Eero Kokkonen 13.04.2011: Mikä ihmeen biotalous?

1,064 views

Published on

Sitran Maamerkit-ohjelman Eero Kokkosen esitys 13.4.2011 Jyväskylän ammattikorkeakoulun Saarijärven Luonnonvarainstituutin ammattilaispäivillä.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,064
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Sitran perustehtävä on rakentaa huomisen menestyvää Suomea ja Sitran tehtävät on kirjoitettu lakiin.Vaikka perustehtävä on säilynyt samana koko Sitran olemassa olon ajan, ovat tavat toteuttaa sitä vaihdelleet aina sen mukaan, miten Sitra on parhaiten voinut auttaa Suomea menestymään-> Esimerkiksi 70-luvun energiakriisin myötä pohdittiin vaihtoehtoisia energialähteitä, 80-luvulla aloitettiin geeniteknologian tutkimuksen edistäminen sekä tuotiin pääomasijoitus Suomeen. 90-2000 –lukujen vaihteessa Sitra teki paljon työtä esimerkiksi globalisaation ja Euroopan unioniin liittyvien asioiden kanssa. Nyt toiminta on puolestaan painottunut syvällisten ja kokonaisvaltaisten, eli systeemisten muutosten edistämiseen tärkeäksi katsotuilla aloilla.Suomen valtiolle Sitra oli aikoinaan huomattava investointi tulevaisuuteen. Perustamisvuoden 100 milj. markkaa vastaa nykyään 150 miljoonaa euroa.Sitra on riippumaton ja itsenäinen toimija -> toiminta rahoitetaan peruspääoman ja yritysrahoituksen tuotoilla.Vuonna 2009 Sitran budjetti oli n. 54 miljoonaa euroa.Sitraa johtaa yliasiamies Mikko Kosonen
 • - Sitratoimiimatriisimaisestiniin, ettäsillä on jatkuvaatoimintaasekätietynaikajaksonkestäviäohjelmiajakehitysohjelmia.  - Jatkuvatoimintakutenennakointi, kokeilut, strategiaprosessitjaliiketoiminnankehittäminenjasijoituksettukevatohjelmianäidenoperatiivisessatyössä.  - Kaikkitoimintatähtäästrategisiintavoitteisiin. - Sitratunnistaajatulkitseemuutoksenmerkkejä, kokoaatietoapäätöksenteontueksijaherättääkeskustelua. Strategiaprosesseissaetsitääneritahojenkeskenyhteistävisiotajatahtotilaakulloinkinkyseessäolevastaaiheesta. Kokeiluinvoidaankonkreettisestiarvioidatoimiviamenettelytapoja. - TekijänäSitrapuolestaanedistääkäytännöntoiminniitäasioita, jotka on nähtytulevaisuudenhaasteiksi. Sitranohjelmissatoteutetaankäytännöntoimia, joidenavullarakennetaanhuomisenmenestyvääSuomea. Sitrannykyisetohjelmatovat: Terveydenhuolto (päättyyvuoden 2009 lopussa)KuntaEnergiaKoneteollisuusLisäksi 2010 aloittavatMaamerkitsekäJulkishallinnonjohtamisohjelma
 • Eero Kokkonen 13.04.2011: Mikä ihmeen biotalous?

  1. 1. JAMKMikä ihmeen biotalous ?<br />13.04.2011<br />Eero Kokkonen/Maamerkit-ohjelma<br />
  2. 2. Rakennamme huomisen menestyvää Suomea<br />Eduskunnan alaisuudessa toimiva rahasto, jonka tehtävät on määritelty laissa <br />Sitra edistää:<br /><ul><li>Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä
  3. 3. Talouden määrällistä ja laadullista kasvua
  4. 4. Kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä </li></li></ul><li>Rakennamme huomisen menestyvää Suomea<br /><ul><li>Perustettu 1967
  5. 5. Peruspääoma n. 700 miljoonaa
  6. 6. Budjetti n. 50 miljoonaa
  7. 7. Töissä n. 120 henkeä</li></li></ul><li>Sitra maailman muutoksessa<br />2010<br />2000<br />Nuoriteollinenjasuljettutalous<br />Hyvinvointivaltion<br />rakentaminen<br />Avoinglobaalitalous<br />1980<br />1990<br />Ihmiskeskeisen<br />palveluyhteiskunnan<br />rakentaminen<br />1970<br />1967<br />> Sitra<br />Pääomasijoittajajataustavaikuttaja<br />Teknologiankehittäjäjarahoittaja<br />Yhteiskunnallinen<br />Vaikuttajajamuutosagentti<br />
  8. 8. Megatrendit<br />⏏<br />Suomen menestysmalli on vakavasti uhattuna<br />Ilmastonmuutos<br />Globalisaation 2. vaihe<br />Väestön ikääntyminen<br /><ul><li> Jos jatkamme nykyisin toimintavoin niin 150 000 teollisuuden työpaikkaa katoaa vuoteen 2025 mennessä. Samalla 120 000 ihmistä tarvitaan Terveydenhuoltoon väestön ikääntyessä vuonna 2025.
  9. 9. Jos julkisen sektorin tuottavuus ei kasva, ja palkat kasvavat muun talouden tahdissa, pelkkä talouskasvu ei voi pelastaa julkista sektoria</li></ul>Talous-<br />kriisi<br />}<br />Suuri systeemisen/rakenteellisen muutoksen tarve ja mahdollisuus<br />
  10. 10. Tätä olemme<br />Strategiset tavoitteet<br />2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -><br />Sitra uudistaa ajattelua<br />hyvästä elämästä<br />Kuntaohjelma<br />Julkishallinnon johtamisohjelma<br />Sitra etsii yhteiskuntaa <br />uudistavia toimintamalleja,<br />joissa lähtö-kohtana<br />on ihminen<br />Koneteollisuuden kasvuohjelma<br />Energiaohjelma<br />Maamerkit -ohjelma<br />Sitra vauhdittaa <br />liiketoimintaa, joka<br />tähtää kestävään<br />hyvinvointiin<br />Kehitysohjelmat<br />Ennakointi Tiedustelu<br />Strategiaprosessit<br />Kokeiluhankkeet<br />Liiketoiminnan kehittäminen & sijoitukset<br />
  11. 11. Ympäristöongelmat ja luonnonvarojen kasvava kysyntä vihreän talouden ajureina<br />Vihreässä taloudessa työtä ja hyvinvointia luodaan niin, ettei ympäristölle aiheudu siitä haittoja. <br /><ul><li>Kulutuksen painopiste materiaaleista palveluihin ja määrästä laatuun
  12. 12. Edellyttää systeemistä muutosta, jonka keskiössä ovat energia- ja materiaalitehokkuus, hajautettu uusiutuvan energian tuotanto sekä ekotehokkaat palvelu- ja toimintainnovaatiot
  13. 13. Biotalous merkittävässä roolissa
  14. 14. Biomassa raaka-aineena fossiilisten sijaan
  15. 15. Ekosysteemipalvelut</li></ul>23.5.2011<br />7<br />Bio-<br />talous<br />
  16. 16. Energiaa vai tuotteita? - Mitä korkeampi puun jalostusarvo, sitä paremmat työllisyys- ja ilmastovaikutukset<br />Matkailu, virkistys, marjastus, sienestys, metsästys, hiilinielu, ekosysteemipalvelut<br />Puurakentaminen ja –tuotteet<br />Arvokemikaalit, esim. lääketeollisuus<br />Paperi ja kartonki<br />Bulkkikemikaalit<br />Energia<br />23.5.2011<br />8<br />Korkea jalostusarvo<br />Palvelut<br />Teollinen <br />tuotanto<br />Matala jalostusarvo<br />Pitäisikö Suomessa vielä miettiä, miten biomassaa kannattaa todella hyödyntää?<br />
  17. 17. 23.5.2011<br />9<br /><ul><li> Monissa maissa vihreä talous jo prioriteetti
  18. 18. Toteutuminen edellyttää johdon sitoutumista, poliittisia ohjauskeinoja, julkista rahoitusta ja koulutusta
  19. 19. Vihreä talous merkittävä uusien työpaikkojen synnyttäjä</li></li></ul><li>BIOTALOUDEN LÄHIRATKAISUT<br />
  20. 20. Fossiilitalous ja biotalousVertikaalinen / horisontaalinenKeskitetty / hajautettu<br />23.5.2011<br />Eero Kokkonen/Maamerkit-ohjelma<br />11<br />
  21. 21. Keskitettyjä ratkaisuja ja rakenteita suosivan asennemaailman rinnalle hajautettua biotaloutta hellivä asennemaailma <br />Biotalouden lähiratkaisuille selkeä visio ja strategia<br />Hajautetun biotalouden veturiksi monistettavien konseptien kehittäminen sekä kokonaisuuksien hallitseminen ja ratkaiseminen teknologiakehitystä useammin<br />Hajautetussa biotaloudessa toimivien ja siihen liittyvien sidosryhmien verkostoitumista ja järjestäytymistä on kiihdytettävä<br />Hajautetussa biotaloudessa toimivien pienten ja keskisuurten yritysten demonstraatio- ja kokeiluhankkeita tuettava enemmän<br />Normit ja viranomaiskäytännöt uuteen tarkasteluun<br />Hajautetusta energiantuotannosta ekoälykkäisiinbiotalouden lähiratkaisuihin<br />Vaatii uusia rahoitus- ja kehittämisratkaisuja<br />Tavoitteena globaalisti monistettavia konsepteja<br />23.5.2011<br />Eero Kokkonen/Maamerkit-ohjelma<br />12<br />
  22. 22. Vihreä paikallistalous liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen synnyttäjänä: case Uusikaupunki<br />Tavoitteena vähentää päästöjä 85% vuoteen 2020 mennessä<br />Hinku-hanke otettu osaksi elinkeinopolitiikan välineitä<br />kaavoitus, kaupungin palvelut ja koulutus, energiakonseptit<br />tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa<br />Syntynyt jo uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja<br />Biotalouden hybridiyritys: kalankasvatus, kasvihuone ja energiantuotanto yhdessä<br />Elintarvikesoijan tuotanto<br />Uusiutuvan energian hankkeet <br />Sähköautotuotantoa <br />23.5.2011<br />Karoliina Auvinen / Maamerkit-ohjelma<br />13<br />

  ×