More Related Content

Similar to Internett. Hva nå? – med Jostein Magnussen(20)

More from webdagene(20)

Internett. Hva nå? – med Jostein Magnussen

 1. Netlife Hva nå, 
 internett?
 2. Jostein oppdager internett
 3. 1962
 4. @ 1972
 5. Begrepet internett blir tatt i bruk da Vint Cerf og Robert Kahn publiserer “A Protocol for Packet Network Interconnection.” 1974
 6. Yngvar Lundh brakte internett til Norge.
 7. Sir Tim fant opp www
 8. 1992
 9. Hasj + Melatonin
 10. 1995
 11. Digitalisering er kanskje et av de mest kontroversielle temaene i enkelte bransjer for tiden. 
 I musikkbransjen er det mange som skjelver og føler at dette er en trussel som vil ta knekken på bransjen (som filmbransjen gjorde da video kom), mens andre ser mulighetene. Kunder kan nå høre lydklipp av en sang på Internett, klikke et par ganger med musen og deretter få lastet ned sangen i mp3-format i løpet av noen minutter. 1999 Jan Tore Klepp, Hvordan kan e-handel skape verdi?
 12. Teknologioptimisme.
 13. WmSwSmr&tt / —I p^pB^ .¦_.;;."Sl 4v PER VALEBROKK Opticom-gru nder Hans Gude Gudesen spår massedød i deler av In- temett-brans jen. Selska- per innen e-handel lever farlig. Men Opticoms fremtid er lys. - Av dem som driver handel pa In- ternett, må nødvendigvis mange forsvinne. Ting som byggas fort, forsvinner fort. Ting;som det brukes mange år på å bygge opp, forsvin- ner ikke over natten,sier han til VG. Gudesen har vært grunnlegger og pådriver for de to norske Internett- suksessene Opti- com og Fast. Han er hovedaksjonær i Opticom og jobber som forskningsdi- rektør i samme sel- skap. Fast og Opticom Hans Gude Gudesen verdsettes til flere titalls milliarder kroner ,selv etter det kraftige IT-fal- let de siste ukene. De to selskapene er selve symbolene på den nye øko-
 14. Kanskje fordi 
 de så slik ut
 15. Netlife etableres
 16. 2003
 17. 2017
 18. 2004
 19. Alle skal ha chatbots 2005
 20. Chatbotene
 forsvinner.
 21. CHATBOT
 22. Apper. Apper. Apper. Apper. Apper. Apper. Apper. Apper. Apple. Apper. Apper. Apper.
 23. FANGFacebook. Amazon. Netflix. Google. 
 =
 24. Google. Amazon. 
 Facebook. Apple. 
 = GAFA
 25. Oktober 2017
 26. Og hva er bransjen mest opptatt av?
 27. 97,6 milliarder ting er connected
 28. Har du en strategi for tingenes internett?
 29. Det finnes 321 oppstartsbedrifter innen din bransje - bare i Norge.
 30. Du De andre SpennendeKjedelig Bra Dårlig
 31. Har du en disrupsjonsstrategi?
 32. Maskinlæring
 33. Har du en maskinlæringstrategi?
 34. Robotene kommer. Det finnes 3 millioner roboter der ute allerede.
 35. Har du en robotstrategi?
 36. Har du en chatbotstrategi?
 37. Vil du lykkes med den digitale transformasjonen?
 38. Da må du følge med i tiden.
 39. Da må du kunne mange nye ord.
 40. Og du må si dem med overbevisning.
 41. Du må bli en techie.
 42. Du må reise til Amerika.
 43. Teknologioptimisme.
 44. Teknologireligiøsitet.
 45. Skremmekraften.
 46. Drømmekraften.
 47. Dømmekraften.
 48. Og vi må bygge ting. 
 Fordi vi kan.
 49. Hvor vil vi?
 50. I mente vi at teknologien skulle tilpasses mennesket og ikke omvendt. 20012017
 51. τεχνολογία Teknologi er praktisk utførelse, anvendelse av og kunnskapen om redskaper, maskiner, teknikker, systemer eller metoder i håndverk eller industri i den hensikt å løse et problem eller utføre en særskilt funksjon.
 52. – Technology is the answer, but what was the question? Cedric Price
 53. De 6 smarte strategiene: 1. Omdefiner selskapets verdi 2. Bli en plattform 3. Bygg et økosystem 4. Hent inn ulike kulturer 5. Legg til rette for kollisjoner 6. Bygg en datavollgrav
 54. Vi skal bli en kundestyrt bedrift.
 55. Vi skal bli en designbedrift.
 56. Vi skal bli en folkekjær bedrift.
 57. Folkekjær design. 
 For å løse problemer.
 Lage nye produkter.
 Endre organisasjoner.
 58. Folk først 1
 59. Bli en digital vinner!
 60. Da må du skape digitale vinnere
 61. De digitale vinnerne er vanlige folk som får til ting. De får bedre selvtillit. De liker at du hjalp dem. Og de kjøper mer.
 62. – We are imperfect humans designing things for other imperfect humans. Erica Hall
 63. Design thinking.
 Tjenestedesign.
 Interaksjonsdesign.
 Kundeopplevelse.
 Design.
 Teknologi.
 64. Ned på jorda 2
 65. Digitalisering.
 Digital transformasjon. Når begynte det? Når er vi ferdig?
 66. Mashups. Ajax. Web 2.0 Semantisk web. Emnekart.
 67. Big Data. Smidig. Lean startup. Content. AR. VR.
 68. Fiks bransjen din 2
 69. Lag en liste over folks 
 5 viktigste problemer i din bransje.
 70. Logistikk 1. Få ting levert når jeg ikke er hjemme 2. 3. 4. 5.
 71. Handel 1. Jeg vil ikke sløse bort tid i butikken 2. 3. 4. 5.
 72. Bank 1. For krøkkete å overføre penger til venner 2. 3. 4. 5. Økonomien min er en berg og dalbane
 73. Vurder konsekvensene for folk
 - og ikke bare inntektene og innsparingene 3
 74. Bygg med folk
 - og ikke bare for folk 4
 75. Bygget med tillit
 76. Bygget med tillit
 77. Bygget med tillit
 78. Bygget med tillit
 79. TeknologiFolk +
 80. veiskille
 81. Takk.