Oppsummering Organisasjonspsykologi
Motivasjon DEF. 1. BEHOVS-TEORIER 2. KOGNITIVE TEORIER 3.SOSIALE TEORIER 4. JOBBKARAKTERSTIKA-MODELLER <ul><li>Maslow </li...
Aktuelle oppgaver <ul><li>Gjør rede for minst to ulike teorier om motivasjon, og drøft betydning av lønn som motivasjonsfa...
Emosjoner DEF. Kjerneaffekter Positive emosjoner i arbeidslivet Negative emosjoner i organisasjoner Stress Konflikter <ul>...
Aktuelle oppgaver <ul><li>Hvordan kan vi forstå stress blant medarbeidere i organisasjoner? </li></ul><ul><li>Hvorfor er d...
Persepsjon Def Hva er persepsjon Fig 5.2 Fig 5.3 Neissers teori Fig 5.4 Påvirkningsfaktorer Grunnmekanismer <ul><li>Stimul...
Aktuelle oppgaver <ul><li>Gjør rede for mekanismer som regulerer vår persepsjon av andre menneskers egenskaper og kvalitet...
Gruppepsykologi Gruppetyper Sosial gruppe Primær- og sekundær Uformelle & formelle Klikker Medlems- og referansegrupper Gr...
Aktuelle oppgaver <ul><li>Hva er forskjellen mellom arbeidsgruppe og arbeidsteam? </li></ul><ul><li>Under hvilke betingels...
Kommunikasjon Def Kommunikasjons-prosessens faser og komponenter Fig 11.1 Fig 11.2 Det skrevne og det muntlige ord Informa...
Aktuelle oppgaver <ul><li>Redegjør for mekanismer som kan fordreie budskap eller skape barrierer i kommunikasjon mellom pa...
Holdninger og jobbtilfredshet Def Holdnigers tre ansikter Fig.8.1 Samsvar mellom holdning og handling Fig. 8.2 og 8.3 Utvi...
Aktuelle oppgaver <ul><li>Hvordan dannes, utvikles og endres holdninger? </li></ul><ul><li>Drøft ut i fra ulike teorier hv...
Beslutningsprosesser <ul><li>Begrensninger på rasjonalitet </li></ul><ul><ul><li>Kognitive begrensninger (kart, analogier...
Aktuelle oppgaver <ul><li>Redegjør for den rasjonelle idealmodellen i beslutningsteori. Vis hvordan rasjonaliteten som er ...
<ul><li>Les oppgavene godt </li></ul><ul><li>Avklar sentrale begrep </li></ul><ul><li>Pugg noen sentrale definisjoner </l...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oppsummering Organisasjonspsykologi

13,984 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,984
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
92
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oppsummering Organisasjonspsykologi

 1. 1. Oppsummering Organisasjonspsykologi
 2. 2. Motivasjon DEF. 1. BEHOVS-TEORIER 2. KOGNITIVE TEORIER 3.SOSIALE TEORIER 4. JOBBKARAKTERSTIKA-MODELLER <ul><li>Maslow </li></ul><ul><li>McClelland </li></ul><ul><li>Alderfer </li></ul><ul><li>Forventningsteori </li></ul><ul><li>Kognitiv evalueringsteori (indre/ytre motivasjon) </li></ul><ul><li>Målsettingsteori </li></ul><ul><li>Likeverdsteori </li></ul><ul><li>Rettferdighet i prosedyrer </li></ul><ul><li>Herzberg </li></ul><ul><li>Thorsrud </li></ul><ul><li>” Jobbkarakteristikamodellen” </li></ul>5. INTEGRASJON AV TEORIENE Michell & Larson, fig 2,7
 3. 3. Aktuelle oppgaver <ul><li>Gjør rede for minst to ulike teorier om motivasjon, og drøft betydning av lønn som motivasjonsfaktor i lys av disse teoriene. </li></ul><ul><li>Redegjør for forventningsteori og vis hvordan forventningsteori utfyller behovsteori i forståelsen av hva som fungerer motiverende. </li></ul>
 4. 4. Emosjoner DEF. Kjerneaffekter Positive emosjoner i arbeidslivet Negative emosjoner i organisasjoner Stress Konflikter <ul><li>følelseshjulet </li></ul><ul><li>figur 3.2 </li></ul><ul><li>definisjon </li></ul><ul><li>stressorer </li></ul><ul><li>Seyles modell (fig 3.3) </li></ul><ul><li>McGraths modell </li></ul><ul><li>Stressreaksjoner </li></ul><ul><li>Coopers modell </li></ul><ul><li>Forebygging av stress </li></ul><ul><li>definisjon </li></ul><ul><li>typer konflikter </li></ul><ul><li>Konfliktprosessen (fig 3.6) </li></ul><ul><li>Årsaker til konflikter </li></ul><ul><li>Konfliktnivåer </li></ul><ul><li>Positive og negative virkninger </li></ul><ul><li>Konfliktstadier </li></ul><ul><li>Konflikthåndtering </li></ul>
 5. 5. Aktuelle oppgaver <ul><li>Hvordan kan vi forstå stress blant medarbeidere i organisasjoner? </li></ul><ul><li>Hvorfor er det konflikter i organisasjoner? Gjør rede for mulige årsaker og effekter av konflikter i organisasjoner. </li></ul><ul><li>Hvilken effekt kan positive og negative emosjoner ha på en persons jobbutførelse og på organisasjonen som helhet? </li></ul>
 6. 6. Persepsjon Def Hva er persepsjon Fig 5.2 Fig 5.3 Neissers teori Fig 5.4 Påvirkningsfaktorer Grunnmekanismer <ul><li>Stimulusreduksjon </li></ul><ul><li>Stimulusseleksjon </li></ul><ul><li>Stimulusorganisering </li></ul><ul><li>Stimulussupplering </li></ul>Personpersepsjon Sosial identitetsteori Glorie- og horneffekten Stereotypier Førsteinntrykkseffekten Kontrast- og likehetseffekter Perseptuelt ankerfeste Figureffekten Attribusjon Definisjon Fig 5.9 (Indre-Ytre) Kelly’s teori Fig. 5.10 Attribusjonsfeil Persepsjon av strategiske stimuli Def. ” Nese” – lese markedet Fig 5.11 Trusler/miligheter
 7. 7. Aktuelle oppgaver <ul><li>Gjør rede for mekanismer som regulerer vår persepsjon av andre menneskers egenskaper og kvaliteter. </li></ul><ul><li>Hva menes med kognitive skjema og skript? På hvilken måte kan slike kognitive mekanismer ha betydning for organisasjoners atferd? </li></ul>
 8. 8. Gruppepsykologi Gruppetyper Sosial gruppe Primær- og sekundær Uformelle & formelle Klikker Medlems- og referansegrupper Gruppens grunnleggende funksjoner Fig 9.1 & fig 9.3. Gruppe-struktur Roller Normer Faser, fig 9.4 Samhold Gruppeprosesser og gruppedynamikk Fig 9.5 Sosial fasilitering Fig 9.6 Sosial loffing Holdningspolarisering Uttaksvariabler Grupper vs. Team, fig. 9.7 Teameffektivitet, fig 9.8 Nøkkelroller i team, fig 9.9 Selvstyrte team Positive og nedbrytende krefter i gruppen
 9. 9. Aktuelle oppgaver <ul><li>Hva er forskjellen mellom arbeidsgruppe og arbeidsteam? </li></ul><ul><li>Under hvilke betingelser er problemløsning i grupper mer effektiv enn individuell problemløsning? </li></ul>
 10. 10. Kommunikasjon Def Kommunikasjons-prosessens faser og komponenter Fig 11.1 Fig 11.2 Det skrevne og det muntlige ord Informasjonsfylde, 11.3 Teknologi Ikke-verbal Kommunikasjonens funksjoner Kontroll Motivasjon Samspill Tilbakemelding Kommunikasjonsretninger fig 11.4 Formell og uformell kommunikasjon Fig 11.5 Skjulte nettverk Jungeltelegraf Kulturell etikette Kommunikasjonsnettverk Sentraliserte org Desentraliserte org Fig 11.6 Barrierer i kommunikasjon Fig 11.7 Individnivå Organisasjonsnivå Teknikker for å forbedre kommunikasjon Fig 11.8 Fig 11.9
 11. 11. Aktuelle oppgaver <ul><li>Redegjør for mekanismer som kan fordreie budskap eller skape barrierer i kommunikasjon mellom parter i organisasjoner. </li></ul><ul><li>Gjør rede for ulike kommunikasjonskanaler og drøft mulige fordeler og ulemper ved hver av dem. </li></ul><ul><li>Drøft hvilken betydning kommunikasjonsprosessen kan ha for beslutningstaking i organisasjoner. </li></ul>
 12. 12. Holdninger og jobbtilfredshet Def Holdnigers tre ansikter Fig.8.1 Samsvar mellom holdning og handling Fig. 8.2 og 8.3 Utvikling og endring av holdninger Ulike teorier om jobbtilfredshet -innholdsteorier -prosessteorier Forpliktende organisasjonsengasjement
 13. 13. Aktuelle oppgaver <ul><li>Hvordan dannes, utvikles og endres holdninger? </li></ul><ul><li>Drøft ut i fra ulike teorier hva som kan påvirke engasjement og trivsel hos arbeidstakere. </li></ul>
 14. 14. Beslutningsprosesser <ul><li>Begrensninger på rasjonalitet </li></ul><ul><ul><li>Kognitive begrensninger (kart, analogier, eskalering, attribusjon etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Er mål klare og konsistente? </li></ul></ul><ul><ul><li>Knapphet på tid, kapasitet og informasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnskapsmangel ( om mål-middel sammenhenger) </li></ul></ul><ul><li>Organisasjonsstrukturen styrer informasjons-tilgangen (eks. spesialisering) </li></ul><ul><li>Organisasjonsstrukturen styrer deltakelse og valg mellom alternativer (hvem som deltar - hva som tilføres) </li></ul><ul><li>Organisasjonsstrukturen påvirker iverksettingen (eks. om beslutning er tilpasset ressurser og verdier) </li></ul>Er beslutningsprosesser rasjonelle?
 15. 15. Aktuelle oppgaver <ul><li>Redegjør for den rasjonelle idealmodellen i beslutningsteori. Vis hvordan rasjonaliteten som er forutsatt i denne modellen begrenses av ulike forhold ved individ, organisasjon og omgivelser. </li></ul><ul><li>Hvordan kan struktur og kultur påvirke beslutningsprosser i organisasjoner? </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Les oppgavene godt </li></ul><ul><li>Avklar sentrale begrep </li></ul><ul><li>Pugg noen sentrale definisjoner </li></ul><ul><li>Byråkratiet må alltid kunnes </li></ul><ul><li>Merk deg krav som drøft/diskuter, grunngi, gi eksempler på…og lignende </li></ul><ul><li>Vær kreativ: Bruk pensum, forelesninger, media, erfaringer </li></ul><ul><li>Kreativ fase: Skriv ned stikkord og sammenhenger </li></ul><ul><li>Analytisk fase: Bruk perspektiver/teorier til å fylle ut . Strukturer og disponer </li></ul><ul><li>Sensor sjekker om du bruker begreper (ikke forfattere) som finnes i pensum </li></ul><ul><li>Bruk gjerne egne ord og eksempler - men husk: det bør være relevant </li></ul><ul><li>Ingen teorier/perspektiver er fasiter </li></ul><ul><li>Ingen bastante konklusjoner, vis heller at du ser dilemmaer </li></ul><ul><li>Husk at det du skriver skal leses! </li></ul><ul><li>Bruk tiden, gode besvarelser er sjelden korte </li></ul><ul><li>Ikke svar på flere (eller færre) oppgaver enn det du skal </li></ul>

×