Standaardisatie bij ROC AVENTUS d.d. 2011.04.06

577 views
500 views

Published on

Standaardisering bij ROC Aventus
Presentatie tijdens CVI managementconferentie te Domburg 2011. Presentator Peter van 't Riet.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
577
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Standaardisatie bij ROC AVENTUS d.d. 2011.04.06

 1. 1. WAAROM ONDERWIJS STANDAARDEN?Presentatie voor : CVI-management conferentiePlaats : DomburgDatum : 6 april 2011Dr. S.P. (Peter) van ’t RietLector ICT en OnderwijsinnovatieHogeschool Windesheim Zwolle 1
 2. 2. WAAROM ONDERWIJS STANDAARDEN? Flexibel onderwijs 1. Meer rekening houden met de opleidingsbehoeften van (individuele) studenten en van de fluctuerende arbeidsmarkt 2. Sneller reageren op fluctuaties in die behoefte met adequaat onderwijsaanbod 3. Meer zelfsturing van de student op zijn studieprogramma (vraagsturing) 4. Meer (individuele) begeleiding van studenten bij plannen van hun studieloopbaanOnderwijsstandaarden – Peter van ‘t Riet – CVI – Domburg – 6 april 2011 2
 3. 3. WAAROM ONDERWIJS STANDAARDEN? Beleid Aventus (1/3) • Passende leerroute voor elke student • Leertrajectbegeleider vanaf de start van de studie • Rekening houden met al verworven competenties • Keuzemogelijkheden voor onderwijs bij andere opleidingenOnderwijsstandaarden – Peter van ‘t Riet – CVI – Domburg – 6 april 2011 3
 4. 4. WAAROM ONDERWIJS STANDAARDEN? Beleid Aventus (2/3) • Elke student heeft een portfolio • Formatieve toetsing als de student er aan toe is • Summatieve toetsing minimaal tweemaal per jaar • Minimaal twee instroommomenten per jaarOnderwijsstandaarden – Peter van ‘t Riet – CVI – Domburg – 6 april 2011 4
 5. 5. WAAROM ONDERWIJS STANDAARDEN? Beleid Aventus (3/3) • In een passend tempo door de leerroute heen • Plaatsonafhankelijke programmaonderdelen m.b.v. de ELO mbv • Voorbereiding op praktijkleren m.b.v. gesimuleerde praktijkomgevingen of leerbedrijven in de school. school • Mogelijkheid van internationale stagesOnderwijsstandaarden – Peter van ‘t Riet – CVI – Domburg – 6 april 2011 5
 6. 6. WAAROM ONDERWIJS STANDAARDEN? Gevolgen voor de onderwijslogistiek 1. Toenemende diversiteit aan leerroutes 2. Meer aanbod van onderwijseenheden om uit te kiezen 3. Toenemende mobiliteit van studenten b d bl d binnen en tussen opleidingen 4. Meer variatie in groepsvorming zowel qua samenstelling als qua omvang 5. Frequentere toetsing en examinering 6. Meer individuele begeleiding g gOnderwijsstandaarden – Peter van ‘t Riet – CVI – Domburg – 6 april 2011 6
 7. 7. WAAROM ONDERWIJS STANDAARDEN? Diploma Diploma Zo was het 4 Ieder zijn Opleiding 3 eigen onderwijs- 2 logistiek 1 Gesloten opleidingenOnderwijsstandaarden – Peter van ‘t Riet – CVI – Domburg – 6 april 2011 7
 8. 8. WAAROM ONDERWIJS STANDAARDEN? DossierDossierD i Zo Z wordt h t dt het… diploma di ldiploma 4 pleiding g 3 Gezamenlijke afspraken j over onderwijs- 2 Op logistiek 1 Open opleidingen Onderwijsstandaarden – Peter van ‘t Riet – CVI – Domburg – 6 april 2011 8
 9. 9. WAAROM ONDERWIJS STANDAARDEN? Profiel Profiel P fi l … of zo diploma di ldiploma 4 pleiding g 3 Gezamenlijke afspraken j over onderwijs- 2 Op logistiek 1 Brede domeinen met uitstroomprofielen Onderwijsstandaarden – Peter van ‘t Riet – CVI – Domburg – 6 april 2011 9
 10. 10. WAAROM ONDERWIJS STANDAARDEN? We hebben te doen met een logistiek probleem: 1. Het aantal bewegingen van de deelnemers neemt toe 2. De voorspelbaarheid van hun bewegingen neemt af 3. De positiebepaling van deelnemers wordt complexer 4. 4 Het risico op foute beslissingen neemt toeOnderwijsstandaarden – Peter van ‘t Riet – CVI – Domburg – 6 april 2011 10
 11. 11. WAAROM ONDERWIJS STANDAARDEN? We hebben nodig: 1. Procesorganisatie om bewegingen te kanaliseren 2. Informatiesystemen om bewegingen te monitoren Om mobiliteit te optimaliseren is standaardisatie nodigOnderwijsstandaarden – Peter van ‘t Riet – CVI – Domburg – 6 april 2011 11
 12. 12. WAAROM ONDERWIJS STANDAARDEN? Onderwijslogistiek is een keten van processen: • Planningsprocessen (tijd, ruimte, onderwijs, studenten, docenten) • Roostering • Begeleiding van studenten bij studieplanning • Inschrijving op onderwijs en toetsing • Uitvoering van onderwijs en toetsing • Beoordeling van studieprestaties • Registratie van en communicatie over studieresultatenOnderwijsstandaarden – Peter van ‘t Riet – CVI – Domburg – 6 april 2011 12
 13. 13. WAAROM ONDERWIJS STANDAARDEN? Ketens bestaan uit: • schakels • knooppunten Bij de knooppunten moet gestandaardiseerd worden, zowel technisch als gedragsmatig Op de schakels kun je je creativiteit uiten mits ze aansluitbaar blij it l itb blijvenOnderwijsstandaarden – Peter van ‘t Riet – CVI – Domburg – 6 april 2011 13
 14. 14. WAAROM ONDERWIJS STANDAARDEN? Vergelijk het verkeer en het verkeersreglement Knooppunt Knooppunt “kruising” “rotonde” - Maakt grote aantallen deelnemers mogelijk - Ieder kan zijn eigen weg vinden - Beperkt het risico voor de deelnemer p - Vergroot de totale mobiliteitOnderwijsstandaarden – Peter van ‘t Riet – CVI – Domburg – 6 april 2011 14
 15. 15. Standaardisatie kent veel niveaus 15
 16. 16. Barcelona standaardisatie Is – 2003 een keurslijf? 16
 17. 17. Gaat doorsta daa d sat estandaardisatiecreativiteitverloren? 17
 18. 18. WAAROM ONDERWIJS STANDAARDEN? Standaardiseren • Is geen doel in zichzelf • Je doet het om problemen op te lossen / doelen te bereiken • Elke standaard moet dus te herleiden zijn tot een doel / oplossing van een probleemOnderwijsstandaarden – Peter van ‘t Riet – CVI – Domburg – 6 april 2011 18
 19. 19. WAAROM ONDERWIJS STANDAARDEN? Drie voorbeelden van onderwijslogistieke standaarden: 1. Uitvoering van het onderwijs in tijd 2. Onderwijsprogrammering 3. Beschrijving van onderwijsOnderwijsstandaarden – Peter van ‘t Riet – CVI – Domburg – 6 april 2011 19
 20. 20. WAAROM ONDERWIJS STANDAARDEN? 1.1 Uitvoering van onderwijs in de tijd: StudiejaarInstroom Uitstroom 1e kwartiel 2e kwartiel 3e kwartiel 4e kwartielOpleiding 1 Vaste jaar-/periodenindeling alle opleidingen DoorstroomOpleiding 2 In-/uitstroom … dan standaard van studenten voor knooppunt elk kwartiel… lk k ti l vastleggen tl Onderwijsstandaarden – Peter van ‘t Riet – CVI – Domburg – 6 april 2011 20
 21. 21. WAAROM ONDERWIJS STANDAARDEN? 1.2 Doelen van werken met standaard jaarindeling • In- en uitstroom kanaliseren • Wachttijd voor studenten reduceren • Switchen van opleiding met minder studievertraging • Onderwijs bij andere opleidingen kunnen volgen • Gezamenlijk onderwijs kunnen aanbieden • Uitwisseling docenten vergroten • Efficiënter gebruik van ruimteOnderwijsstandaarden – Peter van ‘t Riet – CVI – Domburg – 6 april 2011 21
 22. 22. WAAROM ONDERWIJS STANDAARDEN? 2.1 Onderwijsprogrammering (voltijd): 2 1 Onde ijsp og amme ing ( oltijd) Semester 1e kwartiel 2e kwartiel Lange cursus ( 20 sbu) L (x b ) Lange cursus (x 20 sbu)Opleiding 1 Lange cursus (x 20 sbu) KC (x 10 sbu) KC (x 10 sbu) Uitstroom Instroom Korte cursus KC (x 10 sbu) KC (x 10 sbu) Korte cursus ( ) Doorstroom (x 10 sbu) KC (x 10 sbu) KC (x 10 sbu) (x 10 sbu) Workshops (elk x 10 sbu) Workshops (elk x 10 sbu)Opleiding 2 Invoeging I i Invoeging I i in opl. 2 in opl. 2 Onderwijsstandaarden – Peter van ‘t Riet – CVI – Domburg – 6 april 2011 22
 23. 23. WAAROM ONDERWIJS STANDAARDEN? 2.2 Doelen van standaard onderwijseenheden • Transparante studieprogramma’s • Stapelbaarheid van studieonderdelen • Vergroting van keuzemogelijkheden voor studenten • Inpassing van onderwijseenheden uit andere opleidingen • Gemeenschappelijke onderwijsontwikkeling • Vereenvoudiging van planning en roosteringOnderwijsstandaarden – Peter van ‘t Riet – CVI – Domburg – 6 april 2011 23
 24. 24. WAAROM ONDERWIJS STANDAARDEN? 3.1 Standaard beschrijving van het onderwijs • Gestandaardiseerde beschrijving in digitale onderwijscatalogus: – Opleidingen in samenhang met – Deelprogramma s Deelprogramma’s - competenties – Onderwijseenheden - kerntaken – Leerinhouden - werkprocessen – ExamensOnderwijsstandaarden – Peter van ‘t Riet – CVI – Domburg – 6 april 2011 24
 25. 25. WAAROM ONDERWIJS STANDAARDEN? 3.2 Doel van standaard onderwijsbeschrijving • Flexibel/vraaggestuurd onderwijs = transparant onderwijs • Studenten moeten weten waarvoor zij kiezen • Begeleiders moeten weten waarover ze adviseren • Onderwijs moet vergelijkbaar zijn • Vervolgopleidingen moeten inzicht kunnen hebben in vooropleidingenOnderwijsstandaarden – Peter van ‘t Riet – CVI – Domburg – 6 april 2011 25
 26. 26. WAAROM ONDERWIJS STANDAARDEN? Inhoud Aventus onderwijsstandaarden: 1. De jaarcyclus 2. Instroommomenten 3. Onderwijsprogrammering (2) d ( ) 4. Onderwijseenheden (7) 5. Formatieve beoordeling (3) g( ) 6. Summatieve beoordeling (3) 7. Beschrijving van het onderwijs (2) 8. 8 Begeleiding van studenten (6)Onderwijsstandaarden – Peter van ‘t Riet – CVI – Domburg – 6 april 2011 26

×