Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Torgeir waterhouse generasjon touch

1,403 views

Published on

 • Be the first to comment

Torgeir waterhouse generasjon touch

 1. 1. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no https://commons.wikimedia.org/wiki/File:C64_startup_animiert.gif Torgeir Waterhouse direktoer internett og nye medier IKT-‐−Norge @tawaterhouse LAER KIDSA KODING
 2. 2. IT-næringens interesseorganisasjon http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Commodore64.jpg
 3. 3. 3 CameliaTWU - http://www.flickr.com/photos/cameliatwu/
 4. 4. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Photo: Gideon Burton http://www.flickr.com/photos/wakingtiger/3157622264/h
 5. 5. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no bekymret for; barn & unges* digital kompetanse *de som skal betale vår pensjon...
 6. 6. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no bekymret for; skolenes evne, mulighet & vilje til å være digital
 7. 7. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no bekymret for; digital kompetanse i profesjonsutdanninger
 8. 8. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no bekymret for; rekruteringen til IKT-studier & IKT-næringen* *fremtidens bærekraftig verdiskapning og sånt...
 9. 9. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no bekymret for; deltagelse og spillerom i det digital demokratiet
 10. 10. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no
 11. 11. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no En forutsetning for digital verdiskaping er å forstå informasjonsamfunnets strukturer og hvordan mobiltelefoner, datamaskiner, programmer og internettet fungerer. Hindre for digital verdiskaping NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2 Digital kompetanse Politikk Regulering lovdata.no Teknologi Økonomi “
 12. 12. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no
 13. 13. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Lær Kidsa Koding (LKK) ønsker at barn og unge skal være i stand til å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet, og at de skal oppleve det som like selvsagt å være kreative og skapende som brukere av teknologien. “ http://www.kidsakoder.no
 14. 14. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no
 15. 15. http://scm-l3.technorati.com/12/04/10/66781/17-1-arab-spring-pacman.jpg?t=20120410023311
 16. 16. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no redistribusjon av makt* *politikk, demokrati, næringsliv, handel, innovasjon, kunnskap, etc
 17. 17. eller skal teknologien styre brukeren ?
 18. 18. http://www.youtube.com/watch?v=7qnd-hdmgfk
 19. 19. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no http://foter.com/photo/stortinget-parlamento/, credit: Cebete
 20. 20. http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#1-1 Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. ” “
 21. 21. http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#1-1 Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. ” “
 22. 22. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no • All fremtidig verdiskaping* bygger på IKT • Digitalisering frigir ressurser og effektiviserer offentlig forvaltning • Digitalisering frigir ressurser og bidrar til å bedre konkurransekraften i privatsektor • Digitalisering skaper bedre brukeropplevelser * 25% av veksten & 40% av produktivitetsveksten i Europa
 23. 23. 24
 24. 24. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no http://www.teknikforetagen.se/Documents/Teknikforetagen/Framtiden_ar_inte_som_forr.pdf Så resonerade serieentreprenören Jan Stenbeck, gründer Tele2 & MTG. Politik slår pengar, men teknik slår politik ” “
 25. 25. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no I Norge har digitale ferdigheter (kompetanse) vært 1 av 5 grunnleggende ferdigheter i skolen siden 2006!
 26. 26. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Er 1 av 5 ferdigheter frivillig ?
 27. 27. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no behov for styrket kompetanse på praktisk utvikling. For å sikre digital verdiskaping i fremtiden er vi nødt til å oppdra nye generasjoner som ikke kun er i stand til å forbruke, de må også være i stand til å skape. Hindre for digital verdiskaping NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2 Digital kompetanse Politikk Regulering lovdata.no Teknologi Økonomi “
 28. 28. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no author:Aleksandra Wolska, e-mail: wolskaola@gmail.com, www: handdrawing.olawolska.com/, graffika.org skoleeier skoleleder lærereeleverhjem
 29. 29. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no author:Aleksandra Wolska, e-mail: wolskaola@gmail.com, www: handdrawing.olawolska.com/, graffika.org skoleleder lærere elever passord = sikkerhet regelverket sier passord
 30. 30. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no http://en.wikipedia.org/wiki/Bureaucracy_(video_game)
 31. 31. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no The player is challenged to confront a long and complicated series of bureaucratic hurdles resulting from a recent change of address. Mail isn't being delivered, bank accounts are inaccessible, and nothing is as it should be.The game includes a measure of simulated blood pressure which rises when "frustrating" events happen and lowers after a period of no annoying events. Once a certain blood pressure level is reached, the player suffers an aneurysm and the game ends. While undertaking the seemingly simple task of retrieving misdirected mail, the player encounters a number of bizarre characters, including an antisocial hacker, a paranoid weapons enthusiast, and a tribe of Zalagasan cannibals.At the same time, he or she must deal with impersonal corporations, counterintuitive airport logic, and a hungry llama. http://en.wikipedia.org/wiki/Bureaucracy_(video_game) “
 32. 32. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no https://commons.wikimedia.org/wiki/File:C64_startup_animiert.gif DIY BABY!
 33. 33. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no https://commons.wikimedia.org/wiki/File:C64_startup_animiert.gif LAER KIDSA KODING
 34. 34. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Lær Kidsa Koding oppstart 2 april
 35. 35. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no LAER KIDSA KODING
 36. 36. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no LKK et frivillig nettverk av av lokale grupper, privatpersoner, myndigheter, skoler og bedrifter på tvers av landet som bidrar med noe de kan noe om og hjelper hverandre og hjelpe andre. organisationsorganize,movementsmove...
 37. 37. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no “organisations organize, movements move…” fritt etter Beate Sørum som hadde fritt etter en bra dude
 38. 38. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no • En frivillig bevegelse med felles verdier • Et raust og konstruktivt miljø • Nøytrale om partipolitikk og teknologisk plattform • Vi deltar som privatpersoner • Unngå situasjoner som skaper inhabilitet • Unngå unødvendige mellomledd • LKK samler informasjon, lager arenaer, og kobler aktører sammen organisationsorganize,movementsmove...
 39. 39. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no 950+ siden 2 april, DU?
 40. 40. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no
 41. 41. IT-næringens interesseorganisasjon11.6.201317:00-20:30,OsloPlazaGratis!“utsolgt”på1.5timer 120+ deltagere Oslo Plaza 11.6.2013 Gratis!
 42. 42. IT-næringens interesseorganisasjon11.6.201317:00-20:30,OsloPlazaGratis!“utsolgt”på1.5timer 120+ deltagere Oslo Plaza 11.6.2013 Gratis!
 43. 43. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no DaPino Colada: http://www.iconfinder.com/icondetails/38725/512/emergency_emergency_room_hospital_icon
 44. 44. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no fra FFI til SFO!
 45. 45. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no
 46. 46. IT-næringens interesseorganisasjon http://scratch.mit.edu/projects/3212877/
 47. 47. IT-næringens interesseorganisasjon http://scratch.mit.edu/projects/3212877/
 48. 48. IT-næringens interesseorganisasjon http://scratch.mit.edu/projects/3212877/
 49. 49. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no • Bergen • Fana-Bergen • Bodø • Elverum • Narvik • Oppegård • Oslo • Huseby (i Oslo) • Asker • Grenland • Midt-Telemark • Sandefjord • Larvik • Risør • Stavanger • Klepp • Trondheim • Tromsø • Notodden • Agder • flere på gang...
 50. 50. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Hva kan du bidra med? • Anerkjennelse fra myndigheter og aktører i IKT-næringen • Samle og etablere nettverk og kunnskapsbaser • Etablere og finansiere en koordinatorfunksjon • Dialog med aktørene i IKT-bransjen om hva og hvordan • Dialog med aktørene i norsk utdanningssektor • Etablere Kodeklubber, på jobben, i gata eller borettslaget • Innsamling, klargjøring av PC´er, bla. i samarbeid Riverside • Dokumentere forankring i læreplaner og materiell
 51. 51. PHOTO: CameliaTWU - http://www.flickr.com/photos/cameliatwu/ Torgeir Waterhouse Direktør internett og nye medier IKT-Norge tw@ikt-norge.no @tawaterhouse http://www.linkedin.com/in/tawaterhouse
 52. 52. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no http://www.atbreak.com/pictures-2/sorry-for-the-inconvenience/
 53. 53. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no https://commons.wikimedia.org/wiki/File:C64_startup_animiert.gif SO, WHAT ARE YOU GONNA DO ABOUT IT? www.kidsakoder.no @kidsakoder facebook.com/kidsakoder Torgeir Waterhouse direktoer internett og nye medier, IKT-‐−Norge @tawaterhouse

×