RTL101: Perakende Sistemlerine Giriş

4,564 views
4,279 views

Published on

Planlama, ürün / kategori / marka yönetimi & tedarik zinciri yönetimi sistemlerine genel bir bakış, süreçler, temel fonksiyonlar & organizasyon örnekleri

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,564
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
125
Actions
Shares
0
Downloads
227
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

RTL101: Perakende Sistemlerine Giriş

 1. 1. PLANLAMA, marka/Ürün/kategorİ Yönetİmİ, TZY & Raporlama Süreçlerİ’ne Genel BİR BAKIŞsüreç, tEMEL FONKSİYONLAR & organİzasyon<br />Perakende Sistemleri Yönetimi<br />Burak Günbal, <br />İstanbul, 2009<br />11/13/2009<br />1<br />Burak Günbal<br />
 2. 2. BAŞLARKEN:<br />“Manufacturing is complicated business run by simplepeople. Retail is a simple business run by complicated people.”<br />“Üretim basit insanlar tarafından götürülen komplike bir iştir; perakende ise komplike insanlar tarafından idare edilen basit bir süreçtir.”<br />John Beddows<br />Yönetim Danışmanı<br />2<br />Basit, güzeldir.<br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 3. 3. PERAKENDE SİSTEMLERİNDE TEMEL YAPI TAŞLARI:<br />3<br />Olmazsa olmazlarımız:<br />İnsan Kaynağı<br />Süreç (Standardizasyon)<br />Bilgi Sistemleri<br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 4. 4. Başarısızlık<br />Başarı<br />TEMEL SİSTEM YAPI TAŞLARI (Devam):<br />Ortak amaç (tek hedefe kilitlenme), organizasyonlarda kilit rol oynar:<br />4<br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 5. 5. GENEL YAPI & ORGANİZASYON:<br />5<br />Perakende organizasyonlarında sistem geliştirme öncelikli süreçler:<br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 6. 6. GENEL YAPI & ORGANİZASYON (Devam):<br />6<br />Tedarik Zinciri Yönetiminde Temel Süreçler:<br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 7. 7. 7<br />GENEL YAPI & ORGANİZASYON (Devam):<br />Ürün Yönetiminde Temel Süreçler:<br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 8. 8. 8<br />GENEL YAPI & ORGANİZASYON (Devam):<br />Pazarlama Yönetiminde Temel Süreçler:<br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 9. 9. ÜRÜN YÖNETİMİ & PAZARLAMA İLETİŞİM SÜRECİ MODELİ:<br />9<br />Tanım:<br />Mikro ve Makro perakende çevresinde elde edilen enformasyon, Pazarlama Bilgi sistemleri platformunda bilgiye dönüştürülerek pazarlama yöneticileri ile birlikte Ürün Yönetimi ile paylaşılır. Akabinde alınan ortak karar sahaya yansıtılarak önce anlatılır (eğitim), sonrasında uygulanır. <br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 10. 10. Pazarlama Yöneticileri<br />Ar-Ge<br />Perakende Pazarlama Bilgi Sistemi<br />Pazarlama Araştırma Sistemi<br />İşletme İçi Raporlama Sistemi<br />Planlama<br />Uygulama<br />Kontrol<br />Pazarlama Karar Destek Sistemleri<br />Veri Tabanı<br />Pazarlama İstihbarat Sistemi<br />Mikro Çevre:<br /><ul><li>Hedef Pazar
 11. 11. Rakipler
 12. 12. Pazlm. Kanalları
 13. 13. Çeşitli Gruplar</li></ul>Bilginin Oluşması<br />Perakende Kararları & İletişim<br />Perakende<br />Dünyası<br />Pzlma Pln<br />Makro Çevre:<br /><ul><li>Ekonomik/Demog.
 14. 14. Teknolojik/Ekoljk
 15. 15. Yasal/Hukuk
 16. 16. Sosyo/Kültürel</li></li></ul><li>11<br />KARMA YAPILAR ve BİR ÖRNEK:<br />Fonksiyonlar:<br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 17. 17. Depolar<br />Lojistik Platformu<br />Personel<br />Transfer<br />Araçlar<br />Stok Yönetimi<br />Ürün Yönetimi Platformu (İK üzerine kuruludur)<br />Replenish.<br />Allocation<br />Mağazacılık İletişim & Ürün Koordinasyon<br />Mn<br />M…<br />Satış Yönetimi<br />M3<br />Fiyat<br />M…<br />M2<br />Model<br />M1<br />Planlama Platformu<br />ÜG<br />ArGe<br />Sezon<br />Veri<br />Strtjk<br />Plan<br />Pzrlm<br />Plan<br />Büyme<br />Plan<br />Tasrım<br />Plan<br />Görsel<br />Plan<br />TZY<br />IT Platformu (ERP)<br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 18. 18. ERP SİSTEM ALTYAPISI:<br />13<br />ERP Sistemleri için fayda/maliyet & fırsat/risk analizi:<br />Standardizasyon<br />Güçlü Sistem<br />altyapısı<br />Risk<br />Performans<br />iyileşmesi<br />İşletme<br />Maliyeti<br />Fırsat<br />Bakım ve <br />Yenileme <br />Maliyeti<br />Yatırım <br />Maliyet<br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 19. 19. 14<br />Optimizasyon Araçları<br />ERP SİSTEM ALTYAPISI (Devam):<br />ERP Sistemleri için örnek modüller ve yapısal konumlanmaları:<br />CRM<br />Planning<br />Database<br />DW & BI<br />ERP<br />Talep Tahmin & BSC<br />SCM<br />PLM<br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 20. 20. ÜRÜN BÜTÇE PLANLAMA SAFHALARI:<br />15<br />Bütçe Altyapı Kurgusu:<br />Stratejik Planlama<br />Sezon öncesi analiz ve data normalizasyonu<br />Omurga planlama<br />Satış kanalları planlaması <br />Klasman planlaması<br />Ürün gamı planlaması <br />Mağaza Seviyelendirme<br />Çeşitlilik planlaması<br />Fiyat planlaması <br />Mağaza yerleşim planı<br />Sezon içi kontrol ve yeniden planlama<br />Burak Günbal<br />11/13/2009<br />
 21. 21. STRATEJİK PLANLAMA:<br />11/13/2009<br />16<br />Tanım:<br />Şirketin üst yönetimi ve hissedarlarınca benimsenmiş 3 ila 5 yıl vadesindeki planlamadır.<br />Tüm organizasyon bu plana yönelik kurulur, vizyon ve misyon belirlenir ve bu vizyon doğrultusunda konulan hedeflere nasıl varılacağı anlatılır.<br />Mutabakata varılan stratejik plan, bir şirketin anayasasıdır, dışına çıkılamaz.<br />Burak Günbal<br />
 22. 22. SEZON ÖNCESİ ANALİZ:<br />11/13/2009<br />17<br />Örnek:<br />Tipik bir muhasebeci, geçmiş analizlere bakarak, gelecekte nereye gideceğini tahmin etmeye çalışır. Satış yönetimi ve ürün planlamacısı ise dikiz aynasından geçmiş veriye bakarken geleceğe odaklanır ve gideceği yolu planlar. <br />Burak Günbal<br />
 23. 23. 18<br />OMURGA PLANLAMA:<br />Ön Planlama:<br /><ul><li> Ciro
 24. 24. Adet
 25. 25. Marj
 26. 26. LFL Büyüme
 27. 27. Expansion
 28. 28. Verimlilik</li></ul>11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 29. 29. SATIŞ KANALLARI PLANLAMASI ve NOMİNAL BÜYÜME HEDEFLERİ:<br />11/13/2009<br />19<br />Expansion Hedefi:<br />Burak Günbal<br />
 30. 30. KLASMAN PLANLAMA:<br />11/13/2009<br />20<br />Müşterimiz kim & Markamızı nasıl konumlandırmak istiyoruz? (Strateji):<br />Klasman rolleri,<br />Klasman ciro payları,<br />Klasman satış adedi payları,<br />Klasman sergi payı,<br />Klasman marjları,<br />Klasman stratejisi,<br /> belirlenerek omurga plan etlendirilmeli. Bu parametrelerin olmadığı durumlarda geçmiş veriye bakılarak –stratejik plan dışına çıkmadan- optimize edilmeli. Rollerin belirlenmesinde SWOT analizine başvurulmalı.<br />Burak Günbal<br />
 31. 31. ÜRÜN GAMI PLANLAMA:<br />11/13/2009<br />21<br />Anahtar Paylar (Strateji):<br />Ürün gamı rolleri,<br />Ürün gamı ciro payları,<br />Ürün gamı satış adedi payları,<br />Ürün gamı sergi payı,<br />Ürün gamı marjları,<br />Ürün gamı stratejisi,<br /> belirlenerek omurga plan etlendirilmeli. Bu parametrelerin olmadığı durumlarda geçmiş veriye bakılarak –stratejik plan dışına çıkmadan- optimize edilmeli. Rollerin belirlenmesinde SWOT analizine başvurulmalı.<br />Burak Günbal<br />
 32. 32. MAĞAZA SEVİYELENDİRME & GRUPLAMA:<br />11/13/2009<br />22<br />Segmentasyon parametreleri:<br />Mağazalar benzer mimari şartlara ve konseptlere de sahip olsalar, satışları farklılık gösterir. Bu nedenle benzer şekilde davrananların ayrıştırılması planlamanın doğru yapılması açısından gereklidir.<br />Sıkça yapılan temel yanlış, mağazaları sadece cirolarına bakarak ayrıştırmaktır.<br />Burak Günbal<br />
 33. 33. 23<br />MAĞAZA SEVİYELENDİRME & GRUPLAMA (Devam):<br />Kadansiye:<br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 34. 34. 24<br />ÇEŞİTLİLİK PLANLAMASI:<br />Departmanların örnek görev ve sorumlulukları:<br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 35. 35. 25<br />ÇEŞİTLİLİK PLANLAMASI:<br />Örnek Tablo:<br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 36. 36. FİYAT PLANLAMASI:<br />11/13/2009<br />26<br />Pazarlama Takvimi:<br />Burak Günbal<br />
 37. 37. MAĞAZA YERLEŞİM PLANI:<br />11/13/2009<br />27<br />Ürün taşıma kapasiteleri, projeler ve optimumlar:<br />Burak Günbal<br />
 38. 38. SEZON İÇİ KONTROL ve YENİDEN PLANLAMA ile ÖĞRENEN ORGANİZASYON YAPISINA GEÇİŞ:<br />11/13/2009<br />28<br />Evrimsel Planlama:<br />Burak Günbal<br />
 39. 39. TÜM BİRİMLERİN ANTANT KALDIĞI PLANLAMA MODELİ:<br />11/13/2009<br />29<br />Bütçe Paylaşım:<br />Bu modelde sırasıyla;<br />Bütçe Planlama (Cari Hedefler),<br />Yönetim Kurulu (Onay),<br />Ürün Geliştirme (Model, trend, fiyat)<br />Satış Operasyon (Model, fiyat)<br />Pazarlama (Retro plan ve mağaza açılış planı),<br />Görsel Ekiplerin (Yerleşim planı),<br /> katılımı ile, tüm birimlerin taşın altına elini koyduğu bir yapı korunarak bütçe, Satış Yönetimi ve Ürün Planlama tarafından koordine edilir. Tek bir bütçe hazırlanır;<br />Satın alma planı,<br />Tedarik takvimi,<br />Mali plan,<br />Nakit akış şeması,<br /> tek bütçeye göre oluşturulur.<br />Burak Günbal<br />
 40. 40. ÜRÜN YÖNETİMİ:<br />30<br />Temel Ürün Yönetimi Fonksiyonları:<br />Transfr<br />Stok (Envanter) Yönetimi<br />Ürün Yönetimi Platformu (İK Üzerine Kuruludur)<br />Replns.<br />Alloc.<br />Satış Yönetimi<br />Fiyat<br />Model<br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 41. 41. STOK YÖNETİMİ:<br />31<br />İlk Dağılımlar (Tahsisat), Satış/Envanter Tamamlama (İkmal), Transfer:<br />Transfer<br />Stok Yönetimi<br />Replenish.<br />Allocation<br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 42. 42. STOK YÖNETİMİ (Devam):<br />32<br />Transfer<br />Temel İkmal & Transfer Fonksiyonları:<br />Replenish.<br />Stok (Envanter) Yönetimi<br />1-Satan-Satmayan<br />2-Kırık- Tekleme<br />1-Mağ. Sip.<br />2-Env. Tam.<br />Allocation<br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 43. 43. 33<br />Ürün grubu ve/ya kategori rolleri ve rol bazlı stok (envanter) yönetimi modeli:<br />STOK YÖNETİMİ (Devam):<br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 44. 44. SATIŞ YÖNETİMİ:<br />34<br />Satış Yönetimi<br />Fiyat<br />Model Bazında Satış Adet, Raf Ömrü & Fiyat Takibi:<br />Model<br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 45. 45. SATIŞ YÖNETİMİ (Devam):<br />35<br />Fiyat<br />Satış Yönetimi<br />RPT & İndirim Kararları:<br />Model<br />İndirim / Kampny.<br />RPT<br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 46. 46. SİPARİŞ YÖNETİMİ:<br />36<br />Satış & Stokun bir fonksiyonu olarak Sipariş:<br />Transfr<br />Stok (Envanter) Yönetimi<br />Ürün Yönetimi Platformu (İK Üzerine Kuruludur)<br />Replns.<br />Alloc.<br />Sipariş<br />Satış Yönetimi<br />Fiyat<br />Model<br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 47. 47. SİPARİŞ YÖNETİMİ (Devam):<br />37<br />Süreç Akış Şeması:<br />Pazarlama Stratejisi<br />Ar-Ge<br />(Ürün Analizleri+Trend+ Mağaza+Rekabet+Piyasa= TALEP)<br />Ürün Geliştirme<br />Ürün Planlama<br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 48. 48. SİPARİŞ YÖNETİMİ (Devam):<br />38<br />Müşteriyi sürecin merkezine alan üretim, dağılım ve sipariş döngüsü şeması:<br />Müşteri<br />Tüm Süreçlerin<br />Merkezinde<br />Yer Alır<br />Müşteri Talebine Göre Ürün Dağılım (Allocation) ve Tamamlama (Replenishment)<br />Müşteri Talebine Göre Sipariş Oluşturma<br />Müşteri<br />SALSA Prensipleri doğrultusunda üreticiden depolara/dağılım merkezine/mağazalara sevkiyat<br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 49. 49. TZY (SCM) SÜREÇLERİ:<br />39<br />Üretim ve Lojistik Süreçlerinde Optimize Edilmesi Gereken Basamaklar:<br />STRATEJİK<br />(Uzun Vadeli Plan)<br />ÜRETİM ve LOJİSTİK SÜREÇ BASAMAKLARINDA ORGANİZASYONUN REKABET AVANTAJI SAĞLAYABİLECEĞİ KONU BAŞLIKLARI<br />TAKTİKSEL<br />(Orta Vadeli Plan)<br />OPERASYONEL<br />(Kısa Vadeli Plan)<br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 50. 50. TZY (SCM) STRATEJİK SÜREÇLERİ:<br />40<br />Üretim ve Lojistik Süreçlerinde Optimize Edilmesi Gereken Basamaklar:<br /><ul><li>Akredite Tedarikçi
 51. 51. Akredite Ham madde ve Yan Malzeme Tedariği
 52. 52. Geniş ve Rafine Tedarikçi Portföyü
 53. 53. Üretim Süresi
 54. 54. Tedarikçi Disiplini Standardizasyonu
 55. 55. Vaktinde Sevk
 56. 56. Düşük Geciken Gün Sayısı
 57. 57. Maliyet
 58. 58. Hasarsızlık Oranı
 59. 59. Sipariş Karşılama (İptaller)
 60. 60. Kalite
 61. 61. Ürün & Kumaş Teknik Kontrol & Takip
 62. 62. “In-Line” Kontrol
 63. 63. Inspection
 64. 64. Yükleme Standardizasyon
 65. 65. Sevkıyat Doğruluğu
 66. 66. Mağaza Dağılım
 67. 67. Asorti Lot Yapısı
 68. 68. Adet
 69. 69. Renk
 70. 70. Ürün Etiket
 71. 71. Koli Etiket
 72. 72. Koli Standardı
 73. 73. Koli içi Standardı
 74. 74. Koli içi ambalaj standardı</li></ul>11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 75. 75. KAYNAK (KAPASİTE) PLANLAMA:<br />41<br />Lojistik Merkezi Kaynak Planı Oluşturma:<br />Toplam bütçe hedeflerine, bu hedefler içerisindeki oranlara, gerçekleşen talebe göre oluşan ritimlere göre, yukarıda bahsi geçen ürün depolama, işleme (elleçleme), sevk hacimleri belirlenir ve bu ihtiyaç doğrultusunda alan, raf, demirbaş, araç ve personel miktarları, 5 yıllık planlar doğrultusunda hesaplanır. <br />İadeler, etiket değişimleri, defolu mallar, yardım ürünleri, toptan payları ve optik görüntü düzeltmesi için gereken altyapılar ayrıca planlanır.<br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 76. 76. RF TERMİNALLERİ:<br />42<br />TZY ve Lojistik süreç optimizasyonu içerisinde RF Terminalleri Kullanımı:<br />Örme Fabrikası<br />Hazır Giyim Dağıtım & Depolama Merkezi<br />Perakendeci<br />Ref:<br />Stok Kodu<br />Renk<br />Beden, vb.<br />Ref:<br />Stok Kodu<br />Renk<br />Beden, vb.<br />Ref:<br />Stok Kodu<br />Renk<br />Beden, <br />Stok Adı,<br />Materyal,<br />“Line”,<br />Ürün Grubu, vb.<br />Depo Inspection, Mal Kabul ve Ürün Çıkış<br />Yükleme Inspection’ı<br />Mağaza Mal Kabul<br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 77. 77. TZY ve LOJİSTİK OPTİMİZASYON SÜRECİ BASAMAKLARI:<br />43<br />Tasarım (Planlama), Uygulama (Implementasyon) & Optimizasyon:<br />Değerlendirme<br />&<br />Strateji Oluşturma<br />Test,<br />Uygulamaya Geçiş (Implementation)<br />Süreç<br />Optimi-<br />zasyonu<br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />
 78. 78. Bitirirken:<br />“Anyone can make the simple complicated – simple.Creativity is making the complicated simple.”<br />“Herkes basit olanı komplike hale getirebilir. Yaratıcılık komplike olanı basit hale getirmektir.”<br />Charles Mingus<br />Jazz Müzisyeni<br />44<br />11/13/2009<br />Burak Günbal<br />

×