• Like

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

лекция 03

 • 809 views
Uploaded on

Principles of Zoological Systematics and Nomenclature. 2010. Lecture 3. Terminology and definitions.

Principles of Zoological Systematics and Nomenclature. 2010. Lecture 3. Terminology and definitions.

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
809
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Принципи зоологічної систематики та номенклатури Лекція 3
 • 2. Основні поняття Таксон (tax on , pl. tax a ) — група (з одного або більше) організмів, яку систематики визнають за формальну одиницю на певному рівні ієрархічної класифікації
 • 3. Основні поняття Ранг ( rang, rank) таксона — його рівень в ієрархічній класифікації, напр.: рід Leptinotarsa тип Arthropoda сержант Петренко ранг
 • 4. Категорії систематики В систематиці є понад 20 основних категорій, які можна розподіліити на 3 групи: Категорії на означення різних популяцій всередині виду (внутрішньовидові категорії) Категорії на означення вищих таксонів Категорія ВИДУ
 • 5. Категорії систематики Категорія “ ВИД” є центральною категорією систематики
 • 6. Категорії систематики Більшість видів тварин та рослин розрізняють навіть примітивні племена Систематики починають свою роботу з того, що розрізняють “ види ”, або ж “ morphospecies ” які насправді є фенонами Вид є дискретною одиницею, але відрізняється від інших видів не тільки за морфологічними особливостями
 • 7. Категорії систематики Типологічна концепція виду Згідно з нею, все розмаїття Всесвіту віддзеркалює існування небагатьох “ універсалій ” ( universals ) або типів ( eidos Платона). Особини схожі лише тому, що є виразами одного типу. Мінливість – це відхилення від “ідеї”. Такої концепції дотримувалися Лінней та його послідовники. Типологічне визначення виду ще називають есенціалістським .
 • 8. Категорії систематики Чому відмовляються від типологічної концепції виду? 1. Є особини, явно конспецифічні з відмінними від них особинами (статевий диморфізм, віковий, кастовий поліморфізм). 2. Існують т. з. “види-двійники”, які морфологічно не відрізняються Paroxyna messalina Hering 1937 Paroxyna cleopatra Hering 1937 Paroxyna babajaga Hering 1938 Campiglossa ziae Hering 1953
 • 9. Категорії систематики Номіналістична концепція виду Філософи-номіналисти (Вільям Оккам та ін.) заперечують існування универсалій. Для них існують тільки особини, тоді як види є абстракціями, створеними людиною. Номіналістична концепція виду була популярною у Франції в XVIII в. (ранній Бюффон, Робине, Ламарк).
 • 10. Категорії систематики Біологічна концепція виду Пізній Бюффон, Волш (1864). Вперше сформульована К. Йорданом ( J o r d a n K., 1905. Der Gegensatz zwischen geographischer und nichtgeographischer Variation, Zeitschr. wissensch. Zool., 83, 151—210 )
 • 11. Категорії систематики Біологічна концепція виду Поєднує елементи типологічної і номіналістської концепцій. Види мають незалежну реальність і описуються статистичними характеристиками популяцій особин. Відрізняється від попередніх тим, що бере за основу популяційний аспект і генетичну цільність виду і вказує, що реальність виду є щось сформоване історично : завдяки спільному інформаційному змісту його генофонду .
 • 12. Категорії систематики Члени виду утворюють: 1) репродуктивне поспільство : особини будь-якого виду тварин сприймають одне одного як потенційних шлюбних партнерів та шукають одне одного з метою відтворення. Це відтворення забезпечується численними поведінковими механізмами. 2) вид — це екологічна єдність , яка, складається з окремих особин, але взаємодіє з іншими видами, що живуть у тому ж середовищі як ціле . 3) вид — це генетична єдність, котра має великий спільний генофонд , тоді як окрема особина є лише тимчасовою посудиною, яка несе невелику частину цього генофонду протягом короткого періоду. (Майр, 1963)
 • 13. Біологічна концепція виду Завдяки цим трьом властивостям вид перестає бути просто “класом об ’ єктів”. З цієї теоретичної концепції Майр (1963) вивів своє визначення виду: Види є групами популяцій , що схрещуються між собою , та репродуктивно ізольовані від інших таких груп.
 • 14. Біологічна концепція виду Основний біологічний сенс виду: вид є захищений генофонд . Це популяція, котра має власні ізолюючі механізми, котрі захищають її від шкідливого плину генів з інших популяцій. Вид є біологічно ізольованим від інших синхронних і симпатричних з ним видів.
 • 15. Біологічна концепція виду Репродуктивна ізоляція окремого біологічного виду, захист його спільного генофонду від забруднення генами інших видів веде до дискретності не тільки генотипу цього виду, але також його морфології , поведінки та інших особливостей фенотипу , який створюється цим генотипом. Саме на цьому й базується практика таксономії . Репродуктивну ізоляцію не можна безпосередньо спостерігати на колекційних екземплярах. Про неї можна судити з таких даних, як наявність дискретності, незаповненого розриву ( хіатусу ) між двома корельованими комплексами ознак. Для сучасних видів наявність ізоляції можна перевірити експериментом та спостереженням , проте для викопних це не є можливим.
 • 16. Біологічна концепція виду Прибічник типологічної концепції скаже: “ Є чітка морфологічна відмінність між вибірками а та b ; таким чином, вони є двома морфологічними видами, = > ДВОМА ВИДАМИ ”. Це приводить до опису ФЕНОНІВ в якості видів. Прибічник біологічної концепції спитає: “Чи належить морфологічна різниця між вибірками а і b до таких, які можна знайти між двома репродуктивно ізольованими популяціями, = > між ДВОМА БІОЛОГІЧНИМИ ВИДАМИ ?”
 • 17. Біологічна концепція виду ♂ ♀ ♂ ♀
 • 18. Складні випадки застосування біологічної концепції виду 1) дефіцит інформації: відсутність достатніх вибірок, спостережень за біологічними особливостями Vidalia armifrons ( ♂ ) = Sinaida alini ( ♀ ) Fasciola hepatica = Cercaria sp.
 • 19. Складні випадки застосування біологічної концепції виду нестатеве розмноження: За умов облігатного партеногенезу (коловертки Bdelloidea, окремі види червів, риб, комах) біологічна концепція виду втрачає сенс. У цьому разі за аналогією з біологічним видом, під видом розуміють групи морфологічно схожих клонів, відокремлених морфологічним і екологічним хіатусами від інших (за рахунок стабілізуючого відбору)
 • 20. Складні випадки застосування біологічної концепції виду незавершеність видоутворення: 1) Виникнення репродуктивної ізоляції без еквівалентних морфологічних змін. Репродуктивно ізольовані види, які не (або дуже слабко) розрізняються морфологічно, називають видами-двійниками . Urophora stylata : Cirsium arvense i Cirsium vulgare
 • 21. незавершеність видоутворення: 1) Виникнення репродуктивної ізоляції без еквівалентних морфологічних змін. Репродуктивно ізольовані види, які не (або дуже слабко) розрізняються морфологічно, називають видами-двійниками . Політенні хромосоми Anopheles gambiae і An. funestus (Diptera: Culicidae) дуже небезпечний ні солону-вата здебільшого теплі водойми labranchiae дуже небезпечний ні часто солону-вата мілководні стоячі водойми sacharovi нечасто ні солону-вата холодні водойми atroparvus ні так прісна холодні протічні водойми maculipennis майже ніколи так прісна холодні стоячі водойми messae ні ні прісна рисові поля melanoon Переносник малярії Зимова сплячка Вода М ісцеперебування Вид
 • 22. Складні випадки застосування біологічної концепції виду незавершеність видоутворення: 2 ) Виникнення значних морфологічних змін без належної репродуктивної ізоляції. Розподіл популяції галофільних равликів роду Cerion на сході Куби (за Майром, 1963) Плідними є гібриди курей Gallus varіus, G. bankіva, G. lafaіetі, G. sonneratі, G. gallus
 • 23. Складні випадки застосування біологічної концепції виду незавершеність видоутворення: 3) Гібридизація в зоні контакту. Зона гібридизації між чорною та сірою воронами у Західній Європі ( Meise, 1928)
 • 24. Складні випадки застосування біологічної концепції виду незавершеність видоутворення: 4 ) Напіввиди (semispecies) та кільцеві перекривання
 • 25. Політипний вид Види, що складаються з двох або більше підвидів, називаються політипними видами . Види, Котрі не поділяються на підвиди, звуться монотипними видами . ПІДВИД є сукупністю схожих за фенотипом популяцій деякого виду, що населяють частину ареалу цього виду і таксономічно відмінні від Інших популяцій цього ж виду . Ареал кенгурового щура Dipodomys ordii
 • 26. Підвид Більшість підвидів – колишні або сучасні ізоляти, тому вони вірогідно відрізняються за цілим рядом статистичних параметрів . Периферичні ізоляти Dicrurus hottentottus
 • 27. Підвиди чи аллопатричні види?
  • Аллопатричні популяції А і В контактують. ..................................................................II
  • - Аллопатричні популяції А і В розділені незайнятою областю. ................................ V
  • II. Популяції А і В интерградують або вільно схрещуються. ........................................ III
  • Популяції А і В не схрещуються або схрещуються тільки зрідка ............................ IV
  • III. Популяції А і В интерградують клинально в широкій зоні контакту .............. ........... ...а.
  • Популяції А і В цілком вільно схрещуються у вузький зоні контакту або в неволі ..................................................................................................................................... ............ ..... b .
  • IV. Популяції А і В зустрічаються в зоні контакту, де іноді з ’ являються гібриди. ............с.
  • Популяції А і В зустрічаються в зоні контакту, але зовсім не схрещуються .............. d.
  • V. Популяції А і В не схрещуються, оскільки вони розділені територіально. ...... ........... .е .
  • .
 • 28. Внутрішньовидові категорії Різновидність – так позначалося будь-яке відхилення від типу (за часів Ліннея). Зараз не вживається. Підвид - сукупність схожих за фенотипом популяцій деякого виду, що населяють частину ареалу цього виду і таксономічно відмінні від інших популяцій цього ж виду Раса – сукупність популяцій всередині підвиду або група популяцій, пов ’ язана з певним живителем (рослиною або твариною)
 • 29. Внутрішньовидові категорії Клина – ( J. Huxley, 1939) термін на позначення градієнта ознаки. Клина — не таксономічна категорія. Популяція може належати доо стількох клин, скільки ознак вона має. Лінії однакового виразу ознаки звуться ізофенами. Клина пігментації крила Pieris napi в різних місцевостях Фенноскандії (Петерсен, 1949).
 • 30. Інфрапідвидові категорії Підвид – найнижча категорія, визнана в таксономічній літературі, часто поділяють на дрібніші популяції: Дем – локальна популяція, яку розглядають як одиницю еволюції. Нація – група популяцій, дрібніша за підвид. Морфа – група особин зі схожими морфологічними особливостями (меланісти, альбіноси, тощо ). Партеногенез має місце у багатьох групах безхребетних, включаючи комах, а також у хребетних, аж до рептілій. Клони, штамми та лінії . В разі груп клонів “види” виділяють за наявністю морфологічного та екологічного хіатуса. Рекомендовані нейтральні терміни: форма, група, комплекс
 • 31. Основні надвидові таксономічні категорії Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Apidae Apis mellifera Царство Тип Клас Р яд Родина Рід Вид Animalia Chordata Mammalia Carnivora Carnidae Canis lupus
 • 32. Основні поняття Ранг ( rang, rank) таксона — його рівень в ієрархічній класифікації, напр.: рід Leptinotarsa тип Arthropoda сержант Петренко ранг
 • 33. Ієрархічна система таксономічних категорій: Царство Тип Клас Когорта Ряд Родина Триба Рід Вид
 • 34. Суб’єктивність надвидових категорій та шляхи до об’єктивізації Вища таксономічна категорія — це клас, в який вміщують усі таксони, що мають в ієрархічній класификації однаковий ранг. Категорія, обрана для того чи іншого таксона, показує його ранг в ієрархії. РІД — це таксономчна категорія, що включає один вид або монофілетичну групу видів, відділену від інших таксонів того ж рангу [інших родів] явним розривом [хіатусом] .
 • 35. Суб’єктивність надвидових категорій та шляхи до об’єктивізації Родина — це таксономічна категорія, що вміщує один рід або монофілетичну групу родів и відділена від інших родин явним розривом.