Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moda Perakendesi Yönetimi Eğitimi İçerik Sunumu

6,519 views

Published on

İstanbul Moda Akademisi ile Moda Perakendesi Yönetimi: Satın Alma ve Merchandising Eğitimi İçerik ve Kapsam Sunumu

Published in: Business
 • Be the first to comment

Moda Perakendesi Yönetimi Eğitimi İçerik Sunumu

 1. 1. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ RFM TİCARİ FİKİR OPERASYONEL VERİMLİLİK İK DEĞER ZİNCİRİ CRM HIZLI YANIT İŞ MODELİ YÖNDER SÜREÇ SİSTEM STRATEJİ 10/4/2011 FARKLILAŞMA STANDARDİZASYON SEGMENTASYON ÇÖZÜM ODAKLILIK Burak Günbal,İstanbul, 2011 İstanbul Moda Akademisi, 1 SATIN ALMA & MERCHANDISING MODA PERAKENDESİ YÖNETİMİ
 2. 2. Kim?:2 Burak Günbal Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ekonomi bölümü mezunu olan Burak Günbal, yüksek lisans çalışmalarını yürüttüğü disiplinler arası Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları bölümünde, “Ulusal İnovasyon Sistemleri”, “Teknoloji ve Firma Davranışı” konuları üzerine çalışırken, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak kariyerine başlamıştır. Akademik hayatının ertesinde, ailesine ait bir firmada, hazır giyim sektörüne yönelik ham madde ticareti ile uğraşmış, akabinde başta İngiltere olmak üzere, yurt dışında alanının önde gelen perakende markaları ile çalışma olanağı bulmuş, perakendede Planlama ve Satın Alma konularında uzmanlaşmıştır. Devam eden dönemde, başta Uzakdoğu olmak üzere tedarik süreçlerinde tecrübesini arttırırken Türkiye’nin önde gelen perakende markalarında; Kategori/ Marka/ Ürün Yönetimi, (Stratejik) Planlama ve Tedarik Zinciri Yönetimi konularında deneyim kazanmış, son olarak Collezione’de ürün yönetimi, planlama ve lojistikten sorumluu Genel Müdür Yardımcısı ve ve yönetim kurulu üyesi pozisyonunda çalışmıştır. Burak Günbal, halihazırda çeşitli firma, kuruluş ve üniversitelerde, perakende ve perakende sistemleri konulu eğitimler vermekte olup, yeniden yapılanan organizasyonlarda, ürün yönetimi, planlama, tedarik zinciri yönetimi, süreç ve sistem tasarımı konularında danışmanlık servisi vermektedir. Aynı zamanda çok sayıda mecrada makaleleri yayımlanan Burak Günbal’ın, hazırlıklarına devam ettiği, “Perakende’de Bilimsel Ürün Yönetimi & Planlama” başlıklı bir kitabı bulunmaktadır. Moda Perakendesi Yönetimi: Satın Alma & Merchandising 10/4/2011
 3. 3. Biraz Tarih & Biraz Bugün:3 Moda Perakendesinin Genel Yapısı & Sektör Gelişimi  Perakende Nedir?  Perakendeci Kimdir?  Sektörün Tarihsel Gelişimi  Moda Perakendesi  Türkiye’de Moda Perakendesi  Geleneksel Mağazacılık  Organize Perakendecilik  Tarihsel Perspektifte Müşteri  Başarı Hikayeleri Moda Perakendesi Yönetimi: Satın Alma & Merchandising 10/4/2011
 4. 4. Nasıl Bir İş Modeli?:4 Ticari Fikirden Stratejiye İş İdaresi  Ticari Fikir  İş Modeli Seçimi  Süreç, Sistem & İK Gereksinimi  Hızlı Yanıt Sistemleri  Operasyonel Verimlilik  Stratejik Planlama  GOSPA Yaklaşımı  Stateji ve Taktik Moda Perakendesi Yönetimi: Satın Alma & Merchandising 10/4/2011
 5. 5. Strateji:5 Stratejik Planlama, GOSPA Yaklaşımı ve SMART Hedefler ile Yönetim Moda Perakendesi Yönetimi: Satın Alma & Merchandising 10/4/2011
 6. 6. Temel Ürün Süreçleri:6 Tedarik, Satın Alma, Ürün Yönetimi & Planlama Süreçlerine Genel Bakış  Planlama  Dizayn  Tedarik  Satın Alma  Ürün Yönetimi  Envanter  Satış Operasyon  Süreçler Arası İlişkiler  Anahtar Performans Göstergeleri  Görev Tanımları & RACI Moda Perakendesi Yönetimi: Satın Alma & Merchandising 10/4/2011
 7. 7. Tedarik (Sourcing):7 Tedarik Süreci & Kritik Yol Haritası Takibi Moda Perakendesi Yönetimi: Satın Alma & Merchandising 10/4/2011
 8. 8. Satın Alma (Buying):8 Satın Alma Döngüsü, Markalı Hazır Ürün Satın Alma & Satın Alma Takvimi Moda Perakendesi Yönetimi: Satın Alma & Merchandising 10/4/2011
 9. 9. Tedarik Zinciri Yönetimi:9 SALSA Prensibi Moda Perakendesi Yönetimi: Satın Alma & Merchandising 10/4/2011
 10. 10. Ürün Yön. & Planlama (Merch):10 Ürün Yönetimi & Planlama Süreç, Sistem ve Profesyonel Beceri Seti Moda Perakendesi Yönetimi: Satın Alma & Merchandising 10/4/2011
 11. 11. Perakende Matematiği:11 Sayılarla İş İdaresi, Süreç Anahtar Perform. Göstergeleri & Temel Kavramlar Moda Perakendesi Yönetimi: Satın Alma & Merchandising 10/4/2011
 12. 12. Planlamaya Giriş:12 Planlama Basamakları, Sezon Öncesi Analiz, Normalizasyon, Finansal Plan Moda Perakendesi Yönetimi: Satın Alma & Merchandising 10/4/2011
 13. 13. Kategori Planlama & Roller:13 Kategoriler, Kategori Planlama, Kategori Rolleri & Roller Paralelinde Süreçler Moda Perakendesi Yönetimi: Satın Alma & Merchandising 10/4/2011
 14. 14. Ürün Gamı Planlama:14 Range Plan, Mağaza Gruplama & Seviyelendirme Moda Perakendesi Yönetimi: Satın Alma & Merchandising 10/4/2011
 15. 15. Çeşitlilik Planlaması:15 Assortment Plan, Fiyat & Görsel/ Kapasite Planlaması Moda Perakendesi Yönetimi: Satın Alma & Merchandising 10/4/2011
 16. 16. OTB & WSSI:16 Alıma Açıklık & Sezon İçi Planlama Enstrümanları Moda Perakendesi Yönetimi: Satın Alma & Merchandising 10/4/2011
 17. 17. Envanter Yönetimi:17 Tahsisat, Tamamlama, Transfer, Rotasyon, Sıkıştırma Moda Perakendesi Yönetimi: Satın Alma & Merchandising 10/4/2011
 18. 18. Ürün Yaşam Döngüsü:18 PLC, PDM, PLM; RPT, Talep Tahmin ve Karar Destek Sistemleri Moda Perakendesi Yönetimi: Satın Alma & Merchandising 10/4/2011
 19. 19. Müşteri & Pazar Analizleri:19 Değişen Müşteri Profilleri, Pazar Araştırmaları, Trendler, Rakip Analizleri Moda Perakendesi Yönetimi: Satın Alma & Merchandising 10/4/2011
 20. 20. Uluslararası Pazarlar:20 Moda Perakendesinde Uluslararası Pazarlar ve Vaka Analizleri Moda Perakendesi Yönetimi: Satın Alma & Merchandising 10/4/2011
 21. 21. Başarı Hikayeleri:21 Moda Perakendesinde Başarı Hikayeleri ve Başarı Faktörleri Moda Perakendesi Yönetimi: Satın Alma & Merchandising 10/4/2011
 22. 22. Mağaza:22 Satış Noktası Süreçleri, Hedeflerle Mağaza Yönetimi, Mağaza Ziyaretleri Moda Perakendesi Yönetimi: Satın Alma & Merchandising 10/4/2011
 23. 23. Perakendede Bilgi İşlem:23 Kurumsal Kaynak Plan., POS, Veri Ambarı, KDS ve Optimizasyon Araçları Moda Perakendesi Yönetimi: Satın Alma & Merchandising 10/4/2011
 24. 24. Pazarlama & CRM:24 Pazarlama Sistemleri, CEM/ CRM ve Müşteriyi Anlamak Moda Perakendesi Yönetimi: Satın Alma & Merchandising 10/4/2011
 25. 25. Sadakat:25 Müşteriyi Doğru Anlayıp En Hızlı Teklifi Yaparken Beşeri Güven İlişkisi Kurma Moda Perakendesi Yönetimi: Satın Alma & Merchandising 10/4/2011
 26. 26. Bitirirken:26 Kontak Burak Günbal +90 (532) 235 6316 burakgunbal@yahoo.com yalinperakende.wordpress.com burakgunbal.blogspot.com www.linkedin.com/in/burakgunbal www.perakendebulten.com/yazar.php?yazarId=18 "Manufacturing is complicated business run by simple people. Retail is a simple business twitter: @burakgunbal run by complicated people." John Beddows, Management Consultant Moda Perakendesi Yönetimi: Satın Alma & Merchandising 10/4/2011

×