Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
INF300
<ul><li>Vitenskapen om kommunikasjon og kontroll i dyr og maskiner </li></ul><ul><li>Ser på dyr (herunder mennesker) og ma...
<ul><li>Ser på organisasjonen som et system </li></ul><ul><li>Ser på interaksjoner i en organisasjon, og mellom organisasj...
<ul><li>Mål: Foreta effektive forandringer i de ansattes verdier og handlingsmønstre </li></ul><ul><li>Man antar at ansat...
<ul><li>Motivasjon og ledelse er kontinuerlige prosesser </li></ul>
<ul><li>Kontroll </li></ul><ul><li>Beslutningstaking </li></ul><ul><li>Modellering </li></ul><ul><li>Systemer </li></ul>
<ul><li>KONTROLL - Det viktigste punktet i all organisasjonsteori, som influerer på : </li></ul><ul><li>a . organisasjone...
<ul><li>Beslutningstaking - Et viktig punkt for mange ledelses- og organisasjonsteorier. Karakteristisk for beslutningsta...
<ul><li>Modellering - Modeller er ment å skulle gi omtrentlige beskrivelser av hvordan en organisasjon fungerer, eller ka...
<ul><li>Bruk av alle ressursers, herunder ansatte, på en mest mulig økonomisk måte </li></ul><ul><li>Strategisk planleggin...
<ul><li>En strategisk plan vil ha to steg: Steg 1 a . Bestemme HVA som skal få ressurser og HVA som ikke skal få ressurser...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kybernetisk Ledelsesteori

1,688 views

Published on

Forelesning INF300

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kybernetisk Ledelsesteori

 1. 1. INF300
 2. 2. <ul><li>Vitenskapen om kommunikasjon og kontroll i dyr og maskiner </li></ul><ul><li>Ser på dyr (herunder mennesker) og maskiner som SYSTEM </li></ul><ul><li>Studerer informasjonsflyten i et system, og hvordan systemet benytter informasjonen for kontrollere seg selv (handlinger, ol.) </li></ul><ul><li>Forsøker å beskrive alle handlinger i et system på en objektiv måte </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Ser på organisasjonen som et system </li></ul><ul><li>Ser på interaksjoner i en organisasjon, og mellom organisasjoner </li></ul><ul><li>Ansatte i en virksomhet og deres meninger, holdninger, etc. er ”input” til lederen </li></ul><ul><li>Input skal brukes til å korrigere feil og mangler i ledelsesstrategien </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Mål: Foreta effektive forandringer i de ansattes verdier og handlingsmønstre </li></ul><ul><li>Man antar at ansatte ikke har de samme mål og verdier som ledelsen </li></ul><ul><li>Forandringene skal føre til høyere effektivitet og dermed inntjening </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Motivasjon og ledelse er kontinuerlige prosesser </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Kontroll </li></ul><ul><li>Beslutningstaking </li></ul><ul><li>Modellering </li></ul><ul><li>Systemer </li></ul>
 7. 7. <ul><li>KONTROLL - Det viktigste punktet i all organisasjonsteori, som influerer på : </li></ul><ul><li>a . organisasjonens strategi b . design av organisasjonsstrukturen c . valg-, sosialisering- og evaluering av ansatte d . ledelses- og motivasjonsprosessen </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Beslutningstaking - Et viktig punkt for mange ledelses- og organisasjonsteorier. Karakteristisk for beslutningstakning er : a . Vi har et problem b . Vi har minst to handlingsalternativer c . Vi har kunnskap om målet og målets relasjon til problemet d . Vi kan analysere konsekvensene av handlingen , og tallfeste det. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Modellering - Modeller er ment å skulle gi omtrentlige beskrivelser av hvordan en organisasjon fungerer, eller kan fungere : a . modellen brukt i kybernetisk ledelsesteori: input – endring – output b . dette skal vise det grunnleggende handlingsmønsteret i en organisasjon c . Man antar at mål og hensikt bestemmes utenfor systemet (organisasjonen) d . Man trenger regulering for å nå målet, og reguleringen skal foretas av ledelsen </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Bruk av alle ressursers, herunder ansatte, på en mest mulig økonomisk måte </li></ul><ul><li>Strategisk planlegging handler om å planlegge bruken av ansatte for å oppnå virksomhetens mål </li></ul>
 11. 11. <ul><li>En strategisk plan vil ha to steg: Steg 1 a . Bestemme HVA som skal få ressurser og HVA som ikke skal få ressurser ( for eksempel lærerstabens lønninger ) b . Hvilket NIVÅ ressursallokeringen skal være på ( så og så mange prosents lønnsøkning ) Steg 2 PRIORITERING: Hvilke handlinger utenfor planen skal få ressurser dersom man får bedre ressurstilgang enn antatt, og hvilke handlinger i planen skal kuttes dersom man får mindre ressurser. </li></ul>

×