Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nalen 24 april 2010

962 views

Published on

  • Be the first to comment

Nalen 24 april 2010

  1. 1. Marie Linder MONTESSORISKOLAN, Falun
  2. 2. Våra storybirds
  3. 3. My Medieval Character
  4. 4. sites.google.com/site/marielinder slideshare.net/marielinder marie.linder@gmail.com
  5. 5. Bild: Claes Magnusson
  6. 6. Tio fördelar med att göra elevernas arbeten synliga. 1. Vårdnadshavare får insyn i det egna barnets och skolans arbete. 2. Prestationsnivån höjs. 3. Främjar grupparbeten. Ett bra resultat gör att det blir uppenbart att gott samarbete lönar sig. 4. Eleverna får internetvana och de får uppleva möjligheterna med internet. De får prova på verktyg som de kan ha nytta av i och utanför skolarbetet. 5. Arbetena blir bestående vilket höjer värdet i det som produceras. 6. Publicering av arbeten möjliggör feedback på många vis bl a i form av kommentarer i anslutning till arbetena. Kommentarer från läraren, föräldrar och från allmänheten. Ungdomar älskar feedback! 7. Att visa upp sina arbeten ger eleverna scenvana. 8. Marknadsföring för skolan. 9. Lärarsamarbete möjliggörs därför att man får insyn i vad som görs i andra ämnen än sitt eget. 10. Det blir roligare; arbetet blir mer färgstarkt och omväxlande.

×