Presenatie FryskLab Technatorenoverleg Fryslân

Fers
FersAdviseur innovatie bij Bibliotheekservice Fryslân
FryskLab
Jeroen de Boer
Domeinspecialist nieuwe media Bibliotheekservice Fryslân
Bestuurslid Stichting FabLab Benelux
@jtdeboer
http://www.frysklab.nl
@frysklab
Presenatie FryskLab Technatorenoverleg Fryslân
"If you Googled Maker Space + Library 18
months ago, you might have found two hits,
but now you'll find it all over the Internet"
(Maxine Bleiweis, Westport Public Library)
“It’s enabling libraries to transform
their relationship with communities
and to empower community
members of all ages to be
creatorsof information, not
just consumers.”
Barbra Stripling, president American Library
Association
David Lankes:
“The Mission Of Librarians Is To Improve Society
Through Facilitating Knowledge Creation In Their
Communities”
Bibliotheek als Platform
Minister Bussemaker bij behandeling
Bibliotheekwet:
“FryskLab past goed bij de vijf
functies van de bibliotheek”
Een initiatief van Bibliotheekservice Fryslân
Mobiel BibliotheekFabLab
Waarom?
Educatief programma voor
PO, VO, MBO, HBO
Gerealiseerd dankzij bijdrage Fonds21
FryskLab Elements
http://www.frysklab.nl/onderwijs
• Kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het gebied van de levende en niet-levende
natuur, en leert deze sleutelbegrippen te verbinden met situaties in het dagelijks leven.
• Dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving (milieu), en dat technologische en
natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.
• O.a. door praktisch werk kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in processen uit de levende en niet-levende
natuur en hun relatie met omgeving en milieu.
• Door onderzoek kennis te verwerven over voor hem relevante technische producten en systemen, leert deze kennis naar
waarde te schatten en op planmatige wijze een technisch product te ontwerpen en te maken.
Leerdoelen:
SPECIFIEKE LEERDOELEN:
• Dat ze zelf iets kunnen bijdragen aan hun
omgeving
• In groepjes te brainstormen en aan de hand
van informatie gezamenlijk tot een antwoord/
oplossing te komen
BENODIGDHEDEN:
Beamer om het filmpje op te laten zien, prints van
de 3 verschillende werkbladen.
CONTEXT EN ACHTERGROND:
Urban gardening en guerilla gardening zijn
stromingen van de laatste tijd waarbij individuen/
stadsbewoners zelf aan de slag gaan om hun
omgeving groener te maken. Naast dat dit een
stadse omgeving op kan fleuren heeft het ook
sociale gevolgen. Mensen die participeren aan
urban gardening projecten merken hierdoor dat
ze zelf invloed kunnen hebben op de omgeving
waar ze in leven, en voelen zich daar ook
verantwoordelijk voor. Als er sprake is van het
verbouwen van eetbare planten brengt het mensen
weer in contact met de herkomst van hun eten.
(meer info: http://www.ted.com/talks/ron_
finley_a_guerilla_gardener_in_south_central_
la.html)
Optioneel kan er voor deze lessenserie een
3D-printer worden ingezet. De ontwerpgroep gaat
dan aan de slag met de 3Dprinter om de vormpjes
van de zaadbommen te maken. Ook de komst
van deze techniek heeft sociale gevolgen. Waar
mensen bij urban gardening het gevoel krijgen
dat ze invloed hebben op hun omgeving kan met
de 3Dprinter een bewustzijn ontstaan over invloed
op de producten die wij gebruiken. Het geeft ons
namelijk de mogelijkheid om zelf na te denken
over wat we nodig hebben in ontwerp en functie.
Inleiding (10 minuten)
Vragen stellen aan de klas.
• Wat denken ze dat urban gardening en guerilla
gardening inhouden?
• Waar halen zij bij hun thuis hun eten vandaan?
Supermarkt? Waar groeien die groenten? Groeien ze
ook zelf groenten of kruiden?
• Wat is bij hun huis of school het dichtbijzijndste
gemeenschappelijke stukje groen? Zowel parken als
een boom in de straat. Wie zorgt daar voor?
filmpje kijken http://tinyurl.com/ojnbqar
Vragen stellen aan de klas
• Waarom vinden de mensen het leuk om dit te doen?
Mooiere stad, gezellig, gratis eten etc.
• Wat zijn de oplossingen waar ze mee komen?
• Wat is probleem wat urban gardening aanpakt?
Relatie met eten en sociale cohesie.
Uitleg opdracht
Wat moeten we weten? (30 min.)
In groepjes van 3 gaan de kinderen aan de
slag met het maken van zaadbommen. Elk
groepje bestaat uit een locatiescout een
(3d-print) ontwerper en een plantdeskundige.
Zo heeft iedereen binnen het team een eigen
Les 1 - Urban Gardening (Duur: 50 minuten)
lesbrief aadbommen
expertise. Eerst gaan ze in het groepje bespreken wie welke rol inneemt.
Vervolgens vormen de leerlingen per expertise een groep en zullen ze zich
verdiepen in hun gezamenlijke taak en de kennis die hierbij nodig is.
Locatiescout:
Deze groep gaat dieper in op de sociale aspecten van urban gardening. De omgeving
mooier maken, het gemeenschapsgevoel versterken en mensen bewust maken van
waar hun voedsel vandaan komt. Weten ze zelf een plek die hier profeit aan kan
hebben? In de buurt van de school of een andere plek die ze kennen? Ze kunnen of
ieder voor zich een eigen plek kiezen, maar het is ook leuk als ze ervoor kiezen om
gezamelijk één locatie aan te pakken.
Ontwerper:
Welke vorm moeten de zaadbommen aannemen? Welke vorm of figuur past bij de
doelstelling en kan helpen met het activeren van mensen.
Wanneer er een 3D-printer beschikbaar is zullen zij zich meer gaan verdiepen in de
mogelijkheden van ontwerp met de 3d-printer en een korte introductie krijgen in
doodle3D
Plantdeskundige:
Ze krijgen informatie over de verschillende zaadjes. Aan de hand van een fictieve
zaadbom-locatie moeten ze met z’n allen uitzoeken welke zaadjes hier geschikt voor
zijn en welke niet. Aan de hand van grondsoort en vochtigheid, seizoen, zonnig/
schaduwrijk etc.
Wat is de uitdaging? (10 minuten)
De locatiescout heeft een locatie gekozen en in de groepjes van drie formuleren ze
hun doelstelling (aan de hand van een duidelijke structuur) en geven hun team
een naam. Ook maken ze een afspraak om verder te werken aan de opdracht in het
groepje bij of in de buurt van de gekozen locatie.
Huiswerk
Leerdoelen, aan de hand van het
huiswerk leren de leerlingen:
• De kennis die ze in de les hebben
opgedaan toe te passen op hun
gekozen locatie
De resultaten van het huiswerk
moeten online ingevuld worden, dit
vormt meteen het verslag van de
opdracht dat kan worden upgeload
naar de GuerrillaGardeners
website. www.guerrillagardeners.nl
Locatiescout:
Op locatie de gegevens van de
locatie invullen en foto’s maken.
Ontwerper:
Vorm bepalen aan de hand van de
doelstelling en gegevens van de
locatie en een vragenlijst daarover
invullen.
Plantendeskundige:
Aan de hand van de doelstelling
en de gegevens van de locatie een
combinatie van zaadjes bepalen.
FryskLab Elememts
voorbeeld les
DIY Waterkanon
Het bouwen
1 Neem de lasdoos en meet precies het midden van de
cilinder in de lasdoos en markeer dit punt.
2 Boor een gat in het midden van de lasdoos.
3 Monteer de as in dit gat.
4 Meet en ontwerp
(in het 3D design programma)
de bodemplaat waar je later je
schoepen op gaat bevestigen.
5 Meet en ontwerp ook je schoepen. Denk aan de grootte,
aantal en vorm van je schoepen.
6 Meet en ontwerp nu ook een deksel die je ‘huis’ waterdicht
moet maken. Zorg dat de deksel met de daarvoor
bestemde oogjes aan de lasdoos bevestig kan
worden.
7 Produceer al je ontwerpen met de lasersnijder.
8 Monteer je schoepen aan de bodemplaat
9 Monteer nu de bodemplaat in het ‘huis’
en bevestig de deksel.
werkblad
Water
Concept:
10 Monteer de as aan de boormachine en test (zonder water) of
je ontwerp goed werkt zoals je van te voren had bedacht.
11 Pas je model zo nodig aan.
12 Sluit de waterslang aan op je pomp.
13 Monteer nu ook de spuitkop aan de
andere kant van de pomp.
14 Voeg het water toe en doe je eerste test met de boormachine!
15 Meet ook hoeveel water je in een minuut pompt.
16 Documenteer je complete eindversie van je pomp, dus de
schoepenwaaier, de deksel en je verbruik.
Centrifugaalpompen verpompen een vloeistof doormiddel van
centrifugaalkrachten. De eenvoudigste centrifugaalpomp bestaat
uit een waaier die in een pomphuis ronddraait. Het pomphuis is
voor dit kanon een lasdoos. Op de waaier staan de schoepen, die in
deze workshop zelf ontworpen en geproduceerd moeten worden. Als
de waaier gaat draaien krijgt de vloeistof, die in de waaier zit, een
tangentiële snelheid (= snelheid in de richting van de cirkelomtrek).
De middelpuntvliedende kracht of ook wel de centrifugale kracht die
hierbij optreedt, zorgt ervoor dat de vloeistof naar de buitenomtrek
van de waaier gedrukt wordt en via de spuitkop uit het kanon schiet.
De vorm van de schoepen op de waaier zorgt voor de snelheid, dus
deze moeten zorgvuldig ontworpen en geproduceerd worden.
Achtergrond
Met een lasdoos als basis en aangedreven door
een boormachine, kun je je eigen waterkanon
maken. Het doel is om het kanon zo ver en hard
mogelijk te laten spuiten, maar tegelijkertijd zo
min mogelijk water te gebruiken. Dit doe je door
zelf het binnenwerk van je kanon te ontwerpen
en produceren. Hierdoor kun je het vermogen
en het verbruik van het kanon zelf beïnvloeden.
Materialen
• Lasdoos
• Tuinslang
• Gardena koppeling
• Slangenklem
• Water
• Lijm
• As
• 2 bouten + moeren voor montage deksel
• Acrylaat plaat (perspex, plexiglas)
• Gardena spuitkop
• Secondelijm
• Handschoenen (voor secondelijm)
Gereedschap
• Lasersnijder
• Boormachine
• Boor Ø 8mm
• Laptop met 3D design programma
- 123D Design (Autocad)
- Tinkercad.com
• Stift, pen
• Schuifmaat
• Ringsleutelset
FryskLab Elememts
voorbeeld workshop
FryskLab Open Product
Design Challenge
Open Product Design Challenge
Introductie
Open Product Design Challenge
Business Model Canvas
Open Product Design Challenge
design by tinkering
Open Product Design Challenge
Maken in het lab
Open Product Design Challenge
Prototyping
Open Product Design Challenge
Pitchen
Dank u!
http://www.frysklab.nl
Jeroen de Boer
@jtdeboer
@frysklab
1 of 20

Recommended

Presentatie Ouderavond Onderwijs & ICT, Drachtster Lyceum by
Presentatie Ouderavond Onderwijs & ICT, Drachtster LyceumPresentatie Ouderavond Onderwijs & ICT, Drachtster Lyceum
Presentatie Ouderavond Onderwijs & ICT, Drachtster LyceumFers
1.1K views24 slides
Ecokubus 2.0 ontwerp door bouwstudent Jurre Brouwer | ROC Friese Poort | Cent... by
Ecokubus 2.0 ontwerp door bouwstudent Jurre Brouwer | ROC Friese Poort | Cent...Ecokubus 2.0 ontwerp door bouwstudent Jurre Brouwer | ROC Friese Poort | Cent...
Ecokubus 2.0 ontwerp door bouwstudent Jurre Brouwer | ROC Friese Poort | Cent...duurzame verhalen
190 views11 slides
Open Innovatie: Google Wave, e-mail opnieuw uitgevonden by
Open Innovatie: Google Wave, e-mail opnieuw uitgevondenOpen Innovatie: Google Wave, e-mail opnieuw uitgevonden
Open Innovatie: Google Wave, e-mail opnieuw uitgevondenJan Krans
713 views29 slides
Mexican War YANNIV M by
Mexican War YANNIV MMexican War YANNIV M
Mexican War YANNIV Mguestd8e580
213 views11 slides
Nationaal Mediawijsheid Congres 2015 by
Nationaal Mediawijsheid Congres 2015Nationaal Mediawijsheid Congres 2015
Nationaal Mediawijsheid Congres 2015Fers
513 views19 slides
2024 Projectwijzer Fase 3 by
2024 Projectwijzer Fase 32024 Projectwijzer Fase 3
2024 Projectwijzer Fase 3TanjaNolten
39 views13 slides

More Related Content

Similar to Presenatie FryskLab Technatorenoverleg Fryslân

Science, media & design 29nov2011 by
Science, media & design 29nov2011Science, media & design 29nov2011
Science, media & design 29nov2011MachteldsSlides
305 views31 slides
Science, Media & Design (29 nov 2011) by
Science, Media & Design (29 nov 2011)Science, Media & Design (29 nov 2011)
Science, Media & Design (29 nov 2011)MachteldsSlides
345 views33 slides
Af presentatie-2nov2011-definitief by
Af presentatie-2nov2011-definitiefAf presentatie-2nov2011-definitief
Af presentatie-2nov2011-definitiefMachteldsSlides
421 views16 slides
Bzhd 23onderwijsdingenpo by
Bzhd 23onderwijsdingenpoBzhd 23onderwijsdingenpo
Bzhd 23onderwijsdingenpoEdo Postma
345 views52 slides
Onderzoekspaper by
OnderzoekspaperOnderzoekspaper
OnderzoekspaperR3searchMDA
675 views58 slides
SMARTCirculair Projectwijzer fase 3 by
SMARTCirculair Projectwijzer fase 3SMARTCirculair Projectwijzer fase 3
SMARTCirculair Projectwijzer fase 3Tanja Nolten
237 views11 slides

Similar to Presenatie FryskLab Technatorenoverleg Fryslân (20)

Science, media & design 29nov2011 by MachteldsSlides
Science, media & design 29nov2011Science, media & design 29nov2011
Science, media & design 29nov2011
MachteldsSlides305 views
Science, Media & Design (29 nov 2011) by MachteldsSlides
Science, Media & Design (29 nov 2011)Science, Media & Design (29 nov 2011)
Science, Media & Design (29 nov 2011)
MachteldsSlides345 views
Af presentatie-2nov2011-definitief by MachteldsSlides
Af presentatie-2nov2011-definitiefAf presentatie-2nov2011-definitief
Af presentatie-2nov2011-definitief
MachteldsSlides421 views
Bzhd 23onderwijsdingenpo by Edo Postma
Bzhd 23onderwijsdingenpoBzhd 23onderwijsdingenpo
Bzhd 23onderwijsdingenpo
Edo Postma345 views
SMARTCirculair Projectwijzer fase 3 by Tanja Nolten
SMARTCirculair Projectwijzer fase 3SMARTCirculair Projectwijzer fase 3
SMARTCirculair Projectwijzer fase 3
Tanja Nolten237 views
Designdenken in het Fablab by Frank Kresin
Designdenken in het FablabDesigndenken in het Fablab
Designdenken in het Fablab
Frank Kresin539 views
OWD2010 - 6 - Design denken aan elkaar in het Fablab - Frank Kresin by SURF Events
OWD2010 - 6 - Design denken aan elkaar in het Fablab - Frank KresinOWD2010 - 6 - Design denken aan elkaar in het Fablab - Frank Kresin
OWD2010 - 6 - Design denken aan elkaar in het Fablab - Frank Kresin
SURF Events570 views
Af presentatie-7nov2011-definitief by MachteldsSlides
Af presentatie-7nov2011-definitiefAf presentatie-7nov2011-definitief
Af presentatie-7nov2011-definitief
MachteldsSlides443 views
Minor CO2 negatief ontwerpen 2022-2023 by IwanWesterveen1
Minor CO2 negatief ontwerpen 2022-2023Minor CO2 negatief ontwerpen 2022-2023
Minor CO2 negatief ontwerpen 2022-2023
IwanWesterveen1317 views
Stappenboekje en handleiding onderzoeksopdrachten Weerstation_GLOBE_OLZ_DJO 3 by Gijs van de Logt
Stappenboekje en handleiding onderzoeksopdrachten Weerstation_GLOBE_OLZ_DJO 3Stappenboekje en handleiding onderzoeksopdrachten Weerstation_GLOBE_OLZ_DJO 3
Stappenboekje en handleiding onderzoeksopdrachten Weerstation_GLOBE_OLZ_DJO 3
Gijs van de Logt320 views
Presentatie do social game 20151119 by Kelly Adegeest
Presentatie do social game 20151119Presentatie do social game 20151119
Presentatie do social game 20151119
Kelly Adegeest535 views
minor CO2-negatief ontwerpen_2023-2024.pdf by Iwan Westerveen
minor CO2-negatief ontwerpen_2023-2024.pdfminor CO2-negatief ontwerpen_2023-2024.pdf
minor CO2-negatief ontwerpen_2023-2024.pdf
Iwan Westerveen81 views
Deel 2: Familiehulp presentatie sociale media 09.12.2011 deel 2 by Fishtank
Deel 2: Familiehulp presentatie sociale media  09.12.2011 deel 2Deel 2: Familiehulp presentatie sociale media  09.12.2011 deel 2
Deel 2: Familiehulp presentatie sociale media 09.12.2011 deel 2
Fishtank337 views
Presentatie Ellen Verweij online uitwisseling 10 oktober by eTwinning_Nederland
Presentatie Ellen Verweij online uitwisseling 10 oktoberPresentatie Ellen Verweij online uitwisseling 10 oktober
Presentatie Ellen Verweij online uitwisseling 10 oktober

More from Fers

Digitale geletterdheid in de Bibliotheek (Inspiratiedag Onderwijs Biblionet D... by
Digitale geletterdheid in de Bibliotheek (Inspiratiedag Onderwijs Biblionet D...Digitale geletterdheid in de Bibliotheek (Inspiratiedag Onderwijs Biblionet D...
Digitale geletterdheid in de Bibliotheek (Inspiratiedag Onderwijs Biblionet D...Fers
392 views31 slides
FryskLab - Education, innovation and maker culture in the library by
FryskLab - Education, innovation and maker culture in the libraryFryskLab - Education, innovation and maker culture in the library
FryskLab - Education, innovation and maker culture in the libraryFers
222 views34 slides
Public libraries in The Netherlands: a powerful network by
Public libraries in The Netherlands: a powerful networkPublic libraries in The Netherlands: a powerful network
Public libraries in The Netherlands: a powerful networkFers
390 views24 slides
Makerspaces in Libraries, Skaperfestival Deichmanske Bibliotek, Oslo by
Makerspaces in Libraries, Skaperfestival Deichmanske Bibliotek, OsloMakerspaces in Libraries, Skaperfestival Deichmanske Bibliotek, Oslo
Makerspaces in Libraries, Skaperfestival Deichmanske Bibliotek, OsloFers
285 views43 slides
Impact door Connectie op School - Nationale Bibliotheekcongres 2017 by
Impact door Connectie op School - Nationale Bibliotheekcongres 2017Impact door Connectie op School - Nationale Bibliotheekcongres 2017
Impact door Connectie op School - Nationale Bibliotheekcongres 2017Fers
310 views37 slides
Fab the library! Biblionet Drenthe by
Fab the library! Biblionet DrentheFab the library! Biblionet Drenthe
Fab the library! Biblionet DrentheFers
552 views36 slides

More from Fers(20)

Digitale geletterdheid in de Bibliotheek (Inspiratiedag Onderwijs Biblionet D... by Fers
Digitale geletterdheid in de Bibliotheek (Inspiratiedag Onderwijs Biblionet D...Digitale geletterdheid in de Bibliotheek (Inspiratiedag Onderwijs Biblionet D...
Digitale geletterdheid in de Bibliotheek (Inspiratiedag Onderwijs Biblionet D...
Fers392 views
FryskLab - Education, innovation and maker culture in the library by Fers
FryskLab - Education, innovation and maker culture in the libraryFryskLab - Education, innovation and maker culture in the library
FryskLab - Education, innovation and maker culture in the library
Fers222 views
Public libraries in The Netherlands: a powerful network by Fers
Public libraries in The Netherlands: a powerful networkPublic libraries in The Netherlands: a powerful network
Public libraries in The Netherlands: a powerful network
Fers390 views
Makerspaces in Libraries, Skaperfestival Deichmanske Bibliotek, Oslo by Fers
Makerspaces in Libraries, Skaperfestival Deichmanske Bibliotek, OsloMakerspaces in Libraries, Skaperfestival Deichmanske Bibliotek, Oslo
Makerspaces in Libraries, Skaperfestival Deichmanske Bibliotek, Oslo
Fers285 views
Impact door Connectie op School - Nationale Bibliotheekcongres 2017 by Fers
Impact door Connectie op School - Nationale Bibliotheekcongres 2017Impact door Connectie op School - Nationale Bibliotheekcongres 2017
Impact door Connectie op School - Nationale Bibliotheekcongres 2017
Fers310 views
Fab the library! Biblionet Drenthe by Fers
Fab the library! Biblionet DrentheFab the library! Biblionet Drenthe
Fab the library! Biblionet Drenthe
Fers552 views
Kennisland Out of Office Maker Party: auteursrecht en de makerscultuur by Fers
Kennisland Out of Office Maker Party: auteursrecht en de makerscultuurKennisland Out of Office Maker Party: auteursrecht en de makerscultuur
Kennisland Out of Office Maker Party: auteursrecht en de makerscultuur
Fers228 views
Impact door Connectie op School (presentatiedag innovatieprojecten Koninklijk... by Fers
Impact door Connectie op School (presentatiedag innovatieprojecten Koninklijk...Impact door Connectie op School (presentatiedag innovatieprojecten Koninklijk...
Impact door Connectie op School (presentatiedag innovatieprojecten Koninklijk...
Fers540 views
Opleiding Mediacoach: Makersbeweging by Fers
Opleiding Mediacoach: Makersbeweging Opleiding Mediacoach: Makersbeweging
Opleiding Mediacoach: Makersbeweging
Fers250 views
Opleiding Mediacoach - Maken:computational thinking in de bibliotheek by Fers
Opleiding Mediacoach - Maken:computational thinking in de bibliotheekOpleiding Mediacoach - Maken:computational thinking in de bibliotheek
Opleiding Mediacoach - Maken:computational thinking in de bibliotheek
Fers285 views
Makerspaces: a great opportunity to enhance academic libraries, Stellenbosch... by Fers
Makerspaces: a great opportunity to enhance academic libraries, Stellenbosch...Makerspaces: a great opportunity to enhance academic libraries, Stellenbosch...
Makerspaces: a great opportunity to enhance academic libraries, Stellenbosch...
Fers3K views
Makerspaces in Bibliotheken, OBA, 31 oktober 2016 by Fers
Makerspaces in Bibliotheken, OBA, 31 oktober 2016Makerspaces in Bibliotheken, OBA, 31 oktober 2016
Makerspaces in Bibliotheken, OBA, 31 oktober 2016
Fers620 views
Maker culture & digital literacies in the library (#hackabibblan, Vaggeryd, S... by Fers
Maker culture & digital literacies in the library (#hackabibblan, Vaggeryd, S...Maker culture & digital literacies in the library (#hackabibblan, Vaggeryd, S...
Maker culture & digital literacies in the library (#hackabibblan, Vaggeryd, S...
Fers2.8K views
Makerspaces in Bibliotheken by Fers
Makerspaces in BibliothekenMakerspaces in Bibliotheken
Makerspaces in Bibliotheken
Fers556 views
Makerspaces in Libraries: Education, innovation and maker culture in the libr... by Fers
Makerspaces in Libraries: Education, innovation and maker culture in the libr...Makerspaces in Libraries: Education, innovation and maker culture in the libr...
Makerspaces in Libraries: Education, innovation and maker culture in the libr...
Fers2.4K views
Maken in de Bibliotheek, presentatie bij Platform voor medezeggenschap in de ... by Fers
Maken in de Bibliotheek, presentatie bij Platform voor medezeggenschap in de ...Maken in de Bibliotheek, presentatie bij Platform voor medezeggenschap in de ...
Maken in de Bibliotheek, presentatie bij Platform voor medezeggenschap in de ...
Fers573 views
User-generated content van jeugd: Hoe ziet de toekomst van het ‘Maken’ door j... by Fers
User-generated content van jeugd: Hoe ziet de toekomst van het ‘Maken’ door j...User-generated content van jeugd: Hoe ziet de toekomst van het ‘Maken’ door j...
User-generated content van jeugd: Hoe ziet de toekomst van het ‘Maken’ door j...
Fers2.8K views
MediawijzerMakers! Digitale geletterdheid uitgepakt. by Fers
MediawijzerMakers! Digitale geletterdheid uitgepakt.MediawijzerMakers! Digitale geletterdheid uitgepakt.
MediawijzerMakers! Digitale geletterdheid uitgepakt.
Fers2.1K views
Leren door te maken, een mooie kans voor de Bibliotheek by Fers
Leren door te maken, een mooie kans voor de BibliotheekLeren door te maken, een mooie kans voor de Bibliotheek
Leren door te maken, een mooie kans voor de Bibliotheek
Fers605 views
Week van de Mediawijsheid #WvdM15: Bibliotheken, makersbeweging en FabLabs by Fers
Week van de Mediawijsheid #WvdM15: Bibliotheken, makersbeweging en FabLabsWeek van de Mediawijsheid #WvdM15: Bibliotheken, makersbeweging en FabLabs
Week van de Mediawijsheid #WvdM15: Bibliotheken, makersbeweging en FabLabs
Fers2.5K views

Presenatie FryskLab Technatorenoverleg Fryslân

 • 2. Jeroen de Boer Domeinspecialist nieuwe media Bibliotheekservice Fryslân Bestuurslid Stichting FabLab Benelux @jtdeboer http://www.frysklab.nl @frysklab
 • 4. "If you Googled Maker Space + Library 18 months ago, you might have found two hits, but now you'll find it all over the Internet" (Maxine Bleiweis, Westport Public Library)
 • 5. “It’s enabling libraries to transform their relationship with communities and to empower community members of all ages to be creatorsof information, not just consumers.” Barbra Stripling, president American Library Association
 • 6. David Lankes: “The Mission Of Librarians Is To Improve Society Through Facilitating Knowledge Creation In Their Communities” Bibliotheek als Platform
 • 7. Minister Bussemaker bij behandeling Bibliotheekwet: “FryskLab past goed bij de vijf functies van de bibliotheek”
 • 8. Een initiatief van Bibliotheekservice Fryslân Mobiel BibliotheekFabLab
 • 10. Educatief programma voor PO, VO, MBO, HBO Gerealiseerd dankzij bijdrage Fonds21 FryskLab Elements http://www.frysklab.nl/onderwijs
 • 11. • Kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het gebied van de levende en niet-levende natuur, en leert deze sleutelbegrippen te verbinden met situaties in het dagelijks leven. • Dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving (milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden. • O.a. door praktisch werk kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in processen uit de levende en niet-levende natuur en hun relatie met omgeving en milieu. • Door onderzoek kennis te verwerven over voor hem relevante technische producten en systemen, leert deze kennis naar waarde te schatten en op planmatige wijze een technisch product te ontwerpen en te maken. Leerdoelen: SPECIFIEKE LEERDOELEN: • Dat ze zelf iets kunnen bijdragen aan hun omgeving • In groepjes te brainstormen en aan de hand van informatie gezamenlijk tot een antwoord/ oplossing te komen BENODIGDHEDEN: Beamer om het filmpje op te laten zien, prints van de 3 verschillende werkbladen. CONTEXT EN ACHTERGROND: Urban gardening en guerilla gardening zijn stromingen van de laatste tijd waarbij individuen/ stadsbewoners zelf aan de slag gaan om hun omgeving groener te maken. Naast dat dit een stadse omgeving op kan fleuren heeft het ook sociale gevolgen. Mensen die participeren aan urban gardening projecten merken hierdoor dat ze zelf invloed kunnen hebben op de omgeving waar ze in leven, en voelen zich daar ook verantwoordelijk voor. Als er sprake is van het verbouwen van eetbare planten brengt het mensen weer in contact met de herkomst van hun eten. (meer info: http://www.ted.com/talks/ron_ finley_a_guerilla_gardener_in_south_central_ la.html) Optioneel kan er voor deze lessenserie een 3D-printer worden ingezet. De ontwerpgroep gaat dan aan de slag met de 3Dprinter om de vormpjes van de zaadbommen te maken. Ook de komst van deze techniek heeft sociale gevolgen. Waar mensen bij urban gardening het gevoel krijgen dat ze invloed hebben op hun omgeving kan met de 3Dprinter een bewustzijn ontstaan over invloed op de producten die wij gebruiken. Het geeft ons namelijk de mogelijkheid om zelf na te denken over wat we nodig hebben in ontwerp en functie. Inleiding (10 minuten) Vragen stellen aan de klas. • Wat denken ze dat urban gardening en guerilla gardening inhouden? • Waar halen zij bij hun thuis hun eten vandaan? Supermarkt? Waar groeien die groenten? Groeien ze ook zelf groenten of kruiden? • Wat is bij hun huis of school het dichtbijzijndste gemeenschappelijke stukje groen? Zowel parken als een boom in de straat. Wie zorgt daar voor? filmpje kijken http://tinyurl.com/ojnbqar Vragen stellen aan de klas • Waarom vinden de mensen het leuk om dit te doen? Mooiere stad, gezellig, gratis eten etc. • Wat zijn de oplossingen waar ze mee komen? • Wat is probleem wat urban gardening aanpakt? Relatie met eten en sociale cohesie. Uitleg opdracht Wat moeten we weten? (30 min.) In groepjes van 3 gaan de kinderen aan de slag met het maken van zaadbommen. Elk groepje bestaat uit een locatiescout een (3d-print) ontwerper en een plantdeskundige. Zo heeft iedereen binnen het team een eigen Les 1 - Urban Gardening (Duur: 50 minuten) lesbrief aadbommen expertise. Eerst gaan ze in het groepje bespreken wie welke rol inneemt. Vervolgens vormen de leerlingen per expertise een groep en zullen ze zich verdiepen in hun gezamenlijke taak en de kennis die hierbij nodig is. Locatiescout: Deze groep gaat dieper in op de sociale aspecten van urban gardening. De omgeving mooier maken, het gemeenschapsgevoel versterken en mensen bewust maken van waar hun voedsel vandaan komt. Weten ze zelf een plek die hier profeit aan kan hebben? In de buurt van de school of een andere plek die ze kennen? Ze kunnen of ieder voor zich een eigen plek kiezen, maar het is ook leuk als ze ervoor kiezen om gezamelijk één locatie aan te pakken. Ontwerper: Welke vorm moeten de zaadbommen aannemen? Welke vorm of figuur past bij de doelstelling en kan helpen met het activeren van mensen. Wanneer er een 3D-printer beschikbaar is zullen zij zich meer gaan verdiepen in de mogelijkheden van ontwerp met de 3d-printer en een korte introductie krijgen in doodle3D Plantdeskundige: Ze krijgen informatie over de verschillende zaadjes. Aan de hand van een fictieve zaadbom-locatie moeten ze met z’n allen uitzoeken welke zaadjes hier geschikt voor zijn en welke niet. Aan de hand van grondsoort en vochtigheid, seizoen, zonnig/ schaduwrijk etc. Wat is de uitdaging? (10 minuten) De locatiescout heeft een locatie gekozen en in de groepjes van drie formuleren ze hun doelstelling (aan de hand van een duidelijke structuur) en geven hun team een naam. Ook maken ze een afspraak om verder te werken aan de opdracht in het groepje bij of in de buurt van de gekozen locatie. Huiswerk Leerdoelen, aan de hand van het huiswerk leren de leerlingen: • De kennis die ze in de les hebben opgedaan toe te passen op hun gekozen locatie De resultaten van het huiswerk moeten online ingevuld worden, dit vormt meteen het verslag van de opdracht dat kan worden upgeload naar de GuerrillaGardeners website. www.guerrillagardeners.nl Locatiescout: Op locatie de gegevens van de locatie invullen en foto’s maken. Ontwerper: Vorm bepalen aan de hand van de doelstelling en gegevens van de locatie en een vragenlijst daarover invullen. Plantendeskundige: Aan de hand van de doelstelling en de gegevens van de locatie een combinatie van zaadjes bepalen. FryskLab Elememts voorbeeld les
 • 12. DIY Waterkanon Het bouwen 1 Neem de lasdoos en meet precies het midden van de cilinder in de lasdoos en markeer dit punt. 2 Boor een gat in het midden van de lasdoos. 3 Monteer de as in dit gat. 4 Meet en ontwerp (in het 3D design programma) de bodemplaat waar je later je schoepen op gaat bevestigen. 5 Meet en ontwerp ook je schoepen. Denk aan de grootte, aantal en vorm van je schoepen. 6 Meet en ontwerp nu ook een deksel die je ‘huis’ waterdicht moet maken. Zorg dat de deksel met de daarvoor bestemde oogjes aan de lasdoos bevestig kan worden. 7 Produceer al je ontwerpen met de lasersnijder. 8 Monteer je schoepen aan de bodemplaat 9 Monteer nu de bodemplaat in het ‘huis’ en bevestig de deksel. werkblad Water Concept: 10 Monteer de as aan de boormachine en test (zonder water) of je ontwerp goed werkt zoals je van te voren had bedacht. 11 Pas je model zo nodig aan. 12 Sluit de waterslang aan op je pomp. 13 Monteer nu ook de spuitkop aan de andere kant van de pomp. 14 Voeg het water toe en doe je eerste test met de boormachine! 15 Meet ook hoeveel water je in een minuut pompt. 16 Documenteer je complete eindversie van je pomp, dus de schoepenwaaier, de deksel en je verbruik. Centrifugaalpompen verpompen een vloeistof doormiddel van centrifugaalkrachten. De eenvoudigste centrifugaalpomp bestaat uit een waaier die in een pomphuis ronddraait. Het pomphuis is voor dit kanon een lasdoos. Op de waaier staan de schoepen, die in deze workshop zelf ontworpen en geproduceerd moeten worden. Als de waaier gaat draaien krijgt de vloeistof, die in de waaier zit, een tangentiële snelheid (= snelheid in de richting van de cirkelomtrek). De middelpuntvliedende kracht of ook wel de centrifugale kracht die hierbij optreedt, zorgt ervoor dat de vloeistof naar de buitenomtrek van de waaier gedrukt wordt en via de spuitkop uit het kanon schiet. De vorm van de schoepen op de waaier zorgt voor de snelheid, dus deze moeten zorgvuldig ontworpen en geproduceerd worden. Achtergrond Met een lasdoos als basis en aangedreven door een boormachine, kun je je eigen waterkanon maken. Het doel is om het kanon zo ver en hard mogelijk te laten spuiten, maar tegelijkertijd zo min mogelijk water te gebruiken. Dit doe je door zelf het binnenwerk van je kanon te ontwerpen en produceren. Hierdoor kun je het vermogen en het verbruik van het kanon zelf beïnvloeden. Materialen • Lasdoos • Tuinslang • Gardena koppeling • Slangenklem • Water • Lijm • As • 2 bouten + moeren voor montage deksel • Acrylaat plaat (perspex, plexiglas) • Gardena spuitkop • Secondelijm • Handschoenen (voor secondelijm) Gereedschap • Lasersnijder • Boormachine • Boor Ø 8mm • Laptop met 3D design programma - 123D Design (Autocad) - Tinkercad.com • Stift, pen • Schuifmaat • Ringsleutelset FryskLab Elememts voorbeeld workshop
 • 14. Open Product Design Challenge Introductie
 • 15. Open Product Design Challenge Business Model Canvas
 • 16. Open Product Design Challenge design by tinkering
 • 17. Open Product Design Challenge Maken in het lab
 • 18. Open Product Design Challenge Prototyping
 • 19. Open Product Design Challenge Pitchen
 • 20. Dank u! http://www.frysklab.nl Jeroen de Boer @jtdeboer @frysklab