Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fasilitering av workshop

3,110 views

Published on

Fasiliteringskurs, workshop, få mest mulig ut av dine seminarer, verktløykasse for kursholdere

Published in: Business, Education
  • Be the first to comment

Fasilitering av workshop

  1. 1. Bli god på fasilitering av workshop Long Litt Woon
  2. 2. Workshop-marerittet Hva er det absolutt verste som kan skje?
  3. 3. Målet for workshop • Øke kunnskaper om hvordan fasiliterer bedre workshop Du vil blant annet: • Få tips om hvordan bygge opp en workshop • Bli kjent med ulike fasiliteringsteknikker • Lære hvordan du kan håndtere ulike situasjoner i en workshop – Øke deltakelse – Håndtere sjenerte/dominerende deltakere – Håndtere ”sabotasje” etc.
  4. 4. “Prosess” Workshop Design Et virkemiddel Klar for til å oppnå endring forpliktende endring Økt motivasjon for ny visjon Forventnings- avklaring. Motstand. Kjennskap til Hva innebærer dette Hva skal vi “Sak” relevante temaer for virksomheten? bestemme oss for?
  5. 5. Fasilitatørens verktøykasse Problemløsningsteknikker Kommunikasjons- ferdigheter Møteplanleggings- Analyse av verktøy organisasjon, makt Rolleforståelse og kultur Innsikt i gruppedynamikk Innsikt i konfliktdynamikk Presentasjons- teknikker Selvinnsikt Prosessforståelse
  6. 6. Andre kurselementer Tidshåndtering Fallgruver Kritiske suksessfaktorer ”Energizers” Lærdommer Tilbakemelding – en gave ”Icebreakers”
  7. 7. Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt. www.longolsen.no

×