• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Framtidens Lärande Förkortad version

on

 • 1,870 views

Ett bildspel kring konferensen "Framtidens lärande" som ägde rum i maj 2009. Presentationen gjordes i samband med att jag och min kollega Pia skulle presentera våra intryck från konferensen för ...

Ett bildspel kring konferensen "Framtidens lärande" som ägde rum i maj 2009. Presentationen gjordes i samband med att jag och min kollega Pia skulle presentera våra intryck från konferensen för våra arbetskamrater. Detta är en förkortad version. I orginalversionen finns filmklipp från flera av föreläsningarna.

Statistics

Views

Total Views
1,870
Views on SlideShare
1,761
Embed Views
109

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
2

4 Embeds 109

http://marielinder.wikispaces.com 61
https://skolportaln.nacka.se 46
http://www.slideshare.net 1
https://marielinder.wikispaces.com 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Apple Keynote

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Framtidens Lärande  Förkortad version Framtidens Lärande Förkortad version Presentation Transcript

 • Framtidens lärande Factory, Nacka strand, 18-19 maj 2009
 • Arrangörer: • Stiftelsen Datorn i utbildningen • Skolverket • Sveriges kommuner och landsting • KK-stiftelsen • Internationella programkontoret • Swedish ICT • stiftelsen .se med stöd av Göteborgs universitet, Kairos Future, Skolchefsföreningen och en rad IT-företag.
 • Syfte Konferensen ska: - utgöra en startpunkt för ett nationellt nätverk för arbete kring framtidens lärande. - mynna i ett samtal med: - näringsliv och myndigheter, - teknisk och pedagogisk forskning.
 • Målgrupp Beslutsfattare och it-strateger, skolledare, lärare, IT- och mediepedagoger, lärarutbildare, forskare och branschföreträdare.
 • Presentationens innehåll Föreläsningar Workshops • Roger Säljö • Skriva läsa och kommunicera med IT-stöd från första klass • Kia Höök • Unga nätkulturer och medievanor • Agneta Jörbeck • Sociala medier som • Thomas Fürth kunskapsverktyg en utmaning för skolan • Bruce Dixon • Stephen Heppel • Mikael Alexandersson
 • Roger Säljö Sedan 1997 professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Mellan 1983 och 1997 professor i beteendevetenskap vid Linköpings Universitet Sedan 1997 vetenskaplig ledare för KK-stiftelsens nationella forskningsprogram om lärande och informationsteknik, LearnIT.
 • Kia Höök Professor på Institutionen för Data- och Systemvetenskap vid KTH. Har myntat begreppet “data-slöjd”.
 • Agneta Jörbeck Skolchef i Nacka. Nacka har satsat målmedvetet på IT sedan 1997. Började med att ge alla lärare bärbara datorer. Intern utbildningssatsning inom IKT motsvarande 3 veckors heltidsstudier. 1000 av kommunens 2500 pedagoger har deltagit. “ Inom fem år räknar jag med att alla elever i alla kommunens skolor har varsin dator. Men det är upp till varje rektor att själva bestämma takten. De får inga extra pengar, utan måste utgå från sin befintliga budget.”
 • “Har vi råd att satsa på IT i dessa kristider?”
 • “Har vi råd att satsa på IT i dessa kristider?” ”Har vi råd att låta bli?”
 • Thomas Fürth Docent i historia vid Stockholms universitet Arbetar som forskningsledare på Kairos Future, ett forsknings- och konsultföretag som genomför framtidsanalyser för att hjälpa företag och organisationer att förstå och forma framtiden. Har arbetat med framtidsstudier i över 20 år och har framförallt inriktat sin forskning på värderingsförändringar och kulturmöten.
 • Bruce Dixon Grundare av Anywhere, Anytime Learning Foundation. Arbetar som konsult för skolor och lärorganisationer främst vad gäller one-to-one-projekt. Har arbetat med detta sedan slutet av 80-talet och föreläser nu över hela världen.
 • Stephen Heppel Professor vid The Centre of Excellence in Media Practice på Bournemouth University. Har arbetat med skolutveckling, teknisk innovation, medier och lärande i olika sammanhang sedan slutet av 70-talet. Engagerad i en rad offentliga och privata satsningar som rör utvecklingen av skolan och samhället.
 • “Barn och ungdomar är mer nyfikna på att lära än någonsin.” Stephen Heppell
 • Mikael Alexandersson Professor vid Instutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet Ledare för den Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
 • Vad kan den nya tekniken bidra med?
 • Mikael Alexandersson intervjuade tre “nördar” om deras medievanor
 • Några av de sajter och webbtjänster ungdomarna använde var: • MSN (Windows Live Messenger) • Facebook • YouTube • Twitter • Digg • Argus (svensk litteraturportal) • Bilddagboken • Maccast
 • Karakteristiskt för dataanvändandet: • SNABBHET • Kunna välja, bestämma själv • TILLGÄNGLIGHET • Oavslutade samtal • KOMMUNICERBARHET • Följer det sociala spelet • SOCIALITET • Är i tiden, i ögonblicket
 • Datoranvändningen "öppnar många dörrar": • Lärandet blir oberoende av tid och rum. • Lärandet sker på flera olika arenor (fysiska och virtuella). • Lärandet blir mindre institutionalliserat. • Lärandet sker i en hög grad av samarbete/ samverkan • Lärandet blir ämnesintegrerat (ämnesöverskridande). • Det informella lärandet (Life Academy) ökar.
 • WORKSHOPS
 • “Unga nätkulturer och medievanor” Vad bör vi veta och vad kan vi lära?
 • Medierådet är en kommitté inom Regeringskansliet som arbetar med barns och ungas mediesituation och med frågor om mediepåverkan. Medierådet har till uppdrag att följa utvecklingen när det gäller barns och ungas medievardag, med syfte att minska riskerna för skadlig påverkan. En central uppgift är att ta fram fakta och underlag för att underlätta beslut – hos föräldrar, mediebransch och politiker. Målgrupper för undersökningen var barn i åldrarna 9–16 år. Dessa var delade i två grupper: • barn 9–12 år (upp till 12 år) • unga 12–16 år (upp till 16 år) Samt föräldrar • föräldrar till barn 9–12 år (upp till 12 år) • föräldrar till unga 12–16 år (upp till 16 år)
 • “Skriva läsa och kommunicera med IT-stöd från första klass”
 • Broängens ettor Utvecklingsprojekt - Sfi Mediapedagog Jannie Jeppesen
 • • Lust att kommunicera • Multimedialaptop • Text ska ha en mottagare • Film - publik • Egen community, föräldrar, lärare, elever
 • Tema Ordspråk Den som spar han har
 • Att skriva sig till läsning med dator utan penna Kungsgårdens skola i Sandviken Specialpedagog Mona Wiklander
 • Syfte • Eleverna skriver sig till läsning och läslust! • Gå från läs- och skrivinlärning till skriv- och läslärande
 • Mål • Att kunna skriva sig till bokstavsinlärning • Att kunna skriva enkla ord och meningar • Att utveckla skrivandet till berättelser och sagor • Att genom skrivandet få upp läsförmågan och läslusten
 • Hur? • Ljudande tangentbord • Talsyntes • Skriver ut allting (Broängen gör det inte) • Passar alla barn • 2 och 2 – samarbeta • Hör ljudet – ser symbolen • Direkt återkoppling • Handstilen
 • • Varför? Barns motoriska förutsättning för att skriva för hand när man är liten visar att många barn har svårigheter att forma bokstäver • Individualisering; alla får lyckas • Handstilen blir vackrare • Ljudning och bokstavsinlärning kommer under skrivprocessen utan speciell träning • Klasslärare ser att elever som arbetat med att skriva sig tillläsning har bättre skriv- och läsfärdighet än de elever som haft traditionell bokstavsinlärning • Eleverna har mycket lättare att uttrycka sig i skrift och blir vana att skriva både fritt och faktatexter • Mycket bra resultat på nationella proven i svenska • Hela tiden dialog om språket • Minimerar läs och skrivsvårigheter • Minskat behov av stödinsatser • Digital kompetens
 • “Sociala medier som kunskapsverktyg en utmaning för skolan.” Web 2.0 i praktiken
 • Gör datorn till en telefon och möjliggör: • Kommunikation från dator till dator • Kommunikation från dator till telefon • Videokommunikation • Chat
 • Mikroblog som låter dig göra inlägg på högst 140 tecken. Uppdateringarna visas på din profilsida samt skickas till andra användare som anmält intresse att se dem.
 • Google Apps
 • Google Apps
 • Google Apps
 • Google Apps
 • Google Apps
 • Google Apps
 • Google Apps
 • Google Apps
 • Google Apps
 • Google Apps
 • Google docs - några användningsområden • Gemensamt arbeta fram dagordningar till möten • Gemensamma planeringar • Elever kan samarbeta kring projekt • Feedback • Korrekturläsning • Stafettskrivningar • Processkrivning • Enkätundersökningar • Presentationer • Lagring av dokument on-line
 • Blog istället för hemsida 184 bloggar bland f-6-skolorna i Ystad
 • • Enkelt att lära sig • Enkelt att använda • Gemensamt ansvar • Lätt att skriva kommentarer (elever, föräldrar, personal) • Enkel bild/videohantering • Möjighet att prenumerera på RSS • Inspirera varandra - dialog, samarbete • Mer demokratisk än en hemsida • Transparens Backaskolan i Ystad
 • Mobilen i undervisningen
 • “Eleverna upplever att undervisningen blir mer stimulerande. Inte minst uppskattar de möjligheten att få använda sin mest betydelsefulla ägodel i lärandet”
 • Bibliotek + IKT= sant
 • Web 2.0
 • Gulliga videofilmer av din katt
 • Gulliga videofilmer av din katt Gulliga bilder av din katt
 • Gulliga videofilmer av din katt Gulliga bilder av din katt Markera din katts favoritstråk i grannskapet
 • Gulliga videofilmer av din katt Gulliga bilder av din katt Markera din katts favoritstråk i grannskapet Gör realtime uppdates om din katts busiga upptåg
 • Gulliga videofilmer av din katt Gulliga bilder av din katt Markera din katts favoritstråk i grannskapet Gör realtime uppdates om din katts busiga upptåg Skriv, berätta och filosifiera om ditt liv som kattägare
 • Gulliga videofilmer Videofilmer av av din katt protestdemonstrationer Gulliga bilder av din katt Markera din katts favoritstråk i grannskapet Gör realtime uppdates om din katts busiga upptåg Skriv, berätta och filosifiera om ditt liv som kattägare
 • Gulliga videofilmer Videofilmer av av din katt protestdemonstrationer Gulliga bilder Fotografier som visar av din katt på råa sanningar Markera din katts favoritstråk i grannskapet Gör realtime uppdates om din katts busiga upptåg Skriv, berätta och filosifiera om ditt liv som kattägare
 • Gulliga videofilmer Videofilmer av av din katt protestdemonstrationer Gulliga bilder Fotografier som visar av din katt på råa sanningar Markera din katts Kartöverläggningar som visar favoritstråk i grannskapet på landägande och fängelser i ett land Gör realtime uppdates om din katts busiga upptåg Skriv, berätta och filosifiera om ditt liv som kattägare
 • Gulliga videofilmer Videofilmer av av din katt protestdemonstrationer Gulliga bilder Fotografier som visar av din katt på råa sanningar Markera din katts Kartöverläggningar som visar favoritstråk i grannskapet på landägande och fängelser i ett land Realtime updates som berättar Gör realtime uppdates om huruvida aktivister är om din katts busiga upptåg fängslade eller fria Skriv, berätta och filosifiera om ditt liv som kattägare
 • Gulliga videofilmer Videofilmer av av din katt protestdemonstrationer Gulliga bilder Fotografier som visar av din katt på råa sanningar Markera din katts Kartöverläggningar som visar favoritstråk i grannskapet på landägande och fängelser i ett land Realtime updates som berättar Gör realtime uppdates om huruvida aktivister är om din katts busiga upptåg fängslade eller fria Skriv, berätta och filosifiera Online nyhetsuppdatering om ditt liv som kattägare kring aktivisterns aktiviteter
 • Avslutningsvis
 • Ungas digitala vardag Organisera vardagen: Mobilens alarm som väckarklocka eller för påminnelser; skriver upp provdatum och annat i mobilens anteckningsblock eller kalender; organiserar sitt skolarbete i foldrar, håller koll på t ex sportföreningens hemsida för att se när matcher eller träning är Fritid/hobbies: Bloggar och läser andras bloggar, läser nyheter, laddar ner och ser på film; laddar ner och lyssnar på musik, läser digitala tidskrifter, deltar i diskussionsforum, spelar spel, läser serier, shoppar, bjuder på auktioner Dokumenterar livet: Lägger upp fotografier, filmer, kommentarer Kommunikation: använder e-post, IM, sms, mobil Omvärldsintresse: Surfar på nätet för att göra nya upptäckter och träffa nya människor; lär sig nya färdigheter som att spela olika instrument, fotografi eller hantverk Socialt umgänge: Umgås med nya och gamla vänner på sajter såsom, Facebook, Bilddagboken, Flickr osv
 • Hur ska skolan se ut för att passa dagens interaktiva, nätverkande, mångfacetterade, digitalt kompetenta ungdomarna? Vilka kunskaper/förmågor behöver vi utrusta våra ungdomar med för en tid med - globala utmaningar - nya produktions-, - arbets- och kommunikationsformer? Ger oss styrdokumenten det utrymme vi behöver?