Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Procedury i etapy inwestowania w projekty seed i start-up

1,730 views

Published on

Lukasz Juskiewicz (IIF Seed Fund), prezentacja podczas 6. forum PE/VC, Warszawa 2008.05.28

Published in: Business, Economy & Finance
  • Be the first to comment

Procedury i etapy inwestowania w projekty seed i start-up

  1. 1. Łukasz Juśkiewicz PROCEDURY I ETAPY INWESTOWANIA W PROJEKTY SEED I STARTUP lukasz.juskiewicz@iif.pl
  2. 2. Wsparcie pozafinansowe Definiowanie Finansowanie Model biznesowy strategii Pozycjonowanie Rekrutacja Wprowadzenie strategiczna biznesowe
  3. 3. Przygotowanie inwestycji Pierwszy kontakt Analiza i weryfikacja załoŜeń projektowych aplikacja rozmowa preselekcja Wskazówki biznesowe Definiowanie strategii Biznesplanowanie spotkania robocze wsparcie specjalistów Określenie modelu biznesowego badania rynku biznes plan Planowanie zasobów
  4. 4. Formalizacja współpracy Definiowanie kamieni milowych Term sheet określa kluczowe zapisy przyszłej BudŜetowanie umowy inwestycyjnej Komitet Inwestycyjny Weryfikacja projektu na zewnątrz Nieruchomości Umowa Inwestycyjna Obiektywizacja zapisów umowy określa warunki finansowania i realizacji projektu Przewidywalność oparta na doświadczeniu
  5. 5. Inwestowanie Nieruchomości
  6. 6. Wyjście Inwestor branŜowy Giełda Papierów Wartościowych Rynek Główny New Connect Management Buyout

×