Slik lykkes du med nye portaler

Trond Wold
Rådgiver, Portal & Samhandling


  trond.wold@ergogroup.no

  990 90 975
Utbytte:

At du som eier av eller deltaker i et portalprosjekt:
•  kan planlegge enda bedre
•  kan velge riktige samar...
Inngangen til et portalprosjekt:
Intranett, ekstranett, internett


• Store forventninger
• Stort budsjett
• Store gevinst...
Søk
         Web 2.0         BI       Møter              Avdelings-    Ko...
Merkevare/identitet

  Strategi og mål

   Mobilitet og arbeidsformer

    Kultur, dialog, språk

   Ledelsesmo...
“Computer Science is no more about computers
    than astronomy is about telescopes.”
            – Edsger ...
En «suksessoppskrift»:

• Topp forankring
• Tverrfaglig mottaksapparat
• Planmessig involvering av brukere
• Edruelig tids...
Hva svikter? (intranett-sammenheng)
• Ledelsen dikterer, IT-avdelingen leverer, brukerne frustrerer
• Lanseringsversjonen ...
Skap balanse
         Mål
Mennesker         Prosesser
        Teknologi
Tips    1Ikke spesifiser deg vekk fra den beste løsningen.
   Legg inngangsbeskrivelsen på rett nivå.
    Invi...
Gevinster:
                   Visualisering av funksjoner:
Redusert mailbruk
Raskere referat ut
Felles l...
Inngangsbeskrivelse
           Standardfunksjonalitet
            Anvendt løsning
     ...
Tips    2Bygg prosjektet rundt en helhetlig prosjektmodell.
   Velg metode ut fra løsningens formål.
ErgoGroup SharePoint Implementation Framework
Rådgivning       Prototyping/       Implementering  Evaluer...
Er en god metode alltid god?

    Internet          Ekstranet          Intranet

    Polerte buds...
Tips     3


Smidig utvikling bidrar til at endringsordre, tolkningsdiskusjoner
  og tvil og omgjøres til positiv en...
Revidert
spesifikasjon
 Revidert
spesifikasjon
 Revidert
spesifikasjon
   Revidert
  spesifikasjon

  ...
Tips     4Bygg inn målemetoder og verdier i funksjonaliteten.
  Sett tall på mulige gevinster, og gjør måling
 ...
Eksempler på måling:

• Innen 6 måneder skal 70% av faste møter benytte
 møteromfunksjonen
• Alle prosjekter som iverkset...
Tips     5


 Involvering og motivasjon er kritisk for bruk og holdninger. Ikke
gjør dette til et venstrehåndsarbeid, ...
Involveringsplan
Aktivitet             Ansvar        Kommentar
Sende ut nyhetsbrev om prosjekt  Prosje...
Tips     6Læring er en individuell sak. Undersøk hvilke læringsformer som
 passer for ulike målgrupper. Lag et ti...
Opplæringsmatrisen


Rolle     Klasserom   eLearning   Bøker     Wiki/Blogg
                ...
Tips    7


Vær tydelig på hvilke kanaler/systemer den enkelte skal forholde
 seg til. Forklar hva den enkelte flate s...
Kanalkartet
Tips    8


Redaksjon! - Redaksjon ! - Redaksjon !
Om redaksjonelt arbeid
Det kreves kompetanse, tid og planlagt arbeid for å holde den ny-
lanserte portalen like pen over t...
Tips     9


 Leverandørenes kompetanse er viktig,
  men engasjement, bredde, egnethet
og kulturell forståelse er ve...
Leverandørteam
                     Kundeansvarlig


Test / Kvalitet / Dokumentasjon
       ...
Kundeteam

                  IT/Drift

    Superbrukere
                     ...
Til slutt:


Engasjement, motivasjon, kreativitet og fleksibilitet er de
  beste kost/effekt faktorene i et portalprosje...
Slik lykkes du med nye portaler

Trond Wold
Rådgiver, Portal & Samhandling


  trond.wold@ergogroup.no

  990 90 975
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Slik lykkes du med nye portaler, trond wold

1,692 views

Published on

IT-tinget 2010: Slik lykkes du med nye portaler, trond wold

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,692
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Slik lykkes du med nye portaler, trond wold

 1. 1. Slik lykkes du med nye portaler Trond Wold Rådgiver, Portal & Samhandling trond.wold@ergogroup.no 990 90 975
 2. 2. Utbytte: At du som eier av eller deltaker i et portalprosjekt: • kan planlegge enda bedre • kan velge riktige samarbeidspartnere • kan se prosjektet i en større sammenheng • kan unngå de vanligste feilene At vi som leverandører: • forstår og blir minnet på viktige utfordringer • kan bistå med kompetanse på mer enn teknologi Dette er en innledning til en større diskusjon
 3. 3. Inngangen til et portalprosjekt: Intranett, ekstranett, internett • Store forventninger • Stort budsjett • Store gevinstmuligheter • Stort engasjement • Store mulighetsrom Gjennomførbart prosjekt
 4. 4. Søk Web 2.0 BI Møter Avdelings- Kompetanse informasjon -database Infrastruktur Sikkerhet Saksbe Dialog handling Håndbøker Dokument Prosjekt håndtering styring Skjemaer/ Styrende Min side Rutiner dokumenter
 5. 5. Merkevare/identitet Strategi og mål Mobilitet og arbeidsformer Kultur, dialog, språk Ledelsesmodell og HR-policy Kompetanse, kompetanseheving, motivasjon Rutiner og prosesser
 6. 6. “Computer Science is no more about computers than astronomy is about telescopes.” – Edsger W. Dijkstra Vi har teknologi som kan realisere de fleste visjoner, drømmer og mål. Men evner vi å ta det i bruk på rett måte?
 7. 7. En «suksessoppskrift»: • Topp forankring • Tverrfaglig mottaksapparat • Planmessig involvering av brukere • Edruelig tidsplan og rammevilkår • Balansert og helhetlig implementeringsmodell • Fleksibel og dialogbasert gjennomføring • Leverandørnettverk som dekker helheten i prosjektet Et portalprosjekt er mer enn leveranser i tråd med spesifikasjoner. Det er et tett samarbeid og en etappevis reise mot felles visjon.
 8. 8. Hva svikter? (intranett-sammenheng) • Ledelsen dikterer, IT-avdelingen leverer, brukerne frustrerer • Lanseringsversjonen har ikke viktige nok funksjoner • Ingen dialog med brukere før, under eller etter prosjektet • Ingen fyrtårn som reklamerer for løsningen og trekker folk med • Intranett blir talerør for ledelsen • For lite ressurser brukes på struktur, grensesnitt og design • For lite tid avsatt til opplæring og brukerstøtte • Det koster å bygge et fellesskap, og dette må kommuniseres • Prosjektet har glemt å bygge inn målepunkter, ser ikke ROI • Terskel for deltakelse for høy (teknologi, kultur) • Omfatter kun privilegerte grupper
 9. 9. Skap balanse Mål Mennesker Prosesser Teknologi
 10. 10. Tips 1 Ikke spesifiser deg vekk fra den beste løsningen. Legg inngangsbeskrivelsen på rett nivå. Inviter til dialog før kravene låses.
 11. 11. Gevinster: Visualisering av funksjoner: Redusert mailbruk Raskere referat ut Felles lagringssted 2 3 1 Gevinster: Se helhet Ensartet presentasjon Finne rett ressurs
 12. 12. Inngangsbeskrivelse Standardfunksjonalitet Anvendt løsning Eksempler Muligheter Betydning Revidert Tid Kost spesifikasjon Gujennomførbart
 13. 13. Tips 2 Bygg prosjektet rundt en helhetlig prosjektmodell. Velg metode ut fra løsningens formål.
 14. 14. ErgoGroup SharePoint Implementation Framework Rådgivning Prototyping/ Implementering Evaluering • Strategiforankring planlegging •Installasjon •Prosjektevaluering • Identifisering av •Etablering og •Konfigurasjon •Justeringer gevinstmål avgrensning •Design •Gevinstmåling • Kultur og •Interaksjonsdesign •Utvikling •Klimamåling og brukerforståelse •Informasjons- •Test statistikk • Strategiplan for arkitektur •Opplæring •Tilbakemeldinger SharePoint •Infrastruktur / Drift •Informasjon fra brukere •Opplæring •Videreutvikling og •Intern- plan for neste fase kommunikasjon 14
 15. 15. Er en god metode alltid god? Internet Ekstranet Intranet Polerte budskap Funksjonsorientert Formelt & uformelt Polert design Integrasjoner Brobygger Semistatisk innhold Forretningskritisk Prosessorientert Stram redaksjon Knyttet til økonomi Flere redaktører Planlagt Dynamisk • Brukerorientert • Teknologitungt • Individuelt • Designtungt • Prosessorient • Fragmentert • «Byråmetodikk» • «IT-prosjekt» • «Helhetlig»
 16. 16. Tips 3 Smidig utvikling bidrar til at endringsordre, tolkningsdiskusjoner og tvil og omgjøres til positiv energi rundt det ønskede sluttresultatet.
 17. 17. Revidert spesifikasjon Revidert spesifikasjon Revidert spesifikasjon Revidert spesifikasjon Revidert spesifikasjon Revidert spesifikasjon Revidert spesifikasjon Versjon 1.0 Løsning
 18. 18. Tips 4 Bygg inn målemetoder og verdier i funksjonaliteten. Sett tall på mulige gevinster, og gjør måling til en del av drift og forvaltning
 19. 19. Eksempler på måling: • Innen 6 måneder skal 70% av faste møter benytte møteromfunksjonen • Alle prosjekter som iverksettes etter lansering skal bruke prosjektrom med tilhørende maler • Tid brukt fra innrapportering av reise og til utbetaling skal ikke overstige 60 timer • Ett år etter lansering skal 70% av reservedelsordre plasseres via ekstranett Nøkkelen til en glad toppsjef = Dokumentert ROI
 20. 20. Tips 5 Involvering og motivasjon er kritisk for bruk og holdninger. Ikke gjør dette til et venstrehåndsarbeid, men sett av ressurser og sett opp en konkret aktivitetsplan.
 21. 21. Involveringsplan Aktivitet Ansvar Kommentar Sende ut nyhetsbrev om prosjekt Prosjektleder Presentere team, tidsplan og formål Brukerundersøkelse HR / Prosjektleder Be om innspill til prioritering av funksjonalitet etc. Sende ut nyhetsbrev om prosjekt Prosjektleder Oppsummere undersøkelse, bygge bro til strategi, avstemme forventninger Opprette dialogsenter Prosjektleder Opprette kanaler for innspill underveis, sørge for behandlingsrutine Rekruttere superbrukere HR / Prosjektleder Finne fyrtårn som vil bidra i utvikling, opplæring etc. Sende ut nyhetsbrev Prosjektleder Informere om status, presentere fyrtårn, vise bilder/skisser og stemningsrapport Presentere lanseringsplan HR / Prosjektleder Informasjon om lansering, aktiviteter, konsekvenser etc. Presentere opplæringsplan HR Informasjon om dokumenter, kurs etc – påmelding m.m. Lanseringsdagen HR/Prosjektleder Presentere, gjenta, vise, være stolt! Post-undersøkelse Prosjektleder Be om innspill X uker etter lansering
 22. 22. Tips 6 Læring er en individuell sak. Undersøk hvilke læringsformer som passer for ulike målgrupper. Lag et tilpasset opplegg. Kjør opplæring i flere runder.
 23. 23. Opplæringsmatrisen Rolle Klasserom eLearning Bøker Wiki/Blogg Guider Bruker G T G T G T I løsning Superbruker G T G T I løsning Redaktør G T G T I løsning Globale Drift/Admin Spesialkurs Spesialkurs Faglitteratur nettverk ”On the job trainer”
 24. 24. Tips 7 Vær tydelig på hvilke kanaler/systemer den enkelte skal forholde seg til. Forklar hva den enkelte flate skal være og ikke være. Tenk helhet!
 25. 25. Kanalkartet
 26. 26. Tips 8 Redaksjon! - Redaksjon ! - Redaksjon !
 27. 27. Om redaksjonelt arbeid Det kreves kompetanse, tid og planlagt arbeid for å holde den ny- lanserte portalen like pen over tid… (1) Oppnevn en redaksjon som jobber på tvers av organisasjonen (2) Utnevn en hovedredaktør, eller ansett en journalist (3) Sett faste tidspunkt for redaksjonsmøter, ta det på alvor (4) Lag en redaksjonsplan for alle områder og innholdsdeler i portalen (5) Sett opp retningslinjer for tekst, bilder, lenker, figurer etc (6) Kjør årlig revisjon, også basert på brukerundersøkelse (7) Sørg for å ha gode tilbakemeldingsmekanismer for brukerne (8) Redaksjonsmedlemmer kan ikke gjør dette «søndag kveld». Sett av tid! (9) Sørg for kurs/opplæring av redaktør og journalister (10) Redaksjonen skal (også) hjelpe andre i gang, smøre hjulene
 28. 28. Tips 9 Leverandørenes kompetanse er viktig, men engasjement, bredde, egnethet og kulturell forståelse er vel så avgjørende. Sørg for at det eksisterer komplette team på både mottakersiden og hos leverandørene
 29. 29. Leverandørteam Kundeansvarlig Test / Kvalitet / Dokumentasjon Utvikler/Konfigurasjon Prosjektleder Konseptutvikler/Rådgiver Grafisk design Arkitekt Opplæring/Informasjon
 30. 30. Kundeteam IT/Drift Superbrukere HR Prosjektleder Prosesseiere Marked/Kommunikasjon Systemeiere Ledelse
 31. 31. Til slutt: Engasjement, motivasjon, kreativitet og fleksibilitet er de beste kost/effekt faktorene i et portalprosjekt. Det slår enhver rutine og prosedyre; any day
 32. 32. Slik lykkes du med nye portaler Trond Wold Rådgiver, Portal & Samhandling trond.wold@ergogroup.no 990 90 975

×