Přednáška patologie moci

916 views
811 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
916
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Přednáška patologie moci

 1. 1. Lobbing jako efektivní nástroj managementu (zs 10/11) Garant Předmětu: Ing. Filip Bušina, MBA ACADEMIA RERUM CIVILUM – VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ
 2. 2. Osnova předmětu <ul><li>1) Identifikace lobbingu celosvětově, popsání jevů přibližujících se k lobbingu v ČR </li></ul><ul><li>2) Podstata lobbingu v oblasti veřejných zakázek, veřejné zakázky a jejich role vůči lidskému faktoru </li></ul><ul><li>3) Komunikace napříč politickým spektrem, prosazování či navrhování jednotlivých variant u veřejných zakázek, role působení strachu </li></ul><ul><li>4) Identifikace zkreslování a manipulování prostřednictvím médií </li></ul><ul><li>5) Co pro lobbistu znamená znalost manažerské etiky, řeči těla či znalosti psychologie </li></ul>
 3. 3. Patologie moci Garant Předmětu: Ing. Filip Bušina, MBA Přednáška s názvem
 4. 4. Osnova prezentace <ul><li>Klíčová slova </li></ul><ul><li>Definice moci </li></ul><ul><li>Definice moci dle Hobbése </li></ul><ul><li>Dělení modelů moci </li></ul><ul><li>Lukesův model </li></ul><ul><li>French & ravenův model </li></ul><ul><li>Galbraithův model </li></ul><ul><li>Duckittův model </li></ul><ul><li>Mediální násilí </li></ul><ul><li>Pojem slova deprivant </li></ul><ul><li>Význam slova deprivant </li></ul><ul><li>Teorie racionální volby </li></ul><ul><li>Pětirozměrový model lidské společnosti </li></ul><ul><li>Sedmirozměrový model lidské společnosti </li></ul><ul><li>4 pilíře psychopatické osobnosti </li></ul><ul><li>Nejkrvavější vládci světa </li></ul>
 5. 5. Klíčová slova <ul><li>Sociální vztahy, geny (funkční systém mozku), kulturní tradice, deprivanti, agresivní moc, manipulativní moc </li></ul><ul><li>„ Jev zvaný moc je současně straší a fundamentálnější než jev zvaný stát, přirozená moc některých lidí nad jinými je princip všech lidských organizací a lidských kroků vpřed.“ </li></ul><ul><li>(Bertrand de Jouvenel, 1903-1987) </li></ul>
 6. 6. Definice moci <ul><li>Nejjednodušší definice moci říká, že je možností přinutit někoho, aby udělal něco proti své vůli. Problémem je „patologická“ moc, samoúčel, který se může projevovat syndromem mocenské pýchy. Nadto si lze představit vznik závislosti na moci, která se podobá závislosti na alkoholu. Kombinace mocenské pýchy s mocenskou závislostí se může stát mocenskou posedlostí. Čím vyšší je míra mocenské závislosti, tím vyšší je potřeba omezit v soutěži o zdroje vliv jiných mocenských elit stejně jako té části populace, jejíž podíl na moc je malý. Obojí se dělá debilizací, které podléhá většina společnosti </li></ul>
 7. 7. Definice moci dle Hobbése <ul><li>Moc je buď původní nebo zprostředkující. Původní moc člověka jsou jeho výborné vlastnosti tělesné a duševní, tedy např. neobyčejná síla, tělesná krása, moudrost, štědrost, aj… Zprostředkující moc, nechť pochází z předností výše uvedených nebo je darem štěstí, je pomůckou a nástrojem k získávání dalších sil. </li></ul><ul><li>Největší lidská moc je ta moc, která se skládá z moci co nejvíce lidí, když se po dohodě sjednotili na jedné bytosti. Přirozené nebo občanské, která může užívati všech jejich sil závisle na své vůli – taková je moc státu – nebo závisle na vůli každého zvlášť – taková je moc některé politické strany nebo několika stran sdružených . </li></ul>
 8. 8. Definice moci dle Hobbése <ul><li>Tedy: míti služebníky je moc, míti přátele je moc, neboť oni jsou sjednocené síly. </li></ul><ul><li>„ Moc člověka v nejšipším významu slova je souhrn všech pomůcek, kterých může užívati, aby se domohl nějakého zdánlivého budoucího dobra“ (Bobbesův popis moc v Leviatanu, 1651 – 1941) </li></ul>
 9. 9. Modely moci dle <ul><li>Lukesův model </li></ul><ul><li>French – Ravenův model </li></ul><ul><li>Galbraithův model </li></ul><ul><li>Duckittův model vztah pravicového autoritářsví a orientace na sociální dominanci </li></ul>
 10. 10. Lukesův model (Lukes 2005) <ul><li>Jednorozměrové modely moci </li></ul><ul><li>„ Chápe moc pouze jako rozhodování, k němuž lidé dospívají ve formálních institucích.“ </li></ul><ul><li>Dvojrozměrový model moci </li></ul><ul><li>„ Přidává k prvnímu rozměru neformální ovlivňování a stanovení agendy. Prostředky, které mocenské struktury dvourozměrového modelu užívají, jsou ovlivňování, motivování, přesvědčování, autorita, donucování a přímá síla.“ </li></ul><ul><li>Trojrozměrový model moci </li></ul><ul><li>„ Zaharnuje všechny proměnné předchozích dvou modelů a přidává rozměr třetí, jenž formuje lidi prostřednictvím hodnot, norem a ideologií.“ </li></ul><ul><li>Podle Lukesova názoru mocenský prvek v sobě skrývají všechny sociální interakce, protože se za jazykem a činy vždy skrývají nějaké ideje, a způsob myšlení </li></ul>
 11. 11. French - Ravenův model (French & Raven 1959) <ul><li>V původní studii uvedli pět mocenských kategorií. Později uvedli šestou informační. </li></ul><ul><li>1 – Legitimní neboli poziční moc / odpovídá pozici uvnitř organizace </li></ul><ul><li>2 - Referenční moc / nacionalismus, patriotismus, propaganda </li></ul><ul><li>3 – Expertní moc / expertní znalosti a dovednosti & potřeba využívání těchto schopností </li></ul><ul><li>4 – Moc založená na odměnách / zavazování, kupování, podplácení </li></ul><ul><li>5 – Donucovací moc / negativní ovlivňování – probouzí odpor </li></ul><ul><li>6 – Informační moc / klíčové informace v kritických dobách </li></ul>
 12. 12. Galbraithův model (1983) <ul><li>Galbrith rozlišuje moc na: </li></ul><ul><li>1. Přiměřenou moc / vzdor vůči moci neadekvátní a lepší je se podrobit </li></ul><ul><li>2. Kompenzatorní moc /docilující podobení druhem odměny </li></ul><ul><li>3. Podmiňovanou moc / vykonávanou prostřednictvím změny </li></ul><ul><li>Galbraithovi tři mocenské zdroje: </li></ul><ul><li>1. Osobnost neboli vůdcovství </li></ul><ul><li>2. Vlastnictví neboli bohatství </li></ul><ul><li>3. Organizace </li></ul><ul><li>Smysl moci dle Galbraitha: </li></ul><ul><li>1. Prosazení vlastních zájmů </li></ul><ul><li>2. Rozšiřování vlastních hodnot / osobních, náboženských, intelektuálních, sociálních </li></ul><ul><li>3. Slast z výkonu moci </li></ul>
 13. 13. Ducktittův model vztahu pravicového autoritářství a orientace na sociální dominanci (2006) <ul><li>Tento model je především založen ve vztahu pravicového autoritářství a orientace na sociální dominanci včetně jejich vzniku v průběhu vzrůstání dětí do společnosti a ve vztahu k osobnosti. </li></ul><ul><li>Trestání = vlčí způsob, pravicově autoritážské přesvědčení </li></ul><ul><li>Socializace = nedostatek citů, orientace na sociální dominanci </li></ul><ul><li>Hrubost u výchovy = vysoké skóre sociální dominance </li></ul><ul><li>Všechny vztahy které model předpovídá jsou statisticky významné neboť se potvrzuje, že necitový rodičovský styl vede k nižší míře sociální konformity. </li></ul>
 14. 14. Mediální násilí <ul><li>„ Do věku 18 let zhlédne v televizi průměrný jedince 200.000 násilných činů. Průměrné americké dítě sleduje TV 21-23 hodin týdně. Bude-li trávit život před TV stejným způsobem celoživotně, pak sledováním TV spotřebuje 7-10 let svého života. Počet násilných činů, které se objevují ve vysílání se v posledních dvou desetiletích příliš nezměnil. V hlavním vysílacím čase, kdy lidé sledují obrazovku nejvíce, se vysílá 3-5 násilných činů za hodinu. V dětských TV pořadech, v průběhu nedělního dopoledne, se vysílá 20-25 násilných činů za hodinu.“ </li></ul>
 15. 15. Pojem slova deprivant <ul><li>Člověk který z psychologických, biologických či sociokulturních důvodů nedosáhl lidské normality, případně o ni přišel. </li></ul>
 16. 16. Význam slova deprivanti dle Františka Koukolíka <ul><li>Kriminálně se v běžném slova smyslu nechovají, často mocensky a ekonomicky velice úspěšní </li></ul><ul><li>Velmi často vysokoškolsky vzdělaní </li></ul><ul><li>Do vězení se dostávají velice vzácně </li></ul><ul><li>Lze se s nimi setkat ve špičkách mocenského aparátu, mezi politiky, v armádách, v policii, soudnictví aj… </li></ul><ul><li>Vyskytují se i v mocensky méně vlivných podobách, pracoviště, milostné, partnerské, rodinné vztahy (sociální). </li></ul><ul><li>„ Destruktivita těchto lidí spočívá v odchylkách jejich citového a sociálního života.“ </li></ul>
 17. 17. Teorie Racionální volby <ul><li>Jednotlivé skupiny lze chápat jako aktéry, kteří zvolí množiny možných akcí tak, aby se pokusily o dosažení žádoucího výsledku. Teorie Racionální volby rozlišuje moc jako aktérovu schopnost docílit žádaný výsledek sociální mocí, což je aktérova schopnost ve jménu žádoucího výsledku změnit motivaci jiných aktérů. </li></ul><ul><li>Nejjednodušší a nejefektivnější bývá změna motivace druhých lidí manipulací. </li></ul>
 18. 18. Pětirozměrový model lidské osobnosti (Velká pětka) <ul><li>1- extroverze – introverze </li></ul><ul><li>2 - neuroticismus – emoční stabilita </li></ul><ul><li>3 - svědomitost – autoritářství </li></ul><ul><li>4 - otevřenost – absorpce </li></ul><ul><li>5 - přátelskost – agresivita </li></ul>
 19. 19. Sedmirozměrový model lidské osobnosti <ul><li>Temperament </li></ul><ul><li>1 – vyhledávání nového </li></ul><ul><li>2 – sklon vyhýbat se poškození </li></ul><ul><li>3 – závislost na odměně </li></ul><ul><li>4 – vytrvalost </li></ul><ul><li>Charakter </li></ul><ul><li>5 – sebezaměření (síla vůle) / nízká úroveň sebezaměření (malá síla vůle) </li></ul><ul><li>6 – ochota (schopnost) spolupracovat (DTTO jako bod č.5) </li></ul><ul><li>7 – sebepřesah (self-transcendence) </li></ul>
 20. 20. Čtyři pilíře psychopatické osobnosti dle Harea <ul><li>Afektivní pilíř </li></ul><ul><li>Nepřítomnost výčitek svědomí nebo pocitu viny, oploštělý afekt – povrchní cítění a citové prožívání, bezcitnost a neschopnost vžít se do niterního stavu druhé člověka, neschopnost převzít odpovědnost za své činy. </li></ul><ul><li>Interpersonální pilíř </li></ul><ul><li>Nápadná výmluvnost a povrchní půvab, velikášství a sebepřeceňování, patologická lhavost, manipulování druhými lidm i </li></ul><ul><li>Životní styl </li></ul><ul><li>Potřeba víceméně trvalé stimulace ze zevního světa, sklon k nudě, parazitní životní styl, nepřítomnost realistických dlouhodobých cílů, impulsivita </li></ul><ul><li>Antisociální pilíř </li></ul><ul><li>Špatná schopnost kontrolovat vlastní chování, problémy s chováním v dětství nebo v dospívání, delikvence v dětství nebo v dospívání, kriminální universalita (tito lidé se dopouštějí nejrůznějších druhů kriminálních činů) </li></ul>
 21. 21. Nejkrvavější vládci světa <ul><li>Jindřich VIII. </li></ul><ul><li>Anglický král z rodu Tudorovců. Krutý, samolibý a bezohledný. </li></ul><ul><li>Ivan IV. Hrozný </li></ul><ul><li>První korunovaný car vší Rusi. Krutý, samolibý a bezohledný. </li></ul><ul><li>Gaius Lucius Caesar </li></ul><ul><li>Římský vojevůdce a politik. Jeden z nejmocnějších mužů antické historie. Trpěl autismem. </li></ul><ul><li>Josif Vissarionovič Džugašvili </li></ul><ul><li>Sovětský diktátor v letech 1927-1953 s přezdívkou muž z oceli „Stalin“. Trpěl autismem a mozaikovou formou psychopata. </li></ul><ul><li>Adolf Hitler </li></ul><ul><li>Německý nacistický politik a vůdce Národně socialistické německé dělnické strany. Trpěl Mozaikovou formou psychopata, bipolární porucha. </li></ul><ul><li>Fidel Alejandro Castro </li></ul><ul><li>Bývalý kubánský diktátor, revolucionář a dosavadní tajemník komunistické strany Kuby. Trpí autismem. </li></ul><ul><li>Alexandr Grigorjevič Lukasenko </li></ul><ul><li>Běloruský prezident. Trpí mozaikovou formou psychopata. </li></ul>
 22. 22. Děkuji za pozornost

×