Boden2

303
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
303
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Presentation Lindo och Anno
  In med namn
 • Anna: Vi är här för att presentera två studier – Framtidens städer och framtidens möten
  Global & lokal sekundärdatainsamling
  Expertintervjuer
  Mötesindustrin lokalt och internationellt
  12 städer internationellt
  Trend- och omvärldsanalys
  Kvantitativ studie med riksrepresentativt urval
  I OCH MED DEN STUDIEN HAR JAG TRÄFFAT OCH INTERVJUAT CITY MAKERS I DE MEST INFLYTELSERIKA STÄDERNA I VÄRLDEN
  Global Trend;
  Desk + primärdata
  Desk Patterns& Bombs
  Primärdata: SWOT & P & B etc
  The study is multi-disciplinary* and based on the perspectives of the people, business life, physical structure and governance. The following different methods have been used:
  Global trend study – secondary data collection and situational analysis. Identifies consumer behavior and values, driving forces, future projects and the trends that will concern the cities of the future. The aim is to inspire, promote innovation, ideas and insight and. Secondary data collection is used for all the relevant areas* and the sources are both international and Swedish.
  Expert interviews withcity makers and other key persons in 10 global cities + Stockholm, e.g. representatives from academic research, business life, political and or Socio/cultural representatives. The cities were chosen through a thorough process aiming at pin-pointing 10 of the worlds most attractive and prominent cities (se further information below). The purpose of the interviews was first and foremost to gather knowledge about future trends and what we can learn from the best (best practice). We asked questions on what’s hot and not in the city and within the specific field of interest of the interviewee, the city’s strengths, weaknesses, opportunities and threats, the most important success factors etc. The analysis of our visits in these 10 cities and the expert interviews is combination of qualitative marketing research methodology and the ethno-centric perspective of culture anthropologic methodology.
  Additional analysis of the cities using statistics and existing reports to cover relevant aspects of environment, traffic, health etc. The analysis is based on meta data.
  Swedish trend survey answered by over 5000 habitants of growing Swedish metropolitan regions (21 functional/metropolitan regions with a population of > 100 000) . The survey includes approximately 50 questions about the future needs of the citizens, the values and attitudes to the city they live or work in as well as personal questions making it possible to segment and analysis the data in many different ways. In addition to this smaller surveys among offices and visitors in Stockholm, Gothenburg and Malmoe has been conducted as a complement to the larger national survey.
  Demographic and economic analysis of the Swedish cities using over 40 potential success factors.
 • Lindo
  Ska vi kunna jobba som vi lär
  Studie av vad alla i event- och mötesbranschen säger sig göra
  Men i verkligheten har faktiskt mötesbranschen inte utvecklats i takt med tekniken och möjligheterna
  Mycket handlar mycket om de tre bna ballonger, biosittning och beachflaggor
 • Lindo:
  Neo-miljömedvetenheten tillbaka till framtiden, med individuella livsprojekt, integritet, familjen blir viktig
  Så för att leva som vi lär med
  Co-creation, upplevelsebaserat, krossdisciplinär, storytelling interaktivitet så behöver vi hålla koll på trenderna
  Tillbaka till framtiden vänstra faktorn (Jens)
 • Lindo:
  Neo-miljömedvetenheten tillbaka till framtiden, med individuella livsprojekt, integritet, familjen blir viktig
  Så för att leva som vi lär med
  Co-creation, upplevelsebaserat, krossdisciplinär, storytelling interaktivitet så behöver vi hålla koll på trenderna
  Tillbaka till framtiden vänstra faktorn (Jens)
 • 1 Lindo 2 Anno
  Båda våra studierna har tagit avstamp i dessa globala, vedertagna trender Vad är en trend? Vad skiljer trend från fluga och mode. Här kommer ett urval av de för mötesindustrin viktigaste trenderna
  Så för att leva som vi lär med
  Co-creation, upplevelsebaserat, krossdisciplinär, storytelling interaktivitet så behöver vi hålla koll på trenderna
 • Urbanisering, flytta runt, återanvända var som
  Alla Expots paviljonger har delats in i fyra kategorier beroende på storlek och utförande och sedan har BIE bedömt paviljongerna enskilt utifrån tre olika aspekter; yttre design, utställningens kreativitet och gestaltning samt tolkning av temat. Det är i kategori två, utställningens kreativitet och gestaltning, som Sverige nu har belönats med guldInteåterviiningsbarutanåteranvändningsbar
  Detgåråtenergiattåtervinnainteåteranvända
  Detäringen process attåteranvända
  De svenskamedfinansiärernahar haft lättattslutauppkring den kinesiskaarrangörenstemaför Expo 2010, ”Better City, Better Life”. I nära dialog med de medfinansierandeföretagen, regionernaochorganisationernaharledordernfördetsvenskadeltagandet, ”Innovation”, ”Hållbarhet”, och ”Kommunikation”, kunnatförankrasochutvecklas till hörnstenarialltarbete. Med ledordensomgrundharSverigestemautvecklats till ”Sweden – Spirit of Innovation”.
 • Atlas Copcobrukarvarttredjeårsamlasinachefer till ettglobaltchefsmöte.  Dennagångsammanfölldet med att en nyvdskulletillträdaochdetvarviktigtatthanfickmöjlighetenattmötaallachefer. Mitt under planeringenslårfinanskrisen till. Hemmamarknadernakräver maximal närvaro, resekostnaderbehöverskärasnedoch den nyaVDnvillesättasittavtryckpåhållbarhetgenomhelaorganisationen. Man måstetänkaom.  I dettalägebestämmer sig Atlas Copcoförattprovaettheltnyttkonceptförattmötas – kostnadseffektivt, hållbartochmodernt.
  Man villegörafleramindremötensomvarlokaltbaseradeochanvända den digitalateknikenförattledningenskullekunna ”närvara” hosalla. Dyrasatellitlänkarvarinteatttänkapå. Ettsamarbete med Bodén& Co inleddes. Tillsammansdrogsdetigångettprojektförattsäkerställaattintranätetpå Atlas Copco hade förmågaattlevererapåalla de punktersomkrävdesförattkunnagenomföra en sådanlösning. Bodén& Co fickäveniuppdragatthjälpa till med dets.k. webinaret – då man frånledningshållskulleframträda, ”närvara” ochinteragera med restenav Atlas Copcocheferna via internet. Ettsamspeldär Atlas CopcostodförinnehållochmanusochBodén& co förutformningochinteraktion. 
  Målgruppenbestodav 450 personerfrån 80 länder - allabeslutsfattareochcheferinom Atlas Copco
 • Weekly calendars have been distributed in schools: pupils will have to register how they reached their school (on foot, by bike, or with the school-bus) during International Walk to School week. At the end of the week the school which has gained more sustainable behaviours will win a supply of books for the school library
  School principals, as usual, choose a meeting point near the school (about 200-500 metres away), from where students, teachers and parents walk to the school under teacher and volunteer supervision and with the help of local police at crossroads. At the meeting point, local police, grandparents or civil protection volunteers hand out each walker biscuits, a certificate of participation and gadgets related to the event, in order to encourage children to walk and help motivate those who did not participate to think about joining next year. Our Mayor and Administrators walk with our children wearing vests with the International Walk to School logo printed on it. Meeting points are pointed out with banners.
 • Kultur är en viktig bärare av kommunikation för företag för att attrahera folk och få dem att stanna kvar i staden
  Hur gynnar man kulturlivet?
  Richard Florida pratar om the creativeclassAmeriakansk professor i Sammhällsutveckling
 • Man skapar inte saker för event man inte kan använda mer än en gång
  Kretslopp av produkter från företag till företag
  Ragns-Sells skapades på ett sånt sätt. Körde ut mjölk med häst och vagn och insåg att de åkte tomma tillbaka och tog då upp folks sopor
  “Återvinna material till nya byggnader? Nja, I Tokyo är det inte så enkelt, det är lite av ett stigma över gamla saker… Det är orent, dålig karma.
  Astrid Klein, Dytham& Klein architects
 • Individualism/merging
  Instrumenterad, sammankopplad och intelligent
  Ha rätt IT-produkter – koppla ihop dem och samla in information och analysera och utveckla
  RFID-taggar som gör att du kan läsa av trafik och veta var det finns lediga parkeringsplatser och inte behöver kretsa runt och leta…
 • Ett företag jag beundrar Kadaver
  Kommunikationsbyrå som jobbar med projekt som har med hållbar utveckling att göra
  Här ville man i samband med ett klimatmöte i Köpenhamn skapa uppmärksamhet kring klimatets inverkan
  På hösten det var kallt ute så la sig ett 30 tal personer och solade mitt på torget
 • Framtiden för hållbara event anser jag kommer att handla om 4 värden. Här får var och en göra de val som ni tror stämmer överens med en hållbar utveckling.
  Mångfald
  Attraheraochnåolikatyperavmålgrupper
  Dynamik&innovationsförmåga
  Skapanyavägar till
  UnderlättaförmångfaldInvesteraIkultur
  Samverkan
  Politiken med näringensomhärIAlmedalen
  Skapa innovation networks
  Identifieranya partners otippadesamarbetenbranscher etc
  Skapa en arena förnätverk
  Gemensammamål
  Förenkla
  Viärlataavnaturen
  Tänk Smart
  Låt dig inspirerasav IBM Tänkintebarahållbartänknytt
  Story telling
  Långsiktigtledarskap
 • Boden2

  1. 1. Inspirational business!Inspirational business! Framtidens Möten Anna Frankzén Starrin Linda Lindström
  2. 2. Inspirational business! Trend- och omvärldsanalys Global & lokal sekundärdatainsamling Expertintervjuer: - Mötesindustrin lokalt och internationellt - 10 internationella städer Kvantitativ studie med riksrepresentativt urval Trend- och omvärldsanalys Analys av 10 globala städer Expertintervjuer - Sk City makers Statistik och metadata Kvantitativ trendstudie - 5000 svenska respondeter Demografisk och ekonomisk analys - urval av svenska städer FRAMTIDENS STÄDER FRAMTIDENS MÖTEN
  3. 3. Inspirational business! Upplevelsebase rat Krossdisciplinä r Sustainable events Interaktivitet Story tellingFlash mob Co-creation Kreativ höjd Brand
  4. 4. Inspirational business! Källa: 70-talister, 1997, Om värderingar förr, nu och i framtiden, Åke E Andersson Solidaritet med grupprojekt eller klassmål Solidaritet med grupprojekt eller klassmål Integritet och individuella livsprojekt Integritet och individuella livsprojekt Post- materialistiska samhället Post- materialistiska samhället Acceptans av stabila hierarkiska system för problemlösning Acceptans av stabila hierarkiska system för problemlösning Problemlösning genom temporär självorganisation Problemlösning genom temporär självorganisation BondesamhälletBondesamhället Industri- samhället Industri- samhället SAMHÄLLSVÄRDERINGAR
  5. 5. Inspirational business! ELVIS-IMITATÖRER I USA 1977: 150 st 2005: 85 000 st Om trenden håller i sig till… 2020 så är 1/3 av världens befolkning Elvisimitatörer
  6. 6. Inspirational business! Globalisering ”Världen är vårt land” Individualismen ”Vi vill välja själva” Hi Tech/Hi Touch ”Användarvänlig!” Merging ”Min tid tillhör alla” Urbanisering ”Vi vill bo i stan!” Upplevelser ”Involvera oss!” Reduktion ”Enklare nöjen, mindre är mer” Miljömedvetenhet ”Smart utveckling” GLOBALA TRENDER
  7. 7. Inspirational business! ”Hela den svenska paviljongen är skapad så att den kan bli flyttad och återanvänd. Ytterväggarna är gjorda i återanvändbara pre-fab moduler.” Sveriges deltagande i EXPO 2010
  8. 8. Inspirational business! ”Det här var troligen första gången, om inte i historien så definitivt i Sverige, som man på den här nivån (ett viktigt större managementmöte i ett världsomfattande koncern) vågade ta sig an ett så modernt sätt att ha möte på.” Eva Rutkai, Producent Bodén & Co, för Atlas Copco
  9. 9. Inspirational business! ”Skolbarn i Rom promenerar enligt en special route, likt en buss där de plockar upp barnen längs vägen.” SegreteriaGruppodiLavoroCittàdei Bambini, pressoSettore
  10. 10. Inspirational business! ”I Hong Kong låter vi återanvända gamla industribyggnader till art-studios för unga kreatörer. Vi låter dem få hyra dem billigare” NG Tak-wah, Senior Town Planner, Planning Department Urban Design Unit, Hong Kong
  11. 11. Inspirational business! ”Det som är avfall för en fabrik kan vara en viktig del i en annan fabriks produktionsled” Lars Tolgén, Ragn-Sells
  12. 12. Inspirational business! ”Förenkla samhällsfunktionerna med hjälp av IT så att medborgarnas behov tillgodoses och hänsyn till helheten tas.” IBM om deras vision En smartare planet
  13. 13. Inspirational business! ”Målet var att skapa uppmärksamhet till Köpenhamn som klimatsmart stad, vi lät skapa en flash-mob som lever kvar på nätet.” Jacob Klintrub, Kadaver, Danmark
  14. 14. Inspirational business!
  15. 15. Inspirational business! • Sveriges befolkning tycker att det är viktigt att mötas personligen – Ca 65% tror inte att man kan få förtroende för någon utan att ha setts personligen • Värdeord för det fysiska mötet: - Engagemang, Förståelse, Förtroende, Trygghet och Spontanitet • Alternativ till IRL möten är nödvändigt – Ca 80% av Sveriges befolkning anser att restid är det största hindret för personliga möten Ca 45% av Sveriges befolkning tycker att mötets tid, höga kostnader och miljöeffekter är stora hinder till att ses personligen
  16. 16. Inspirational business! • 18-25 åringar möts i betydligt fler kanaler – 8% anser att man kan genomföra en anställningsintervju via kanalen ”Virtuellt forum” – 3% kan ta en uppsägning via SMS, 2% via blogg • Begreppet ”event” betyder olika saker för olika generationer – bland 26+ har majoriteten angivit traditionella platser för idealt event såsom mässanläggningar, konferensanläggning, kursgård etc. – av 18-25 åringarna anger även en stor del platser för idealt event som fest, Facebook, café
  17. 17. Inspirational business! OM JAG JOBBADE I ER BRANSCH, SÅ SKULLE JAG… Smart Samverka Våga utmana Smart Samverka Våga utmana
  18. 18. Inspirational business!
  1. A particular slide catching your eye?

   Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  ×