Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gts produkty pro Business Continuity Mgmt.

580 views

Published on

Gts produkty pro Business Continuity Mgmt. a Disaster Recovery. Prezentace pro zákaznický seminář.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gts produkty pro Business Continuity Mgmt.

 1. 1. Seminář Business Continuity Management Disaster RecoveryMilan PetrásekStrategy product manager, GTS Czech17.5.2012
 2. 2. Jakou infrastrukturu pro DR potřebujete? DR komponenta Služba GTS GTS Virtual Hosting Výpočetní výkon GTS Managed Server Úložiště GTS Data Storage GTS IP VPN Konektivita GTS Internet GTS Managed Security Umístění vašeho vlastního HW GTS Datacentrum Zázemí pro váš tým GTS DR Office (krizová kancelář)2
 3. 3. GTS Virtuální hosting3
 4. 4. GTS Virtuální hosting Virtuální hosting nabízí zdroje na vyžádání. Jsou rezervované pro případ potřeby (výpadek primární lokality, DR testy …) Pro běžný provoz není potřeba vysoký výkon a velká kapacita paměti virtuálních serverů. Pro potřeby DR se pouze replikují kritická data. Není potřeba tedy budovat záložní datacentrum na plný výkon primární lokality, ale je pouze nutné rezervovat si potřebné zdroje „pro případ“. GTS VH počítá s těmito scénáři.4
 5. 5. GTS Virtuální hosting HARD LIMIT Zdroje [ GHz, RAM, STORGAE] V případě potřeby SOFT LIMIT Rezervované zdroje Čas [hodiny] - Celková cena za službu5
 6. 6. GTS Data Storage6
 7. 7. GTS Standard Storage  GTS nabízí úložiště formou služby - Založené na prvotřídních technologiích Cisco, NetApp - Plně pod proaktivním dohledem specialistů GTS (24×7×365) - Technologie umístěny v datovém centru splňujícím Tier III - Garantovaná dostupnost pod sankcemi (SLA) - Pro virtuální hosting, kolokace (Datacentrum), vzdálené lokality Zdroj Gartner7
 8. 8. GTS Data Storage APP APP APP APP APP APP OS OS OS OS OS OS Data Storage nabízí prostor pro Vaše kritická data formou služby. VIRTUALIZATION LAYER Jedná se flexibilní a je škálovatelný prostor (od stovek GB do desítek TB). Proto je pro potřeby Disaster Recovery toto úložiště velmi výhodná volba. Platíte jen to co skutečně potřebujete. Kromě flexibility prostoru nabízíme různé úrovně výkonu/ceny (Tier 1, Tier 2 a Tier 3) opět v závislosti na Vašich potřebách. Pro specifické požadavky (geografický či metro cluster, vysoké požadavky na zabezpečení apod.) nabízíme také vyhrazenou variantu GTS Dedicated Storage. Budete vědět kde leží Vaše data!8
 9. 9. GTS Managed Security9
 10. 10. GTS Managed Security V případě přechodu z primární do záložní lokality je nezbytně nutné řešit změny v konektivních službách. S výhodou je možné toto řešit s pomocí dedikované bezpečnosti v plné režii poskytovatele – GTS Managed Security. Odpadají problémy s bezpečností při síťových rekonfiguracích … Internet Je zajištěn bezpečný vzdálený UTM přístup, stejně tak je kompletně vyřešeno zabezpečení obou lokalit. UTM = Antivir, Antispam, Firewall, IPS … GTS síť Primární lokalita Záložní DR lokalita VM VM VM Virtual Data Center10
 11. 11. GTS Managed Security - Fortinet Služba je založena na bezpečnostních produktech společnosti FORTINET Společnost FORTINET je jedním z vedoucích dodavatelů bezpečnostních řešení.11
 12. 12. GTS DR Office12
 13. 13. Záložní kanceláře DR Office Na základě zákaznických poptávek jsme přistoupili k vývoji služby.  DR Office je doplňková služba pro Disaster Recovery. Jedná se o záložní kanceláře pro případ havárie primární lokality. Máme připraveno několik desítek míst v centru Prahy.  Budova je obsazena stálou službou a využívána poskytovatelem pro různé vlastní účely, připravenost pro používání pro účely DR je tedy v podstatě okamžitá (garantujeme 1 pracovní den od požadavku)  Velkou výhodou tohoto řešení oproti samostatně pronajatým kancelářím je zázemí poskytovatele (operátora), tj. komplexní integrované řešení s rozsáhlými možnostmi konektivity a podporou vyškoleným personálem se znalostmi konkrétních podmínek zákazníka. • Jeden kontakt (Single point of contact)13
 14. 14. DR Office – podrobný popis služby Nabízené portfolio služeb DR Office: • Pracovní místo • Více kanceláří (vedení, řadoví zaměstnanci) • Recepce - přístup pouze pro autorizované osoby • Kancelářské vybavení - PC, telefony • Konektivita • Přímý přístup na páteř, VPN s rychlým nastavením požadovaných parametrů prakticky bez omezení (vlastní optická síť) • Hlasové služby • Přímý přístup do virtuálního datového centra14
 15. 15. Společné výhody služeb = TCO Viditelné (přímé) náklady • Náklady na pořízení • Infrastrukturní náklady 25% Skryté náklady • Datové centrum 75% • Elektrická energie • Chlazení • Náklady na správu • Lidské zdroje • Podpora dodavatele • Školení • Nasazení, konfigurace, testy • Cena peněz • … atd.15
 16. 16. Shrnutí  Proč koupit Službu místo HW? - Škálovatelnost (princip „pay as you growth“) - Finanční výhodnost (minimalizace TCO…) - Redukce CAPEXu v době ekonomické nejistoty - Snazší plánování nákladů (CAPEX × OPEX) - Nezávislost na dodavateli HW - Ochrana před investicí do rychle zastarávajících technologií - …  Proč je GTS ten správný partner? - Vedoucí postavení v Datových centrech - Virtual Hosting – Produkt roku 2011 - Komplexní nabídka komunikačních služeb (Ethernet, MPLS), DC i ICT - GTS se zaměřuje pouze na firemní zákazníky16
 17. 17. Dotazy ?17

×