Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TCD2011 - Prosjektstyring til suksess v/Nils Ihlen, Holte Consulting

1,418 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TCD2011 - Prosjektstyring til suksess v/Nils Ihlen, Holte Consulting

 1. 1. Opplæringsvirksomheten  i  Holte  Consul5ng  •  Ledende  på  prosjektlederser5fisering  og  størst  på   PMP  i  Norge    •  11  kurs  i  porteføljen  med  mulighet  for  studiepoeng   ved  Høgskolen  i  Telemark  og  NTNU  •  Moderne  e-­‐læring  og  klasseromsundervisning  med   spesialutviklet  pedagogikk  for  prosjekthverdagen  •  20+  bedriEsinterne  kursprogrammer  med  2000+   kursgjennomføringer  årlig  med  gjennomgående   meget  gode  5lbakemeldinger  •  Tilpasning  for  blant  annet  Jernbaneverket,  StatkraE,   Elkem,  Aker  Process  Systems,  Siemens  og  Statens   Vegvesen  siste  år   nr  2
 2. 2. Hva   Hvorfor  Oppdage   Prioritere   Pågående   Følge  opp   innvesteringer   Usikkerhet   Hjelpere  
 3. 3. Lukket  innovasjon   Åpen innovasjon Andres marked Lisensiering, Vårt nye spin out marked Egen teknologi Intern/ekstern Dagens venture marked Lisensiering Andres teknologi©  Henry  Chesbrough,  Open  Innova5on  ISBN  1-­‐4221-­‐0283-­‐1  
 4. 4. Could  your  INNOVATION  be  the    next     GAME-­‐CHANGING  DEAL?  
 5. 5. Portefølje   Oppdage   Prioritere   Følge  opp   investeringer  Prosjekt   Pågående  
 6. 6. Virksomhets  –  eller  programledelse   Oppdage   Prioritere   Følge  opp   innvesteringer  Prosjektledelsesteam   Pågående   Eierstyring  -­‐  Prosjektstyret   Ledelse  -­‐  Prosjektleder   Leveranse  -­‐  Teamleder  
 7. 7. Organisering   Styringsgruppe  Prosjekteier   Prosjektleder   Team   Team  
 8. 8. Aktører  i  et  prosjekt   Kunde/ Virksomhet   Prosjekt   Bruker   Leverandør  
 9. 9. Hvem  bør  si_e  i  Styringsgruppen?   KUNDE   Styringsgruppe   SENIOR  BRUKER   SENIOR  LEVERANDØR   Prosjekteier   Prosjektleder   Team   Team  
 10. 10. Hva  =  Målhierarki  Resultatmål  =  Tid,  Kost,  Omfang  og  Kvalitet    Effektmål  =  Effekten  prosjektet  gir   ✔ ✔ ✔ Oppdage   Prioritere  
 11. 11. Oppgave  Resultatmål                                                                    Effektmål  
 12. 12. Hvorfor  =  Businesscase  Begrunne  prosjektet:  •  Kostnad  •  Ny_e  (Må  stadig  bekreEes)  •  Risiko  •  Tidsramme   ✔ ✔ ✔ ✔ Oppdage   Prioritere   Pågående   Følge  opp   innvesteringer  
 13. 13. Oppgave  Hvordan  begrunnes  di_  prosjekt?  
 14. 14. Her  bestemmes   prosjektets  suksess   Suksess  dreier  seg  om  å  være   best  i  de  5dlige  faser   Frihetsgrad   Endrings   kostnader   Her  kommer   regnskapets  Cme  Konseptfasen   Planfasen   U:ørelsesfasen  
 15. 15. Synliggjør  usikkerheten  
 16. 16. Fire  strategier  for  hjelpere  /  Interessenter   4  strategier   Informer Involver   Samarbeid  Mulig  gevinst     Reduser Overvåke avhengighet evt. imøtegå Evne  5l  å  motarbeide  
 17. 17. Kommunikasjon  i  prosjekter   Beslutningstaker   Kunde   IT-­‐avd.   Bruker  
 18. 18. Holte  Consul5ng   DITT NESTE STEG 1. TILTAK   2. HINDRING   3. VEIEN  RUNDT   4. KRITERIE  FOR  OPPNÅDD  MÅL  nr  20
 19. 19. Spørsmål?   Nils  C.  Ihlen   Holte  ConsulCng  as   Drammensveien  147A,  Skøyen   P.O.Box  2610  Solli,  0203  OSLO  PMP,  IPMA  B  PRINCE2  FoundaCon     Tlf:  +47  934  41  508   Partner  og  pedagogisk  ansvarlig   Faks:  +47  22  04  95  50   e-­‐post:  nci@holteconsul5ng.com   Interne_:  www.holteconsul5ng.com  

×