Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Saastuttaminen kannattaa? Greenpeacen Selvitys Voimalainvestoinneista 2005 2015

617 views

Published on

Greenpeace kävi läpi valmisteilla olevat voimalahankkeet vuoteen 2015 asti. Selvityksessä kävi ilmi, että suurin osa investoinneista menee edelleen kivihiileen ja ilmaston kannalta yhtä ongelmalliseen turpeeseen. Ydinvoimaloita tavoittelevat Pohjolan Voima ja Fortum toteuttavat saastuttavimmat investoinnit. Samat yhtiöt vakuuttivat, että jo Olkiluoto 3:n rakentaminen mahdollistaa kivihiilivoimaloiden sulkemisen.

PowerPoint -esitys on Greenpeacen 27.8.2009 pidetystä tiedotustilaisuudesta.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Saastuttaminen kannattaa? Greenpeacen Selvitys Voimalainvestoinneista 2005 2015

 1. 1. Lauri Myllyvirta energiavastaava
 2. 2. Johdanto <ul><li>Ilmastopäästöjä vähennettävä teollisuusmaissa 40 % vuoteen 2020 mennessä ja ~100 % vuoteen 2050 mennessä </li></ul><ul><li>Nyt suunniteltavien voimaloiden käyttöikä noin vuoteen 2050 asti </li></ul>
 3. 4. Paljon investointeja suunnitteilla <ul><li>Voimaloiden vanheneminen </li></ul><ul><li>EU:n tiukentuvat ilmansaastenormit sekä todennäköisesti CO2-päästöraja </li></ul><ul><ul><li>Voimaan 2015- </li></ul></ul><ul><li>Kaukolämmön kulutuksen kasvu kasvukeskuksissa </li></ul>
 4. 5. Miten selvitys tehtiin <ul><li>Ympäristövaikutusten arviointiselvitykset ja ympäristölupapäätökset 2004- </li></ul><ul><li>Yritysten verkkosivut ja verkkomedia </li></ul><ul><li>Mukana lopulta 29 voimalahanketta, 7 pientä lämpökattilaa jäi pois puutteellisten tietojen vuoksi </li></ul><ul><li>Suurin epävarmuus liittyy metsäteollisuuden yksiköiden yhteyteen suunniteltuihin laitoksiin sekä Fortumin Naantalin voimalan uusimiseen </li></ul>
 5. 6. Tuloksia: uusien investointien vaikutuksia ilmastopäästöihin
 6. 8. Voimalainvestoinnit menevät fossiilisiin <ul><li>Keskimääräisen uuden voimalan päästöt/energiayksikkö jopa korkeammat kuin vanhoissa keskimäärin </li></ul><ul><li>Poistuvat yksiköt korvataan yleensä suuremmilla </li></ul><ul><li>Selvityksessä mukana olevat laitokset kuluttavat yhteensä 25 TWh polttoainetta </li></ul><ul><ul><li>Puolet liikenteen koko kulutuksesta! </li></ul></ul><ul><li> Mahdollisuus päästöleikkauksiin menetetään </li></ul>
 7. 12. Yritys- ja laitoskohtaiset vertailut
 8. 13. Yritykset: suurimmat saastuttajat
 9. 15. Voimalat: puhtaimmat (yli 20 MW)
 10. 16. Johtopäätökset ja suositukset
 11. 17. Ilmastolaki <ul><li>Selvitys osoittaa, että valtion ohjaus ilmastopäästöjen vähentämiseksi tai energiatehokkuuden parantamiseksi ei ole tarpeeksi voimakasta eikä uskottavaa.  Virheinvestointeja </li></ul><ul><li>Öljyn ja päästöoikeuksien hinnan romahdus syönyt bioenergian kilpailukykyä </li></ul><ul><li>Valtion tulee sitoutua päästövähennyksiin säätämällä ilmastolaki vuosittaisista päästövähennyksistä </li></ul>
 12. 18. Ydinvoimayhtiöt pelaavat kaksilla korteilla <ul><li>Olkiluoto 3:n suurimmat osakkaat rakentavat kilpaa uusia fossiililaitoksia </li></ul><ul><li>Samalla Olkiluoto 3:n lupailtiin ja uusien reaktorien lupaillaan sulkevan fossiililaitoksia </li></ul><ul><li> Ydinvoimayhtiöt eivät usko itsekään omiin lupauksiinsa lauhdevoimaloiden sulkemisesta </li></ul><ul><li>Suunnitellut ydinvoimahankkeet ovat jo vaikuttaneet energiayhtiöiden haluun investoida yhteistuotantoon uusiutuvilla & tuulivoimaan </li></ul>
 13. 19. Ydinvoima ja päästöt <ul><li>Päästövähennysmahdollisuudet ydinvoimalla ovat hyvin rajallisia, koska </li></ul><ul><ul><li>85 prosenttia Suomen ilmastopäästöistä tulee muilta sektoreilta kuin erillisestä sähköntuotannosta </li></ul></ul><ul><ul><li>Suurin osa erillisestä sähköntuotannosta on ns. säätö- ja varavoimaa </li></ul></ul><ul><ul><li>Jos sähkönkulutus kasvaa, myös säätövoimaa tarvitaan lisää </li></ul></ul><ul><li>Jos energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa edistetään voimakkaasti, ydinvoimalla ei saada lainkaan lisäpäästövähennyksiä </li></ul><ul><ul><li>Lauhdevoiman käyttö muutenkin minimissä. </li></ul></ul><ul><li>Lauhdesähköstä osa voidaan korvata uusiutuvilla tai ydinvoimalla. Ilmasto- ja energiastrategian ohella ydinvoimalla saataisiin korkeintaan 4-7 prosentin lisäpäästövähennys, sekin vasta vuoden 2020 jälkeen. </li></ul>
 14. 20. Energiateollisuuden oma skenaario
 15. 21. Flirttailun turpeen kanssa loputtava <ul><li>Suurin osa päästöjen kasvusta turpeesta </li></ul><ul><ul><li>Silti turvetta tuetaan edelleen sekä taloudellisesti että juhlapuheissa </li></ul></ul><ul><li>Turpeen käytön vähentämiseksi ja turpeen tuottajien työllistämiseksi tarvitaan strategia ja taloudelliset kannusteet </li></ul><ul><li>Siltä osin kuin turve on aidosti tärkeä uusiutuvan bioenergian seospoltossa, voidaan turpeen tuki korvata uusiutuvan bioenergian tuilla </li></ul>
 16. 22. Metsäteollisuus ja bioenergia <ul><li>Mikäli metsäteollisuuden puun kysyntä alenee rajusti, metsien bioenergian hyödyntämiseen tarvitaan uusia, metsien monikäytön ja korjuun kannattavuuden varmistavia metsänhoidon malleja. </li></ul><ul><li>Metsäteollisuus ei energiaomavarainen </li></ul>
 17. 23. Ympäristönsuojelulaki <ul><li>Vaatimus parhaasta saatavilla olevasta tekniikasta, ml. polttoainevalinnat. Lain tarkoitus myös ilmastonsuojelu. </li></ul><ul><li>Käytännössä ympäristöviranomaiset eivät vaadi ilmaston kannalta parempia polttoaineita tai edes niiden edellyttämää polttotekniikkaa. </li></ul><ul><li>On varmistettava, että kaikissa uusissa laitoksissa on teknisesti mahdollista nostaa uusiutuvien polttoaineiden osuus 80-100 prosenttiin. </li></ul><ul><ul><li>Uusiutuville minimiosuus, esim. 50 %? </li></ul></ul><ul><li>Tarvitaan sekä ympäristöviranomaisten ryhdistäytymistä että selkeämpää lainsäädäntöä. </li></ul>
 18. 24. Mistä ratkaisut?
 19. 25. Kunnianhimoa energiatehokkuuteen <ul><li>Rakennusten lämmönkulutus voidaan puolittaa 30 vuodessa laajalla matalaenergiarakentamisen ohjelmalla. </li></ul><ul><li>Sähkön tarvetta voidaan vähentää teknisillä ratkaisuilla Olkiluoto 3:n tuotannon verran vuoteen 2020 mennessä. </li></ul><ul><li>Mitä kauemmin viivytellään, sitä enemmän saastuttavia ja kalliita voimaloita Suomeen nousee. </li></ul>
 20. 28. Lisätietoa <ul><li>www.greenpeace.fi/energiavallankumous </li></ul>
 21. 29. Kiitos! Lauri Myllyvirta energiavastaava

×