Felles Fylkesplan 2009-2012

603 views

Published on

Felles Fylkesplan 2009-2012.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
603
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Felles Fylkesplan 2009-2012

 1. 1. Felles fylkesplan 2009-2012
 2. 2. Kreative Trøndelag – Her alt e mulig uansett
 3. 3. Mulighetenes Trøndelag • Mennesket – Trøndelags viktigste ressurs – Noe å leve av og noe å leve for • Samhandling og forståelse mellom by og land – Samhandlingen i regionen må videreføres og styrkes • Bærekraftig utvikling og verdiskapning – Klima og miljø er innsatsområde nummer én
 4. 4. Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info Trøndelag som fyrtårn for teknologi og kunnskap UiO, UiB, RTIM ”Hva anser Norsk Industri sine medlemsbedrifter som 4% landets viktigste FoU-miljø?” 35 % NTNU SINTEF 61 %
 5. 5. Foto: Jørn Adde Kulturutfoldelse og opplevelser • Verdensmestere i dugnad og frivillighet • Største tetthet av revyer og festivaler • Fra Olavsarv til Storåsfestival • 99 VM- og OL-gull • Rock City Namsos • Rockheim
 6. 6. Naturressurser og matsatsing ”Simon” – laks nummer 250 million sendt fra Frøya til Frankrike. SalMar konsern driftsinntekter 2007: NOK 1.679 millioner Totalt slaktevolum 2007: 64.100 tonn
 7. 7. Klima og miljø er valgt som innsatsområde nummer én i den nye planen
 8. 8. 7 innsatsområder 1. Klima som utfordring og mulighet for Trøndelag 2. Energi - produksjon og anvendelse 3. Arbeidskraft - demografiske og samfunnsmessige utfordringer 4. Forskning og utvikling for verdiskapning i samfunns- og næringsliv 5. Bruk av naturressurser i et bærekraftig perspektiv 6. Kommunikasjoner – interne og eksterne forbindelser 7. Attraktivitet, livskvalitet og helse – i bygd og by
 9. 9. Mål 1a Redusere utslipp av klimagasser i Trøndelag med 30 % innen 2020 sammenlignet med 1991 1b Trøndelag skal spille en ledende rolle i utvikling av klimavennlig teknologi og tilrettelegging for miljøvennlige virksomheter og levemåter 2 Utvikle Trøndelags fortrinn på energiområdet i samsvar med prinsippene for bærekraftig utvikling 3 Dekke Trøndelags behov for arbeidskraft på kort og lang sikt 4 Styrke FoU-basert kunnskapsutvikling, verdiskapning og innovasjon i Trøndelag 5 a En økt, bærekraftig produksjon av mat 5 b Trøndelag skal bli en nasjonal rollemodell for et konkurransedyktig, balansert og bærekraftig utbyggings- og bosettingsmønster 6 Miljøvennlige, trygge og effektive kommunikasjoner 7 Trøndelag er attraktivt – for alle
 10. 10. 1. Klima som utfordring og mulighet Mål 1 a) Redusere utslippene av klimagasser i Trøndelag med 30 % innen 2020 sammenlignet med 1991 Mål 1 b) Trøndelag skal spille en ledende rolle i utvikling av klimavennlig teknologi og tilrettelegging for miljøvennlige virksomheter og levemåter
 11. 11. Klima som utfordring og mulighet 1. Samordne kommunenes klima- og energistrategier med de regionale strategiene 2. Forberede Trøndelag på de klimaendringene som kommer 3. Tilrettelegge for miljøvennlige virksomheter og levemåter 4. Redusere klimagassutslippene fra transport 5. Øke fokus på skogbrukets rolle som klimaforbedrende faktor 6. Utvikle Trøndelag til en foregangsregion for klimavennlige energiløsninger
 12. 12. Klima som utfordring… Klima som utfordring og mulighet
 13. 13. …men også som mulighet • Transnova; tre-årig prøveprosjekt fra 2009 med mål om miljøvennlig drivstoff • Innovasjonspris til SINTEF-knoppskuddet Ecowat; skal skaffe rent vann uten bruk av kjemikalier eller store energiressurser
 14. 14. 2. Energi – Produksjon og anvendelse Mål: Utvikle Trøndelags fortrinn på energiområdet i samsvar med prinsippene for bærekraftig utvikling
 15. 15. Energi – Produksjon og anvendelse 1. Støtte lokal og regional energiproduksjon basert på regionens naturgitte styrke innen fornybar energi 2. Gjennom våre forsknings- og utviklingsmiljøer skal Trøndelag innta en aktiv rolle i utviklingen av fornybar energi 3. Sikre stabil kraftforsyning gjennom lokal produksjon og tiltak for nettutbedring 4. Effektivisere energibruken og erstatte fossil energi med fornybar 5. Arbeide for økt anvendelse og foredling av gassressursene i Trøndelag, med spesiell vekt på utvikling av nødvendig teknologi for rensing og lagring av CO2
 16. 16. 3. Arbeidskraft – demografiske og samfunnsmessige utfordringer Mål: Dekke Trøndelags behov for arbeidskraft på kort og lang sikt
 17. 17. Arbeidskraft – demografiske og samfunnsmessige utfordringer 1. Mobilisering av arbeidskraftressursene i regionen 2. Trekke arbeidskraftressurser til regionen 3. Tilrettelegge for inkludering av innvandrere i arbeidslivet 4. Bedre tilpasning mellom utdanning og arbeidslivets behov for kompetanse. 5. Knytte elever og studenter til regionen gjennom praksisnær læring og annen kontakt med arbeidslivet
 18. 18. Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info 4. Forskning og utvikling for verdiskapning i samfunns- og næringsliv Mål: Styrke FoU-basert kunnskapsutvikling, verdiskapning og innovasjon i Trøndelag
 19. 19. Forskning og utvikling for verdiskapning i samfunns- og næringsliv 1. Forsterke strategisk og operativ samhandling i regionen mellom næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner og offentlig virksomhet 2. Styrke utviklingen av eksisterende og nye næringsklynger i Trøndelag 3. Øke verdiskapningen gjennom entreprenørskap og markedskompetanse 4. Videreutvikle Trondheim som drivkraft for regionens næringsliv og FoU-miljø 5. Gi distriktsbasert næringsliv tilgang på nødvendig kompetanse for utvikling og vekst
 20. 20. Foto: Øyvind Vikan/Info STFK 5. Bruk av naturressurser i et bærekraftig perspektiv Mål 1 a) En økt, bærekraftig produksjon av mat Mål 1 b) Trøndelag skal bli en nasjonal rollemodell for et konkurransedyktig, balansert og bærekraftig utbyggings- og bosettingsmønster
 21. 21. Bruk av naturressurser i et bærekraftig perspektiv 1. Sikre gode vilkår for utvikling og produksjon av mat 2. Nytte ressursene på en måte som gir muligheter for bosetting og verdiskapning i hele regionen 3. Styrke bærekraftig arealplanlegging for Trondheimsregionen, byene og tettstedene i Trøndelag 4. Gjennom kartlegging og planlegging gi et bedre grunnlag for en differensiert arealpolitikk og klare, lokale handlingsrom
 22. 22. Foto: Øyvind Vikan/Info STFK 6. Kommunikasjoner – interne og eksterne forbindelser Mål: Miljøvennlige, trygge og effektive kommunikasjoner.
 23. 23. Kommunikasjoner – interne og eksterne forbindelser 1. Overføre gods fra vei til bane og sjø 2. Bedre reisemulighetene med båt, buss og bane i regionen gjennom økt frekvens og reisehastighet 3. Tilrettelegge for økt bruk av miljøvennlige transportformer i tettbygde områder 4. Koordinert og behovsrettet utbygging, drift og vedlikehold av infrastruktur og forsterket arbeid for å øke statlige rammer 5. Etablere full bredbånds- og mobildekning i hele Trøndelag gjennom samarbeid mellom flere aktører
 24. 24. 7. Attraktivitet, livskvalitet og helse – i bygd og by Mål: Trøndelag er attraktivt – for alle
 25. 25. Attraktivitet, livskvalitet og helse – i bygd og by 1. Styrke småbyenes og distriktenes særegne stedskvaliteter 2. Forsterke Trondheims attraktivitet til gang for hele Trøndelag 3. Tilrettelegge for deltakelse og kulturopplevelser for alle 4. Redusere helseforskjeller i befolkningen gjennom et styrket folkehelsearbeid 5. Synliggjøre mangfoldet og øke toleransen 6. Tilrettelegge for kultur- og opplevelsesbaserte næringer 7. Samordnet påvirkning av statlige rammer slik at skjevfordeling av overføringer rettes opp 8. Omdømme

×