Etablerertilskudd

411 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
411
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Se på et case som illustrerer godt hvordan man kan gjøre grep i forretningsmodellen – og snu en negativ trend.
 • Første gang => ett stykke på vei mht. forretningsplan og selskapet må være eller er under etablering!Man må være kommet ett stykke på fra første tildeling til andre tildelingVi kan støtte når man har en god plan for verdidrivende milepæler som gjør bedriften i stand til å hente inn penger, eks: ProofofconceptGodt utviklet forretningsmodell
 • Foretak er etablert, fortrinnsvis under 3 år, unntaksvis inntil 5 årTilgjengelige rammer (2012 og evt. 2013)
 • Forretningsidé / verdiløftetHva tilbyr vi, -verdier skaper viog –behov dekker vi?INTERNE ARBEIDSBETINGELSERHvilke aktiviteter må utføres for å kunne levere verdiløftet?UtviklingProduksjonAktiviteterifb. med markedsføringHvilke partnere og leverandører samarbeider vi med for å kunne levere vårt verdiløfte?NettverkLeverandørKundeHvilke nøkkelressurser trenger vi for å kunne oppfylle vårt verdiløfte?TeknologiskIPRKompetanse/menneskelig (CV)Opplyse om eiersituasjon i selskapetFinansielt=> gjennomføringsevneSamfunnsansvarUnngå å gjenta prosjektbeskrivelsen
 • Eksterne rammebetingelser som innvirker på bedriftens og prosjektets inntjening: KundesegmentMarkedet m/potensialKonkurrenterLeverandørerHvilke trenger dere for å levere til kundenKanalerHvordan levere produktet/distribusjonKommunikasjon/markedsføringRammebetingelserØkonomiske konjunkturerTeknologisk utviklingPolitiske/juridiske rammebetingelserKunderelasjonerPersonlig oppfølgingSelvbetjeningAutomatiserte tjenester
 • Eget arbeid:Via søknadsmalen = 450,-, Via policy = 1%, eller dersom det ikke foreligger årsinntekt =530 pr/time.Eget arbeid støttes dog ikke!
 • Vurder å skrive om, se nettsiden
 • Vurder å skrive om, se nettsiden
 •  Avslutning:Suksesscase - snakke med kommunikasjonsavdelingenVise våre tjenester knyttet opp mot dette case
 • Etablerertilskudd

  1. 1. Informasjonsmøte ometablerertilskudd ENTREPRENØRSKAPOslo, 21. mars 2013
  2. 2. Nespresso Kundeoppfølging Nespresso Club Produksjon 1:1 Markedsføring Merkevare Pulverkapsler
  3. 3. Eliminerte konkurranse… og fikk kr. 3 pr. kopp kaffe i stedet for 30 øre.
  4. 4. Disposisjon av foredrag1. Etablerertilskudd - hvem og hvilke prosjekter er i målgruppen?2. Søknadsprosessen3. Supplerende tilbud 6
  5. 5. Klynger i regionenHvem og hvilke prosjekter er i målgruppen?
  6. 6. Ny strategi 2013 - 2016 Formål:Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet Hovedmål: Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter Delmål 1: Delmål 2: Delmål 3: Flere gode gründere Flere vekstkraftige Flere innovative bedrifter næringsmiljøer
  7. 7. Entreprenørskap er risiko• 1 av 3 av nyetablerte bedrifter lever etter 5 år• Få av dem er vekstbedrifterInnovasjon Norge kan dele risikoen med deg! 9
  8. 8. Faser i et innovasjonsprosjekt 10
  9. 9. Beslutnings- ogtildelingskriterier• Verdiskaping i Norge• Innovasjon• Markedspotensial• Lønnsomhet• Utløsende effekt• Gjennomføringsevne 11
  10. 10. IN støtter ikke:• Prosjekter som ikke viser godt lønnsomhetspotensial.• Bedriften eldre enn 3 år (fase 1) og 5 år (fase 2).• Prosjekter innrettet mot lokale markeder, for eksempel tradisjonell handel, privat tjenesteyting og håndverk.• Prosjekter som vil gi urimelig konkurransevridning.• Prosjekt som omfatter importvirksomhet eller lisensiering. 12
  11. 11. Klynger i regionen Søknadsprosessen
  12. 12. Etablerertilskudd Type 1 Type 2 Markeds- Etableringsfasen introduksjonsfasen 14
  13. 13. Hvor mye kan du få? 50% Etableringsfase Markedsintroduksjonsfase 300.000,- 600.000,-NB! Kun kostnader påløpt etter dato for innsending av søknadsom godkjennes. 15
  14. 14. Hva kjennetegner etableringsfasen?• Avklaring idéens realisme.• Utvikle og planlegge etableringen/prosjektet.• Utvikle forretningsplan.• Stort markedspotensial og vesentlig innovasjon vektlegges. 16
  15. 15. Hva kjennetegnermarkedsintroduksjonsfasen?• Bør ha markedsforankring.• Utvikling av tjeneste/produkt til markedsintroduksjon.• NB! Tilskudd til etableringsfasen kvalifiserer ikke automatisk til markedsintroduksjonsfasen. 17
  16. 16. 18
  17. 17. 19
  18. 18. ProsjektopplysningerSynliggjør Dette må registreres:milepæler •Er prosjektet påbegynt? •Omsøkt aktiviteter skal ikke være påbegynt.og kritiske •Prosjektperiodebeslutnings- •Dato for oppstart og prosjektets avslutning.punkt. •Inkluder rapportering. •Hovedaktiviteter •Tidfestes kvartalsvis innenfor prosjektperioden. 20
  19. 19. Selskapets interne forholdForretningsidé (verdiløftet)KjerneaktiviteterNøkkelpartnereNøkkelressurser 21
  20. 20. Selskapets eksterne forholdMarkedKundesegmentLeverandørerRammebetingelser 22
  21. 21. Eget arbeid 1‰ av årslønn Lønnet arbeidEget arbeid = timer x timepris 530 kr/time Ulønnet arbeidNB! Kostnader for eget arbeid må være ført i regnskapet,unntak kan gis for ENK. 23
  22. 22. Kostnader og finansieringAngi aktivitetene (jmf. prosjektbeskrivelsen)Ta bare med reelle kostnader, ikke ulønnetinnsatt, men forklar og kvantifiser eventuellulønnet innsats knyttet til aktivitetene under«kommentarer til finansieringsplan».Alternativt redegjør i selve prosjektbeskrivelsen. 24
  23. 23. Sammendrag• Innovasjon• Markedspotensial• Lønnsomhet• Verdiskapning i Norge• Utløsende effekt• Gjennomføringsevne 25
  24. 24. Avslagsbegrunnelser• ‘Oppfinnelse’ uten forretningside.• Betalingsanmerkninger og svak finansiell stilling/økonomisk gjennomføringsevne.• Urealistiske ‘luftslott’ og ubegrunnede påstander.• Mismatch i forhold til lokale prioriteringskriterier.• For dårlig beskrevet forretningsplan. 26
  25. 25. Dette bidrar til tommelen opp• Referanser som underbygger forretningsideens markedspotensial.• Fullstendig utfylt søknadsskjema.• Sannsynliggjort gjennomføringsevne.• Få men relevante vedlegg: • Oppdatert selskapsbalanse. • Perioderegnskap til nå i år. • Forretningsplan med lønnsomhetskalkyler om du har. • Aktivitetsbasert budsjett 27
  26. 26. Klynger i regionen Supplerende tilbud
  27. 27. Fra gryende idé til markedssuksess Oslo børs Venture Capital & PE Business Angels Såkornfond Kommersielle kilder InvestinorEtablererstipend MILJØTEK INs risikolåneordningForskningsmidler IFU -OFU Internasjonal vekst Forny Distriktsutviklingsmidler Ikke-kommersielle kilder BIA Skattefunn Skatteinsentiv 29 Idé Utvikling Kommersialisering Vekst
  28. 28. Hva er IPR? Dette handler om: Dette handler om: Dette handler om: • Patent •Konfidensialitet • Hemmelighold • Varemerke • Oppfinnelser •Offentliggjøring • Design fra ansatte • Begrenset • Åndsverk • Karantene tilgang • Foretaksnavn • Eierskap av •Dokumentasjon • Bruksmønster resultater • Standard • Opprinnelses- • Kommersiell • Jobbrotasjon betegnelser utnyttelse • Rask syklus • Kretsmønstre • Fragmenterte • Domenenavn oppgaver sikring av immaterielle verdier Source: KIS-PIMS IPR Manual Innovation Norway 2010…vet du hvordan du kan beskytte deg?
  29. 29. IPR teamet tilbyr veiledning om:• Kartlegging av din IPR status.• Hvordan finne muligheter for beskyttelse av dine verdier• Innovasjonsgrad og nyhet i ditt prosjekt• Eierskap til din innovasjon• Hvordan du kan utnytte IPR i forretningsutviklingen• IPR systemet, kostnader og tidsfrister, aktører• Sjekk ut www.innovasjonnorge.no/ipr. Tjenesten gjelder i utgangspunktet for prioriterte prosjekter.• NB! Tjenesten omfatter ikke registrering av rettigheter.
  30. 30. Følg oss på Facebook og Twitter!• Takk for oss!

  ×