumnes estanmolt contents amb la introducció de les TIC a l’aula. Tot iaixí, no comporten una millora acadèmica. Per aquestaraó, existeix una INCOHERENCIA. Aquesta incoherènciapot donar-se a que l’alumne encara recurreix a lamemorització. Les PDI afavoreixen la memorització.La millora no es veu reflectida a nivell acadèmic ja que lesavaluacions son molt concretes. Si les avaluacionscontemplessin mes aprenentatges competencials, lesnotes serien mes altes, per tant, es veuria reflectida lamillora acadèmicament.Les TIC ens fan plantejar qüestions necessàries sobrel’ensenyament i l’aprenentatge
 14. 14. Actualment ens trobem en una èpocaen que les TIC estan esdevenint un delsagent més efectius del canvi social per laseva incidència en la societat d’avui dia.Evidentment el món educatiu no es potquedar al marge. A d’utilitzar-les iensenyar-les a utilitzar.
 15. 15. PERQUÈ APLICAR-LES A LA PRÀCTICA:• Les TIC configuren nous entorns i escenaris per a laformació amb unes característiques significatives.Com per exemple facilita el treball col·laboratiu il’autoaprenentatge, potencien al interactivitat i laflexibilitat de l’aprenentatge, eliminen barreresespai-temporal i amplia la oferta informativa ipossibilitat per a l’orientació i tutorització(Carbero).• Les TIC faciliten la creació col·lectiva delconeixement (Garin).
 16. 16. • L’ordinador a l’escola es una eina de treball molt eficaç, unvaluós recurs informatiu i un interessant suport perl’ensenyament. Tot i així un estudi recent ha dit que lús delordinador a casa genera un major rendiment en les pobres PISAque la freqüència del us dels ordinadors dins de l’aula (Tondeur,Van Braak i Valcke).• La introducció del software social amplia les possibilitats de lacomunicació, interacció i informació entre els participants.També, facilita el treball col·laboratiu generat dins d’un espaivirtual (Moral i Villa-Lustre).• És bàsic que a les escoles se’ls hi ensenya a dominar lestecnologies noves i velles, ensenyant quines són les més útils encada moment, per a la època en que es troben, on la tecnologiaes el que predomina (Sancho).
 17. 17. SEGOSN ELS RESULTATS DE L’EXPERIMENT LAUTILITZACIÓ DE LES TINC EN LA DOCENCIA• S’utilitza en una major mesura les PDI (50%) que no pas elsordinadors (25%).• Augmenta la atenció i al motivació dels alumnes(100%).• Facilita la comprensió(98%).• Augmenta els recursos per a comentar i compartir entrel’alumnat i professorat (92%).• Facilita l’ensenyança i l’aprenentatge (90%).• Augmenta la participació i la implicació dels alumnes (88%).• Facilita la contextualització de les activitats i la gestió de ladiversitat (82%).• L’us de les TIC incideix directament sobre el mateix mestre:Fcilita la seva renovació metodològica (88%) i augmenta laseva motivació, satisfacció i autoestima (87%).
 18. 18. El professorat aprecia:• Una millora en l’adquisició de la competènciade tractament de la informació, lacompetència digital i la competènciad’aprendre a aprendre.• En menor mesura identifica millores en lescompetències de comunicació lingüística,autonomia i iniciativa personal.

×