Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Grønn strategi
Eva Britt Isager, Klimasjef
Byrådsavdeling for klima, kultur og næring
2
Utslippsfri Bergen 2050?
3
Utslippsfri Bergen 2050
Grønt næringsliv
• Bærekraftig næringsutvikling en integrert del av Grønn strategi – klima-
og energihandlingsplan for Ber...
Bergens medlemsskap i UNESCOs kreative
nettverk fom desember 2015 er en
synliggjøring og styrking av mat og kreativitet
so...
Strategier – transport og mobilitet
1. Samordnet og klimavennlig areal- og transportplanlegging
2. Klimavennlige reisevane...
God tilgang på fornybare drivstoff
• Legge til rette for nye energistasjoner
med biodrivstoff, elektrisitet og
hydrogen
Fra vei til bane og båt
• Tilby landstrøm til skip
• Støtte opp om nullutslippsløsninger for sjøtransport
Muligheter
• Teknologiskifte - vesentlig at det gis rom for alternative teknologiløsninger
• El, hydrogen, biogass, annet biodrivstof...
Klipp fra bygg.no:
IKT-systemer brukes over alt -
eksempler
• Overvåker solcelle-parker, vindparker og infrastruktur som vann, avløp
og strøm...
Strategier for bygg
1. Fra fossil til fornybar
energi
2. Energieffektivisering
3. Energi- og
miljøkvalitet i bygg
og områd...
TREKONSTRUKSJONER
HALVVERER UTSLIPP
Rådalslien bofellesskap
Søreide skoleUlsmåg skole
«Treet»
Forbruksmønster, avfall og ressurser
1. Redusere
klimaeffekten av
forbruk
2. Redusere
avfallsmengde og
øke gjenbruk
3. Utn...
23
Åpnet i oktober 2015
Innovasjon
Grønne tak tar opp, fordamper og forsinker avrenning av regnvann til offentlig
avløpsnett, miljøfordeler som støydemping o...
Nå skal Puddefjorden bli renere
Noen utfordringer
• Havbunnen i Vågen, Puddefjorden og Store Lungegårdsvann er
forurenset av miljøgifter som PCB, PAH og k...
15 september 2015
Bergen havn status
900 000 m³ TBM masser tilgjengelig
Småpudden
Grønne fingre - få 20 milliarder til å gro i Bergen @ First Tuesday Bergen
Grønne fingre - få 20 milliarder til å gro i Bergen @ First Tuesday Bergen
Grønne fingre - få 20 milliarder til å gro i Bergen @ First Tuesday Bergen
Grønne fingre - få 20 milliarder til å gro i Bergen @ First Tuesday Bergen
Grønne fingre - få 20 milliarder til å gro i Bergen @ First Tuesday Bergen
Grønne fingre - få 20 milliarder til å gro i Bergen @ First Tuesday Bergen
Grønne fingre - få 20 milliarder til å gro i Bergen @ First Tuesday Bergen
Grønne fingre - få 20 milliarder til å gro i Bergen @ First Tuesday Bergen
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Grønne fingre - få 20 milliarder til å gro i Bergen @ First Tuesday Bergen

168 views

Published on

Grønn strategi @ First Tuesday Bergen 12 April 2016
Eva Britt Isager - Klimasjef @ Bergen Kommune

Grønn strategi er en plan for byen, som viser hvordan byen kan bli fossilfri i 2030. Planen bygger videre på Kommuneplanens samfunnsdel, som ble vedtatt i 2015. Det er igangsatt arbeid med ny Kommuneplanens arealdel, denne planen vil bygge på samfunnsdelen og Grønn strategi. Forslaget til Grønn strategi har vært ute til høring. En revidert versjon av strategien etter høringen vil bli behandlet av bystyret før sommeren.

Eva Britt Isager er klimasjef i Bergen kommune, og leder Klimaseksjonen, som er en del av Byrådsavdeling for Klima, kultur og næring. Eva Britt Isager har hatt denne stillingen siden 2007. Hun har tidligere ledet stiftelsen GRIP – Grønt i Praksis, hun har vært distriktssjef i Arbeidstilsynet Hordaland og Sogn og Fjordane, og hun har vært assisterende banksjef i Den norske Bank. Eva Britt er utdannet siviløkonom fra NHH og lærer fra Bergen Pedagogiske høyskole.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Grønne fingre - få 20 milliarder til å gro i Bergen @ First Tuesday Bergen

 1. 1. Grønn strategi Eva Britt Isager, Klimasjef Byrådsavdeling for klima, kultur og næring
 2. 2. 2 Utslippsfri Bergen 2050?
 3. 3. 3 Utslippsfri Bergen 2050
 4. 4. Grønt næringsliv • Bærekraftig næringsutvikling en integrert del av Grønn strategi – klima- og energihandlingsplan for Bergen • Bygger videre på Kommuneplanens samfunnsdel – Hovedmålet «Grønn»: 1. Bergen skal ha en bærekraftig vekst som ivaretar klima og miljøhensyn 2. Bergen skal satse på moderne miljøvennlig arkitektur og fornybar energi 3. Bergen skal satse på smart, grønn mobilitet som utnytter kapasiteten i transportsystemet bedre 4. Bergen kommune skal legge til rette for smart ressursbruk ved sambruk og delekultur 5. Bergen skal legge til rette for, og medvirke til, det grønne skiftet innen forskning og næringsliv
 5. 5. Bergens medlemsskap i UNESCOs kreative nettverk fom desember 2015 er en synliggjøring og styrking av mat og kreativitet som viktig del av by- og regionsutviklingen
 6. 6. Strategier – transport og mobilitet 1. Samordnet og klimavennlig areal- og transportplanlegging 2. Klimavennlige reisevaner 3. Delt mobilitet - endring i mobilitetskultur 4. Overgang til lavutslippsteknologi – utfasing av fossile drivstoff 8
 7. 7. God tilgang på fornybare drivstoff • Legge til rette for nye energistasjoner med biodrivstoff, elektrisitet og hydrogen
 8. 8. Fra vei til bane og båt • Tilby landstrøm til skip • Støtte opp om nullutslippsløsninger for sjøtransport
 9. 9. Muligheter
 10. 10. • Teknologiskifte - vesentlig at det gis rom for alternative teknologiløsninger • El, hydrogen, biogass, annet biodrivstoff, andre foreløpig uoppdagede løsninger, mix av alle disse som i sum vil utgjøre fremtidens drivstoff? • Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen midler fra KS Storbyforskningsmidler for å gjennomføre en studie av barrierer, potensial og virkemidler for å fase inn hydrogen • Produksjon og anvendelse av hydrogen er i en oppstartsfase, men vil kunne bli en viktig faktor både for nullutslippstransport og grønn næringsutvikling
 11. 11. Klipp fra bygg.no:
 12. 12. IKT-systemer brukes over alt - eksempler • Overvåker solcelle-parker, vindparker og infrastruktur som vann, avløp og strømnett • Styrer kombinasjoner av solcellepaneler og varmepumper i private hjem • Bysykler - her er IT-løsninger og apper/ smarttelefoner en viktig bestanddel Bilde: Skandinavias største solcelleanlegg åpnet desember 2015 på Sjælland i Danmark
 13. 13. Strategier for bygg 1. Fra fossil til fornybar energi 2. Energieffektivisering 3. Energi- og miljøkvalitet i bygg og områder
 14. 14. TREKONSTRUKSJONER HALVVERER UTSLIPP Rådalslien bofellesskap Søreide skoleUlsmåg skole «Treet»
 15. 15. Forbruksmønster, avfall og ressurser 1. Redusere klimaeffekten av forbruk 2. Redusere avfallsmengde og øke gjenbruk 3. Utnytte avfallet som ressurs Biogassanlegg i Bergen:
 16. 16. 23 Åpnet i oktober 2015 Innovasjon
 17. 17. Grønne tak tar opp, fordamper og forsinker avrenning av regnvann til offentlig avløpsnett, miljøfordeler som støydemping og luftforbedring – her bilder fra ny pumpestasjon og IKEA med vipe-egg
 18. 18. Nå skal Puddefjorden bli renere
 19. 19. Noen utfordringer • Havbunnen i Vågen, Puddefjorden og Store Lungegårdsvann er forurenset av miljøgifter som PCB, PAH og kvikksølv • Kilder på land fører til mer forurensning • Havneaktiviteter sprer forurensningen • Marin arkeologi • Bergen har brukt og skal bruke store ressurser på å bedre vannkvaliteten i Byfjorden, forurensede sedimenter gjenstår • Bruk av tunnelboremaskinmasser (TBM) - en utfordring, men også muligheter
 20. 20. 15 september 2015 Bergen havn status
 21. 21. 900 000 m³ TBM masser tilgjengelig
 22. 22. Småpudden

×