Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tulevaisuuden valintoja

4,901 views

Published on

Vihreiden vaihtoehtobudjetti 2017

Published in: News & Politics
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Tulevaisuuden valintoja

 1. 1. Tulevaisuuden valintoja Vihreä vaihtoehtobudjetti 2017
 2. 2. Uudistamme reippaammin à karsitaan ympäristölle haitallisia ja tehottomia yritystukia à kohdistetaan varoja tulevaisuuden kasvualoille à pidetään kiinni kasvun edellytyksistä: koulutuksesta ja tutkimuksesta Ville
 3. 3. Reilu ja inhimillinen à ei leikata sosiaaliturvasta à kasvatetaan ja laajennetaan pieni- ja keskituloisten veronkevennyksiä à kaventaa tuloeroja, vähentää köyhyyttä VIlle
 4. 4. Tasapainoinen vaihtoehto àPysyvien tulojen ja menojen välinen tasapaino sama kuin hallituksella àKertaluonteinen investointipaketti (200 milj. €) Ville
 5. 5. • Kristan sitaatti?
 6. 6. Vauhtia energiaremonttiin àUusiutuvan energian pientuotannolle vauhtia kodeissa, kunnissa ja maatiloilla (40 milj. € per vuosi) à10 000 työpaikkaa Krista 11
 7. 7. Krista Korjataan kouluja, rakennetaan ratoja àmatalat korot ja korkea työttömyys = hyvä aika tehdä välttämättömiä ja työllistäviä infrahankkeita àkorjataan päiväkodit, koulut ja hoivalaitokset (100 milj. € per vuosi) àpanostetaan ratahankkeisiin (XX milj. €) àTähän hankkeet 12
 8. 8. Krista Kokeillaan perustuloa kunnolla à Lisää rahoitusta kokeilulle: enemmän ihmisiä erilaisista elämäntilanteista (10 milj. € per vuosi) à Kokeiluun on sisällytettävä verotuksen muuttaminen 3
 9. 9. Krista Kotoutumisella työelämään à Uudessa maassa jokainen tarvitsee perusasioita: kodin, kielen, koulutuksen ja työtä à Jokaiselle oikeus kielikoulutukseen à Kunnille parempi korvaus kotouttamisesta à Kaikille samat oikeudet toimeentuloon 4
 10. 10. • Toukon sitaatti?
 11. 11. Touko Koulutuksella tulevaisuuden kasvua àKasvu nojaa kykyyn uudistaa taloutta ja yritystoimintaa àKoulutuksesta ei leikata. Hallituksen koulutusleikkaukset korvataan vähentämällä ympäristölle haitallisia tukia à Dieselin ja työkonepolttoaineiden tukia vähennetään noin neljänneksellä à Turpeen verotuki vuoden 2015 tasolle à Ei sähköveron alennusta kaivoksille à Ei päästökauppakompensaatiota raskaalle teollisuudelle
 12. 12. Touko Vihreää kasvua ja työllisyyttä àTyöpaikkoja julkisilla investoinneilla ja energiaremontilla à Kohtaanto-ongelma: osaaminen, asuminen, aktivoiminen, kotouttaminen à Tuetaan pieniä yrityksiä: vapautetaan ensimmäisen työntekijän palkkaaja määräajaksi sivukuluista à Naiset työelämään: uudistetaan perhevapaat*
 13. 13. • Vaikutukset tuloeroihin • Gini-kerroin: -0,34 %-yks. • Kuvio 1 • Lähde: Eduskunnan tietopalvelu. Vaikutukset tuloeroihin
 14. 14. Vaikutukset nettotuloihin
 15. 15. Vaikutukset tasa-arvoon • Sukupuolivaikutukset (€/v) • Miehet -9 • Naiset +79
 16. 16. à Vastuullista ilmastopolitiikkaa à Uudistetaan elinkeinorakennetta ja luodaan työtä à Vaihtoehto koulutus- ja tutkimusleikkauksille à Tuloerot pienenevät INHIMILLINEN JA UUDISTAVA VAIHTOEHTO Ville
 17. 17. • Sitaatti: ”On mahdollista luoda ihmisille toivoa tulevaisuudesta inhimillisellä ja uudistavalla vaihtoehdolla Sipilän hallituksen kovien arvovalintojen ja leikkausten sijaan.” Ville

×