Openp4 dg190214
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Openp4 dg190214

on

 • 1,616 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,616
Views on SlideShare
200
Embed Views
1,416

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

2 Embeds 1,416

http://www.da-ath.nl 1409
https://www.google.nl 7

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Openp4 dg190214 Openp4 dg190214 Presentation Transcript

 • Openbaring van Jezus Christus 4 19-2-2014 1
 • Openbaring van Jezus Christus -4 19-2-2014 Patmos: in de grote zee 2
 • Openbaring van Jezus Christus -4 Hij, Jezus Christus, wordt onthuld als: de profeet 1:4-3:22 mededelingen voor de ekklesia’s 19-2-2014 22:6-17 mededelingen voor de ekklesia’s 3
 • Openbaring van Jezus Christus -4 Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heer, die is en die was en die komt, de Almachtige. 1:8 19-2-2014 4
 • Openbaring van Jezus Christus -4 Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heer, die is en die was en die komt, de Almachtige. 1:8 de Almachtige – pantokrator , totaal/al-machthebber 1:8; 4:8; 11:17; 15:3; 16:7,14; 19:6,15; 21:22; 2 Corinthiërs 6:18 (In de LXX van 2 Samuël 5:10; 7:8,25,27) Uitdrukking: God van de legermachten of Heer van de legerscharen, Ieue-Zebaoth komt in profetiën voor die het thema van Openbaring het meest benaderen. 19-2-2014 5
 • Openbaring van Jezus Christus -4 Openbaring 1:9 Ik, Johannes, jullie broeder en mede deelgenoot in de verdrukking en koninkrijk en volharding in Jezus Christus, kwam op het eiland genaamd Patmos, om het Woord van God en om het getuigenis van Jezus Christus. jullie broeder  mede-gelovigen uit Israël broeders in Openbaring: 6:11,12:10;19:10;22:9 “Om het woord van God en om het getuigenis van Jezus Christus”  niet als gevolg van vervolging, maar om deze boekrol 19-2-2014 6
 • Openbaring van Jezus Christus -4 Johannes ziet Jezus Christus Openbaring 1:1,2,5,9,9 Jezus Christus Naam en titel in deze volgorde verbinden met de aarde en aardse heerlijkheid, tegenstelling is: Christus Jezus, de hemelse Heer Jezus: IEUE-Redder, Christus: Gezalfde  profeet/priester koning 19-2-2014 7
 • Openbaring van Jezus Christus -4 Johannes op Patmos: type van Israël in ballingschap, een eiland in de zee, is Israël in de volkerenzee. pat-mos = tred-ing pateo: treden, trappen, vertrappen zie Op. 11:2, 14:20; 19:15 Lucas 10:19; 21:24 19-2-2014 8
 • Openbaring van Jezus Christus -4 Toren van Babel: Waarvan gebouwd? Babel = in-desintegratie/uiteenvalling Stad-principe: Kaïn, Nimrod, vergelijk Judas Iskariot (man van steden) 19-2-2014 9
 • Openbaring van Jezus Christus -4 Verdrukking – druk van buitenaf/inperking Koninkrijk – openbaar wordend Volharding – (er)onder-blijven 19-2-2014 10
 • Openbaring van Jezus Christus -4 Ik kwam in de geest in de dag van de Heer en ik hoor achter mij een luide stem, als van een bazuin Openbaring 1:10 in de geest  visioenen , beelden, symboliek in des Heren dag  de dag van de Heer de dag van Ieue, Jesaja 2:12; 13:9; Joël 2:1,2,11; 3:14 Obadja :15; Zefanja 1:14 e.v. Bazuin = Sjofar = Ramshoorn Numeri 10:9 19-2-2014 11
 • 19-2-2014 12
 • Openbaring van Jezus Christus - Zo zegt Ieue, de Koning van Israël, zijn Verlosser, Ieue van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen Alueim Jesaja 44:6 Ieue: de Eerste en de Laatste Johannes ziet de Heer! die zei: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, en: wat je ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten in Asia: naar Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea Openbaring 1:11,19 19-2-2014 13
 • Openbaring van Jezus Christus -4 En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren Openbaring 1:11 Kandelaar: licht (het woord van God) Goud: onvergankelijk, opstandingsleven Moet tegenhanger zijn tegen het Babylonische rijk (duisternis, dood) 19-2-2014 14
 • Openbaring van Jezus Christus -4 En te midden van de zeven kandelaren Iemand die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel Op. 1:13 die op de Zoon des mensen leek – Daniël 7:13 De Heer hier als Koninklijke Richter, niet als Priester o.i.d. Vergelijk Mattheüs 25:31-46 gewaad/kleed = koningschap tot op de voeten = totaliteit: hele aarde (vergelijk: de zoom van het kleed) 19-2-2014 15
 • Openbaring van Jezus Christus -4 En te midden van de zeven kandelaren Iemand die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel Op. 1:13 De borst omgord: het hart, de longen Gouden gordel: goud heeft te maken met het onvergankelijke opstandingsleven. Hij is de Eerstgeborene uit de doden (1:5)! 19-2-2014 16
 • 19-2-2014 17
 • Openbaring van Jezus Christus -4 en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen als een vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van veel wateren 1:14,15 haar: gedachten wit: vergelijk grote witte troon wit: wijst naar reinheid, gerechtigheid Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw….Jesaja 1:18 19-2-2014 18
 • Openbaring van Jezus Christus -4 en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen als een vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van veel wateren 1:14,15 ogen: geestelijke dingen, geestelijk zien vuurvlam: wijst naar licht en dus louterend gericht 19-2-2014 19
 • Openbaring van Jezus Christus -4 en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen als een vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van veel wateren 1:14,15 voeten als gloeiend koper: koper ook bij sommige gerichtsplaatsen als brandofferaltaar (Exodus 27:4) oven: ook de hitte van de vervolgingen, zoals aangegeven in eerdere boekrollen (Gen.15) 19-2-2014 20
 • Openbaring van Jezus Christus -4 en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen als een vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van veel wateren 1:14,15 stem: woord van God, veel wateren: veel woord van God – onder de volkeren 19-2-2014 21
 • Openbaring van Jezus Christus -4 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand Openbaring 1:16 7 boodschappers van de 7 gemeenten Ster = satar = verbergen, verborgen (vergelijk: Ester) 19-2-2014 22
 • Openbaring van Jezus Christus -4 en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard Op.1:16 * mond: woord van God * zwaard, tweesnijdend – scheidend onder gelovigen – scheidend (1 Kor.11) Zie Hebreeën 4:12 ziel/geest 19-2-2014 23
 • Openbaring van Jezus Christus -4 Zijn gezicht was als de zon schijnt in haar kracht Op.1:16 Zon : dag, licht, koninkrijk gezicht: onthulling 19-2-2014 24
 • Openbaring van Jezus Christus -4 Johannes valt als dood aan Zijn voeten gerichtsgestalte van de Heer Vergelijk Daniël 10! 19-2-2014 25
 • Openbaring van Jezus Christus - 4 Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: wees niet bevreesd Op.1:17 19-2-2014 26
 • Openbaring van Jezus Christus -4 Jezus Christus: Ik ben de Eerste en de Laatste en de Levende (1:5), en Ik ben dood geweest en zie Ik ben levend tot in de eonen van de eonen. Amen. 19-2-2014 27
 • Openbaring van Jezus Christus -4 Zeven Shbo: vol zijn, tevreden zijn, genoeg hebben 7 sterren, gemeentes, boodschappers, geesten, kandelaren, schalen, zegels, bazuinen Drempel van de 7e dag, de sjabbat van deze oude schepping -> de 1000 jaren 19-2-2014 28
 • Openbaring van Jezus Christus -4 1 Thessalonicenzen 4:13-18 19-2-2014 29