Successfully reported this slideshow.

Prosjektveiviseren med Scrum

0

Share

Loading in …3
×
1 of 15
1 of 15

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Prosjektveiviseren med Scrum

 1. 1. Prosjektveiviseren med Scrum Geir Amsjø
 2. 2. Geir Amsjø
 3. 3. Geir Amsjø
 4. 4. Geir Amsjø Prinsipper: • Virksomheten gir mandat til en prosjektorganisasjon som gjennomfører og leverer tilbake til virksomheten • Gevinstansvarlig følger alle fasene og styrer realiseringen etter leveranse • Standardisert, repeterbar modell • Bygger på "beste praksis" (Prince2) • Gode, kvalitetssikrede analyser og planer (Konsept og Planlegging) skal gi godt grunnlag for Gjennomføringen
 5. 5. Geir Amsjø Egenskaper: • Omfang og planer låses på forhånd • Styring "ovenifra-og-ned" • Dokumentdrevet • Sjeldne leveranser Selve "anti-tesen" til Smidig: ...eller vent litt ...?
 6. 6. Geir Amsjø Bakgrunn for Scrum og Smidig IT-utvikling "Det eneste som er sikkert er at noe uventet vil skje!"
 7. 7. Mulighet for læring og risikostyring Konsept Planlegging Gjennomføre Avslutte Realisere Lærings- mulighe t K P I I I I I I I I I I I I I I I I Smidig – drevet av læring Tradisjonelt – én mulighet K P G A R K P G A R K P G A R Tradisjonelt med delleveranser
 8. 8. Geir Amsjø
 9. 9. Geir Amsjø Steffen Sutorius, direktør, Difi
 10. 10. Ulike PV leveransemodeller Type 1 én leveranse Type 2 Iterasjoner og én leveranse Type 3 flere leveranser Type 4 smidig, mange små leveranser Type 1b sekvens av Type 1
 11. 11. Smidig leveransemodell K P Gjennomføre Avslutte Realisere 1 2 43 5 Planlegge Smidig med hyppige leveranser – kontinuerlig gevinstrealisering Kjennetegn: • Stort fokus på visjonen • Omfanget er åpent hele veien • Rask gjennomføring av analyse og planlegging • Velfungerende utviklingsmiljø med kontinuerlig integrasjon, automatiske tester og leveranse • Det aller meste utføres av tverrfaglige utviklingsteam • Gjennomsiktig FARE: • Budsjettprosessen insisterer på å låse omfanget • Utviklingsteamene i realiteten ikke ansvarlige • Organisasjonen ikke rede til såpass omfattende endringerSuksessfaktorer: • Evnen til å benytte feedback til å bedre både produkt og prosess • Evnen til å løpende prioritere omfanget • Aksept for at læring fører til grunnleggende endring (iberegnet avbryting) • Dedikerte, gode, tverrfaglige og ansvarlige team • Et profesjonelt, strømlinjeformet, automatisert utviklingsmiljø og høy håndverksmessig standard. • Mot til å skape gjennomsiktighet og åpenhet
 12. 12. Konseptfasen Visjon (lang sikt) • Hvilket problem skal vi løse? • Hvem skal vi skape verdier for? • ... hvilke behov har disse menneskene? Strategi • Hvilket delproblem skal vi løse først? • Hvilken del av brukergruppen skal vi starte med? • ... og hva gjør vi deretter? Tips • Involver "ekte brukere" allerede her • Bruk Co-design, Impact Mapping, Lean Canvas etc.. • Involver utviklingsteamet allerede her (Bygg-Mål-Lær)
 13. 13. Planleggingsfasen • Hvilke rammebetingelser gjelder? • Ytelse, sikkerhet osv • Harde datoer? • Klare budsjettbegrensninger? • Ufravikelige krav? • Hvordan kan vi raskest mulig få validert antagelser? • Bygg-mål-lær • I hvilken rekkefølge skal vi levere løsningene (release planning)? • Hvordan bemanne teamene? • Tverrfaglige "feature-team" • Selvstyrte, dedikerte • Flere team?
 14. 14. Geir Amsjø Bruk Scrum Planlegge, gjennomføre, realisere
 15. 15. Geir Amsjø

Editor's Notes

 • FOKUS PÅ GEVINST
  SERIØSITET
  SVÆRT NYTTIG FOR OFFENTLIG SEKTOR
 • Alt kan ikke være viktig!
 • Oppgave: Hvorfor er det forsvarlig å gjøre raskere, mer overflatisk Konsept og Planleggingsfase?
 • ×