Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teknikdalen 4 nov

766 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Teknikdalen 4 nov

 1. 1. En nylärandekultur marielinder.se
 2. 2. växandedigitalnätverks- } infrastrukturuppbyggd
 3. 3. Foto: Claes Magnusson
 4. 4. By gerlos CC BY-SA http://www.flickr.com/photos/gerlos/3119891607/sizes/z/in/photostream/
 5. 5. En nylärandekultur
 6. 6. Sam’shistoria
 7. 7. Blue Glow by Jim Sneddon
 8. 8. PLE
 9. 9. Personlig lärmiljö edtechpost.wikispaces.com/PLE+Diagrams
 10. 10. By Mentionablehonor (Own work) CC-BY-SA-3.0 via Wikimedia Commons
 11. 11. By gillianchicago CC BY-NC-ND http://www.flickr.com/photos/gillianjc/1052947864/
 12. 12. Referensverktyg
 13. 13. Kommunikation
 14. 14. Fria lärresurser(Open educational resources)
 15. 15. QR-koder
 16. 16. Films by video journalist Brady Haran http://www.flickr.com/photos/periodicvideos/5912075438/sizes/o/in/photostream/
 17. 17. Interneti undervisningen
 18. 18. Det blir roligare; arbetet blir merfärgstarkt och omväxlande.Arbeten blir bestående vilket höjervärdet i det som produceras.Publicering av arbeten möjliggörfeedback.
 19. 19. Prestationsnivån höjsDen studerande får upplevamöjligheterna med internetDen studerande får lära omverktyg som han/hon kan ha nyttaav i och utanför skolarbetet
 20. 20. Främjar kollaborativt lärandeFrämjar tillgänglighet ochkommunikationTillför specialpedagogiskafördelar
 21. 21. - Anpassningar för elever med syn- eller hörselnedsättning:Färger, storlek, lägga in linjer, använda hörlurar. (Hörlurar ärockså ett bra verktyg för isolering för den som harkoncentrationssvårigheter.)- Användning av hjälpmedel som talsyntes och stavningshjälp.- Datorn svarar direkt – bra för den som har dålig uthållighet.- Datorn är “Värdeneutral” – Den ger inga sura miner, ingasuckar. Den har tålamod. Du får göra samma sak hur mångagånger som helst.- I datorn kan en oföränderlig miljö byggas upp; som ärförutsägbar och trygg; där man hittar.
 22. 22. Sammanfattningsvis
 23. 23. Datoranvändningen "öppnar många dörrar"• Lärandet blir oberoende av tid och rum.• Lärandet sker på flera olika arenor (fysiska och virtuella).• Lärandet blir mindre institutionalliserat.• Lärandet sker i en hög grad av samarbete/samverkan• Lärandet blir ämnesintegrerat (ämnesöverskridande).• Det informella lärandet (Life Academy) ökar. Mikael Alexandersson (Professor vid Instutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet)
 24. 24. Karakteristiskt för dataanvändandet: • Snabbhet • Tillgänglighet • Kommunicerbarhet • Socialitet
 25. 25. marielinder.se

×