Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautus

796 views

Published on

Vihreän eduskuntaryhmän korkeakoulupoliittiset linjaukset 26.2.2019. Esittelymateriaali.

Koko avaus: https://www.vihreat.fi/korkeakoulutuksen-tutkimuksen-kunnianpalautus

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautus

  1. 1. • Korkeakouluissa on viime vuosina eletty tiukkaa talouskurin ja leikkausten ohjaamaa aikaa. Me haluamme kääntää korkeakoulu- ja tiedepolitiikan suunnan. • Tavoitteenamme on nostaa osaamistasoa ja korkeakoulutettujen määrä yli 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä sekä parantaa koulutuksen tasa-arvoa. • Haluamme nostaa korkeakoulutuksen ja tieteentekemisen edellytykset kansainväliseen kärkeen. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautus
  2. 2. • Tällä kaudella tehdyt rahoitusleikkaukset ovat syöneet korkeakoulujen resursseja isosti. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut tarvitsevat työrauhaa ja jatkuvuutta. • Vakautetaan korkeakoulujen rahoitusmallia: • luomalla rahoitusmalliin vastikkeettoman perusrahoituksen elementti, joka korvaa strategisen rahoituksen (vastikkeeton osuus 20%). • vähentämällä indikaattoreiden määrää. • Tehdään tulevalla kaudella rahoituksen tasokorotus ja palautetaan indeksisidonnaisuus. Rahoituksella jatkuvuutta ja työrauhaa
  3. 3. • Kunnianpalautuksen lisäksi tarvitsemme kunnianhimon palautuksen. Haluamme, että korkeakoulutus ja tutkimus ovat aidosti saavutettavia jokaiselle. • Lisätään tukea ja parannetaan koulutuksen tasa-arvoa: • lisäämällä opinto-ohjausta ja monialaista yhteistyötä perheiden kanssa. • järjestämällä maahanmuuttajille valmentavaa opetusta. • varmistamalla, että vammaisuus ei estä opintojen suorittamista. • Poistamalla lukukausimaksut kaikilta opiskelijoilta. Korkeakoulut kuuluvat kaikille
  4. 4. • Tulevina vuosina tarvitsemme yhä enemmän jatkuvaa oppimista. Jatkuva oppiminen ei saa jäädä vain hyvin toimeentulevien oikeudeksi, vaan oppimisen ja itsensä kehittämisen tulisi olla mahdollista kaikissa tilanteissa elämän varrella. • Tarjotaan matalan kynnyksen reittejä korkeakouluopintoihin ja tutkinnon suorittamiseen nykyistä laajemmin. • Tehdään avoimesta korkeakoulutuksesta maksutonta työttömille, toisen asteen päättäneille ja muille, joilla ei ole korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta. • Toteutetaan kaikkien korkeakoulujen yhteinen opetustarjonnan jakamisen alusta, jonka kautta kursseille voidaan ottaa opiskelijoita riippumatta siitä, ovatko he kirjoilla korkeakouluissa. Jatkuva oppiminen uudelle tasolle
  5. 5. • Jos haluamme olla tieteen ja TKI-toiminnan edelläkävijöitä, meidän on tehtävä myös kunnianhimoista tiedepolitiikkaa ja hyödynnettävä tutkittua tietoa päätöksenteossa. • Korotetaan Suomen Akatemian myöntövaltuuksia ja korotetaan Business Finlandin soveltavan tutkimuksen rahoitusta. • Tieteentekemisen edellytyksien parantamiseksi perustetaan opetusministerin salkkuun yhdistettävä poikkihallinnollinen tiedeministerin salkku. • Lisätään Business Finlandin innovaatiosetelin käyttöä ja luodaan yhteistyökanavat pienten ja keskisuurten yritysten sekä korkeakoulujen välille. Huippututkimus on yhteiskunnan ystävä

×