Sähkön kysyntäarvio kalvot

575 views
547 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
575
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
129
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sähkön kysyntäarvio kalvot

 1. 1. Arvio sähkön kysynnästä vuonna 2030 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Energiateollisuus ry 28.10.2009
 2. 2. Sähkön kysyntä 2008
 3. 3. Arvion lähtökohdat <ul><li>Menestyvä ja hyvinvoiva Suomi, talouden kehitys suotuisaa kun taantumasta on toivuttu </li></ul><ul><li>Ilmastonmuutoksen torjunta keskeisessä asemassa yhteiskunnassa, energiatehokkuuden lisäämiseen panostetaan </li></ul><ul><li>Arvio eri sektorien sähkön kysynnästä pohjautuu </li></ul><ul><ul><li>oletuksiin sektorin kehityksestä </li></ul></ul><ul><ul><li>oletuksiin energiatehokkuuden kehityksestä </li></ul></ul><ul><li>Arvioon laajasti vaikuttavia oletuksia: väkiluku kasvaa, talous palveluvaltaistuu </li></ul>
 4. 4. Energiatehokkuuden kehitys <ul><li>Energiatehokkuuden osalta lähtötiedot pohjautuvat kattavaan arvioon energiatehokkuuden parantamismahdollisuuksista </li></ul><ul><ul><li>LTY:n ja TTY:n raportti Sähkön ja kaukolämmön rooli energia-tehokkuudessa ja energiansäästössä julkaistaan 11/2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Adaton tutkimus kotitalouksien sähkön käytöstä </li></ul></ul><ul><li>- TEM:n energiatehokkuustoimikunta: suurimmat energiansäästöt saatavissa liikenteessä, rakennuksissa, laitteiden energia-tehokkuutta lisäämällä ja kattavilla energiatehokkuussopimuksilla </li></ul><ul><li>Teknologian kehitys tuo vähitellen mukanaan uusia, entistä energiatehokkaampia ratkaisuja ja laitekanta uudistuu </li></ul><ul><li>Energiatehokkuuden oletetaan paranevan merkittävästi kaikilla sektoreilla </li></ul>
 5. 5. Palvelut ja liikenne <ul><li>Palvelusektorilla kuluu sähköä hyvin erilaisissa kohteissa: koulut, sairaalat, hotellit, ravintolat, hiihtokeskukset, kuntosalit, toimistot, kaupat, ostoskeskukset, tietoliikenteen laitteet… </li></ul><ul><li>Palvelusektorin oletetaan saavan jatkossa entistä merkittävämmän roolin Suomen taloudessa </li></ul><ul><li>- Palvelujen sähkönkäytön arvioidaan kasvavan 2,1-3 % vuodessa ilman energiatehokkuuden parantumista </li></ul><ul><li>- Palvelusektorin sähkönkäytön tehostamispotentiaalin arvioitu olevan 18% vuoteen 2030 mennessä </li></ul><ul><ul><li>-Valaistus ja ilmanvaihto, erilaiset sähkömoottorit </li></ul></ul>
 6. 6. Palvelut ja liikenne <ul><li>Nykyisin sähköä kuluu liikenteen osalta lähinnä rautatieliikenteessä </li></ul><ul><li>Sähköajoneuvot voivat lisätä merkittävästi liikenteen sähkön kysyntää </li></ul><ul><ul><li>Sähkön kysyntä lisääntyy, mutta energian kokonaiskäyttö tehostuu </li></ul></ul><ul><li>Ladattavilla hybrideillä ajetaan 19% ja sähköautoilla 7% ajosuoritteesta 2030 (Sähköajoneuvot Suomessa – selvityksen perusskenaario) </li></ul><ul><li>Tiehallinto arvioi liikennemäärien kasvavan 28 % 2006-2030 </li></ul><ul><li>Henkilöautoliikenne käyttäisi näillä oletuksilla 2,4 TWh 2030 (koko liikenteen sähkönkäyttö n. 3 TWh) </li></ul>
 7. 7. Teollisuus <ul><li>Teollisuuden tuleva sähkönkäyttö riippuu eri teollisuussektorien kehityksestä Suomessa </li></ul><ul><li>Arvion pohjana teollisuuden oma näkemys sähkönkäytön kehityksestä </li></ul><ul><li>Teollisuuden sähköistyminen lisääntyy jatkuvasti </li></ul><ul><li>Lähtökohtana on, että taantuman jälkeen toimintaympäristö on kilpailukykyinen ja teollisuus investoi Suomeen </li></ul><ul><li>Teollisuuden sähkönkäyttöä voidaan tehostaa 14 % 2030 mennessä </li></ul><ul><ul><li>Suurimmat säästöt uusien investointien yhteydessä </li></ul></ul>
 8. 8. Teollisuuden sähköistyminen
 9. 9. Teollisuus <ul><li>Metsäteollisuudessa meneillään rakennemuutos - ylikapasiteettia puretaan ja uusien liiketoimintoja kehitetään </li></ul><ul><li>Metsäteollisuuden tavoitteena tuotteiden jalostusarvon kaksinkertaistuminen 2030 mennessä, uusia tuotteita ja paperilaatuja </li></ul><ul><ul><li>Uudet tuotteet entistä sähköintensiivisempiä, nykyisen tuotannon sähköistyminen </li></ul></ul><ul><li>Metallien jalostuksen investoinnit siirtyvät taantuman vaikutuksesta </li></ul><ul><li>- Kemianteollisuudessa biopohjaisten materiaalien laajeneva käyttö lisää prosessien sähköintensiivisyyttä ainakin muutosvaiheessa </li></ul><ul><li>- Osa kemianteollisuudesta riippuvainen metsäteollisuuden kehityksestä </li></ul>
 10. 10. Asuminen ja maatalous <ul><li>Kotitalouksien laitesähkön käyttöä lisäävät kotitalouksien kasvava määrä ja sähkölaitteiden lisääntyminen </li></ul><ul><li>Laitteiden energiatehokkuutta voidaan parantaa 23% 2020 mennessä </li></ul><ul><li>Asumisväljyyden kasvu ja väestönkasvu lisäävät sähkölämmityksen ja -jäähdytyksen kysyntää </li></ul><ul><li>- Rakennusten keskimääräinen lämpöenergiantarve vähenee 2030 mennessä: esim. erilliset pientalot -21%, kerrostalot -14% </li></ul><ul><li>Öljylämmitetyistä kiinteistöistä siirrytään muihin lämmitysmenetelmiin, ml. lämpöpumppuihin ja sähkölämmitykseen </li></ul><ul><li>Sähkölämmitys sopii erityisen hyvin uusiin matalaenergiataloihin </li></ul>
 11. 11. Sähkön kysyntä 2030 Vaihteluvälin yläreuna kuvaa Suomen talouden nopeaa toipumista taantumasta ja alaraja hitaampaa toipumista 100 – 111 87 90 79 62 Kulutus yhteensä 3 3 3 3 3 Häviöt 24 – 26 23 23 20 16 Asuminen ja maatalous 24 – 26 17 16 13 10 Palvelut ja liikenne 49 – 56 44 48 44 33 Teollisuus 2030 2008 2007 2000 1990
 12. 12. Sähkön kysyntä 2030 100-111 TWh Vaihteluvälin yläreuna kuvaa Suomen talouden nopeaa toipumista taantumasta ja alaraja hitaampaa toipumista
 13. 13. Sähkön kysyntä 2030 100-111 TWh <ul><li>Eniten kasvaa palvelualojen ja liikenteen sähkön käyttö, 45-57% 2008-2030 </li></ul><ul><ul><li>Liikenteen sähkönkäyttö moninkertaistuu </li></ul></ul><ul><ul><li>Palvelualojen sähkönkäyttö kasvaa noin 40% </li></ul></ul><ul><li>- Teollisuuden sähkönkäyttö kasvaa 2-16% verrattuna taantumaa edeltävään tilanteeseen </li></ul><ul><ul><li>Eniten kasvaa metallien jalostuksen sähkön käyttö </li></ul></ul><ul><li>Asumisen ja maatalouden sähkönkäyttö kasvaa 4-13 % </li></ul><ul><ul><li>Kotitalouksien laitteiden sähkönkäyttö kasvaa noin 20%, mutta sähkön käyttö lämmitykseen ja jäähdytykseen pysyy nykyisellä tasolla </li></ul></ul><ul><li>Sähkönkäytön kasvu hidastuu menneeseen verrattuna </li></ul>
 14. 14. Sähkön kysyntä 2030
 15. 15. Sähkönkulutuksen huipputeho 2030 16 500 – 18 500 MW
 16. 16. Uuden sähköntuotantokapasiteetin tarve Uutta tuotantokapasiteettia tarvittaisiin 7000-8000 MW, jotta tarjonta vastaisi 18 500 MW:n sähkön kulutuksen huipputehoa
 17. 17. Uuden sähköntuotantokapasiteetin tarve <ul><li>Sähköntuotantokapasiteettia poistuu noin 5000 MW 2030 mennessä </li></ul><ul><ul><li>poistumassa lauhdetuotantoa, sähkön ja lämmön yhteistuotantoa ja ydinvoimaa </li></ul></ul><ul><li>Arviot uuden sähköntuotantokapasiteetin tarpeesta tulee perustaa suotuisaan taloudelliseen kehitykseen </li></ul><ul><ul><li>Talouskasvu ja hyvinvoinnin kasvu edellyttävät kilpailukykyistä sähkön hintaa ja hyvää sähkön saatavuutta </li></ul></ul><ul><li>Uutta sähköntuotantokapasiteettia tarvittaisiin 7000-8000 MW, jotta tarjonta vastaisi 18 500 MW:n sähkön kulutuksen huipputehoa </li></ul><ul><ul><li>yhteistuotanto korvautunee uudella yhteistuotannolla </li></ul></ul><ul><ul><li>tuulivoiman merkitys vähäinen tehomielessä </li></ul></ul><ul><ul><li>muut ratkaisut ydinvoima, vesivoima ja lauhdetuotanto </li></ul></ul>

×