Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pecha Kucha BloggersMonday 2011 12 08

3,116 views

Published on

Blogger Monday genomförde en fantastisk Pecha Kucha kväll. Här är presentationerna.

Published in: Education

Pecha Kucha BloggersMonday 2011 12 08

 1. 1. Pecha Kucha 2011 12 08 United Spaces Stockholm
 2. 2. http://www.freechristmaswallpapers.net/
 3. 3. Malin Ströman Per Axbom Daniel Erkstam Elia Mörling Johan Groth Peter ‘Poppe’ Sandberg Johan Ronnestam Johan Frössén Richard Gatarski Fredrik Marcus Alexander BernhardRoman Pixell – Gamification
 4. 4. PECHAKUCHA?
 5. 5. 20x20
 6. 6. 20x12
 7. 7. 80 minuter
 8. 8. Automatiskt
 9. 9. u
 10. 10. Internet är på riktigt Daniel Erkstam Twitter: @erkstam
 11. 11. 20 sekunders applåd!
 12. 12. Den svenska skolan... Johan Groth Groth & Groth AB
 13. 13. Den svenska skolan ...
 14. 14. ... är i fritt fall!
 15. 15. Var ligger felet?
 16. 16. Eller?
 17. 17. Åtgärder krävs!
 18. 18. Läget under kontroll!
 19. 19. Eller?
 20. 20. De verkliga problemen
 21. 21. Ökande segregationHomogena grupper”Osynlig” segregationEj etnisk fråga!
 22. 22. Felaktig decentralisering Uppdrag Mandat Resurser
 23. 23. Ökande differentierngUppdelningStigmatiseringInlåsning
 24. 24. Felaktig individualisering Behov Förutsättningar Närvarande lärare
 25. 25. Vad göra?”Skolan år 2035” Vision Mål Strategi
 26. 26. Vad göra?Ansvarsfördelning politiker tjänstemän skolanSluta detaljstyra
 27. 27. Vad göra?Avveckla LärarnasRiksförbund med sittelit- och skråtänkande
 28. 28. Vad göra?Rektorer som vågar kan fårvara chefer
 29. 29. Vad göra?Höj lärarnassjälvförtroende
 30. 30. Vad göra?Stoppa föräldrarnas”kundattiyd”
 31. 31. Men framförallt: bytutbildningsminister!
 32. 32. Vad tycker ni?
 33. 33. 20 sekunders applåd!
 34. 34. SocialtEntreprenörskap! Alexander Bernhard Timing Scandinavia
 35. 35. PLANTAGON•USA 1930-1933•MEXICO 1994-1995•ÖSTASIEN 1997-1998•RYSSLAND 1998•BRASILIEN 1999•EUROPA och USA 2008•GREKLAND m.fl 2009-2011
 36. 36. STATER
 37. 37. FÖRETAG
 38. 38. PERSONER Carlos Slim Helu
 39. 39. STATER vs. FÖRETAG vs. PERSONER
 40. 40. CSR - Corporate Social Responsibility
 41. 41. MILJÖ
 42. 42. KLIMATPÅVERKANAl Gore
 43. 43. Chief, OREN LYON
 44. 44. HANS HASSLE
 45. 45. PLANTAGON
 46. 46. SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 47. 47. GREENHOUSE
 48. 48. COMPANIZATION
 49. 49. SEVENTH GENERATION
 50. 50. CHANGEMAKERS
 51. 51. NÄTVERK
 52. 52. URBAN AGRICULTURE SUMMIT Stockholm 2012
 53. 53. THE BOX
 54. 54. PASSION & COMPASSIONJan Eliasson
 55. 55. 20 sekunders applåd!
 56. 56. Hur skapas värdefulla varumärken? Elia Mörling Tribaling
 57. 57. 1. TILLHÖRIGHET
 58. 58. 2. TRIBES
 59. 59. 3. IDENTITET
 60. 60. 4. BUZZ
 61. 61. 5. EXISTENTIELL
 62. 62. 6. DOGMER
 63. 63. 7. TRANSFORMATION TRANSFORMATION
 64. 64. 8. MENING
 65. 65. 9. JEEP
 66. 66. 10. FRIHET 2 JEEP
 67. 67. 11. REAL JEEPS
 68. 68. 12. BEFRIARE
 69. 69. 13. UPPLEVELSER
 70. 70. 14. BERÄTTELSER
 71. 71. 15. SYMBOLER
 72. 72. 16. FARKOSTER
 73. 73. 17. UTMANING
 74. 74. 18. UNDERSÖKA
 75. 75. 19. HOLISTISK
 76. 76. Elia Mörling @tribalingsweelia@tribaling.comwww.tribaling.com
 77. 77. 20 sekunders applåd!
 78. 78. Fantastic Things Johan Frössén People PeopleTwitter: @johanfrossen
 79. 79. Remove the fuzz from what people value @johanfrossen
 80. 80. @johanfrossen
 81. 81. @johanfrossen
 82. 82. @johanfrossen
 83. 83. @johanfrossen
 84. 84. @johanfrossen
 85. 85. @johanfrossen
 86. 86. @johanfrossen
 87. 87. @johanfrossen
 88. 88. @johanfrossen
 89. 89. @johanfrossen
 90. 90. Give people the background… and yes, continue to leave the fuzz out @johanfrossen
 91. 91. @johanfrossen
 92. 92. Title:Lovers @johanfrossen
 93. 93. @johanfrossen
 94. 94. @johanfrossen
 95. 95. @johanfrossen
 96. 96. @johanfrossen
 97. 97. Sustainability @johanfrossen
 98. 98. Sustainability Fantasticness @johanfrossen
 99. 99. Johan Frössén johan@peoplepeople.se @johanfrossen
 100. 100. 20 sekunders applåd!
 101. 101. Släpp sargen - vågavingla... och mingla Malin StrömanKonceptutvecklare SVTi
 102. 102. För  +100  år  sedan  var  det  omöjligt  a6  fly6a  100  människor  på  land  sam<digt  
 103. 103. Det  var  omöjligt  a6  producera  massupplagor
 104. 104. Det  var  omöjligt  a6  nå  många  sam<digt,a6  höra  eller  se  någon  som  inte  var  i  rummeta6  påverka  samhället  med  sin  egen  röst
 105. 105. Idag  är  det  inte  omöjligt  a6  …tjäna  200  000  kr/månaden  på  a6  skriva  offentlig  dagbok
 106. 106. …  få  1600  gäster  <ll  en  villafest
 107. 107. …  få  2  miljoner  a6  betala  100  kr  för  e6  ofärdigt  gra<sspel
 108. 108. …  ha  haJ  98  miljoner  <6ningar  på  utbildningsvideos  på  5  år
 109. 109. …  ha  nästan  140  miljoner  kvinnliga  medlemmar  i  elvaårsåldern
 110. 110. …  låta  250000  säljare  sälja  2  miljoner  hemmagjorda  prylar  för  45  miljoner  $  i  månaden
 111. 111. …  sälja  låtsasprylar  för  68  miljoner  $  i  månaden
 112. 112. …  växla  från  a6  äga  den  svenska  marknaden  <ll  den  globala  på  en  na6
 113. 113. …  vara  tonåring  och  skicka  i  sni6  3300  sms  i  månaden
 114. 114. …  få  100-­‐tals  människor  a6  plötsligt  och  sam<digt  vilja  prata  högt  om  något  de  aldrig  har  talat  om  i  hela  si6  liv
 115. 115. Saker  måste  inte  vara  trasiga  för  a1  behöva  förändras
 116. 116. Nya  pla:ormar  löser  några  prak<ska  problem,  men   är  egentligen  ingen  förändring.• Mobile  first  är  inte  a1  låta  användarna  kunna  ta   del  av  content  i  mobilen• Social  är  inte  a1  feeda  ut  ar<klar• A1  ha  ordet  är  inte  a1  kunna  kommentera140  miljoner  medlemmar/<1are/lyssnare/läsare   kommer  a1  minska  om  de  inte  kan  vara  mobila,   sociala  och  ha  ordet  
 117. 117. Inte  en  publik,  det  är  e6  communityMed  ak<va  användare  och  inte  <6are,  lyssnare  eller  läsareMobilen  låter  oss  ständigt  delta  i  communitytAlla  är  lika  mycket  värda  och  ordet  är  fri6  i  många  kanalerAlla  har  verktygen,  alla  kan  delta,  alla  kan  producera  content
 118. 118. FÖRVÅNAD?Känns  det  ny6  a6  skapa  kulturer  och  sömlösaanvändarupplevelser  med  parallella  flöden  eller  a6sä6a  upp  metrics  i  s<ckyness,  återkommande  besökareoch  betalande  besökare?Tycker  du  a6  alla  i  din  omvärld  jagar  upp  sig  och  a6  detär  svårt  a6  hantera  din  personals  frustra<on  ochengagemang?Tänker  du  a6  Facebook  och  Twi6er  är  inget  du  har  <dmed,  eller  vill  hålla  på  med  för  du  är  inte  intresserad  avvad  andra  gör  och  vill  inte  a6  de  ska  intressera  sig  förvad  du  gör?
 119. 119. Produk<onssamhälle                                                                            Förändringssamhälle innova<on problemlösning presenta<onsteknik öppenhetLinjär  ordning,  inlärning,  diciplin krea<vitet nyfikenhet Kri<skt  tänkande analys Global  medvetenhet samarbete tempo
 120. 120. VINGLA  OCH  MINGLAVälkomna  förändring!  Motstå  det  vanliga.  Det  är  redan  gjort.Lära  känna  änvändaren.  Släpp  in  dem  i  styrelsen.  För  dem  är  det  inte  ny6.Jobba  med  open  source  –  för  flexibilitet,  mobilitet  och  snabbhet  vid  förändringar  –  för  dig   och  för  andra.Lyssna  och  låta  alla  bidra  –  kunder  och  medarbetare  –  det  minsta  du  behöver  i  din   omgivning  är  jämlikar.Testa!  Det  blir  inte  perfekt  på  första  försöket,  du  måste  ha  försökt  för  a6  få  erfarenheter   och  data.Malin  Ströman,  konceptutvecklare  SVTi    I    malinstroman@gmail.com    I  @malinstroman
 121. 121. 20 sekunders applåd!
 122. 122. == 10 min
 123. 123. u
 124. 124. Demokratisera tillgång till utbildning Peter “Poppe” Sandberg Disruptive.nu
 125. 125. Tänk om man kunde ge världens bästa lektioner skapade av världens bästa lärare gratis till alla skolbarn i världen?
 126. 126. ”Det gäller att ha turi Lärartombolat!” Skolverket
 127. 127. Varför finns det inga kända lärare?1. De är talanglösax. Dom vill gärna jobba i det tysta2. Dom har scenskräck
 128. 128. Khan x 10.000 X 10000
 129. 129. +
 130. 130. @poppetotte
 131. 131. Gamification Roman Pixell @d0pp13r
 132. 132. SOME SERIOUS DOPE& HASARD GAMINGapplications in and outside of the office environment
 133. 133. YES THERE IS AFREE LUNCH!
 134. 134. What is Gamification?1) Find out on wikipedia on your mobile device2) Copy, paste and send me a text to 0709-103551
 135. 135. DOPEMECHANICS #1
 136. 136. Everything for a laugh“Fun is just another way of learning. It is the act ofsolving puzzles that makes games fun. With games,learning is the drug.” - Raph Coster“Fun is the easiest way to change people’sbehaviour.” - thefuntheory.com
 137. 137. What is gamification, really ?Boring stuff ➔ Fun stuffEveryday tasks ➔ GameMaking users enjoy a product or serviceMaking users crave for another round
 138. 138. In concrete terms...Cute icons, avatars, animations, easter eggsNotifiers, progress bars and confirmation soundsDashboard-like status updates, leaderboards and feedsPoints, badges, challengesSmall embedded casual gamesVirtual moneyStatus levelingSocial bragging
 139. 139. But ...why ?Engage and persuadeBreak down and simplifyCreate a context and decrease stressReward and make feel goodIncrease face timeEncourage re-purchaseCreate good ambassadors
 140. 140. Bottom lineMore useMore usersMore income HIGHER REVENUESMore loyal usersLess costs
 141. 141. Standard engagement metricsUnique users“Page” views per userAverage face time per user per usageTotal time spent per user per monthUsage frequencyDepth of visitParticipationConversions
 142. 142. Breaking (down) the game Achievements Infinite GameplayAppointments LevelsBehavioral Momentum Loss AversionBlissful Productivity LotteryBonuses OwnershipCascading Information PointsCombos ProgressionCommunity Collaboration Quests gamification.org/wiki/Game_MechanicsCountdown Reward SchedulesDiscovery StatusEpic Meaning Urgent OptimismFree Lunch Virality
 143. 143. YES THERE IS AFREE LUNCH!
 144. 144. And the winner is...
 145. 145. Right you are, brother!“Gamification is used by marketers as a tool forincreasing customer engagement and loyalty.”“Gamification is used by website product managersto encourage desirable website usage behavior.”
 146. 146. THXroman@pixell.net+46 709 10 35 51
 147. 147. 20 sekunders applåd!
 148. 148. Lite mindre BLAH BLAH BLAH tack Per Axbom Axbom Innovation AB
 149. 149. 20 sekunders applåd!
 150. 150. Mitt liv sommodebloggare. Fredrik Marcus Creuna
 151. 151. MITT LIV SOMMODEBLOGGARE
 152. 152. 15 13
 153. 153. 4 6
 154. 154. 18 19
 155. 155. 33 27
 156. 156. 32 34
 157. 157. 40 52
 158. 158. 87 53
 159. 159. 54 57
 160. 160. 11 17
 161. 161. 26 12
 162. 162. 17 25
 163. 163. 17 18
 164. 164. 18 13
 165. 165. 54 25
 166. 166. 7 19
 167. 167. 11 17
 168. 168. 32 9
 169. 169. 15 25
 170. 170. MITT LIV SOMMODEBLOGGARE
 171. 171. 20 sekunders applåd!
 172. 172. Före och undrar… Richard Gatarski @richardgatarski
 173. 173. före
 174. 174. ”ingenkundeana…”
 175. 175. jagundrar
 176. 176. låt barnvara barn?
 177. 177. varför är matematik kärnämne?
 178. 178. ”Tänk  om han efteren rationell analyskom fram till attskolmatematikensviktigaste funktionerär att hålla elevernasysselsatta och attsortera dem” (s 373)
 179. 179. avtegning
 180. 180. avskolning
 181. 181. var är vi?vad vill vi? hur kan vi skapavärldens bästa start i livet för dom vi kallar barn? utan Skolan.
 182. 182. 20 sekunders applåd!
 183. 183. Nyfiken på livet Johan Ronnestam www.ronnestam.com www.jajdo.com
 184. 184. Också
 185. 185. 1
 186. 186. Här vill vi vara...men hamnar ofta här
 187. 187. Här vill vi vara...men hamnar ofta här Mod
 188. 188. “Always do whatyou are afraid to do” Ralph Waldo Emerson
 189. 189. Fotograf: Katja Janford
 190. 190. Fotograf: Katja Janford
 191. 191. 20 sekunders applåd!
 192. 192. God Jul!

×