Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hinduism

14,255 views

Published on

 • Login to see the comments

Hinduism

 1. 1. HINDUISM
 2. 2. Hinduismen ser väldigt olika ut för olika ut för olika människor, eftersom den till stor det skapas av utövaren.
 3. 3. Hinduismen har ingen speciell grundare eller profet. Den går inte tillbaka på en gudomlig uppenbarelse.
 4. 4. Hinduismen har ingen bestämd uppfattning om hur jorden skapades eftersom ingen utom den högste guden kan veta det.
 5. 5. Inom hinduismen finns väldigt många gudar och gudinnor, hundratusentals. Vissa tror man kanske bara på i en liten by medan andra är kända över hela Indien.
 6. 6. De tre största gudarna är Brahma, Shiva och Vishnu.
 7. 7. Levnadsregler
 8. 8. Inom hinduismen rättar man sig efter Veda- böckerna. Dess är skriva på sanskrit och innehåller religiösa och filosofiska skrifter.
 9. 9. Livets fem löften: • Att inte skada något levande väsen. • Att inte ljuga. • Att inte ta någons annans egendom. • Att inte leva okyskt. • Att vara givmild.
 10. 10. Reinkarnation och moksha
 11. 11. Vägarna till moksha är flera
 12. 12. Bhakti, hängivenhetens väg är vanlig bland dagens hinduer. Föremålet för dyrkaren är vanligtvis Krishna. Man upprepar gudens namn och sjunger lovsånger till hans ära.
 13. 13. De goda gärningarnas väg, betyder att man är kärleksfull mot sina medmänniskor. Man ska inte ljuga, stjäla eller skada någon och man ska visa hänsyn till djuren.
 14. 14. Kunskapens eller vishetens väg är en svår och krävande väg. Man studerar de heliga skrifterna, och kan genom tankearbete nå den slutliga insikten som leder till befrielse och förening med Gud.
 15. 15. Försakelsens väg är man när man medvetet väljer ett liv i yttersta enkelhet och fattigdom. Många äldre män väljer denna väg i sina sista år av livet. De kallas sadhus.
 16. 16. Yoga är en urgammal träningsmetod. Man övar sin kropp och sina sinnen till en fulländning och utvecklar en maximal förmåga till koncentration och djupa andliga upplevelser.
 17. 17. Tron på karma har gjort att det hinduiska folket har delats in i olika samhällsgrupper, s k kast
 18. 18. * Brahminer - präster, numera också läkare, advokater mm. * Kshatriya- krigare och ämbetsmän. * Vaishya- bönder, köpmän och hantverkare, * Shudra- tjänare och slavar. Det finns även en femte kast – de ”kastlösa” - dalits, som utgör ungefär 20% av Indiens befolkning
 19. 19. Heliga ting
 20. 20. Templen
 21. 21. Puja
 22. 22. Den heliga kon
 23. 23. Floden Ganges
 24. 24. Varanasi
 25. 25. Hinduer firar många högtider och ceremonier.
 26. 26. Holi
 27. 27. Raksha Bandhan
 28. 28. Divali
 29. 29. Skillnader mellan hinduism och buddhism
 30. 30. Inom hinduismen finns Inom buddhismen många gudar. De har också finns gudar, stor betydelse i men dom har mycket religionen och de styr liten betydelse och universum. styr långt ifrån allt som händer.
 31. 31. Det finns ett Buddhisterna tycker kastsystem inom att kasten är fel och hinduismen som dom att de inte skall tror att gudarna har användas. skapat.
 32. 32. I båda religionerna förekommer återfödelse. Inom buddhismen är medan hinduerna det inte sämre att anser att återfödas födas som ett djur än som ett annat djur än en människa, en ko inte är bra.
 33. 33. En hindu har många Buddhister har inga plikter att utföra. plikter, endast saker T ex offra och be till som dom inte får gudarna, delta i göra. T ex inte religiösa högtider, använda våld, inte mm. stjäla, inte ljuga, mm.
 34. 34. Hinduer samlar på sig Buddhister tror inte karma under livets att människan har en gång. Det är en slags själ ”livspoäng” som avgör vilken kast man återföds i. Det är samma själ som föds i en ny kropp.

×