Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arbetsgång pedagogisk planering

7,792 views

Published on

 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Arbetsgång pedagogisk planering

 1. 1. Pedagogisk planering förslag på arbetsgång marielinder.se
 2. 2. Logga in på gmail, gå in på “Dokument” och öppna “Mall - Pedagogisk planering”
 3. 3. Gå in på “File” och klicka på “Make a copy”
 4. 4. Klicka på OK
 5. 5. Klicka på titeln ...... ochnamnge dittdokument
 6. 6. Börja med att beskriva arbetsområdet
 7. 7. Välj därefter ut de delar av syftet som arbetet ska svara mot
 8. 8. Beskriv utifrån kunskapskraven vilka förmågorsom kommer att bedömas i arbetet.
 9. 9. Beskriv sedan målet med arbetet genomatt utgå från syfte och kunskapskrav
 10. 10. Därefter beskrivs arbetssättet och man börhär se till att eleverna har möjlighet attarbeta på ett sådant sätt att de kan påvisaförmågorna beskrivna i kunskapskraven.
 11. 11. Under rubriken dokumentation förklaras påvilket sätt elevens förmågor dokumenteras.
 12. 12. Slutligen lägger man till en matris som visarkunskapskravens nivåer vad gäller deförmågor som ska utvecklas i arbetet.
 13. 13. För att den pedagogiska planeringen ska varaöversiktlig bör man passa in varje tabell på ensida.Jag har använt Arial, 9pt för att få plats. Omplaneringen ska skrivas ut i pappersformat fårdå allt plats i ett tvåsidigt dokument.
 14. 14. Om du vill lägga ut din pedagogiskaplanering på nätet behöver du ge den enwebbadress. För att göra detta klickar du på“Share” / “Dela” uppe i högra hörnet.
 15. 15. Bocka för “Public on the web” ochklicka sedan på “Save”
 16. 16. Du får då en webbadress till ditt dokument.
 17. 17. Genom att skriva den pedagogiska planeringen iGoogle docs blir den ett levande dokument somhela tiden enkelt kan prövas, utvärderas ochutvecklas.Den som har tillgång till planeringen via en länk pånätet ser alltid den senaste versionen.

×