Prezentace zs (2 přednáška)

540 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
540
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prezentace zs (2 přednáška)

 1. 1. Lobbing jako efektivní nástroj managementu (zs 10/11) Garant Předmětu: Ing. Filip Bušina, MBA ACADEMIA RERUM CIVILUM – VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ
 2. 2. Osnova předmětu <ul><li>1) Identifikace lobbingu celosvětově, popsání jevů přibližujících se k lobbingu v ČR </li></ul><ul><li>2) Podstata lobbingu v oblasti veřejných zakázek, veřejné zakázky a jejich role vůči lidskému faktoru </li></ul><ul><li>3) Komunikace napříč politickým spektrem, prosazování či navrhování jednotlivých variant u veřejných zakázek, role působení strachu </li></ul><ul><li>4) Identifikace zkreslování a manipulování prostřednictvím médií </li></ul><ul><li>5) Co pro lobbistu znamená znalost manažerské etiky, řeči těla či znalosti psychologie </li></ul>
 3. 3. Podstata lobbingu v oblasti veřejných zakázek, veřejné zakázky a jejich role vůči lidskému faktoru Garant Předmětu: Ing. Filip Bušina, MBA Přednáška s názvem
 4. 4. Aktuální situace v ČR <ul><li>Velké množství subjektů zajišťujících proces zadávání veřejných zakázek </li></ul><ul><li>Samotní zadavatelé ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů </li></ul><ul><li>Osoby pověřené výkonem zadavatelských činností ve smyslu ustanovení § 151 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisu </li></ul>
 5. 5. Odborná způsobilost zadavatelů <ul><li>Současná právní úprava neřeší odbornou způsobilost zadavatele resp. Osob jež mají u veřejných zadavatelů odpovědnost za administraci zadávacích řízení </li></ul><ul><li>Chybí odpovídající vzdělání, délka odborné praxe </li></ul><ul><li>Důsledek: přenechání administrace zadávání veřejných zakázek osobně pověřené </li></ul>
 6. 6. Odborná způsobilost osob pověřených ve smyslu § 151 <ul><li>Obdobný stav jako u zadavatelů </li></ul><ul><li>Chybí odpovídající vzdělání, délka odborné praxe </li></ul><ul><li>Výběr administrátorů VZ – v případě, že probíhá jako VZMR jsou omezené požadavky na kvalifikaci </li></ul><ul><li>Důsledek: administrovat zadávací řízení může v podstatě kdokoliv </li></ul>
 7. 7. Asociace pro veřejné zakázky <ul><li>Sdružování subjektů se společným zájmem na rozvoji prostředí VZ, jejich zadávání a realizaci </li></ul><ul><li>Výhody: odborná diskuse nad úskalími zákona č. 137/2006 Sb., pořádání konferencí, školení a workshopů </li></ul><ul><li>Nevýhody: členy asociace jsou jak zadavatelé resp. Osoby pověřené, tak zástupci z řad uchazečů o VZ </li></ul><ul><li>Možný střet zájmů </li></ul>
 8. 8. Česká komora zadavatelů <ul><li>Sjednocení metodiky zadávání VZ u zadavatelů </li></ul><ul><li>Definování standardů kvalifikace fyzických osob </li></ul><ul><li>Řešení problémů v oblasti VZ formou informačního portálu </li></ul><ul><li>V současné době česká komora zadavatelů nevyvíjí žádnou činnost </li></ul>
 9. 9. Návrhy změn v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách <ul><li>Zákaz personálního a jiného propojení osob mezi zadavatelem, osobou pověřenou výkonem zadavatelských činností a uchazečem o VZ </li></ul><ul><li>Jasné majetkové poměry ze strany uchazeče </li></ul><ul><li>Zřízení komory veřejných zadavatelů </li></ul><ul><li>Nastavení bezpečnostních a ekonomických kvalifikačních předpokladů pro administrátory VZ </li></ul><ul><li>Zavedení bezpečnostních kvalifikačních předpokladů pro zaměstnance na straně zadavatele v oblasti zadávání VZ, investic a rozpočtů </li></ul>
 10. 10. Vznik komory veřejných zadavatelů <ul><li>Obdobně jako u ČAK </li></ul><ul><li>Subjekty zajišťující administraci a odborné poradenství při zadávání VZ </li></ul><ul><li>Garance odborné způsobilosti </li></ul><ul><li>Odpovídající vzdělání a s tím související školení pořádané komorou VZ </li></ul><ul><li>Délka odborné praxe </li></ul>
 11. 11. Vznik komory veřejných zadavatelů <ul><li>Sjednocení cen za poskytování služeb za administraci VZ </li></ul><ul><li>Kontrolní mechanizmus </li></ul><ul><li>Plnění funkce dohlížejících orgánu </li></ul><ul><li>Možnost vstupovat do jednotlivých ZŘ </li></ul><ul><li>Regulace počtu subjektů vstupujících na trh v oblasti zadávání VZ </li></ul>
 12. 12. Komora veřejných zadavatelů <ul><li>Vytvořit profesní a etické zásady </li></ul><ul><li>Zvyšovat odbornou úroveň členů </li></ul><ul><li>Poskytovat členům informace o aktuálním stavu legislativy v oblasti VZ </li></ul><ul><li>Aktivní účast na legislativním procesu VZ </li></ul><ul><li>Zajišťovat pro členy odborné semináře a školení </li></ul><ul><li>Propagační a publikační činnost v oblasti VZ </li></ul><ul><li>Spolupráce se zahraničními subjekty </li></ul>
 13. 13. Podmínky pro vstup do komory VZ pro FO <ul><li>Vzdělání ekonomického, právního nebo stavebního směru </li></ul><ul><li>Odpovídající délka odborné praxe SŠ min. 5 let, VŠ min. 3 roky </li></ul><ul><li>Čistý RT </li></ul><ul><li>Prověrka NBÚ stupeň důvěrné </li></ul>
 14. 14. Komora veřejných zadavatelů ADM Ekonomické kvalifikační předpoklady Bezpečnostní kvalifikační předpoklady Pojištění odpovědnosti za škodu včetně profesního pochybení min. ve výši 100.000.000,- Kč Prověrka NBÚ – stupeň důvěrné Právní nebo ekonomické vzdělání SŠ min. praxe 5 let VŠ min. praxe 3 roky
 15. 15. Komora veřejných zadavatelů Zadavatel Bezpečnostní kvalifikační předpoklady Prověrka NBÚ – stupeň důvěrné Právní nebo ekonomické vzdělání SŠ min. praxe 5 let VŠ min. praxe 3 roky
 16. 16. Podmínky pro administraci ZŘ členů komory VZ <ul><li>Min. 3 členný tým </li></ul><ul><ul><li>Právník </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekonom </li></ul></ul><ul><ul><li>Odborník ve stavebnictví </li></ul></ul><ul><ul><li>Pojištění odpovědnosti za škodu vč. Profesního pochybení ve výši min. 100 mil. </li></ul></ul>
 17. 17. Proč je důležitý 3 členný tým? <ul><li>VŠ vzdělání, délka odborné praxe min. 3 roky </li></ul><ul><li>Garance právní jistoty pro zadavatele </li></ul><ul><li>Dodržování ZVZ, příprava návrhů smluv aj. </li></ul>
 18. 18. Proč je důležitý 3 členný tým? <ul><li>SŠ vzdělání, délka odborné praxe min. 5 let u VŠ délka odborné praxe min. 3 roky </li></ul><ul><li>Stanovení předpokládané hodnoty </li></ul><ul><li>Znalost zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech </li></ul><ul><li>Ekonomická výhodnost nabídky – hodnotící kritéria </li></ul>
 19. 19. Proč je důležitý 3 členný tým? <ul><li>SŠ vzdělání, délka odborné praxe min. 5 let, VŠ délka odborné praxe min. 3 roky </li></ul><ul><li>Kontrola VV ve vztahu k PD před zahájením zadávacího řízení </li></ul><ul><li>Kontrola nabídek – zejména VV (oceněné všechny položky, změna kubatur, nepřípustné zásahy uchazečů do VV </li></ul>
 20. 20. Proč je důležitý 3 členný tým? <ul><li>Stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny (poradce HK) </li></ul><ul><li>Odborný poradce hodnotící komise při posuzování a hodnocení nabídek na stavební práce </li></ul><ul><li>Nutná spolupráce všech výše uvedených odborníků </li></ul>
 21. 21. Pozitivita vzniku komory VZ <ul><li>Garance celého procesu zadávání VZ v souladu se zákonem </li></ul><ul><li>Snížení počtu návrhů na přezkum u UOHS </li></ul><ul><li>Snížení stavu státních zaměstnanců zejména v odd. veřejných zakázek </li></ul><ul><li>Zrychlení a zefektivnění celého procesu zadávání VZ (dodržování lhůt) </li></ul>
 22. 22. Legislativní návrhy procesního charakteru v zákoně č. 137/2006 Sb. <ul><li>Výrazné omezení pro zadávání užšího řízení, stanovení pravidel losování, povinná účast notáře </li></ul><ul><li>Změna postupu při otevírání obálek </li></ul><ul><li>Sjednocení hodnotících kritérií ve vztahu k druhu a předmětu veřejné zakázky, při srovnatelných zadáních </li></ul>
 23. 23. Dalších legislativní návrhy procesního charakteru v zákoně č. 137/2006 Sb. <ul><li>Nutnost implementace provázání zadávacích a smluvních podmínek ve vztahu k projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele nebo dodavatele u veřejných zakázek </li></ul><ul><li>Zavedení projektových manažerů pro jistotu nepřekročení nabídkové ceny vítězného uchazeče </li></ul><ul><li>Stanovení pravidel při posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny </li></ul>
 24. 24. Děkuji za pozornost

×