THE HEAT IS ON- Innovasjon i fjernvarme
Innovasjon Felles språk       ”A nearly universal obstacle for innovation       success is that people have pe...
”Innovation is the process of creatingand delivering new customer value inthe marketplace.”               C...
Definisjon: Innovasjon i fjernvarme       Introduksjon av noe nytt       som skaper verdi og framtid     ...
Hvorfor innoverer ikke alle virksomheter?      96%      mislykkes
Innovasjonsdimensjoner           Volum av innovasjonsinnsats de siste 10 årProdukter/  Strategiske      ...
Innovasjonsdimensjoner        Mindre enn 2% av innovasjonsinnsatsen skaper 90% av verdiene.Produkter/  Strategiske...
En palett av muligheter  Forretningsmodell	                        Markedstilbud	        ...
MARKEDSTILBUDProdukter/               Kunde-                          Kunder tjen...
Hvor er det store markedet avkunder som ikke betjenes i dag?
MARKEDSTILBUD Amazon solgte 1 million Kindles, bare i desember 2011. Halvparten av alle bøker solgt hos Amazon er en e-boo...
Hvordan skal fjernvarmeaktørenefortsatt eie verdikjeden, når nyteknologi lager åpne plattformerut mot kundene?
VERDIOPPFATTELSE             Merkevare/  Kunde-     Salgskanaler             design   o...
Hva er fjernvarmens omdømme?
PROSESSER OG STRUKTURProdukter/            Kjerne-           Løsninger tjenester          ...
Hvilken ny teknologi vil være besttil effektivisering av fjernvarmenskjerneprosess?
PROSESSER OG STRUKTUR“COMPANIZATION”To selskaper i ett.Et kommersielt og et Non profit.Non profit eier 10% av det kommersi...
Hvordan kan fjernvarmen flytteproduksjonen nærmeresluttbrukeren?
FORRETNINGSMODELLRolls Royce solgtehøykvalitets-produkter med marginalfortjeneste med entilbakebetaling på 17 år.Rolls Roy...
Hvilken forretningsmodell fornye anlegg, vil skape en vinn-vinnsituasjon for både kunde ogleverandør?
All the music – all the time     Spotify@Spotify 	                    Freemium business model   ...
Hva er freemium-modellen iframtidens fjernvarmeleveranse?
Innovasjonsnivåer                      Nye brukere             EVOLUSJON        ...
Rapport fra prosjektet legges ut på www.Enova.no
Prosessen1. Avklare	       2. Lytte	                3. Skape	                 4. Le...
KVALITATIVE MÅL    MÅLBILDE:                          KVANTITATIVE MÅL            ...
Fjernvarme 1.0Bakgrunn og statusFjernvarme er bygget ut eller under utbygging i destore byene.Lav lønnsomhet i dagens fjer...
Innovasjonseksempler fra dagens fjernvarmebransjeRock Energy ASDypgeotermisk                    Akershu...
Hva er fjernvarme 2.0?
LYTTE: Noen av de jeg har snakket med…           BRUKERE / KUNDER      EKSPERTER
Syv innsikter fra intervju og research1.  Det er et visst gap mellom leverandørens (eksperten) intensjon  og brukerens b...
4 kilder til ny innsikt         Etablerte    Kjerne-         sannheter   kompetanse        ...
ETABLERTE SANNHETERPris: Kundene vil ikke betale mer for det grønnealternativet (les: fjernvarmen)Ansvar: Fjernvarmelevera...
KJERNEKOMPETANSE    Kjernekompetansen ligger i forståelsen      og utnyttelsen av lokale forhold,      i alt...
KUNDEINNSIKTHVEMDriftselskaper og andre tjenesteleverandører som leverer opp i mot bygninger.Stillinger/roller som planleg...
Pris & komfortInnemiljø 36%Globalt miljø 28%Driftskostnader 50%Investeringskostnader 26%              Kilde:...
TRENDER OG DISKONTINUITETERFra en monopolistisk situasjon til et mer konkurransepreget marked,hvor flere aktører kommer in...
Produkter/tjenesterMARKEDSTILBUD  Strategiske konsepter           Løsninger                  ...
Smart Sentral - din virtuelle vaktmesterFerdig varme og full komfort som produkt.Oversikt over energiforbruk & optimaliser...
FjernvarmepakkenFV-leveranse (kWh)Installasjon av anlegg i bygg.Sekundærnett finansiert av netteier(løpende kWh-pris)Drift...
SalgskanalerVERDIOPPFATTELSE  Merkevare/design          Kundeopplevelse                   42
”Opprinnelsesgarantier”              Merkevare/  Kunde-        Nettverk/  Inntekts-       Sa...
KjerneprosesserPROSESS &       Sourcing / distribusjonSTRUKTUR      Organisering/angrepsvinkel        ...
“Fjernvarmelosjen”                                    Fjernvarmelosjen        ...
KunderFORRETNINGS-        Nettverk / allianser MODELL         Inntektsmodell               ...
EN KANVAS Å EKSPERIMENTERE MED                           KUNDE-                ...
FORRETNINGSMODELL TOTAL TERMISK KOMFORT                                 “Da er alt klart f...
TOTAL TERMISK KOMFORT                    VERDIFORSLAG         Salg og markeds-        ...
FORRETNINGSMODELL 100% REN ENERGIProdukter/         Merkevare/  Kunde-    Kjerne-            Net...
100% REN ENERGINØKKELPARTNERE NØKKELAKTIVITETER VERDIFORSLAG              KUNDESEGMENT(ER) Andre varme-   ...
Fjernvarme 3.0         Drie kundens anlegg         Varmepumpe         Kjøletårn (dumping)    ...
For å skape mer vekst i norskfjernvarmebransje, må man skape merinnovasjon innen…FORRETNINGSMODELLMERKEVARESTRATEGI+ Konti...
Takk for meg!   Mads Bruun HøyMads.bruun.hoy@devoteam.com     92823204
the heat is on - innovation in district heating
the heat is on - innovation in district heating
the heat is on - innovation in district heating
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

the heat is on - innovation in district heating

627 views

Published on

Presentation held for the Enova conference on green energy and innovation

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

the heat is on - innovation in district heating

 1. 1. THE HEAT IS ON- Innovasjon i fjernvarme
 2. 2. Innovasjon Felles språk ”A nearly universal obstacle for innovation success is that people have pervasive misunderstandings about what innovation is, where it comes from, and even how to define, measure, foster, or reward it. With fundamentals like these all up for grabs, its amazing that innovation ever occurs.” Jay Doblin (1920-89) 3
 3. 3. ”Innovation is the process of creatingand delivering new customer value inthe marketplace.” Carlson & Wilmot”The ability of individuals, companies,and entire nations to continously createtheir desired future.” John Kao 4
 4. 4. Definisjon: Innovasjon i fjernvarme Introduksjon av noe nytt som skaper verdi og framtid for fjernvarmeaktørene, kundene og samfunnet.
 5. 5. Hvorfor innoverer ikke alle virksomheter? 96% mislykkes
 6. 6. Innovasjonsdimensjoner Volum av innovasjonsinnsats de siste 10 årProdukter/ Strategiske Merkevare/ Kunde- Kjerne- Sourcing/ Organisering/ Nettverk/ Inntekts- Løsninger Salgskanaler Marked tjenester konsepter design opplevelse prosesser distribusjon angrepsvinkel allianser modell MARKEDSTILBUD VERDIOPPFATTELSE PROSESS FORRETNINGSMODELL
 7. 7. Innovasjonsdimensjoner Mindre enn 2% av innovasjonsinnsatsen skaper 90% av verdiene.Produkter/ Strategiske Merkevare/ Kunde- Kjerne- Sourcing/ Organisering/ Nettverk/ Inntekts- Løsninger Salgskanaler Marked tjenester konsepter design opplevelse prosesser distribusjon angrepsvinkel allianser modell MARKEDSTILBUD VERDIOPPFATTELSE PROSESS FORRETNINGSMODELL
 8. 8. En palett av muligheter Forretningsmodell Markedstilbud Mark ed Løsninger kel grepsvin Salgs g / An kanal Organiserin er Prosesser Verdioppfattelse
 9. 9. MARKEDSTILBUDProdukter/ Kunde- Kunder tjenester opplevelse MARKEDSTILBUD VERDIOPPFATTELSE FORRETNINGSMODELL
 10. 10. Hvor er det store markedet avkunder som ikke betjenes i dag?
 11. 11. MARKEDSTILBUD Amazon solgte 1 million Kindles, bare i desember 2011. Halvparten av alle bøker solgt hos Amazon er en e-book Produkter/ Strategiske Sourcing/ Inntekts- Salgskanaler tjenester konsepter distribusjon modell MARKEDSTILBUD VERDIOPPFATTELSE PROSESS 12 FORRETNINGSMODELL
 12. 12. Hvordan skal fjernvarmeaktørenefortsatt eie verdikjeden, når nyteknologi lager åpne plattformerut mot kundene?
 13. 13. VERDIOPPFATTELSE Merkevare/ Kunde- Salgskanaler design opplevelse VERDIOPPFATTELSE
 14. 14. Hva er fjernvarmens omdømme?
 15. 15. PROSESSER OG STRUKTURProdukter/ Kjerne- Løsninger tjenester prosesser MARKEDSTILBUD PROSESSER OG STRUKTURER
 16. 16. Hvilken ny teknologi vil være besttil effektivisering av fjernvarmenskjerneprosess?
 17. 17. PROSESSER OG STRUKTUR“COMPANIZATION”To selskaper i ett.Et kommersielt og et Non profit.Non profit eier 10% av det kommersielle og velger 50% av styret. Kjerne- Sourcing/ Organisering/ Løsninger prosesser distribusjon angrepsvinkel MARKEDSTILBUD PROSESSER OG STRUKTURER
 18. 18. Hvordan kan fjernvarmen flytteproduksjonen nærmeresluttbrukeren?
 19. 19. FORRETNINGSMODELLRolls Royce solgtehøykvalitets-produkter med marginalfortjeneste med entilbakebetaling på 17 år.Rolls Royce innoverte en nyforretningsmodell hvor de nåselger flytimer i stedet formotorer og deler.Denne forretnings-modellenstår i dag for 50% av salget og80% av fortjenesten. Sourcing/ Inntekts- Løsninger Kunder distribusjon modell MARKEDSTILBUD PROSESSER OG STRUKTURER FORRETNINGSMODELL
 20. 20. Hvilken forretningsmodell fornye anlegg, vil skape en vinn-vinnsituasjon for både kunde ogleverandør?
 21. 21. All the music – all the time Spotify@Spotify Freemium business model We’re excited to announce that we’ve now welcomed 2.5 million paying subscribers. Thanks everyone! Omsetter for 3 milliarder SEKProdukter/ Kunde- Sourcing/ Inntekts- Salgskanaler Kunder tjenester opplevelse distribusjon modell MARKEDSTILBUD VERDIOPPFATTELSE PROSESSER OG STRUKTURER FORRETNINGSMODELL
 22. 22. Hva er freemium-modellen iframtidens fjernvarmeleveranse?
 23. 23. Innovasjonsnivåer Nye brukere EVOLUSJON RADIKAL Eksiserende tilbud Nytt tilbud INKREMENTELL EVOLUSJON Eksisterende brukere
 24. 24. Rapport fra prosjektet legges ut på www.Enova.no
 25. 25. Prosessen1. Avklare 2. Lytte 3. Skape 4. Levere Workshop Retning Utforske Workshop Peke ut Workshop Utdype Plante Teste Forbedre Levere Fange Skape Avklarings- Intervju med eksperter Prosessdesign basert på Lyttefasens Testing og verifisering av Skapefasens Workshop Intervju med sluttbrukere innsiktsarbeid idéplattformer. Prosessdesign Enovas kunnskapsbase Workshop Skape (en Idéprosess) Forbedring og forfining av resultater Litteratur og nettsøk Utdype og konkretisere resultater fra etter tilbakemelding fra eksperter og Workshop Fange (beste praksis) idéprosessen sluttbrukere. Presentasjon for Enovas prosjektteam og andre interessenter
 26. 26. KVALITATIVE MÅL MÅLBILDE: KVANTITATIVE MÅL PROSJEKTETS HOVEDMÅL & MÅLBILDER1. Avklare Prosjektet skal påpeke en eller flere mulighet(er) for innovasjon, som inspirerer fjernvarmebransjen og samtidig motiverer brukerene, slik at fjernvarme blir det Workshop Retning foretrukne valget for varme der hvor fjernvarme tilbys. Prosjektet begrenser seg til å handle om det som bransjen/markedet selv kan påvirke. Resultatet skal også være relevant for Enovas kjernevirksomhet og program for fjernvarme
 27. 27. Fjernvarme 1.0Bakgrunn og statusFjernvarme er bygget ut eller under utbygging i destore byene.Lav lønnsomhet i dagens fjernvarmeModen teknologi, men også elementer avteknologiutvikling i fjernvarmeLavere varmebehov i fremtidens byggSmarte termiske nett og tredjepartstilgang etkommende temaOmdømme i lys av tilknytningsplikt og fornybarandel?
 28. 28. Innovasjonseksempler fra dagens fjernvarmebransjeRock Energy ASDypgeotermisk Akershus EnergiPark Storskala solfanger for fjernvarme
 29. 29. Hva er fjernvarme 2.0?
 30. 30. LYTTE: Noen av de jeg har snakket med… BRUKERE / KUNDER EKSPERTER
 31. 31. Syv innsikter fra intervju og research1.  Det er et visst gap mellom leverandørens (eksperten) intensjon og brukerens behov.2.  Fra regulering og støtte - Til muligheter lengre ned i verdikjeden.3.  Norsk fjernvarmebransje mangler en distinkt forståelse av egen kjernekompetanse.4.  Trendene er mange og fragmenterte5.  Å utfordre fjernvarmebransjens etablerte sannheter vil skape nye muligheter6.  Det er et visst gap mellom hva kundene ønsker og hva fjernvarmen tilbyr7.  Det oppstår et slags kraftfelt av motsetninger
 32. 32. 4 kilder til ny innsikt Etablerte Kjerne- sannheter kompetanse Trender og Kundeinnsikt diskontinuiteter
 33. 33. ETABLERTE SANNHETERPris: Kundene vil ikke betale mer for det grønnealternativet (les: fjernvarmen)Ansvar: Fjernvarmeleverandøren ”stopper” vedhusveggenInfrastruktur: Man deler ikke på sine nett (fra grøft tilteknisk infrastruktur)Format: Fjernvarme selges som kWh 34
 34. 34. KJERNEKOMPETANSE Kjernekompetansen ligger i forståelsen og utnyttelsen av lokale forhold, i alt fra brensel til kundeanlegg. 35
 35. 35. KUNDEINNSIKTHVEMDriftselskaper og andre tjenesteleverandører som leverer opp i mot bygninger.Stillinger/roller som planleggere, utviklere, entreprenører og andre rådgivere.HVADet er et behov for insitamenter for mer samhandling mellom (smarte) nett og bygg (Δ T)Kunden etterspør termisk komfort (inkl. kjøling), som er mer enn effektive kWhHVORDet må bli rimeligere nett og varmeanleggHelhetlig prosjektering av systemBransjen må utnytte momentum med nasjonal innføring av AMSEnergilagerSentral vs. lokal produksjonOptimalisering vs. energitetthet”En innsikt som redefinerer kombinasjonen av: ForbedreHvem (målgruppe, segment) noensHva (udekket behov, nytte, fordel) tilværelseHvorfor (hva står i veien for utvikling)på en måte som identifiserer nye viktige områder og/eller en mulighet for nye spilleregler.”
 36. 36. Pris & komfortInnemiljø 36%Globalt miljø 28%Driftskostnader 50%Investeringskostnader 26% Kilde: Prognosesenteret Future Living III
 37. 37. TRENDER OG DISKONTINUITETERFra en monopolistisk situasjon til et mer konkurransepreget marked,hvor flere aktører kommer inn i verdikjeden og tilbyr tjenester. Alt fra tekniskkompetanse til infrastruktur. Her vil det handle om å ”eie” eller dele på en størstandel av verdikjeden.Kunden går fra en grønn bevissthet til en grønn kompetanse.Noe som stiller større krav til innsalgs/bestillingsprosessen, men samtidig enmulighet for å selge tjenester forbundet med å redusere heft og plunder, fordikundene vet hva dette har å si, samtidig som de kostnadseffektiviserer sliktpersonell i egen organisasjon.Endring fra teknisk drift og styring til mer teknisk automatisering(AMS og Smarte termiske nett) og integrasjon (”the internet of things”)Det foregår en stille IT revolusjon på mange fronter i samfunnet, som også vilberøre fjernvarmebransjen. 38
 38. 38. Produkter/tjenesterMARKEDSTILBUD Strategiske konsepter Løsninger 39
 39. 39. Smart Sentral - din virtuelle vaktmesterFerdig varme og full komfort som produkt.Oversikt over energiforbruk & optimalisere forbruket via lev. styring.FV leverer “Smart Sentral” som komplett anlegg,(investeringen inne i forbruksfakturaen).Kunden spesifiserer sine behov via en kravspekk/bestilling:•  X C0 i rommet – differensierte rom.•  Tidsstyring av varme/kjøling•  Sparing vs. komfort•  Programmeres til å f.eks. Starte oppvaskmaskin/ vaskemaskin på tidspunk hvor energiprisen er lav..Synlig og lekkert design på komponenter.App (smarttelefon/nettbrett) som brukergrensesnittFjernvarmeprisen blir differensiert (smartere styring natt/dag/formiddag)Smartsentral kan også programmeres til å være en reguleringskunde for å jevne ut effekttopper.Behovstyring av ventilasjonsanlegg (styre ventilasjon til å starte på f.eks.50% istedet for 100% om morgenen) Produkter/ Strategiske Kunde- Sourcing/ Organisering/ Inntekts- Løsninger Kunder tjenester konsepter opplevelse distribusjon angrepsvinkel modell MARKEDSTILBUD VERDIOPPFATTELSE PROSESSER OG STRUKTURER FORRETNINGSMODELL
 40. 40. FjernvarmepakkenFV-leveranse (kWh)Installasjon av anlegg i bygg.Sekundærnett finansiert av netteier(løpende kWh-pris)Drift og vedlikeholdStandardløsninger – call senterHvitevarer som del av FV-pakke,gjennom et samarbeid med aktører ielektronikkbransjenProdukter/ Kunde- Sourcing/ Organisering/ Nettverk/ Inntekts- Løsninger Salgskanaler Kunder tjenester opplevelse distribusjon angrepsvinkel allianser modell MARKEDSTILBUD VERDIOPPFATTELSE PROSESSER OG STRUKTURER FORRETNINGSMODELL
 41. 41. SalgskanalerVERDIOPPFATTELSE Merkevare/design Kundeopplevelse 42
 42. 42. ”Opprinnelsesgarantier” Merkevare/ Kunde- Nettverk/ Inntekts- Salgskanaler Kunder design opplevelse allianser modell VERDIOPPFATTELSE FORRETNINGSMODELL
 43. 43. KjerneprosesserPROSESS & Sourcing / distribusjonSTRUKTUR Organisering/angrepsvinkel 44
 44. 44. “Fjernvarmelosjen” Fjernvarmelosjen (infrastruktur). Samarbeid om graving, felles koordinering/ planlegging av utbygging, felles måling (portal) Kunde- Sourcing/ Organisering/ Nettverk/ Inntekts- Salgskanaler opplevelse distribusjon angrepsvinkel allianser modell VERDIOPPFATTELSE PROSESSER OG STRUKTURER FORRETNINGSMODELL
 45. 45. KunderFORRETNINGS- Nettverk / allianser MODELL Inntektsmodell 46
 46. 46. EN KANVAS Å EKSPERIMENTERE MED KUNDE- FORHOLD NØKKEL- AKTIVITETER NØKKEL- VERDI- KUNDE- PARTNERE FORSLAG SEGMENT(ER) NØKKEL- RESSURSER KANALER KOSTNADS- INNTEKTS- STRUKTUR STRØMMER 47 Business model generation (2010) – Alex Osterwalder
 47. 47. FORRETNINGSMODELL TOTAL TERMISK KOMFORT “Da er alt klart for vår nye lille prins. Stabil og god temperatur og ikke minst utluftning. Samtidig som det er 100% fornybart. Deilig!” - Førstegangspappa 32 år Produkter/ Strategiske Merkevare/ Kunde- Kjerne- Sourcing/ Organisering/ Nettverk/ Inntekts- Løsninger Salgskanaler Kunder tjenester konsepter design opplevelse prosesser distribusjon angrepsvinkel allianser modell MARKEDSTILBUD VERDIOPPFATTELSE PROSESSER OG STRUKTURER FORRETNINGSMODELL
 48. 48. TOTAL TERMISK KOMFORT VERDIFORSLAG Salg og markeds- KUNDESEGMENT(ER)Facility føring. Total Termisk KUNDE-management Utbygging og drift Komfort FORHOLD Kunder somRørleggere En leverandør ønsker åAutomatikere / Varme og kjøling NØKKEL- å forholde seg outsource driftSRO Drift av kundens AKTIVITETER til. av anlegg.Elektrikere / anlegginstallasjon Kunden leaser Offentlig: NØKKELRESSURSER anlegg av lev. Kommune Termisk komfort, KANALER Skoler Drifts- kompetanse uansett vær Finansiell Appstore Privat: kompetanse Nett BRL NØKKEL- (hedging av Kundesenter PARTNERE risiko AMS KOSTNADS- Finansiell sikring Komfort til avtalt pris (fast) Sikre pris/volum risiko for Prise service og drift INNTEKTS- STRUKTUR STRØMMER produksjon av varme (vær) Ta kundens risiko for variasjon Økte lønns- og i utetemperatur og dermed utstyrskostnader. oppsiden når den kommer Innstallasjon
 49. 49. FORRETNINGSMODELL 100% REN ENERGIProdukter/ Merkevare/ Kunde- Kjerne- Nettverk/ Inntekts- tjenester design opplevelse prosesser allianser modell MARKEDSTILBUD VERDIOPPFATTELSE PROSESSER OG STRUKTURER FORRETNINGSMODELL
 50. 50. 100% REN ENERGINØKKELPARTNERE NØKKELAKTIVITETER VERDIFORSLAG KUNDESEGMENT(ER) Andre varme- Varmelagring / KUNDE- Miljøbevisste leverandører i akkumulering FORHOLD kunder. nettet Redusere Garanti- Fleksible spisslastbehov Privat: ordninger. kunder Kontinuerlig BRL Lange forbedringsprog. 100% High End kontrakter Ren Energi Næring: NØKKEL- KANALER Miljøfyrtårn RESSURSER Energimerket Energimerket Fornybare Miljøfyrtårn energikilder Offentlig: Web Kommune Effektiviserings- Utbyggere prosesser Skoler Arkitekter Sykehus KOSTNADS- Dyr spisslast INNTEKTS- STRUKTUR Fastpris pr. Kvm Økte investeringer i STRØMMER Månedlig fakturert produksjonsanlegg
 51. 51. Fjernvarme 3.0 Drie kundens anlegg Varmepumpe Kjøletårn (dumping) Total termisk komfortVarme Vann + Varme VentilasjonKjøling Effektivitet ÷ Plusshus Media m.m.
 52. 52. For å skape mer vekst i norskfjernvarmebransje, må man skape merinnovasjon innen…FORRETNINGSMODELLMERKEVARESTRATEGI+ Kontinuerlig forbedring av teknologi og økonomisk effektivitet
 53. 53. Takk for meg! Mads Bruun HøyMads.bruun.hoy@devoteam.com 92823204

×