Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konference korupce, 10.3.11

1,742 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Konference korupce, 10.3.11

 1. 1. KONFERENCE KORUPCE V NAŠÍ SPOLEČNOSTI: INTERDISCIPLINÁRNÍ POHLED 10.3. 2011 ACR CENTRUM PRO STUDIUM LIDSKÝCH PRÁV A RADIKALISMU, ACADEMIA RERUM CIVILUM – VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ A NEZÁVISLÉ CENTRUM PRO STUDIUM POLITIKY Ing. Filip Bušina, MBA
 2. 2. DEMOKRACIE VS. VEŘEJNÉ VNÍMÁNÍ KORUPCE 10.3. 2011 Ing. Filip Bušina, MBA
 3. 3. Oblasti korupce <ul><li>Zákon o veřejných zakázkách </li></ul><ul><li>Úplatkářství </li></ul><ul><li>Střet zájmů </li></ul><ul><li>Lobbování </li></ul><ul><li>Politická korupce </li></ul><ul><li>Politický vliv na soudnictví, aj. </li></ul>Filip Bušina 10.03.2011
 4. 4. Známé kauzy 10.03.2011 Kauza Drobil Tunel Blanka Opencard Filip Bušina
 5. 5. Starověké Atény, 470 př. n. l. <ul><li>Historicky první zmínka o demokracii, jako systému politické organizace </li></ul>10.03.2011 Filip Bušina
 6. 6. Starověké Atény, 470 př. n. l. <ul><li>V roce 463 př. n. l. se Periklés pokusil svrhnout Kimola (tehdejšího vůdce Atén), za zradu a přijetí úplatku od makedonského krále. Kimon využil Bohatství pro nasycení chudých a získání přízně. V tomto konkrétním případě byl zproštěn viny. </li></ul><ul><li>(Alatas 1991): 14, 15 </li></ul>10.03.2011 Filip Bušina
 7. 7. 20. STOLETÍ, STOLETÍ DEMOKRACIE 10.3. 2011 Ing. Filip Bušina, MBA
 8. 8. Vývoj 20. století <ul><li>Rok 1900 </li></ul><ul><li>Neexistence konkurenčního systému voleb (za účasti více politických stran) </li></ul><ul><li>Rok 2000 </li></ul><ul><li>120 ze 192 existujících zemí (62,5%) jsou volebními demokraciemi </li></ul>10.03.2011 Filip Bušina
 9. 9. Přechod na demokracii v Evropě <ul><li>Pád Berlínské zdi </li></ul>1989 10.03.2011 Filip Bušina
 10. 10. Evropské země v roce 2005 <ul><li>36 zemí (svobodné) </li></ul><ul><li>8 zemí (částečně svobodné) </li></ul><ul><li>3 země (nesvobodné) </li></ul>10.03.2011 Filip Bušina
 11. 11. Index CPI 2009 <ul><li>Švédsko </li></ul><ul><li>Švýcarsko </li></ul><ul><li>Finsko </li></ul><ul><li>Nizozemí </li></ul><ul><li>Island </li></ul><ul><li>Norsko </li></ul><ul><li>Lucembursko </li></ul><ul><li>Německo </li></ul><ul><li>Irsko </li></ul><ul><li>Rakousko </li></ul><ul><li>Velká Británie </li></ul><ul><li>Dánsko </li></ul>10.03.2011 Filip Bušina
 12. 12. Česká republika <ul><li>Rok </li></ul><ul><li>2010 </li></ul><ul><li>2009 </li></ul><ul><li>2008 </li></ul><ul><li>2007 </li></ul><ul><li>2006 </li></ul><ul><li>2005 </li></ul>Index CPI 53 / 178 52 / 178 45 / 180 41 / 180 46 / 163 47 / 158 Pořadí ČR/Počet zemí 10.03.2011 Filip Bušina
 13. 13. Módní témata (diskutovaná) <ul><li>Drogy, 80 léta – 20 století </li></ul><ul><li>Organizovaný zločin, 90 léta – 20 století </li></ul><ul><li>Terorizmus, počátek 21 století </li></ul><ul><li>Korupce (nyní) </li></ul>10.03.2011 Filip Bušina
 14. 14. Definice demokracie <ul><li>Demokracie je nesmírně složitý a nikdy nekončící proces aplikovaný téměř po 2500 let. </li></ul>10.03.2011 Filip Bušina
 15. 15. Zásady a procesy a demokracie <ul><li>Lidská práva a svobody </li></ul><ul><li>Volby (vláda a lidu) </li></ul><ul><li>Politická rovnost </li></ul><ul><li>Vláda společného veřejného zájmu (vláda pro lid) </li></ul><ul><li>Rozdělení moci </li></ul><ul><li>Vláda práva </li></ul><ul><li>Odpovědnost </li></ul><ul><li>Průhlednost </li></ul><ul><li>Soutěž politických stran </li></ul><ul><li>Pluralismus zájmů </li></ul>10.03.2011 Filip Bušina
 16. 16. Rozdělení moci Výkonná moc Zákonodárná moc Soudní složka 10.03.2011 Filip Bušina
 17. 17. Státní služba <ul><li>Pojem státní služba se používá k označení právních poměrů zaměstnanců působících ve státní správě, případně dalších institucích. </li></ul>10.03.2011 Filip Bušina
 18. 18. Principy zaměstnaneckých poměrů u státní služby <ul><li>Princip demokratického a právního státu </li></ul><ul><li>Princip politické nestrannosti a zdrženlivosti </li></ul><ul><li>Princip nestrannosti a bezúhonnosti </li></ul><ul><li>Princip otevřenosti </li></ul><ul><li>Princip stability </li></ul>10.03.2011 Filip Bušina
 19. 19. Kariérní systém <ul><li>Právně garantovaný, trvalý, celoživotní, služebně – platový postup </li></ul><ul><li>Kariérní systém / definitiva </li></ul><ul><li>Klady ( stabilita výkonu, profesionalita, nezávislost na politickém prostředí </li></ul><ul><li>Protiklady / uzavřenost, stručnost, starší lidé do vyšších pozic </li></ul><ul><li>Uplatňuje se / Belgie, Francie, Německo, Rakousko </li></ul>10.03.2011 Filip Bušina
 20. 20. Meritní systém (poziční) <ul><li>Prac. místa se obsazují výb. řízením / kvalifikace </li></ul><ul><li>Pracovní vztah se zakládá smlouvou / doba určitá, neurčitá </li></ul><ul><li>Klady / Dynamičnost, flexibilita, menší fin. Náklady </li></ul><ul><li>Protiklady / nízká stabilita a vyšší provázanost s politickým prostředím </li></ul><ul><li>Uplatňuje se / Nizozemí, Dánsko, Finsko, Švédsko </li></ul>10.03.2011 Filip Bušina
 21. 21. DĚKUJI ZA POZORNOST 10.3. 2011 Ing. Filip Bušina, MBA

×