Oppsummering Organisasjonspsykologi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Oppsummering Organisasjonspsykologi

on

 • 12,483 views

 

Statistics

Views

Total Views
12,483
Views on SlideShare
12,443
Embed Views
40

Actions

Likes
1
Downloads
69
Comments
0

1 Embed 40

http://www.slideshare.net 40

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Oppsummering Organisasjonspsykologi Oppsummering Organisasjonspsykologi Presentation Transcript

 • Oppsummering Organisasjonspsykologi
 • Motivasjon DEF. 1. BEHOVS-TEORIER 2. KOGNITIVE TEORIER 3.SOSIALE TEORIER 4. JOBBKARAKTERSTIKA-MODELLER
  • Maslow
  • McClelland
  • Alderfer
  • Forventningsteori
  • Kognitiv evalueringsteori (indre/ytre motivasjon)
  • Målsettingsteori
  • Likeverdsteori
  • Rettferdighet i prosedyrer
  • Herzberg
  • Thorsrud
  • ” Jobbkarakteristikamodellen”
  5. INTEGRASJON AV TEORIENE Michell & Larson, fig 2,7
 • Aktuelle oppgaver
  • Gjør rede for minst to ulike teorier om motivasjon, og drøft betydning av lønn som motivasjonsfaktor i lys av disse teoriene.
  • Redegjør for forventningsteori og vis hvordan forventningsteori utfyller behovsteori i forståelsen av hva som fungerer motiverende.
 • Emosjoner DEF. Kjerneaffekter Positive emosjoner i arbeidslivet Negative emosjoner i organisasjoner Stress Konflikter
  • følelseshjulet
  • figur 3.2
  • definisjon
  • stressorer
  • Seyles modell (fig 3.3)
  • McGraths modell
  • Stressreaksjoner
  • Coopers modell
  • Forebygging av stress
  • definisjon
  • typer konflikter
  • Konfliktprosessen (fig 3.6)
  • Årsaker til konflikter
  • Konfliktnivåer
  • Positive og negative virkninger
  • Konfliktstadier
  • Konflikthåndtering
 • Aktuelle oppgaver
  • Hvordan kan vi forstå stress blant medarbeidere i organisasjoner?
  • Hvorfor er det konflikter i organisasjoner? Gjør rede for mulige årsaker og effekter av konflikter i organisasjoner.
  • Hvilken effekt kan positive og negative emosjoner ha på en persons jobbutførelse og på organisasjonen som helhet?
 • Persepsjon Def Hva er persepsjon Fig 5.2 Fig 5.3 Neissers teori Fig 5.4 Påvirkningsfaktorer Grunnmekanismer
  • Stimulusreduksjon
  • Stimulusseleksjon
  • Stimulusorganisering
  • Stimulussupplering
  Personpersepsjon Sosial identitetsteori Glorie- og horneffekten Stereotypier Førsteinntrykkseffekten Kontrast- og likehetseffekter Perseptuelt ankerfeste Figureffekten Attribusjon Definisjon Fig 5.9 (Indre-Ytre) Kelly’s teori Fig. 5.10 Attribusjonsfeil Persepsjon av strategiske stimuli Def. ” Nese” – lese markedet Fig 5.11 Trusler/miligheter
 • Aktuelle oppgaver
  • Gjør rede for mekanismer som regulerer vår persepsjon av andre menneskers egenskaper og kvaliteter.
  • Hva menes med kognitive skjema og skript? På hvilken måte kan slike kognitive mekanismer ha betydning for organisasjoners atferd?
 • Gruppepsykologi Gruppetyper Sosial gruppe Primær- og sekundær Uformelle & formelle Klikker Medlems- og referansegrupper Gruppens grunnleggende funksjoner Fig 9.1 & fig 9.3. Gruppe-struktur Roller Normer Faser, fig 9.4 Samhold Gruppeprosesser og gruppedynamikk Fig 9.5 Sosial fasilitering Fig 9.6 Sosial loffing Holdningspolarisering Uttaksvariabler Grupper vs. Team, fig. 9.7 Teameffektivitet, fig 9.8 Nøkkelroller i team, fig 9.9 Selvstyrte team Positive og nedbrytende krefter i gruppen
 • Aktuelle oppgaver
  • Hva er forskjellen mellom arbeidsgruppe og arbeidsteam?
  • Under hvilke betingelser er problemløsning i grupper mer effektiv enn individuell problemløsning?
 • Kommunikasjon Def Kommunikasjons-prosessens faser og komponenter Fig 11.1 Fig 11.2 Det skrevne og det muntlige ord Informasjonsfylde, 11.3 Teknologi Ikke-verbal Kommunikasjonens funksjoner Kontroll Motivasjon Samspill Tilbakemelding Kommunikasjonsretninger fig 11.4 Formell og uformell kommunikasjon Fig 11.5 Skjulte nettverk Jungeltelegraf Kulturell etikette Kommunikasjonsnettverk Sentraliserte org Desentraliserte org Fig 11.6 Barrierer i kommunikasjon Fig 11.7 Individnivå Organisasjonsnivå Teknikker for å forbedre kommunikasjon Fig 11.8 Fig 11.9
 • Aktuelle oppgaver
  • Redegjør for mekanismer som kan fordreie budskap eller skape barrierer i kommunikasjon mellom parter i organisasjoner.
  • Gjør rede for ulike kommunikasjonskanaler og drøft mulige fordeler og ulemper ved hver av dem.
  • Drøft hvilken betydning kommunikasjonsprosessen kan ha for beslutningstaking i organisasjoner.
 • Holdninger og jobbtilfredshet Def Holdnigers tre ansikter Fig.8.1 Samsvar mellom holdning og handling Fig. 8.2 og 8.3 Utvikling og endring av holdninger Ulike teorier om jobbtilfredshet -innholdsteorier -prosessteorier Forpliktende organisasjonsengasjement
 • Aktuelle oppgaver
  • Hvordan dannes, utvikles og endres holdninger?
  • Drøft ut i fra ulike teorier hva som kan påvirke engasjement og trivsel hos arbeidstakere.
 • Beslutningsprosesser
  • Begrensninger på rasjonalitet
   • Kognitive begrensninger (kart, analogier, eskalering, attribusjon etc.)
   • Er mål klare og konsistente?
   • Knapphet på tid, kapasitet og informasjon
   • Kunnskapsmangel ( om mål-middel sammenhenger)
  • Organisasjonsstrukturen styrer informasjons-tilgangen (eks. spesialisering)
  • Organisasjonsstrukturen styrer deltakelse og valg mellom alternativer (hvem som deltar - hva som tilføres)
  • Organisasjonsstrukturen påvirker iverksettingen (eks. om beslutning er tilpasset ressurser og verdier)
  Er beslutningsprosesser rasjonelle?
 • Aktuelle oppgaver
  • Redegjør for den rasjonelle idealmodellen i beslutningsteori. Vis hvordan rasjonaliteten som er forutsatt i denne modellen begrenses av ulike forhold ved individ, organisasjon og omgivelser.
  • Hvordan kan struktur og kultur påvirke beslutningsprosser i organisasjoner?
  • Les oppgavene godt
  • Avklar sentrale begrep
  • Pugg noen sentrale definisjoner
  • Byråkratiet må alltid kunnes
  • Merk deg krav som drøft/diskuter, grunngi, gi eksempler på…og lignende
  • Vær kreativ: Bruk pensum, forelesninger, media, erfaringer
  • Kreativ fase: Skriv ned stikkord og sammenhenger
  • Analytisk fase: Bruk perspektiver/teorier til å fylle ut . Strukturer og disponer
  • Sensor sjekker om du bruker begreper (ikke forfattere) som finnes i pensum
  • Bruk gjerne egne ord og eksempler - men husk: det bør være relevant
  • Ingen teorier/perspektiver er fasiter
  • Ingen bastante konklusjoner, vis heller at du ser dilemmaer
  • Husk at det du skriver skal leses!
  • Bruk tiden, gode besvarelser er sjelden korte
  • Ikke svar på flere (eller færre) oppgaver enn det du skal