TMM4150

1,519 views
1,346 views

Published on

Published in: Travel, Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,519
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TMM4150

 1. 1. PuMa7 – Maskinkonstruksjon og Mekatronikk – TMM4150 • Detlef Blankenburg, IPM – Perleporten Rom 246A; tel. (735) 97113 – Detlef.Blankenburg@ntnu.no • Høst 2009 – Forelesning torsdager på VE1 kl. 10 - 12 – Øving i PU laben torsdager kl. 12 - 18
 2. 2. Hva holder jeg på med?? • Produktutvikling • Produktutviklingsmetodikk • Sammenhenger og konsekvenser
 3. 3. FEDEM TECHNOLOGY AS
 4. 4. 1 Produktutvikling - hensikt / mål Suksess er avhengig av evnen til å forstå kundenes behov og derifra hurtig kunne skape produkter med de riktige egenskapene og naturligvis til en lav kostnad. Dette er en meget kompleks oppgave som krever innsats fra både produktutviklere, produksjonsingeniører og markedseksperter. I tillegg trengs effektive metoder og arbeidsprosesser. Produkt skapt og levert Ide/behov Produktutvikling med optimale egenskaper Tilhørende tjenester Dokumentasjon Osv.
 5. 5. 1 Produktutvikling - mål / hensikt Konkurransekraften til et produkt er uløselig knyttet til: • Produksjonskostnader • Produktets verdi hos kunden (kunde eller bruksverdi)
 6. 6. 1 Produktutvikling -sentrale begrep Integrert produktutvikling Produktutvikling Konstruksjon
 7. 7. 1 Produktutvikling -konseptfasen er viktig Produksjons- kostnad Stor 75% Mulighet til å påvirke produksjonskostnadene Disponerte Mulighet til å beregne kostnader produksjonskostnadene 5% Påførte kostnader Liten produktutvikling tid produktutvikling tid
 8. 8. Fra Erling Kagge - livsfasene Behov for å Stor Sprøe ting jeg har gjort angre på: Sprøe ting jeg ikke har gjort Liten Ung gammel tid
 9. 9. Så gjør det!
 10. 10. 1 Produktutvikling -ulike typer utviklingsprosjekter Boeing 777 Hydraulisk Desk Jet Printer aktuator Produksjonsvolum 50 200 4.000.000 Antall deler 130.000 150 200 Utviklingsteam 6.800 5 100 Utviklingstid 4.5 år ½ år 1.5 år
 11. 11. 1 Produktutvikling -ulike typer utviklingsprosjekter Utvikle marked Grad av markeds- utvikling Behovs- avklaring Kopiering Kopiering Utnyttelse Ny teknologi Grad av teknologiutvikling
 12. 12. 1 Produktutvikling •Hva er kvalitet? • Kvalitet er graden av oppfyllelse av brukerens forventninger
 13. 13. 1 Produktutvikling Brukeren utpeker selv hva han oppfatter som kvalitet og tillegger den verdi etter en personlig målestokk. Hun har behov og forventninger til kvaliteten. Konstruktøren må sørge for å gjøre kvalitet objektivt og målbart.
 14. 14. 1 Produktutvikling • To interessentgrupper, to typer kvalitet •Q-egenskaper; kvalitetsegenskaper som tilgodeser de eksterne interessenter hvor brukeren er den viktigste •q-egenskaper; effektivitetsegenskaper som tilgodeser de interne interesser “Store Q” “Lille q”
 15. 15. 1 Produktutvikling • "Store Q" - det som selger Begeistring Posisjoneringsegenskaper Pliktegenskaper Grad av oppnåelse
 16. 16. Dette gjelder også for dere i tiden etter NTNU. Ikke alle jobber vekker begeistring!
 17. 17. 2 Produktutviklingsprosesser PU er en strukturert prosess! FASE 1 FASE 2 FASE n Behov Produkt Iterasjoner FASE 2 Kriterier/ Løsnings- Løsningers Produktets "godhet" Tilfredsstillende krav forslag "egenskaper" mot kriteriene løsninger funnet Analyse av Videre Behov Syntese Simulering Evaluering Beslutning problem bearbeiding Tilfredsstillende løsninger ikke funnet
 18. 18. 2 Produktutviklingsprosesser Coopers modell Mikroomgivelser Kunder Leverandører Allianser Konsulenter FoU-miljø ”Konkurrenter” Distributører Initiativ fra Produktutviklingsprosessen Linjeorg. Beslutning linjeorg. om (organisert som prosjekt) overtar prosjekt- Evaluerings- oppstart Evaluerings- Evaluerings- punkt punkt punkt Konsept Idé- Lanse- Produkt- Ja/Nei Analyse Ja/Nei & Ja/Nei Utvikling Ja/Nei prosess ring ledelse Design Marked Teknisk løsning Produksjon SMØR Makroomgivelser Politikk Økonomi Juridisk Teknologi Sosio-kulturelt
 19. 19. 2 Produktutviklingsprosesser P2005-modellen Ledelse Organisering Støttesystemer Plan- Behovs- Konsept- Detaljert Detaljert design legging analyse utvikling design Marked Økonomi Ide/ Produkt behov FoU Prod. Markedet/Samfunnet
 20. 20. 2 Produktutviklingsprosesser ”Den danske skolen”
 21. 21. 2 Produktutviklingsprosesser Prosessmodell - Produktet utvikles gradvis! Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Visjon Behov - og Konseptutvikling Struktur og Produksjons - teknologianalyse utforming forberedelse Forretning God nok forretning Investeringsanalyse Kostnadsmodell Avklaring av Kostnad kostnadsmodell Marked Salgsvolum Brukeranalyse Markedsbestemmelse Salgsmåter Salgsforberedelse Produkt Portefølje Teknologi Produktprinsipp Struktur og form Detalj Type produkt dokumentasjon Produksjon Kapasitetsvurdering Produksjonstype Produksjonsprosesser Produksjonsutstyr og Produksjons- metode forberedelse Benchmark Konkurransekraft Egenskaper Produktteknologi Produksjonsteknologi Markedsapparat
 22. 22. 3 PU prosesser - IPM-modellen Prosessmodell Utviklingsprosjektet deles inn i faser hvor produktet gradvis detaljeres, fra markedsinformasjon til detaljert produksjonsunderlag. Fasene avsluttes med milepæler hvor leveransene fra prosjektet presenteres og beslutninger taes. Milepælene tilpasses hvert unike prosjekt! Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Behovs- og Konsept Struktur og Produksjons- Visjon teknologi utvikling utforming forberedelse analyse tilbake Milepæler OK M1 M0 M2 M3 terminer
 23. 23. 3 PU prosesser - IPM-modellen Fase 1: Visjon Viktige spørsmål å svare på Leveranse Skal vi starte prosjektet? • Prosjektspesifikasjonen. • er forretningen god nok? • står risiko i samsvar med potensial? • støtter prosjektet produktporteføljen? Fase 2: Behov- og teknologianalyse Viktige spørsmål å svare på Leveranse Ser vi muligheter? • Brukerkravspesifikasjon • er spesifikasjonen basert på reelle • Produktkravspesifikasjon kundeønsker? • Teknologispesifikasjon • hva med konkurrenter?
 24. 24. 3 PU prosesser - IPM-modellen Fase 3: Konseptutvikling Viktige spørsmål å svare på Leveranse Er konseptet godt nok? • Presentasjon av alternative • er alle problemer løst? løsninger og konsepter • er løsningen produksjonsvennlig? • Konseptevaluering og detlajering • liker kundene løsningene? • ”Grove” funksjonsmodeller Fase 4: Struktur og utforming Viktige spørsmål å svare på Leveranse Er alle ”hensyn tatt”? • Konstruksjonsutkast • er løsningene produksjonsriktige? • 3D modeller • er alle viktige områder kartlagt? • Simulering av egenskaper • kostnadskalkyler? • Detaljerte funksjonsmodeller
 25. 25. 3 PU prosesser - IPM-modellen Prosessmodell 1. Produktforbedring: Slike prosjekter går ut på å modifisere eller foreta justeringer av produktet. 2. Variant: Hensikten er her å skape en ny variant innenfor et eksisterende produktprogram 3. Nytt produkt: I slike prosjekt inngår typisk ny produkt og produksjonsteknologi til å møte nye markeder. 4. Produktprogram: Dette er en større oppgave med mål å skape et nytt program med mange produkter og varianter. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Visjon Behovs- og Konsept Struktur og Produksjons- teknologi utvikling utforming forberedelse analyse Produktforbedring Variant Nytt produkt eller produktprogram
 26. 26. 4 Arbeidsform Overlappende og parallelle aktiviteter, vi forandrer rekkefølgen Behov Iterasjoner Parallelle aktiviteter Iterasjoner Produkt Informasjonsflyt Overlappende aktiviteter Informasjonsflyt
 27. 27. 4 Arbeidsform Grunnaktiviteter Syntese Simulering/analyse Konvergerende løsningsrom Divergerende løsningsrom Endelige løsninger Tid
 28. 28. 4 Arbeidsform Grunnaktiviteter – skape alternativer A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 …… An A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 …… A3m A351 A352 A353
 29. 29. 4 Arbeidsform Tjalve Problemanalyse Hovedfunksjoner Delfunksjoner og midler Prinsipiell struktur Kvantitativ struktur Helhet Enkeltelementer • Totalform • Form • Materiale • Dimensjon • Overflate
 30. 30. 4 Arbeidsform Tjalve Prinsipiell struktur Kvantitativ struktur
 31. 31. 4 Arbeidsform Tjalve Totalform Elementform
 32. 32. 4 Arbeidsform Milepæler Det er avgjørende at milepæler oppfattes som en reell leveranse og beslutningspunkt. Leveransen er en begivenhet! Målet er å skape eierskap til prosjektet i større deler av organisasjonen eller hele bedriften. Slike begivenheter er en nøkkel til å skape en lærende organisasjon.
 33. 33. 4 Arbeidsform En visuell arbeidsform
 34. 34. 4 Arbeidsform - Skissering – en visuell arbeidsform Noen ms Noen minutter Input fra Korttids- Langtidshukommelse sanser hukommelse Kontroller
 35. 35. 4 Arbeidsform PU-journal Tema 1, tema 2, tema 3 Synsvinkel Dato: Forfatter: Versjon: Nr.: Område for tekst Område for grafikk
 36. 36. 4 Arbeidsform De-briefing Et prosjekt skal ha tilstrekkelig ”temperatur” og intensitet. Hver uke startes med en de-briefing hvor en analyserer status Status; ”Hvor er vi?” Målsettinger: Hvor skal vi? Arbeidsoppgaver, ”Hvordan kommer vi dit?
 37. 37. am8xe4uj
 38. 38. 1. Øving 20.august • Tema 2006 og 2007 var: Maskiner og utstyr til produksjonslinjer i fiskeslakterier med etterfølgende videreforedling. • Tema 2008 var ”Grading and Sorting” i tilknytting til Fiskerinæringen, for eks. 50.000 Sild i timen
 39. 39. 32%
 40. 40. Sild, Makrell, Lodde, Kolmule
 41. 41. Norge
 42. 42. Fiskeforedling i Kina Reinskjæring/trimming av pelagisk fisk
 43. 43. Fiskeforedling i Norge – manuell trimming av laksefilet
 44. 44. Sildesortering – visjon for framtida
 45. 45. Øvingsarbeid • Faget er øvingsbasert - ingen eksamen – men prosjektrapport • Gruppearbeid gjennom hele semesteret i øvingstimene • Grupper a 6 personer som holder sammen hele semester • Flere del-innleveringer og tilbakemeldinger
 46. 46. Hjelpeteam IPM Bjørg Margrethe Granly Jan Magnus Granheim Farstad Magnus Skevik Ludvigsen Vit.ass. Vit.ass. Stud.ass. tlf 73593771 tlf 73593824 tlf 99 23 94 20 Kontor 266F Kontor 266F Kontorlandsskap bjorg.granly@ntnu.no jan.magnus.farstad@ntnu.no mailto:magnussk@stud.ntnu.no
 47. 47. La oss hoppe ut i det !
 48. 48. Fase 1: Visjon Formålet med PU er normalt å skape en god forretning i bedriften, dvs. en optimal kombinasjon av marked, produkt og produksjon. Denne delen samles i et dokument som heter Prosjektspesifikasjon. Denne inneholder: – Visjon: Prosjektets idéformulering. – Misjon: Prosjektets ambisjoner og målsettinger, forretnings- messige mål som består av marked, produkt- og forretning. – Prosjektplan: Her beskrives prosjektets leveranser (milepæler) og tidsaspekt. – Betingelser: Her inngår betingelser om bemanning, finansiering, ressurser, leveranser, ansvarsforhold og forløp.
 49. 49. Fase 2 Behovs- og teknologianalyse Brukerkrav - spes. Teknologi Bruker, Bruksanalyse, Marked Brukssituasjon, Teknologianalyse Scenario Teknologi - spesifikasjon Omforming til tekniske kriterier Produkt - spesifikasjon
 50. 50. Fase 2 Behovs- og teknologianalyse • Scenario
 51. 51. Fase 2 Behovs- og teknologianalyse PRODUKTKRAVSPESIFIKASJON PRODUKT: UTARBEIDET AV: GODKJENT: VERSJON: DOK. STAT.: SIDE: AV: pkt. Beskrivelse Entydige og målbare Tallverdier «skal» «bør» 1 Funksjonskrav 1.1 Skal motta flasketypene: EU 34 og 35 G; EU 57 P; US 34……….. √ √ EU 36 og 38 G; US 67 √ 1.2 Skal gi pant i form av en tilgodelapp av typen ….. √ 1.3 Skal avlevere flaskene på et akkumuleringsbord √ 1.4 Maksimal tid mellom hver flaske: 15 [s] √ 12 [s] √ 2 Omgivelsekrav 2.1 Skal brukes sammen med akk.bordene mod. 2003 til 9/2004..... √ 2.2 Tempererte omgivelser med ...... √ 3 Operasjonelle krav 3.1 ..... 3.2 ... 4 Produktprogramkrav 4.1 .... 4.2 ... 5 Variantkrav 6 Sikkerhetskrav osv.
 52. 52. Fase 2 Behovs- og teknologianalyse • Produktkravspesifikasjon
 53. 53. Fase 2 Behovs- og teknologianalyse • Produktkravspesifikasjon Skal inneholde krav som er egnet til evaluering, dvs. entydig og målbar. Skal være fokusert på vesentlige forhold og ikke unødig innskrenke løsningsrommet.
 54. 54. Fase 3: Konseptutvikling Metode til å dele opp problemet (dekomponere) samt strukturere løsninger: Morfologi f21 f22 f23 f24 L211 L221 L231 L241 L212 L222 L232 L242 L213 L223 L233 L243
 55. 55. Fase 3: Konseptutvikling
 56. 56. Fase 3: Konseptutvikling Tjalve Prinsipiell struktur Kvantitativ struktur
 57. 57. Fase 4: Struktur og utforming Metode: Funksjonsflate-variasjon
 58. 58. Fase 4: Struktur og utforming Metode: Formvariasjon
 59. 59. Fase 4: Struktur og utforming Begrep: Layout med hoveddimensjoner
 60. 60. Fase 4: Struktur og utforming Fysiske modeller Funksjonsmodeller
 61. 61. 1. Øving 20.august • Det danner seg grupper a 6 personer som holder sammen hele semester – Hver gruppe leverer en liste med navn og e-mail til Magnus • Gruppene besøker AquaNor på jakt etter inspirasjon og gode case – Bjørg har adgangskoder!
 62. 62. Vær effektiv! Gi alt!

×