En grønn plan for malmø

City of parker
Malmö er kjent for parker
by. Den tilnavn ble lansert i begynnelsen
1900-tallet da...
Betydelsen av grønne miljøer

Helse og Livskvalitet
Den grønne omgivelsene er av stor betydning
til helseskader. Styrket i...
Mål og strategi
Green Policy
Malmö kommune skal gi en
godt bomiljø med en kvalitativ
og tilgjengelig utvalg
grønne omgivel...
Failure Analysis
Green Model                    Failure Analysis
The Green modellen er det grønne Plan...
Lokal inventar av Malmö
Den urbane naturen
Natural verdier i kommunens urbane
Malmo, Oxie, Tygelsjö og Bunke ostrand,
ble ...
De Grønne underlagene
 Et grønt nettverk                Green strekninger av landsbygda
 Grønn struktur pla...
Karakters områder
Landscape Typer                 Eksisterende tegn forsterkes
The Green Planens forslag t...
Hva som kan gjenomføres og på ett tidsperspektiv
Økt andel av grønt land            Andre aktører       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Elistisety

349 views
325 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
349
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Elistisety

 1. 1. En grønn plan for malmø City of parker Malmö er kjent for parker by. Den tilnavn ble lansert i begynnelsen 1900-tallet da Malmö var kjent for deres fantastiske byen parker. Castle Park, Kungsparken og Pildammsparken betyr fortsatt mye å Malmö karakter og bidrar sammen med Ribersborg strand og kanaler til byen mange oppfattes som grønne. Liten prosentandel av park og naturlig The Greens, tross rykter til det er det totalareal park-og naturmark i Malmö er svært begrenset. Jeg Sammenlignet med andre svenske byer Malmö har hittil minst grønn land. Malmö ligger i lang tid dyrket landbruket landskap, men "Gratis" naturen i form av ell, skog eller innsjøer. Alle park og naturmark i Kommunen er i en eller annen måte menneske-skapt. Byen vokser Malmö er nå i en ekspansiv fase med rask ekspansjon tempo og hard konkurranse om kvernet. Å formulere mål og retningslinjer for arbeid på grønn saker og til å engasjere seg i en bevisst, langsiktig grønn og strategisk planlegging er viktig for at det skal være mulig å til den planlagte utnyttelsen av forholdet til eksisterende og ønsket fremtidige grønne struktur. Ny lovgivning også større krav til Kommunene må planlegge for en e ektiv grønn struktur og beskytte hvis dens grønne områder. Hva er en grønn Plan? Malmö grønne plan er et kommune-wide planlegging som basert på varelager og Analysen presenterer utviklingen forslaget The Green Plan rolle for kommunale grønn The Green Planen er grunnlaget for miljøer i henhold til et rekreasjons-og planlegging og skal være biologisk basis. Utvikling Proposals veilede beslutninger av den generelle presentert i to deler: forvaltning og miljøvern, og i • et forslag som beskriver grøntanlegg endring og fornyelse. Jeg størrelse, plassering og peer Som med andre sektorvise planer er forbindelsen (Et grønt nettverk) Grønn plan ikke et selvstendig • et forslag som beskriver det grønne regulerer arealbruk plan, men miljømessige habitat av innhold og struktur utgjøre et grunnlag for blant annet (Steder og Typer oversikter og detaljerte planer som naturområder) avveininger gjøres mot andre interesser. Green planen går ikke videre i The Green Plan for Malmø 2003 ble godkjent utfomningen av grønne områder av byen Malmö, foreslått. 15 mai 2003
 2. 2. Betydelsen av grønne miljøer Helse og Livskvalitet Den grønne omgivelsene er av stor betydning til helseskader. Styrket immunforsvar, bedre kondisjon og mobilitet, økt kreativitet, bedre konsentrasjon og læringsevne og redusert stress er noen av positive e ekter at oppholdet i parken og naturen gjør. Områder for lek; turer, naturopplevelser, sport, soling, kulturelle arrangementer, fester og avslapning i urbane miljøer er viktig for komfort og velferd. Natural verdier Den grønne landet i byen og landsbygda er en forutsetning for et stort og variert utvalg av planter, dyr og habitater. Betydningen av byen som et habitat for dyr og Planter ofte undervurdert. By Natur kan utvikle en meget rik ora og dyrelivet som supplerer de landlige naturlige miljøer. Lek og pedagogikk For barn, grønt miljø uovertru en for lek, fysisk fostring og læring. Tilgang til naturen som gytefeltene har vist seg å påvirke barns bevegelse utvikling positivt. Barn trenger plass og muligheten til å spille, løpe og bevege seg fritt. Stay in park og naturen gir en bedre kunnskap om og forbedret forståelse av anlegget og dyr, biologiske sykluser, miljømessig og økologisk sammenheng Nature. Klima og sirkulasjon Byens parker og natur bidra til en mer sunn og trivelig bymiljø av ren luft forurensning, utligning Temperaturen svinger, sakte vind, heve fuktigheten og fungere som ltre som tar opp støv fra luft. Selv på landsbygda er Vegetasjonen er viktig som støv samlere og til uktsrom. Bybildet og karakter Grønne omgivelser, sammen med bygninger, gater og vann, en av Byens grunnleggende byggesteinene. Parker, kanaler, koloni områder, hager, kirkegårder og bulevarder gir identitet og karakter til byen og bidra til å gjøre det hyggelig og attraktivt sted å bo og arbeide i. Green nabolag er hjem for å leve Kulturelle verdier i og selskaper leter skal gjerne Mange grønne områder har historisk og kulturelle verdier bære spor av vår historie, historiske områder der de kan markere sin parker, gamle ferdselsveier, pilevallar, ägogränser, bybildningar, gamle gårder og miljøbevissthet og tiltrekke arbeidstakere kulturminner er noen eksempel. Kulturlandskapet har karakter har vært mer eller mindre med et hyggelig arbeidsmiljø. varig i århundrer og dermed utgjør et viktig kulturminne gjenspeiler regionens karakter
 3. 3. Mål og strategi Green Policy Malmö kommune skal gi en godt bomiljø med en kvalitativ og tilgjengelig utvalg grønne omgivelser. City, urban og rurale områder er preget av en rik og variert natur og kulturmiljø med høy recreational og biologiske verdier. Hovedmål • å øke den totale areal på grønt land i Malmö • å sikre at verdifulle grønne land slik at den er beskyttet fra Exploitation Recreational mål • opprette en rekke parker og natur-og rekreasjonsområder som sammen med spesielle rekreasjonsområder og grønn housing estates møte Malmö residents 'grønne behov " • at det i hele kommunen oppnå en sammenhengende grønt nettverk med gode Accessibility Biologisk mål • å skape et rikere og mer variasjon av arter og habitater innen kommunen • å styrke kommunens ulike landskap og utvikle karakter innenfor hver landscape type Strategi (et utvalg av punkter) • å sikre at eksisterende verdifull grønne miljøer • å skape nye grønne områder i knapphet områder • at så langt som mulig unngå Utnyttelse av grønt land • å utvikle den eksisterende grønne miljøer slik at de kan være mer rekreasjons-og biologiske verdier • å redusere barriere effekten av veier og andre barrierer • forbedre den grønne miljøet Accessibility • å bygge en grønn nettverk rundt et system med grønne strengen • å utvide, styrke og smie sammen eksisterende grønt streng • bygging av ny grønn strekninger der de har stort potensial til å utvikle • være basert på definerte landskap typer nye arbeider, og utvikling av habitat • innenfor hver type landskap utvikle mer sammenhengende naturområder • være basert på regionalt aktuelle og historisk dokumentert habitater .
 4. 4. Failure Analysis Green Model Failure Analysis The Green modellen er det grønne Plan verktøyet Utvalget av ulike typer parker og å analysere omfanget av natur-og rekreasjonsområder i rekreasjonsområder i kommunen. Jeg Kommunen har blitt analysert ved hjelp Green modellen inkludert benchmarks den grønne modellen referanseporteføljen. Analysen tilgang til parker og naturlige og vis har hvilke områder en friluftsområder i forskjellige størrelser. godt utvalg av o entlige grøntområder Benchmarks håndtere avstand fra og hvor det er mangel på noen av bolig for hvert område og analysert kategorier. tra kk barrierer på veien dit i form av Knapphet Områder tra kk tetthet og hastighet. Bak Analysen viser at den største retningslinjen verdier er en vurdering av Mangel nnes i den sentrale delen av hva som kan betraktes som et akseptabelt byen, i Tygelsjö og i deler av tilgang til parker og naturlig, gitt Limhamn og Husie. Major brist er på behovene folk har og hva selv i havneområdet og i landsbyer mulighetene til å møte landsbygda. de i Malmö. Områder som mangler vern Benchmarks Mangel på analyse viser at tilgjengeligheten Groening: 0,2-1 hektar, maks 300 meter til store naturområder fra boliger, max 3000 biler / dag, maks 30 enger, Klagshamn Brå, km / t Innen robotikk, Gyllins hage Neighborhood Park: 1-5 hektar, maks 500 Husie mus har en betydelig innvirkning på meter av boliger, max 3000 biler / dag, rekreasjonsmuligheter i kommunen. Maks 50 km / t Disse sidene er for tiden beskyttet i Distrikt Park: 5-10 ha, max 1 form av detaljerte utvikling eller reserve. kilometer fra hjemmet, maks 8000 enheter / Områder utenfor kommunen dag, maksimalt 50 km / t Store natur-og rekreasjonsområder Stadtpark:> 10 ha, max 2 kilometer utenfor byens grenser, slik som fra boliger, maks 8000 enheter per dag, maks 50 Risebjär, Alnarpsparken og bøkeskog km / t i Torup, spiller en svært viktig Store natur-og rekreasjonsområde: Rollen til Malmö beboerne sammen > 35 ha, maksimalt 3 km fra hjemmet, recreational tilbud. maksimum av 8000 enheter per dag, maks 50 km / t
 5. 5. Lokal inventar av Malmö Den urbane naturen Natural verdier i kommunens urbane Malmo, Oxie, Tygelsjö og Bunke ostrand, ble analysert av habitat inventar og kartlegging. Av Kartleggingen gir habitat-typer (habitater) funnet i urbane områder og andelen av landet er grønn (ratio). Habitat Breakdown En analyse av de kartlagte resultater viser at fordelingen av ulike habitat-typer er svært variert. Noen deler av urbane områder preget av et dominert biotoptyp, f.eks Vest Malmö dominert av garden leveområder. Andre deler består av en mer mosaic mix habitat-typer, for eksempel, den ytre by i Øst Malmo. Andelen grønne (ratio) varierer også betydelig. Stor andel asfalterte landet Noen typiske kjennetegn Malmö er en relativt stor andel av byområde består av industriområdene med en høy andel asfalterte aten (bygninger og asfalt) og ruderatmark. De sentrale elementene i Malmö dominert av harde ater og ulike habitater park med en relativt lav dekning og det østlige og vestlige deler av den urbane området har vært svært hage habitater, med et relativt høyt ratio. Andelen av asfalterte aten i urbane områder er 50%.
 6. 6. De Grønne underlagene Et grønt nettverk Green strekninger av landsbygda Grønn struktur plan forslag som viser hvordan De este av de foreslåtte nye ruter er det mulig å bygge et og områder som ligger i landlige områder sammenhengende grønt nettverk i der det er mulig at den relativt Malmö med en grov ramme for den grønne enkle midler til å utvikle nye ruter på gater og områder. Nettverket omfatter tilkobling til bekker, dammer, hele kommunen, både urban lunder og andre små habitater. som landsbygda, og linking Mange av de eksisterende gatene har en de este av kommunens eksisterende naturlig forlengelse i naturen grønne omgivelser. Overall, forslaget og mer av den grønne gater, en 16 grønne strengen. I tillegg videreføring i nærliggende kommuner forslag på 33 nye områder, og en Lomma, Sta anstorp, Svedala og rekke spesielle rekreasjonsområder, herunder Vellinge. Utvide ut i gatene det meste av komponenter av den grønne landskap og dermed gjøre distriktene gater. mer tilgjengelig og attraktivt Forbedret rekreasjonsmuligheter for rekreasjon er et mål som vil returnere Opprette et grønt nettverk er en måte i kommunens hovedplan. å bedre rekreasjonsmuligheter i kommunen. Ved å arrangere forskjellige typer relasjoner mellom den grønne Utkastet er en grov kjerne områder vil være mulig å utnytte inneholder ikke mindre områder. De nere grønt miljø der struktur av grønt i den urbane mer turgåing og rekreasjon landskap. og rurale områder vil Dermed en samlet adressert i detalj i den videre store rekreasjon supply arbeide med de grønne på stadsdelsoch oppnådd. distrikt nivå. I forbindelse med at fordypninger gjort på de forskjellige grenene Mer grønt i byen Det er også satt til staten I den tette urbane miljø, er det vanskelig å Den foreslåtte kadaver presise oppretting av nye gater og områder. I stedet ekspansjon og avgrensning studie det blir enda mer sikkerhet å utvikle mer forsiktig. (styrke, utvide og koble) eksisterende ruter og å øke andelen grønne, med eksempel bygge nye parker, plante trær på plassen og langs gater og bygging av grønne skolens område og bolig eiendommer. En grov ramme bygg Karakter områder
 7. 7. Karakters områder Landscape Typer Eksisterende tegn forsterkes The Green Planens forslag til habitat innhold Det foreslås at innenfor hver i den foreslåtte grøntområder naturområde for å hindre barrierer betyr at en rekke områder og oppnå mer enhetlige med lignende habitat sammensetning sammensetning av leveområder. og strukturell utvikling i kommunen. Dette øker mulighetene Bak forslaget er en for dyr og planter å etablere seg, inndeling av kommunen i fem forskjellige spre og holde levedyktig Landskapet typer: åpent kystlandskap, populasjoner. Samtidig skapte et stort tre og busk rike urbane landskap, variasjon mellom de ulike karakter områdene, åpne og semi-åpne urbane landskap, som gir en samlet småbiotoprikt sletter og stort biologisk mangfold i kommunen. biotop rik tilbake landskap. Et viktig utgangspunkt for Character Områder Forslaget er å styrke og forbedre Innenfor hver landskapet type antyder en byen og landsbygda eksisterende antall tegn områder, der en karakterer og kvaliteter. En forutsetning eller to dominerende habitat-typer til artsmangfoldet i kommunen utviklet. Overall, kommunen å øke prosentandelen av grønne land delt på 18 tegn felt. betraktelig. For hvert område er et habitat endre forslag Starter på endringen indikerer hvilke og bygging av nye leveområder som trenger å øke og Endre Forslag må være som skal redusere til ønsket Basert på alt arbeid med sammensetning er oppnådd. Generelt Grønne i kommunen, både i omsorg foreslått åpne habitater som og utvikling av eksisterende grøntanlegg Grovfôr og våtmark i som bygging av ny grønn karakter av områder som ligger utenfor områder - alt fra småytor som landsbygd og kyst, til ukt, til store parker og naturområder. semi-åpne habitater i den urbane kanten og lukket habitater av større trær og busk populasjoner i byen. Tegnet områder med industrielle miljøer foreslåtte generell bevaring av verdifulle ruderatmark.
 8. 8. Hva som kan gjenomføres og på ett tidsperspektiv Økt andel av grønt land Andre aktører foreslåtte grøntanlegg ligger på land I dag, rundt 12% av kommunalt areal Som for landet som ikke eies i dag brukt som dyrket. Dette sikrede (planlagt eller annen måte av kommunen, er det en stor Landet har vært stort sett begrenset dermed beskyttet som parker eller naturlig). muligheter for grunneiere å nne verdier å bygge videre på, hvorfor I den grønn Planen foreslår en ytterligere inspirert av den grønne Plan-og utvikling av grønne biotypes 19% av kommunale land og sikret konvertering av landet sitt, til vil ta lang tid. God fremtidsplanlegging omgjort til grønt land. Dette vil deler av Green Planens forslag er implementert. betyr at endringer i betyr at antall kvadratmeter av grønn Dette kan gjøres for eksempel ved arealbruk må begynne land per innbygger økte 33-48 at deler av dyrkbar mark er konvertert til tidlig. Det er også viktig at innenfor byområdet og mengden eng eller beite, er udyrket grønne bakken sikres og beskyttes tilgjengelig grøntanlegg i landet sonene som er igjen langs grøfter og kanter, by design eller reservatsbildning. øker fra 2% til 33%. til våtmark konstruksjon, som Store deler av den nye Et langsiktig forslag belagte kulvert vassdrag er, etc. åpnet. områder foreslått i Grønn Plan The Green Plan forslag basert både på I dag er det ere økonomiske har naturlig karakter, som vanligvis i dag behov for å gjøre kommunen former for støtte til denne type handling. betyr lavere vedlikeholdskostnader enn Greening og fremtidige behov I tillegg til økt rekreasjons-og tradisjonelle park management, men fremtidige utvidelse av tettstedet. biologiske verdier, disse endringene krever kunnskap om kunden og Som byen vokser, er det viktig gi ulike verdier for grunneiere, entreprenører. for tidlig å vurdere landet som økt jakt og A planlegging skal brukes til å utvikle skemuligheter. The Green Planen er ikke uavhengig den grønne strukturen slik at det er Samarbeid om gjennomføring regulerer arealbruk plan, men en beredskap for å møte fremtidige The Green Planens forslag kan tjene som representerer både en dypere av hovedplan Green behov. inspirasjon og som en målestokk 2000 for den grønne Kommunens rolle for private grunneiere, frivillige Spørsmål og de nerer en planlegging Forslagene i Grønn Plan er en langsiktig forpliktelser. I videre arbeid med for fremtidig detaljhandel og og kan implementeres gradvis over detaljert de nisjon og implementering disposisjon der avveiningen gjort lengre tid og av ulike aktører. Green Planen den foreslåtte ruter mot andre interesser. Where the Green Plan Kommunen kan, ved design, og rurale områder Forslaget avviker fra vedtaket reservatsbildning, etablering kontakt og samarbeid med på land tas inn habitat eller avtaler med grunneiere grunneiere, beboere og andre interessenter gjeldende planer, the Green Plan arbeide for at landet kan gis for svært viktig. brukt som bevis og planlegging grønne formål og kan være en langsiktig Transformasjon, innovasjon og som angir hvor eksisterende beskyttelse mot utnyttelse. Kommunen sikre og potensielle grønne verdier er så Det gjør også ledelsen og Det er ønskelig å endre gjør det mulig å ta hensyn vare på sitt land for å utvikle arealbruk i det foreslåtte de på den tid kommer til å iverksette rekreasjons-og biologiske verdier grøntområder begynne så snart eller endre planer, bygger på foreslått i Grønn Plan. mulig. Store deler av Grønn Plan eller endre arealbruk.

×