Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Brukeropplevelse – fra synsing til datadrevet innsikt<br />Online Business Optimization<br />
Noen gode grunner<br />RELEVANCE<br />ROI<br />REVENUE<br />R<br />Hvorfor teste?<br />
“Almost any questions can be answered, cheaply, quickly and finally, by a test campaign. And that's the way to answer them...
Test that gut<br />73%<br />*Jupiter Research<br />
hvorfor teste?<br />48% av de som benytter testing i optimaliseringsarbeidet, rapporterer om økte konverteringer som den s...
Tester ikke for å være snille og greie, men for å optimalisere konverterting<br />Konvertering ikke nødvendigvis salg, men...
Hva er testing?<br />Kvantitativ testing: Testing av atferd på nettstedet ditt<br />Kvalitativ testing: Testing av faktisk...
Hva er testing?<br />
Hva er testing?<br />Å validere hypoteser vi måtte ha om hva som kan gjøre nettstedet vårt mer effektivt!<br />
Målet er å finne den optimale kombinasjon av elementer, som understøtter målene for nettstedet ditt.<br />
Hva er målet med nettstedet ditt?<br />
”Brukere er ekstremt måldrevne”<br />- Jacob Nielsen<br />http://www.useit.com/alertbox/9605.html<br />
If you can’t measure, you can’t manage<br />..and you can’t improve either<br />
Kvalitativ testing <br />Kvantitativ testing <br />
Kjenn brukeren din<br />
Hva vil vi vite?<br />Hva er brukerne ute etter?<br />”bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla”<br />”R...
Mål<br />Målekriterie 1<br />Målekriterie 2<br />Målgruppe 2<br />Målgruppe 1<br />Målgruppe 3<br />Brukerbehov 1<br />Bru...
Hvilke metoder har vi<br />Kortsortering	<br />Tester informasjonsarkitektur<br />Hva heter…<br />Hvor er…<br />Hvordan re...
“Findability precedes usability. In the alphabet and on the Web. You can’t use what you can’t find.” –Ambient Findability ...
Men hvordantestedette?<br />
Kortsortering <br />
To versjoner<br />Åpne sortering<br />Kategoriene er ikke bestemt på forhånd<br /><ul><li>Ypperlig når gruppene er uklare.
Kan etablere en fullstendig brukertilpasset IA.
Mer tidkrevende og vanskeligere for testeren.
Kan gi lite entydige resultater.</li></ul>Lukket sortering<br />Kategoriene er allerede bestemt<br /><ul><li>Enkel for tes...
Gir ofte veldig entydige resultater.
Kan bli noe låst.</li></li></ul><li>Eurostar-Case<br />Restrukturering av 11k sider og PDF-filer.<br />Kortsortering teste...
Men…<br />Det er ikke alltid like lett å rekruttere folk.<br />Heller ikke å få dem til et bestemt sted for en 20 minutter...
http://www.optimalworkshop.com/<br />
Resultatet<br />
There are many methods for studying usability, but the most basic and useful is user testing<br />- Jacob Nielsen<br />
Best practice makes perfect<br />
Alertbox NNG Usability ROI http://www.useit.com/alertbox/roi.html<br />
Når skal det brukertestes?<br />Optimalt?<br />ALLTID!<br />Realistisk?<br />Neppe<br />
Eksisterende løsning<br />Hvis noe skal redesignes.<br />Hvorfor?<br />Vi får vite hva som fungerer dårlig med den gamle.<...
Tidlig prototypefase<br />Papirprototype/ lavnivåprototype <br />Hvorfor?<br />Billig og effektivt.<br />Effektivt å test...
DIGITAL prototype<br />Digital prototype/ høynivåprototype<br />Hvorfor?<br />Nærmere innblikk i interaktive.<br />Oppføre...
Kvalitativ Sammenligningstest<br />Trenger to eller flere gjennomtenkte løsninger.<br />Effektivt når to distinkte løsning...
Five second test<br />Brukeren får se et designforslag i 5 sekunder.<br />Svare på spørsmål om hva de har sett.<br />This ...
Hva så dere?<br />Hvorfor?<br />Identifiserer primærfunksjonene på siden.<br />Ser de det ikke på 5 sekunder så forsvinner...
DESIGN<br />TEST<br />Test alltid minst to ganger!<br />
Oppstart<br />Launch<br />
Hva bør testes?<br />Primærfunksjonene i en prioritert rekkefølge.<br />Viktige innholdselementer.<br />Om de klarer å bru...
Rekruttering<br />Noen ufravikelige krav<br />De skal være i målgruppen.<br />Representere forskjellige brukergrupper.<br ...
Hvor mange må teste?<br />Kortsortering1<br />Trenger 10-15 fordi det er en utforskende metode.<br />Brukertest2<br />Tren...
Kvalitativ testing <br />Kvantitativ testing <br />
Kvantitativ testing<br />
Online-testing<br /><ul><li>Et kritisk komponent
Lett tilgjengelig
Dårlig utnyttet</li></ul>1October 20, 2009 – Forrester, “The Online Testing Vendor Landscape,” by John Lovett for Customer...
ALLTID LIVE, real time..<br />Alltid simultant, aldri sekvensielt<br />
Hvilke metoder har vi<br />A/B testing<br />Multivariat-testing<br />Kontroll<br />
A/b testing<br />Best for raske, forenklede sammenligninger av layout eller enkeltelementer.<br />Splittesting er mest eff...
A/b testing<br />REVOLUSJONÆR TESTING <br />av STORE IDEER<br />
Gjeldende landingsside<br />Test av knappfarge<br />Test av overskrift<br />Test av ny landingsside<br />Test av ny landin...
A/b testing<br />Fordeler<br />Enkel - bare 1 variabel<br />Raskt oppsett<br />Raskt å gjennomføre<br />Enkelt å analysere...
Begrensende innovasjon
Mangel på innsikt hva og hvorfor
Kan kreve tunge designendringer</li></ul>..Ja eller nei<br />
42 % flere registreringer<br />Vi har en hypotese om at skjemaet er for langt. <br />A/B-Case<br />Vi lager en versjon B s...
Huffington post<br /><ul><li> A/B-tester overskriftene sine
 Har såpass mye trafikk at testperioden er ca 5 minutter før de har statistisk signifikante resultater</li></li></ul><li>M...
Multivariat-testing (MVT)<br />Ulemper<br />Fordeler<br /> Innovativ tenkning<br /> Eksisterende oppsett<br /> Dypere inns...
Start med store ideer og prosjekter, <br />lag store planer verdt å teste, <br />la publikum velge<br />skru, finpuss og b...
YouTube-case<br />
1,024 forskjellige kombinasjoner <br />
15,7% bedre effekt enn originalen, noe som resulterte i tusenvis flere registreringer og tilpassede visninger på hjemmesid...
Hva kan testes og optimaliseres?<br />Sider<br />Innhold<br />Trafikk<br />Alle elementer som kan spores tilbake til konve...
Testing av digitale initiativer<br />…og det aller meste annet digitale dere kommer på i farten.<br />
nettstedet først!<br />
Prosess, ingen enkelthendelse<br />
PPC<br />Forside<br />Kampanjeside<br />Webinar-side<br />Handlevogn<br />Registeringsside<br />Registeringsside<br />Bekr...
PPC<br />Forsvinner<br />Kampanjeside<br />Fortsetter, men ikke ditt vi vil<br />Handlevogn<br />Fortsetter til neste steg...
De flestewebanalyseverktøyene kan hjelpeoss å identifisere, visualisere (ogoptimalisere) konverteringstrakten.<br />
http://www.flickr.com/photos/eschipul/<br />
http://www.flickr.com/photos/82862943@N00/<br />
Hvilke spørsmål skal vi stille?<br />Hvilke elementer skal jeg teste først?<br />Hvilke endringer vil ha størst påvirkning...
Med fokuspåkonverteringer<br />RASKERE VERDI<br />BREDERE <br />ROMI <br />ØKT ROI<br />MER RELEVANS<br /><ul><li>Brukerne...
Lojalitet
Kundetilfredshet
Share-of-Wallet</li></li></ul><li>Fallgruver ved Online-testing<br />Brukerne våre har hukommelse!<br />En bruker benytter...
Fallgruver ved Online-testing<br />Spesielt ved testing av ”promotions” og priser bør man være obs på utforming av tekst.....
Fallgruver ved Online-testing<br />Negativt påvirket brukere (Du ender testen i favør av høyere pris, bruker som hadde pla...
Fallgruver ved Online-testing<br />Tester du store designendringer?<br />Ikke test på ”den faste gjengen/stamkundene”, bar...
Hva nå for dere?<br />
Testregime<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Creuna om brukeropplevelse - fra synsing til datadrevet innsikt

Creuna forteller at det finnes ingen snarvei til god innsikt i brukeradferd. Man må teste og måle. Hvordan kan vi bruke varierte testmetoder for å få best mulig innsikt? Dette frokostseminaret vil ta for seg hvordan vi skal teste informasjonsarkitektur, brukerinteraksjon og spesifikke elementer for å optimalisere brukeropplevelse og konverteringsgrad. Vi presenterer metodikk og spennende løsningseksempler og du vil få innsikt og inspirasjon til å effektivisere dine digitale løsninger.

 • Be the first to comment

Creuna om brukeropplevelse - fra synsing til datadrevet innsikt

 1. 1. Brukeropplevelse – fra synsing til datadrevet innsikt<br />Online Business Optimization<br />
 2. 2. Noen gode grunner<br />RELEVANCE<br />ROI<br />REVENUE<br />R<br />Hvorfor teste?<br />
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5. “Almost any questions can be answered, cheaply, quickly and finally, by a test campaign. And that's the way to answer them – not by arguments around a table. Go to the court of last resort - the<br />buyers of your product”<br />Claude C. Hopkins <br />Scientific Advertising -1923<br />
 6. 6. Test that gut<br />73%<br />*Jupiter Research<br />
 7. 7. hvorfor teste?<br />48% av de som benytter testing i optimaliseringsarbeidet, rapporterer om økte konverteringer som den største fordelen.<br />46% av samme gruppe viser til økt kundetilfredshet som en annen viktig fordel ved testing<br />Forrester 2009 - "The Online Testing Vendor Landscape"<br />
 8. 8. Tester ikke for å være snille og greie, men for å optimalisere konverterting<br />Konvertering ikke nødvendigvis salg, men ønsket handling<br />Alle som jobber med nettsidene bør ha en klar formening om hva dette er for eget nettsted<br />Ønsket handling understøtter nettsidens, og dermed bedriftens, overordnede målsetning<br />
 9. 9. Hva er testing?<br />Kvantitativ testing: Testing av atferd på nettstedet ditt<br />Kvalitativ testing: Testing av faktiske brukere i kjøtt og blod<br />
 10. 10. Hva er testing?<br />
 11. 11. Hva er testing?<br />Å validere hypoteser vi måtte ha om hva som kan gjøre nettstedet vårt mer effektivt!<br />
 12. 12. Målet er å finne den optimale kombinasjon av elementer, som understøtter målene for nettstedet ditt.<br />
 13. 13. Hva er målet med nettstedet ditt?<br />
 14. 14. ”Brukere er ekstremt måldrevne”<br />- Jacob Nielsen<br />http://www.useit.com/alertbox/9605.html<br />
 15. 15. If you can’t measure, you can’t manage<br />..and you can’t improve either<br />
 16. 16. Kvalitativ testing <br />Kvantitativ testing <br />
 17. 17.
 18. 18. Kjenn brukeren din<br />
 19. 19. Hva vil vi vite?<br />Hva er brukerne ute etter?<br />”bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla”<br />”Registreringsskjema”<br />Fant de det?<br />”?”<br />”Nei, selv etter mye søk og leting i skjemaer”<br />
 20. 20. Mål<br />Målekriterie 1<br />Målekriterie 2<br />Målgruppe 2<br />Målgruppe 1<br />Målgruppe 3<br />Brukerbehov 1<br />Brukerbehov 2<br />Brukerbehov 1<br />Brukerbehov 2<br />Handling 1<br />Handling 2<br />Handling..<br />Handling 2.3<br />2.3<br />1.3<br />1.2<br />Handling 1.3<br />Handling 2.3.2<br />2.3.1<br />Kilde: Effectsmap<br />
 21. 21. Hvilke metoder har vi<br />Kortsortering <br />Tester informasjonsarkitektur<br />Hva heter…<br />Hvor er…<br />Hvordan relateres…<br />Brukertesting<br />Tester interaksjonsdesign<br />Hvordan oppfører…<br />Hva gjør…<br />Hvor kommer…<br />
 22. 22.
 23. 23. “Findability precedes usability. In the alphabet and on the Web. You can’t use what you can’t find.” –Ambient Findability by Peter Morville<br />
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26. Men hvordantestedette?<br />
 27. 27.
 28. 28. Kortsortering <br />
 29. 29. To versjoner<br />Åpne sortering<br />Kategoriene er ikke bestemt på forhånd<br /><ul><li>Ypperlig når gruppene er uklare.
 30. 30. Kan etablere en fullstendig brukertilpasset IA.
 31. 31. Mer tidkrevende og vanskeligere for testeren.
 32. 32. Kan gi lite entydige resultater.</li></ul>Lukket sortering<br />Kategoriene er allerede bestemt<br /><ul><li>Enkel for testerne å forholde seg til.
 33. 33. Gir ofte veldig entydige resultater.
 34. 34. Kan bli noe låst.</li></li></ul><li>Eurostar-Case<br />Restrukturering av 11k sider og PDF-filer.<br />Kortsortering testet på 200 personer i ulike målgrupper.<br />Åpen sortering -> forslag til struktur<br />Lukket sortering -> verifisere strukturen<br />Resultat<br />Kundeservicehenvendelsene sank med 33%<br />http://www.rosenfeldmedia.com/books/cardsorting/blog/eurostar_card_sorting_case_stu/<br />
 35. 35. Men…<br />Det er ikke alltid like lett å rekruttere folk.<br />Heller ikke å få dem til et bestemt sted for en 20 minutters øvelse.<br />
 36. 36. http://www.optimalworkshop.com/<br />
 37. 37. Resultatet<br />
 38. 38.
 39. 39.
 40. 40. There are many methods for studying usability, but the most basic and useful is user testing<br />- Jacob Nielsen<br />
 41. 41. Best practice makes perfect<br />
 42. 42. Alertbox NNG Usability ROI http://www.useit.com/alertbox/roi.html<br />
 43. 43. Når skal det brukertestes?<br />Optimalt?<br />ALLTID!<br />Realistisk?<br />Neppe<br />
 44. 44. Eksisterende løsning<br />Hvis noe skal redesignes.<br />Hvorfor?<br />Vi får vite hva som fungerer dårlig med den gamle.<br />…og ikke minst det som fungerer bra.<br />Vi gjenbruker det som fungerer!<br />
 45. 45. Tidlig prototypefase<br />Papirprototype/ lavnivåprototype <br />Hvorfor?<br />Billig og effektivt.<br />Effektivt å teste innhold.<br />Men…<br />
 46. 46. DIGITAL prototype<br />Digital prototype/ høynivåprototype<br />Hvorfor?<br />Nærmere innblikk i interaktive.<br />Oppfører seg og ser ut som den ferdige løsningen.<br />
 47. 47. Kvalitativ Sammenligningstest<br />Trenger to eller flere gjennomtenkte løsninger.<br />Effektivt når to distinkte løsninger er vanskelig å skille.<br />Tar mye tid.<br />
 48. 48.
 49. 49.
 50. 50.
 51. 51.
 52. 52.
 53. 53. Five second test<br />Brukeren får se et designforslag i 5 sekunder.<br />Svare på spørsmål om hva de har sett.<br />This is a music social network. Imagine you are a musician and this is your profile page. <br />
 54. 54.
 55. 55. Hva så dere?<br />Hvorfor?<br />Identifiserer primærfunksjonene på siden.<br />Ser de det ikke på 5 sekunder så forsvinner de fort fra siden. <br />…men ikke like effektivt for sider med mange funksjoner.<br />http://fivesecondtest.com/<br />
 56. 56. DESIGN<br />TEST<br />Test alltid minst to ganger!<br />
 57. 57. Oppstart<br />Launch<br />
 58. 58. Hva bør testes?<br />Primærfunksjonene i en prioritert rekkefølge.<br />Viktige innholdselementer.<br />Om de klarer å bruke tjenestene. <br />Alt kan ikke testes…<br />
 59. 59.
 60. 60. Rekruttering<br />Noen ufravikelige krav<br />De skal være i målgruppen.<br />Representere forskjellige brukergrupper.<br />Ikke rekrutteres internt fra organisasjonen selv om de er i målgruppen.<br />Hvis det ikke er et intranett som testes…<br />Dårlig kvalitet på testpersoner= unyttige resultater.<br />
 61. 61. Hvor mange må teste?<br />Kortsortering1<br />Trenger 10-15 fordi det er en utforskende metode.<br />Brukertest2<br />Trenger 5-8 som vanligvis avdekker 80 % av problemene.<br />Hvis det er mange forskjellige brukergrupper bør antallet økes.<br />1Alertbox NNG http://www.useit.com/alertbox/20040719.html<br />2 Alertbox NNG http://www.useit.com/alertbox/20000319.html<br />
 62. 62. Kvalitativ testing <br />Kvantitativ testing <br />
 63. 63. Kvantitativ testing<br />
 64. 64. Online-testing<br /><ul><li>Et kritisk komponent
 65. 65. Lett tilgjengelig
 66. 66. Dårlig utnyttet</li></ul>1October 20, 2009 – Forrester, “The Online Testing Vendor Landscape,” by John Lovett for Customer Intelligence Professionals<br />
 67. 67. ALLTID LIVE, real time..<br />Alltid simultant, aldri sekvensielt<br />
 68. 68.
 69. 69. Hvilke metoder har vi<br />A/B testing<br />Multivariat-testing<br />Kontroll<br />
 70. 70.
 71. 71.
 72. 72. A/b testing<br />Best for raske, forenklede sammenligninger av layout eller enkeltelementer.<br />Splittesting er mest effektivt for å teste ut radikalt forskjellige hypoteser..<br />
 73. 73. A/b testing<br />REVOLUSJONÆR TESTING <br />av STORE IDEER<br />
 74. 74. Gjeldende landingsside<br />Test av knappfarge<br />Test av overskrift<br />Test av ny landingsside<br />Test av ny landingsside 2<br />6 ukerfør statistisk signifikante resultater<br />8 uker før statistisk signifikante resultater<br />1,5 uke før statistisk signifikante resultater<br />1 uke før statistisk signifikante resultater<br />+ 0,8 % forbedring<br />- 4 % forbedring<br />+ 6 % forbedring<br />+ 1,5 % forbedring<br />Alternativkostnadene ved de ukene som har blitt brukt til å teste små endringer er skremmende<br />Kilde: Seomoz.org<br />
 75. 75. A/b testing<br />Fordeler<br />Enkel - bare 1 variabel<br />Raskt oppsett<br />Raskt å gjennomføre<br />Enkelt å analysere<br />Mindre trafikk-krevende<br />Ulemper<br /><ul><li>Begrenset til 1 variabel
 76. 76. Begrensende innovasjon
 77. 77. Mangel på innsikt hva og hvorfor
 78. 78. Kan kreve tunge designendringer</li></ul>..Ja eller nei<br />
 79. 79. 42 % flere registreringer<br />Vi har en hypotese om at skjemaet er for langt. <br />A/B-Case<br />Vi lager en versjon B som er betydelig kortet ned, med en klarere call-to-action<br />Kilde:Whichtestwon.com<br />
 80. 80. Huffington post<br /><ul><li> A/B-tester overskriftene sine
 81. 81. Har såpass mye trafikk at testperioden er ca 5 minutter før de har statistisk signifikante resultater</li></li></ul><li>Multivariat-testing (MVT)<br />Tester forskjellige innholdsvarianter samtidig som man finner den mest effektive kombinasjonen. <br />Mest effektiv for mer sofistikerte sammenligninger av flere elementer og å utvikle bredere / dypere innsikt.<br />”Sann” hypotesetesting.<br />TID<br />
 82. 82. Multivariat-testing (MVT)<br />Ulemper<br />Fordeler<br /> Innovativ tenkning<br /> Eksisterende oppsett<br /> Dypere innsikt<br /> Fleksibelt<br /> Bredere scope<br />Krever dyktighet og planlegging<br />Tidkrevende<br />Kan kreve mye oppfølging <br />Komfort med statistikk<br />Mer trafikkintensivt<br />HVA?<br />
 83. 83. Start med store ideer og prosjekter, <br />lag store planer verdt å teste, <br />la publikum velge<br />skru, finpuss og bli bedre.<br />Kvantitativ testing<br />Optimaliseringshimmelen<br />
 84. 84. YouTube-case<br />
 85. 85. 1,024 forskjellige kombinasjoner <br />
 86. 86. 15,7% bedre effekt enn originalen, noe som resulterte i tusenvis flere registreringer og tilpassede visninger på hjemmesiden hver dag.<br />
 87. 87. Hva kan testes og optimaliseres?<br />Sider<br />Innhold<br />Trafikk<br />Alle elementer som kan spores tilbake til konvertering er gode kandidater <br />Landingsider<br />Micro-sites<br />Konverteringstrakt<br />Handlevognsider<br />E-handelsmaler<br />Skjemaer<br />Interaktive sider og maler<br />Webbasert UI<br />Tekst<br />Bilder<br />Tilbud<br />Priser<br />Kampanjer<br />Overskrifter<br />Testimonials<br />Grafisk design<br />Kundesegmenter<br />Søkemotortrafikk<br />Bannertrafikk<br />Affiliatetrafikk<br />Nye og returnerende besøk<br />Geografi<br />Helger vs ukedager<br />Atferd<br />
 88. 88. Testing av digitale initiativer<br />…og det aller meste annet digitale dere kommer på i farten.<br />
 89. 89. nettstedet først!<br />
 90. 90. Prosess, ingen enkelthendelse<br />
 91. 91. PPC<br />Forside<br />Kampanjeside<br />Webinar-side<br />Handlevogn<br />Registeringsside<br />Registeringsside<br />Bekreftelse (Takk for..)<br />Bekreftelse (Takk for..)<br />Konvertering:<br />Ønsket handling oppnådd<br />
 92. 92. PPC<br />Forsvinner<br />Kampanjeside<br />Fortsetter, men ikke ditt vi vil<br />Handlevogn<br />Fortsetter til neste steg i trakten<br />Registeringsside<br />Hjelpe de besøkende å ta de riktigebeslutningeneunderveis<br />Bekreftelse (Takk for..)<br />Konvertering:<br />Ønsket handling oppnådd<br />
 93. 93. De flestewebanalyseverktøyene kan hjelpeoss å identifisere, visualisere (ogoptimalisere) konverteringstrakten.<br />
 94. 94. http://www.flickr.com/photos/eschipul/<br />
 95. 95. http://www.flickr.com/photos/82862943@N00/<br />
 96. 96. Hvilke spørsmål skal vi stille?<br />Hvilke elementer skal jeg teste først?<br />Hvilke endringer vil ha størst påvirkning på konverteringsrate?<br />
 97. 97. Med fokuspåkonverteringer<br />RASKERE VERDI<br />BREDERE <br />ROMI <br />ØKT ROI<br />MER RELEVANS<br /><ul><li>Brukerne vil belønne deg:
 98. 98. Lojalitet
 99. 99. Kundetilfredshet
 100. 100. Share-of-Wallet</li></li></ul><li>Fallgruver ved Online-testing<br />Brukerne våre har hukommelse!<br />En bruker benytter gjerne flere enheter i løpet av dagen (Kontoret, hjemme og mobilt)<br />Brukere bør konsekvent få samme innhold<br />Hanne alltid ser ”sitt” alternativ og Mortens ser alltid ”hans”.<br />Hanne er ikke en cookie. Hanne er ikke en session. Hanne er Hanne. Selv når hun er på annen datamaskin.<br />
 101. 101. Fallgruver ved Online-testing<br />Spesielt ved testing av ”promotions” og priser bør man være obs på utforming av tekst..<br />1.<br />2.<br />
 102. 102. Fallgruver ved Online-testing<br />Negativt påvirket brukere (Du ender testen i favør av høyere pris, bruker som hadde planer om å kjøpe senere fikk lavere pris), kan bli frustrerte..<br />
 103. 103. Fallgruver ved Online-testing<br />Tester du store designendringer?<br />Ikke test på ”den faste gjengen/stamkundene”, bare nye besøkende..<br />
 104. 104. Hva nå for dere?<br />
 105. 105.
 106. 106. Testregime<br />
 107. 107. lær det grunnleggende før du går helt algoritmisk<br />
 108. 108. Unngå politisk krigføring<br />
 109. 109. Unngå politisk krigføring<br />
 110. 110. testing som en fast del av optimaliseringsarbeidet<br />
 111. 111. Segmentering<br />Exit rate på en viktig side i konverteringstrakten = 59 %<br />Returnerende besøkende=34%<br />Nye besøkende = 75 %<br />IDENTIFISER SEGMENTER <br />MED PAIN POINTS<br />
 112. 112. Gode råd<br />Test på en enkel og systematisk måte<br />Testing er som å male et hus<br />Det meste av arbeidet og suksessen ligger i forberedelsene du gjør<br />All testing er bra testing hvis det blir gjort riktig<br />Selv om testen ikke resulterer i umiddelbar konvertering, kan du lære av den<br />Iterativ testing øker konvertering eksponentielt<br />
 113. 113. Hvilke verktøy er tilgjengelige?<br />
 114. 114. Creuna-kunde : hvordan de kom i gang<br />”Du lager 2 eller 3 forskjellige varianter av den siden du vil teste”<br />”Du implementerer en klump kode pr. Side”<br />”Du klikker ”Start”<br />”Vi var i gang på under én dag”<br />
 115. 115. Kvantitativ Testing er ikke en erstatning for…<br />• Å kommunisere med brukerne• Usabilitytesting• Akseptansetester<br />
 116. 116. Kvantitativ Testing er ikke en erstatning for…<br />So rare it’s a god damnsuperpower..<br />
 117. 117. TAKK FOR OSS!<br />Denne presentasjonen med flere andre kan du se igjen på video.creuna.no/<br />Og meld deg på nyhetsbrevet vårt på www.creuna.no!<br />

×