Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prosjektveiviseren med Scrum

562 views

Published on

Hvordan kombinere Prosjektveiviseren med Scrum? Geir Amsjø har laget kurs.

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prosjektveiviseren med Scrum

 1. 1. Prosjektveiviseren med Scrum Geir Amsjø
 2. 2. Geir Amsjø
 3. 3. Geir Amsjø
 4. 4. Geir Amsjø Prinsipper: • Virksomheten gir mandat til en prosjektorganisasjon som gjennomfører og leverer tilbake til virksomheten • Gevinstansvarlig følger alle fasene og styrer realiseringen etter leveranse • Standardisert, repeterbar modell • Bygger på "beste praksis" (Prince2) • Gode, kvalitetssikrede analyser og planer (Konsept og Planlegging) skal gi godt grunnlag for Gjennomføringen
 5. 5. Geir Amsjø Egenskaper: • Omfang og planer låses på forhånd • Styring "ovenifra-og-ned" • Dokumentdrevet • Sjeldne leveranser Selve "anti-tesen" til Smidig: ...eller vent litt ...?
 6. 6. Geir Amsjø Bakgrunn for Scrum og Smidig IT-utvikling "Det eneste som er sikkert er at noe uventet vil skje!"
 7. 7. Mulighet for læring og risikostyring Konsept Planlegging Gjennomføre Avslutte Realisere Lærings- mulighe t K P I I I I I I I I I I I I I I I I Smidig – drevet av læring Tradisjonelt – én mulighet K P G A R K P G A R K P G A R Tradisjonelt med delleveranser
 8. 8. Geir Amsjø
 9. 9. Geir Amsjø Steffen Sutorius, direktør, Difi
 10. 10. Ulike PV leveransemodeller Type 1 én leveranse Type 2 Iterasjoner og én leveranse Type 3 flere leveranser Type 4 smidig, mange små leveranser Type 1b sekvens av Type 1
 11. 11. Smidig leveransemodell K P Gjennomføre Avslutte Realisere 1 2 43 5 Planlegge Smidig med hyppige leveranser – kontinuerlig gevinstrealisering Kjennetegn: • Stort fokus på visjonen • Omfanget er åpent hele veien • Rask gjennomføring av analyse og planlegging • Velfungerende utviklingsmiljø med kontinuerlig integrasjon, automatiske tester og leveranse • Det aller meste utføres av tverrfaglige utviklingsteam • Gjennomsiktig FARE: • Budsjettprosessen insisterer på å låse omfanget • Utviklingsteamene i realiteten ikke ansvarlige • Organisasjonen ikke rede til såpass omfattende endringerSuksessfaktorer: • Evnen til å benytte feedback til å bedre både produkt og prosess • Evnen til å løpende prioritere omfanget • Aksept for at læring fører til grunnleggende endring (iberegnet avbryting) • Dedikerte, gode, tverrfaglige og ansvarlige team • Et profesjonelt, strømlinjeformet, automatisert utviklingsmiljø og høy håndverksmessig standard. • Mot til å skape gjennomsiktighet og åpenhet
 12. 12. Konseptfasen Visjon (lang sikt) • Hvilket problem skal vi løse? • Hvem skal vi skape verdier for? • ... hvilke behov har disse menneskene? Strategi • Hvilket delproblem skal vi løse først? • Hvilken del av brukergruppen skal vi starte med? • ... og hva gjør vi deretter? Tips • Involver "ekte brukere" allerede her • Bruk Co-design, Impact Mapping, Lean Canvas etc.. • Involver utviklingsteamet allerede her (Bygg-Mål-Lær)
 13. 13. Planleggingsfasen • Hvilke rammebetingelser gjelder? • Ytelse, sikkerhet osv • Harde datoer? • Klare budsjettbegrensninger? • Ufravikelige krav? • Hvordan kan vi raskest mulig få validert antagelser? • Bygg-mål-lær • I hvilken rekkefølge skal vi levere løsningene (release planning)? • Hvordan bemanne teamene? • Tverrfaglige "feature-team" • Selvstyrte, dedikerte • Flere team?
 14. 14. Geir Amsjø Bruk Scrum Planlegge, gjennomføre, realisere
 15. 15. Geir Amsjø

×