บทที่4

305 views
284 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
305
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่4

  1. 1. บทที ่ 4 ผลการดำ า เนิ น งานโครงงาน การจัดทำาโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บบล็อก(WebBlog) ด้วย Bloggerเรื่องการสื่อสารผ่านใยแก้วนำาแสงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Blogger และค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับการสิอสารผ่านใยแก้วนำาแสงเพื่อให้ผู้จัดทำาโครงงานสามารถนำามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งมีผลการดำาเนินงานโครงงาน ดังนี้4.1 ผลการพั ฒ นาเว็ บ บล็ อ ก การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Blogger เรื่องการสื่อสารผ่านใยแก้วนำาแสง นี้ ผู้จดทำาได้เริ่มดำาเนินงานตามขั้นตอน ัการดำาเนินงานที่เสนอในบทที่ 3 แล้ว แล้วได้สมัครเป็นสมาชิกเว็บบล็อกที่ชื่อ http://www.Blogger.com จากนั้นได้นำาเสนอเผยแพร่ผลงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยได้นำาเผยแพร่ที่เว็บบล็อกชื่อhttp://www.maythawee19.blogspot.com ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับสื่อสังคมในรูปแบบของ Social Media ประเภทเว็บไซต์ google ของผู้จัดทำาที่ชื่อ http:// maythawee19.blogspot.com ทั้งนี้เว็บบล็อกดังกล่าว สามารถจัดการและเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี โดยทั้งครูที่ปรึกษา เพื่อนๆในห้องเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดยแสดงความเห็นในเนื้อหาและรูปแบบของการนำาเสนออย่างหลากหลาย ซึ่งทำาให้เกิดการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ในโลกออนไลน์อย่างหลากหลายและรวดเร็ว4.2 ตั ว อย่ า งการนำ า เสนอหน้ า เว็ บ บล็ อ ก
  2. 2. ( ตรงส่วนนี้ให้นักเรียน capture หน้าจอเว็บของนักเรียนใส่ในส่วนนี้สัก 2-3 หน้าเพื่อให้เห็นการดำาเนินงาน และหน้า emailที่นักเรียนติดต่อสื่อสาร กับครูที่ปรึกษาในเรื่องของโครงงานต่างๆ)

×