TH

22

REINECKER
KARSTENS
KOPP
NAXOS-UNION
KOEPFER
LASER TEC
ECM
ELDEC
ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง

เคร ื ่องกล งป ค-อ พชน ดโมด ล
ึ ิ
ั
ิ
ู

การันตีได้ถึงประสิทธิภาพกา...
EMAG NEWS 22

VT 2-4

VT 4-4

รองรับเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้น
งานสูงสุด:

รองรับเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้น
งานสูงสุด:

100 มม.
...
ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง

"เราเป็นทั้งผู้พัฒนาและผู้จำ�หน่ายระบบการผลิตที่สมบูรณ์แบบที่สุด จา...
EMAG NEWS 22

ต วอย ่าง: ระบบการผล ตส �หร บงานก ดเก ยร ์
ั
ิ ำ
ั
ั
ี

รายการผล ต
ิ
ในแต ่ละรอบ

25
วินาที

ถาม & ตอบ
ครบเค...
ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง

OP 10 / OP 20

VTC 100-4

ระบบการผล ตส �หร บการกล งเพลา
ิ ำ
ั
ึ

ทุ...
EMAG NEWS 22

OP 10 / OP 20
VTC 100-4

OP 30

VLC 200 H

OP 40

VLC 100 IH

OP 50

VTC 100 GT

สายการผล ตเคร ื ่องในตระก ล...
ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง

การทำ�งานด ้ วยแคม
ป ์ ย ดๆช ิ ้ นงาน
ึ
เด ี ยว : เพ ื อการเจ ยร
่
...
EMAG NEWS 22

VSC DS / DDS
เส้นผ่าศูนย์กลางยึดจับสูงสุด:

250 / 400 mm

ระยะเส้นผ่าศูนย์กลางการส่ายสูงสุด: 260 / 420 mm
เส...
ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง

เคร ื ่อง EMAG ในตระก ล VTC
ู

ข้อต่อกระแทก
บนเพลา
ส �หร บการผล ตช ...
EMAG NEWS 22

1

ลดเวลา
การผล ต
ิ
ได ้ มากกว ่า 70 %

3

2

รวดเร ว, ง ่าย
็
ต ่อการเปล ี ่ยน
เคร ื ่องม อ
ื

3

ให ้ ความ...
ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง

16-21 ก นยายน 2013
ั

ประทับใจทีสดภายในงาน EMO 2013
่ ุ

12
03

7
130

0
7/2

13

de
· Än

r un

ge

or
nv

b eh

al t e

n/ M

o di

fica

ti

re
o ns

s er

ve d

13
ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง

เคร ื ่องก ดเฟ องเก ยร ์ จาก EMAG
ั
ื
ี

การกัดเกียร์ที่
สมบูรณ์แบบ...
EMAG NEWS 22

เคร ื ่ อ งก ดเฟ อ งเก ยร ์ EMAG
ั
ื
ี

KOEPFER 160
ขนาดโมดูลสูงสุด

KOEPFER 200

KOEPFER 300

2.5

3

4

90...
ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง

หล กการระบบโมด ลล ่าร ์ ของ ELC 160
ั
ู
เป นรุ ่นมาตรฐานท ี ่สมบ ูร...
EMAG NEWS 22

เคร ื ่องเช ื ่อมเลเซอร ์ รุ ่น ELC 160

ทางออกที่ดีที่สุด ใน
การทำ�งาน
ถ ้ าการเช ื ่ อมด ้ วยเลเซอร ์ ได ้...
ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง

ระบบPECM จาก EMAG

เพือความแม่นยำ�ในการทำ�งานทีดกว่า
่
่ ี

เคร ื ่...
EMAG NEWS 22

การเจาะด ้ วยเคม ไฟฟ ้ า ช ิ ้ นงานสมบ ูรณ ์ ท ี ่ส ด
ี
ุ
ไม ่ม คร บ หร อเศษในการเจาะ – ด ท ี ่ส ด
ี ี
ื
ี
ุ...
ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง

บร ษ ทใหม ่ล ่าส ด eldec ของ EMAG
ิ ั
ุ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการชุบแข็ง...
EMAG NEWS 22

มากกว ่ าการช บแข ง: ด ้ วยการ
ุ
็
ใช ้ ความร ้ อนจากการเหน ี ่ย ว
นำ�ของ eldec เป ็น ส ่ วนท ี ่เพ ิ ่ ม
ข ...
ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง

บร การหล งการขายของ EMAG
ิ
ั

ข้อเสนอที่ดีที่สุดจาก
แหล่งเดียว
ประส...
EMAG NEWS 22

ก จกรรมโดยรวม
ิ
ทีมผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้บริการทุกแห่งทั่ว
โลก ประโยชน์จากความเร็ว และเครือข่าย
ทั่วโลกทำ�ให้...
ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะแม่นยำ�สูง

Frankfurt
Martin-Behaim-Strasse 12
63263 Neu-Isenburg
Germany
Phone: +49 6102 882...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

EMAG NEWS 22 – Thai Version

507 views

Published on

EMAG – World Class Manufacturing Systems Newsletter

Published in: Automotive
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
507
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

EMAG NEWS 22 – Thai Version

 1. 1. TH 22 REINECKER KARSTENS KOPP NAXOS-UNION KOEPFER LASER TEC ECM ELDEC
 2. 2. ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง เคร ื ่องกล งป ค-อ พชน ดโมด ล ึ ิ ั ิ ู การันตีได้ถึงประสิทธิภาพการ ทำ�งานที่เหนือกว่า เคร ื ่ อ งก ดกล งโลหะร ุ ่ นใหม ่ ล ่ าส ด ภายใต ้ แบรนด ์ Emag มาพร ้ อมก บ 3 ล กษณะเด ่ นต ั ้ งแต ่ การออกแบบ ั ึ ุ ั ั ท ี ่ ล ้ �สม ยท ี ่ ส ด ประหย ด และการผล ตท ี ่ ให ้ ค ณ ภาพส งส ด ค ุ ้ มค ่ าท ี ่ ส ดในราคามาตรฐาน ำ ั ุ ั ิ ุ ู ุ ุ เคร ื ่องก ดกล งโลหะแนวต ั ้ งส �หร บงานกล งเพลา ั ึ ำ ั ึ โมด ล ่าร ์ ู อรรถประโยชน ์ มากมาย มาตรฐาน หลักการของเครื่องจักรชนิดนี้อยู่บนพื้นฐาน เพื่อการผลิตด้วยการยึดจับด้วยแท่นกลึง และ การกลึงชิ้นงานเพลา ด้วยแนวความคิด ที่ต้องการให้ง่ายในทุกการใช้งาน เราจึง ออกแบบระบบการเก็บสำ�รองอะไหล่ให้ง่าย ต่อการนำ�มาใช้มากที่สุด เคร ื ่องก ดกล งแนวต ั ้ งส �หร บงานย ดจ บด ้ วยแท ่นกล ง ั ึ ำ ั ึ ั ึ แนวความคิดแบบโมดูล่าร์ที่เป็นไปได้ของเครื่องจักรใหม่ชนิด แพลตฟอร์ม:เครื่องจักรสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเพื่อ ให้เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆ ถึงแม้ว่าโครงสร้างเครื่องจักรจะมี ขนาดเล็กก็ตาม แต่ยังคงให้ประสิทธิภาพสูงในการขับเคลื่อนรวมไป ถึงการผสานระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อใช้ในการควบคุมหัวสปิดเดิล และหัวยึดจับเครื่องมือชนิดปิคอัพ ใช้ต้นทุนน้อยในการผลิตชิ้นงานระดับกลาง, รับประกันได้ถึง ประสิทธิภาพการทำ�งานที่ดีที่สุด ด้วยกระบวนการผลิตที่รวดเร็ว คุณภาพชิ้นงานสูงเหมาะสำ�หรับใช้ในการผลิตทุกประเภทอีกทั้งยัง เสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนลดลงอีกด้วย ระยะสั้น: เครื่องจักรรุ่นใหม่ล่าสุดนี้จะช่วยลดต้นทุนการผลิตต่อชิ้นได้ เป็นอย่างดี VL 2 รองรับเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้น งานสูงสุด: รองรับเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้น งานสูงสุด: 100 มม. รองรับความสูงของชิ้นงาน สูงสุด: 200 มม. รองรับความสูงของชิ้นงาน สูงสุด: 150 มม. 2 VL 4 200 มม.
 3. 3. EMAG NEWS 22 VT 2-4 VT 4-4 รองรับเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้น งานสูงสุด: รองรับเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้น งานสูงสุด: 100 มม. รองรับความสูงของชิ้นงาน สูงสุด: 200 มม. รองรับความสูงของชิ้นงาน สูงสุด: 400 มม. 630 มม. / 1.050 มม. กะท ดร ด ั ั ง ่าย รวดเร ว ็ ใช้พื้นที่ในการติดตั้งเครื่องจักรน้อย และยัง สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่ที่เหมาะ สม (ทั้งผังแบบชากุ ชากุ หรือ แบบเรียงแถว) ระบบการขนย้ายชิ้นงานที่ง่ายต่อการใช้งาน โดยการเดินสายพานลำ�เลียงผ่านแนวกลาง ของเครื่องทำ�ให้สามารถเคลื่อนย้าย วางและ เปลี่ยนชิ้นงานได้อย่างต่อเนื่องและง่ายดาย ด้วยระยะทางและเวลาการทำ�งานของเครื่อง มือที่สั้นลงจึงมั่นใจได้ว่าเวลาเดินเปล่าของ เครื่องจักรสั้นลงตามไปด้วย VL 6 รองรับเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้น งานสูงสุด: 300 มม. รองรับความสูงของชิ้นงาน สูงสุด: 400 มม. รองรับความสูงของชิ้นงาน สูงสุด: 200 มม. ระบบการจ่ายชิ้นงานอัตโนมัติเพิ่มความเร็ว สูงสุดให้กับการผลิต วงจรการผลิตแบบ อัตโนมัติทำ�ให้ต้นทุนการผลิตลดลงที่เวลา เท่ากัน VL 8 รองรับเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้น งานสูงสุด: ผสมผสานด ้ วยระบบ อ ตโนม ต ิ ั ั 300 มม. 3
 4. 4. ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง "เราเป็นทั้งผู้พัฒนาและผู้จำ�หน่ายระบบการผลิตที่สมบูรณ์แบบที่สุด จากการผลิตที่แยกกันในแต่ละเครื่องจักร ไปสู่กระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ" Dr. Guido Hegener, ซ อ ี โ อ ของ EMAG Salach Maschinenfabrik GmbH ี ระบบการผล ตช ิ ้ นงานกล ง ิ ึ ประสบความสำ�เร็จอย่างยิ่งใน การทำ�งานอย่างเป็นระบบ ส ่ วนประกอบท ี ่ ม ค วามซ บซ ้ อนมากกว ่ า จะตอบโจทย ์ การผล ตช ิ ้ นงานท ี ่ ม ค วามซ บซ ้ อนมากกว ่ า ี ั ิ ี ั ด ้ วยหร อไม ่? ื ไม ่ ใช ่ ส �หร บท ี ่ EMAG : ท มผ ู ้ เช ี ่ย วชาญของเราได ้ พ ฒนาระบบการผล ตท ี ่ ให ้ ความส �ค ญท ั ้ งทาง ำ ั ี ั ิ ำ ั ด ้ าน ง ่ ายในการเช ื ่ อมต ่ อข ้ อม ล ความเร ว และความย ดหย ุ ่ นในการทำ� งาน ู ็ ื การันตีได้ถึงความสำ�เร็จของระบบที่ถูกออกแบบใหม่ล่าสุดของเครื่องกลึงชิ้นงานปิค-อัพ EMAGนี้ เครื่องนี้เป็นศูนย์กลาง "การสร้างสรรค์ชิ้นงาน"ในระบบการผลิตที่มั่นใจได้ถึงผล ประหยัดด้วย 3 คุณประโยชน์ 1. 2. 3. ไม่ว่าจะเป็นการกลึง การกัด หรือการเจาะ ก็สามารถทำ�งานได้ตามการออกแบบด้วยการกำ�หนดค่าต่างๆได้อย่างหลากหลายทุกประเภทเพื่อการผลิตที่สมบูรณ์แบบที่สุด ชิ้นงานจะถูกส่งไปยังบริเวณที่ผลิตชิ้นงานด้วยวิธีการปิค-อัพ สายการผลิตหรือระบบสายพานลำ�เลียงจะเป็นตัวขนส่งชิ้นงานไปยังเครื่องจักร ผลที่ได้ : อัตราส่วนของการควบคุม การผลิตจะลดลงอย่างอัตโนมัติ ระยะการขนส่งชิ้นงานเข้าเครื่องจักรสั้นลง ทำ�ให้ชิ้นงานถูกผลิตได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำ�งานได้ทุกประเภทและกำ�หนดระดับการควบคุมอัตโนมัติที่ปรับเปลี่ยนได้ ดังนั้นระบบการผลิตนี้สามารถปรับค่าต่างๆได้ ให้ปริมาณการผลิตสูงขึ้น หรือการเปลี่ยนส่วน ประกอบต่างๆได้ตามต้องการ ในระยะสั้น:ประโยชน์ที่ได้จากระบบการผลิตของ EMAG นั่นคือ การออกแบบเครื่องจักรที่ไม่กินพื้นที่ใช้สอย,ระบบการควบคุมอัตโนมัติที่ทำ�งานง่ายและปรับเปลี่ยนได้ 4
 5. 5. EMAG NEWS 22 ต วอย ่าง: ระบบการผล ตส �หร บงานก ดเก ยร ์ ั ิ ำ ั ั ี รายการผล ต ิ ในแต ่ละรอบ 25 วินาที ถาม & ตอบ ครบเคร ื ่องในการผล ตหร อไม ่? ิ ื ด้วยเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ และการพัฒนากระบวนการผลิตทั้งหมดที่มา จากแหล่งเดียวกัน ในท้ายทีสด รับประกันได้วาคุณจะพบคำ�ตอบทีดทสดนันคือช่วย ่ ุ ่ ่ ี ่ี ุ ่ ย่นระยะเวลาตลอดกระบวนการผลิตให้สนลงและช่วยเพิมความเร็วในการเริมเดิน ้ั ่ ่ เครืองอีกด้วย ่ เหมาะสมท ี ่ส ด? ุ เราประสานระบบการผลิต องค์ประกอบเครื่องจักรภายนอก และระบบควบคุม อัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบที่สุด ผลท ี ่ได ้ จากการผล ต? ิ ระบบทีสมบูรณ์แบบทีสดถูกพัฒนาขึนโดยEMAG ทีพร้อมสรรพด้วยคุณประโยชน์ ่ ่ ุ ้ ่ ต่างๆทังทางด้านระบบควบคุมอัตโนมัตพนฐาน ระบบอินเตอร์เฟสทีเหมาะสมทีสด ้ ิ ้ื ่ ่ ุ และระยะการขนส่งชินงานทีสนลง จึงมั่นใจได้ว่าสามารถทำ�งานได้เต็มกำ�ลังอย่าง ้ ่ ้ั รวมเร็วตั้งแต่เริ่มเดินเครื่อง และยังให้ผลประหยัดที่ดีในระยะยาว การบำ�รุงร กษาง ่าย? ั ใช้อะไหล่ชนิดเดียวกันในการประกอบเครื่องจักร ระบบการผลิตนี้ยังให้ประโยชน์ ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเครื่องมือและระยะเวลาในการซ่อมบำ�รุงที่สั้นลง แผนงานจำ�นวนมาก? การประสานงานที่ EMAG จะรับคำ�สั่งจากหน่วยงานกลาง และทำ�ให้ล่ายต่อการ วางแผนการผลิตที่ครอบคลุมทั้งหมดด้วยระบบและทีมงานที่มีประสบการณ์ 5
 6. 6. ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง OP 10 / OP 20 VTC 100-4 ระบบการผล ตส �หร บการกล งเพลา ิ ำ ั ึ ทุกสิ่งเป็นไปได้เสมอ อะไรค อความท น สม ย ผลผล ตท ี ่ ส งข ึ ้ น ต ้ นท นระบบการผล ตท ี ่ ม ี ื ั ั ิ ู ุ ิ ประส ทธ ภ าพส �หร บการกล งช ิ ้ นงานเพลา EMAGม ค �ตอบส �หร บคำ�ถาม ิ ิ ำ ั ึ ี ำ ำ ั น ี ้ ด ้ วยเคร ื ่ อ งกล ึ ่ งช ิ ้ นงานมาตรฐานร ุ ่ น VL- และ VTโดยการเชือมต่อข้อมูลในรุน VL- และ VT-นัน EMAGได้ตดต้นระบบการผลิตทีไม่เพียงแค่การันตีได้ถงผลผลิตทีเพิมสูงขึนเท่านัน แต่ยง ่ ่ ้ ิ ่ ึ ่ ่ ้ ้ ั ให้ความแม่นยำ�ในการผลิตทีสงกว่าอีกด้วย ระบบนี้ยังช่วยรักษาประสิทธิภาพการผลิตในทุกประเภทการทำ�งาน(อนาคต) เหตุผลที่ ่ ู สายการผลิตจะต้องปรับขนาดได้นั่นคือ จำ�นวนการผลิตที่ไม่แน่นอน? ชิ้นงานใหม่? รูปทรงชิ้นงานมีการปรับเปลี่ยน? เทคโนโลยีการ ผลิตที่แตกต่างกัน? ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากับการทำ�งานด้วยระบบนี้ ระยะสั้น : ระบบการผลิตของ EMAG ในเครื่องกลึงชิ้นงานรุ่นVL- และ VT-ยืดหยุ่น และให้ผลผลิตได้ตามต้องการ ถือเป็นรุ่นแห่ง อนาคตที่ตอบโจทย์งานกลึงต่างๆได้ดีที่สุด ด้วยสปินเดิลชนิด เคาเตอร์ ระยะการ กัดกลึง 4 แนวแกน ยึดด้วยสปินเดิล ชนิดเคาเตอร์ ระยะการ VLC 200 H การกัดเกียร์ OP 50 OP 40 VTC 100-4 OP 30 VTC 100-4 OP 10 / OP 20 OP 10 / OP 20 ต วอย ่าง: ระบบการผล ตเฟ องบ งค บเล ี ้ ยวพวงมาล ย ั ิ ื ั ั ั VLC 100 IH การชุบผิวแข็ง จากการเหนี่ยว นำ� กัดกลึง 4 แนวแกน VTC 100 GT ยึดด้วย 2 กริปเปอร์ เจียร เส้นผ่าศูนย์กลางที่ วัดได้ ความยาว ระยะเวลาในแต ่ ละรอบการผล ต ิ 26 วินาที ตำ�แหน่ง ชิ้นงานเริ่ม ต้น ชิ้นงานที่ เสร็จสมบูรณ์ หน ่ วยการส ่ ง ผ ่ าน แผ ่ น เจ ย ร ี พาเลทเปล ่ า 6 ช ิ ้ นงานเร ิ ่ ม ต ้น การผล ต ิ OP 10 / OP 20 การผล ต ิ OP 30 การผล ต ิ OP 40 การผล ต ิ OP 50 (ช ิ ้ นงาน สมบ รณ ์ ) ู สต ๊ อปเปอร ์ แผงก น ความ ั ร ้ อน
 7. 7. EMAG NEWS 22 OP 10 / OP 20 VTC 100-4 OP 30 VLC 200 H OP 40 VLC 100 IH OP 50 VTC 100 GT สายการผล ตเคร ื ่องในตระก ล VL / VT ิ ู ข ้ อเท จ จร ง ... ็ ิ ... เก ี ่ย วก บสายการผล ต: ั ิ … เก ี ่ย วก บผลผล ตทางส ิ ่ งแวดล ้ อม: ั ิ »» ผลผลิตที่สูงขึ้น30 %เนื่องจากการผลิตชิ้นงานได้ 4 แกนของ เครื่อจักร »» แนวคิดการผลิตอเนกประสงค์ – สามารถขยายและปรับเปลียนได้ ่ ทุกเวลา »» ระยะการขนส่งชิ้นงานสั้นลง ดังนั้นระยะการเดินเปล่าของ เครื่องจักรก็สั้นลงตามไปด้วย »» ค่าใช่จ่ายเพื่อการสาธารณูปโภคต่ำ�ที่สุดเนื่องจากไม่จำ�เป็นต้อง มีการสต็อกชั่วคราว และการขนส่งภายในโรงงาน เป็นต้น ดัง นั้นปริมาณการเก็บสต็อกจึงต่ำ�ลง และเวลาในการทำ�งานที่ รวดเร็วขึ้น »» ให้ความแม่นยำ�สูงสุดโดยการผลิตที่ใช้อุปกรณ์ยึดจับน้อย (ไม่มี ค่าคลาดเคลื่อนเปลี่ยนแท่นยึด) »» ใช้พื้นที่สำ�หรับติดตั้งเครื่องจักรลดลง15 % »» ใช้งานง่ายทั้งการเปลี่ยนเครื่องมือและการบำ�รุงรักษา »» ตอบโจทย์ได้ดีในเรื่องของความง่ายต่อการเชื่อมต่อกับระบบ ภายในโรงงานได้อย่างอัตโนมัติ 7
 8. 8. ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง การทำ�งานด ้ วยแคม ป ์ ย ดๆช ิ ้ นงาน ึ เด ี ยว : เพ ื อการเจ ยร ่ ่ ี ช ิ ้ นงานภายในและ ภายนอก และ กระบวนการผล ตอ ื น ิ ่ รวบรวมส ิ ่งท ี ่ด ท ี ่ส ด: ี ุ ค ณประโยชน ์ ของเคร ื ่องเจ ยร/กล งช ิ ้ นงาน EMAG ุ ี ึ 1 2 3 4 ย ดหยุ ่น ื ได ้ ด กว ่า ี เช ื ่อถ อ ึ ได ้ ด กว ่า ี รวดเร วกว ่า ็ ทั้งงานกลึงแข็งแรงสูง งาน กลึงทั่วไป และงานเจียร สามารถทำ�ได้ภายใน เครื่องเดียว 8 ความแม ่นยำ� ท ี ่ด ก ว ่ า ี แผ่นเจียรถูกออกแบบมา เป็นพิเศษสำ�หรับชิ้นงานที่ ต้องการคุณภาพผิวสำ�เร็จ สูง การกลึงชิ้นงานแข็งแรงสูง เสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่ขั้นตอน แรก โดยจะผลิตชิ้นงานให้ มีความแม่นยำ�เพียงพอ และจึงทำ�การเจียชิ้นงาน ต่อไป เพราะเป็นการเจียรเสษ ส่วนเกินเพียงเล็กน้อย จึง ทำ�ให้การผลิตเป็นไปอย่าง รวดเร็ว อายุการใช้งาน และการบำ�รุงรักษา ยาวนานมากขึ้น
 9. 9. EMAG NEWS 22 VSC DS / DDS เส้นผ่าศูนย์กลางยึดจับสูงสุด: 250 / 400 mm ระยะเส้นผ่าศูนย์กลางการส่ายสูงสุด: 260 / 420 mm เส้นผ่าศูนย์กลางการผลิตสูงสุด.: 160 / 260 mm ระยะแกน X: 680 / 850 mm ระยะแกน Y: 315 mm (DDS) ระยะแกน Z: 200 / 315 mm ยอดเยียม ่ ทีสด ่ ุ การกล งและเจ ยรช ิ ้ นงาน ึ ี ท ี ่แข งแรงและความซ บซ ้ อนส ง ็ ั ู ส �หร บการ ำ ั เช ื ่อมต ่อ สำ�หรับชินงานแข็งแรงทีผลิตยากทีสด ้ ่ ่ ุ ไม ่ ใช ่แค ่ ประส ทธ ภ าพท ี ่เหน อกว ่ าในการผล ตช ิ ้ นงานท ี ่ ม ค วาม ิ ิ ื ิ ี แข งแรงส ง : ด ้ วยการผสานว ธ ก ารกล งและเจ ยรท ี ่ย ากต ่ อการ ็ ู ิ ี ึ ี ทำ� งานโดยสามารถปร บเปล ี ่ยนได ้ ตามความต ้ องการรวมไปถ งข ้ อ ั ึ ด อ ื ่ นๆอ กมากมายบนเคร ื ่ อ งจ กรในร ุ ่ น VSC ี ี ั รวบรวมบางสิ่งเข้าด้วยกัน : เพื่อกระบวนการผลิตชิ้นงานมีความเหมาะสมมากที่สุดอย่างสม่ำ�เสมอภายในเครื่องรุ่น VSC ของ EMAG สำ�หรับการผลิตชิ้นงานยึดจับที่มีความแข็งแรงสูง เช่น เฟืองเกียร์ โดยให้คุณภาพการกลึงชิ้นงานแข็งแรง สูงที่ดีที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นผลิตและกระบวนการผลิตที่เชื่อถือได้ตามความต้องการ และสิ่งนี้ยังหมายถึง: ค่าความคลาดเคลื่อนในการเจียรชิ้นงานที่ต่ำ�ที่สุดหลังจากการกลึงชิ้นงาน แผ่นเจียรชิ้นงานถูก ออกแบบให้สามารถทำ�งานได้อย่างแม่นยำ�ที่สุดสำ�หรับวิธีนี้ ผลที่ได้รับนั่งความคุณภาพผิวสำ�เร็จของชิ้นงานที่ยอด เยี่ยมที่สุด และ รอบเวลาการผลิตที่สั้นลง ยิ่งไปกว่านั้น แผ่นเจียรจะมัตราการสึกหรอช้าลง และไม่ความจำ�เป็นลับคม แผ่นเจียรบ่อยๆ ดังนั้นกระบวนการการทำ�งานทั้งหมดนี้จึงมีประโยชน์อย่างมาก ทางออกท ี ด ท ี ่สด ่ ี ุ เพ ื ่อการผล ต ิ เงื่อนไขทุกข้อสำ�คัญมากใน การผลิตชิ้นงานซับซ้อนบน เครื่องจักรของเรา : ตั้งแต่องค์ ประกอบต่างๆที่มีคุณภาพสูง กระบวนการผลิตที่เชื่อถือได้ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะ สม และ.ผลประหยัดที่ได้รับ ตามลำ�ดับ เราตอบในทุกโจทย์ ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดตามความ ต้องการของคุณ ในระยะสั้น: ประโยชน์ที่ได้จากการผลิตชิ้นงานยากทั้งในรุ่นขนาดกลางและขนาดใหญ่ถือได้ว่าดีที่สุด ในโลก ด้วย การผสานเทคโนโลยีอันชาญฉลาดที่รวมเอาการกลึงและการเจียรชิ้นงานเข้าไว้ด้วยกัน VLC 100 GT: เพ ื ่อการเจ ยร ี ช ิ ้ นงานแนววงกลม VG 110: เพ ื ่อการเจ ยรช ิ ้ น ี งานท ี ่ ไ ม ่ ใช ่ วงกลม เพื่อการเจียรชิ้นงานแนวตั้งสำ�หรับงานที่มี เส้นผ่านศุนย์กลาง 100 มิลลิเมตร กฎการป้อน ชินงานชนิด ปิค-อัพ จึงรับประกันได้วาช่วง ้ ่ เวลาเดินเปล่าของเครืองจะสันทีสดและให้ ่ ้ ่ ุ ประสิทธิภาพการผลิตทีมากทีสด ่ ่ ุ เครืองจักรแนวตังสำ�หรับชินงานยึดจับขนาด ่ ้ ้ เล็กหรือสำ�หรับการผลิตชินงานทีไม่เป็นแนว ้ ่ วงกลม การเจียรชิ้นงานภายในและภายนอก สามารถยืดหยุ่นได้ตามลักษณะของชิ้นงานที่ ต้องการ เส้นผ่าศูนย์กลางยึดจับสูงสุด: 160 mm เส้นผ่าศูนย์กลางยึดจับสูงสุด: ระยะเส้นผ่าศูนย์กลางการส่ายสูงสุด: 200 mm ระยะเส้นผ่าศูนย์กลางการส่ายสูงสุด: เส้นผ่าศูนย์กลางการผลิตสูงสุด.: 100 mm เส้นผ่าศูนย์กลางการผลิตสูงสุด.: ระยะแกน X: 900 mm ระยะแกน X: 460 mm ระยะแกน X: 1,400 / 1,600 mm ระยะแกน Z: 375 mm ระยะแกน Z: 225 mm ระยะแกน Y: ± 100 mm ระยะแกน Z: 300 mm 100 – 190 mm 160 mm 85 mm VLC 250 DS: ม ลต เทคโนโลย ี ั ิ งานกลึง งานกลึงแข็งแรงสูง งานเจียรภายในและภายนอกที่ ทำ�งานโดยอาศัยการยึดชิ้นงานด้านเดียว และทำ�งานในแนว ตั้ง ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อความแม่นยำ�สูงในการ ทำ�งาน ประหยัดต้นทุนการผลิต อีกทั้งกระบวนการผลิตเชื่อถือ ได้ทั้งในรุ่นขนาดกลางและขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางยึดจับสูงสุด: ระยะเส้นผ่าศูนย์กลางการส่ายสูงสุด: เส้นผ่าศูนย์กลางการผลิตสูงสุด.: 250 / 315 mm 350 mm 250 mm 9
 10. 10. ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง เคร ื ่อง EMAG ในตระก ล VTC ู ข้อต่อกระแทก บนเพลา ส �หร บการผล ตช ิ ้ นงานเพลา: เคร ื ่ อ งจ กรใน ำ ั ิ ั ตระก ล VTC-จาก EMAG ม ั ่ นใจได ้ ถ งกระบวนการ ู ึ ผล ตท ี ่รวดเร วท ี ่ ส ดท ี ่รวมเอาว ธ ก ารการเจ ยร ิ ็ ุ ิ ี ี และกล งช ิ ้ นงานเข ้ าไว ้ ด ้ วยก น ึ ั ไม่มีรุ่นไหนที่ยึดหยุ่นได้มากกว่านี้ กระบวนการผลิตเกือบทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ผ่าน เครื่องจักรในตระกูล VTC เพียงเครื่องเดียว : ทั้งการกลึงและการเจียรชิ้นงานแข็งแรง ต่ำ�ไปจนสูง การเจียรหลายส่วนพร้อมกัน เจียรสมมาตร และเจียรรูปร่างอื่นๆก็สามารถ ทำ�ได้ เพราะสิ่งที่สำ�คัญนั่นคือ: เพราะชิ้นงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา เครื่องจักร สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนของชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว การผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อนมากๆสามารถทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย เครื่องของ EMAG: ชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำ�หรับการใช้งานกัดและกลึง ใน ขณะที่แผ่นเจียนชิ้นงานชนิด CBN จะอยู่ในชุดถัดไป และนั่นหมายความว่า: เครื่องจักร ในตระกูล VTC รองรับการการผลิตทั้ง ตลับลูกปืนทรงกระบอก บ่าประกบเพลา และชิ้น งานที่ยึดจับเพียงด้านเดียว ค่าความคลาดเคลื่อนจากการยึดจับชิ้นงานลดลงอย่าง มหาศาล ในระยะสั้น: รับประกันได้ถึงประสิทธิภาพและความแม่นยำ�ในการผลิตชิ้นงานเพลา ของเครื่องจักรในตระกูล VTC ท ั ้ งงานกล งและงานเจ ยรได ้ ในเคร ื ่องจ กรเด ยว ึ ี ั ี VTC 100 GT เส้นผ่าศูนย์กลางการจับยึดสูงสุด: ความเป ็น มาของการกล งในแนวอ สระ ึ ิ VTC 315 DS 160 mm เส้นผ่าศูนย์กลางการจับยึดสูงสุด: รองรับเส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นงานสูงสุด: 100 mm รองรับเส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นงานสูงสุด: 240 mm รองรับความยาวชิ้งานสูงสุด.: 400 mm รองรับความยาวชิ้งานสูงสุด.: 700 mm ระยะแกน X: 340 mm ระยะแกน X: 390 mm ระยะแกน Z: 660 mm ระยะแกน Z: 950 mm 10 315 mm กระบวนการผลิตที่มีสมรรถนะสูงบนเครื่องจักรรุ่น VTC : EMAG นำ�ระบบการกลึงแบบอิสระที่ให้ความเร็วและประสิทธิภาพการ ผลิตสูงแม้ในชิ้นงานที่ยากต่อการทำ�งาน เป็นรุ่นที่ประสบความ สำ�เร็จอย่างมากในลักษณะ non-twist ซึ่งเป็นหัวใจสำ�คัญเมื่อใช้ ในการผลิตประเก็น การผลิตแบบไม่ใช้สารหล่อเย็นเป็นทางเลือก ในการใช้งาน
 11. 11. EMAG NEWS 22 1 ลดเวลา การผล ต ิ ได ้ มากกว ่า 70 % 3 2 รวดเร ว, ง ่าย ็ ต ่อการเปล ี ่ยน เคร ื ่องม อ ื 3 ให ้ ความแม ่นยำ� ส งส ดในการผล ต ู ุ ิ เพลาบาง ข ้ อด ของ ี เคร ื ่องเจ ยรช ิ ้ นงาน ี สมมาตรจาก EMAG ระบบการเจ ยรช ิ ้ นงานสมมาตร: GRINDING “SQUARED” ี ลดเวลาท ี ่ ใช ้ ในการผล ตส �หร บข ั ้ นตอน ิ ำ ั การเจ ยรช ิ ้ นงานมากกว ่ า 70% ด ้ วยแผ ่ น ี เจ ยรแบบค ู ่ ท ี ่ ช ่ วยในการเจ ยรช ิ ้ นงานแบบ ี ี สมมาตรได ้ อย ่ า งม ประส ทธ ภ าพ ี ิ ิ เพลาจะถูกจับยึดในแนวตั้งและทำ�การเจียรชิ้นงานด้วยแผ่นเจียร 2 อันที่ทำ�งาน ในแนวสมมาตร ทำ�ให้เกิดการหักล้างของแรงตั้งฉากกับผิวสัมผัสด้วยการวาง ตำ�แหน่งเครื่องมือที่ถูกต้อง วิธีนี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว เวลาที่ใช้ใน การเจียรชิ้นงานเพลากลางร่วมกับลูกปืนชนิดต่างๆ ดังตัวอย่าง แสดงให้เห็นถึง เวลาที่ใช้ในการผลิตลดลงอย่างเห็นได้ชัด ปัจจัยสำ�คัญอื่นๆ: ระบบรองรับการเคลื่อนที่จะดูดซับอรงในแนวสัมผัสที่อยู่บน เพลา นี่เป็นเหตุผลว่าทำ�ไมเครื่องจักรรุ่นนี้จึงเหมาะกับการผลิตชิ้นงานบางที่มี อัตราการป้อนสูงมากที่สุด แรงในแนวสัมผัส แรงต ั ้ งฉากก บ ั ผ ว ส มผ ส ิ ั ั แรงต ั ้ งฉากก บ ั ผ วส มผ ส ิ ั ั (ยกเล กในส ่ ว น ิ อ ื ่ นๆ) (ยกเล กในส ่ วน ิ อ ื ่ นๆ) ระบบรองรับการเคลื่อนที่ (ต้านแรงในแนวสัมผัส) 11
 12. 12. ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง 16-21 ก นยายน 2013 ั ประทับใจทีสดภายในงาน EMO 2013 ่ ุ 12
 13. 13. 03 7 130 0 7/2 13 de · Än r un ge or nv b eh al t e n/ M o di fica ti re o ns s er ve d 13
 14. 14. ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง เคร ื ่องก ดเฟ องเก ยร ์ จาก EMAG ั ื ี การกัดเกียร์ที่ สมบูรณ์แบบที่สุด ช ดเฟ อ งเก ยร ์ เป ็นองค ์ ประกอบส �ค ญท ี ่ ห น ่ วยการ ุ ื ี ำ ั ข บเคล ื ่ อนเก อบท กประเภทต ้ องม แ ละส ่ วนประกอบ ั ื ุ ี ต ่ า งๆจะต ้ องม ค ณ ภาพเพราะม ห น ้ าท ี ่ ท ี ่ ส �ค ญท ี ่ ส ด ี ุ ี ำ ั ุ ท ี ่เป ็นต วบ ่ งบอกภ งประส ทธ ภ าพของระบบน ั ้ นๆ เป ็น ั ึ ิ ิ ส ิ ่ งท ี ่ โรงงานผ ู ้ ผล ตต ้ องการเพ ื ่ อการผล ตท ี ่เพ ิ ่ มส ง ิ ิ ู ขึ ้น เกียร์รถยนต์: ไม่ได้อยู่ที่จำ�นวนเกียร์ (และเฟืองเกียร์ที่ต้องการเท่านั้น) แต่อยู่ที่ ปริมาณความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ยังคงเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่อง โจทย์การผลิตใหม่ที่ท้าทาย: ชิ้นงานที่ต้องการจะต้อง ให้ความแม่นยำ�ในการทำ�งานที่เหนือกว่า กระบวนการผลิตที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ มากกว่า ทางออกที่ดีที่สุดสำ�หรับงานกัดเกียร์ ผู้เชียวชาญทางด้านระบบส่งกำ�ลังเครื่องยนต์ของ EMAG นำ�เสนอทางออกเพื่อผล ประหยัดที่ดีที่สุดด้วยเครื่องกัดเฟืองเกียร์แนวตั้งและแนวนอน เครื่องจักรจะสามารถ ปรับค่าต่างๆให้เหมาะสมในทุกสภาพการทำ�งาน ตัวอย่างเช่น เครื่องกัดเกียร์แนวนอนจาก KOEPFER : ฐานของเครื่องจักรทำ�จากวัสดุคอนกรีตพอลิเมอร์ชนิด MINERALIT® เคลื่อนที่ตาม แนวแกนด้วยแบริ่งโรเตอร์ และออกแบบห้องผลิตชิ้นงานให้มีระบบที่เสถียรและคงที่ อย่างมาก อุปกรณ์เสริมทีชวยเพิมความเร็วสูงให้กบหัวกัดและหัวสปินเดิล โดยสรุปแล้ว ่ ่ ่ ั หมายถึงความเร็วในการกัดทีเพิมสูงใช้ส�หรับการกัดตามแนวแกน หรือเพลาว่มกับฟัร ่ ่ ำ เพืองขนาดเล็กๆจำ�นวนมาก ่ สำ�หรับตัวอย่าง เครื่องกัดเฟืองเกียร์แนวตั้งรุ่น VLC 200 H จาก EMAG กะทัดรัดและรวดเร็ว : VLC 200 H โดดเด่นด้วยขนาดกะทัดรัดของเครื่องจักร ระยะการ ขนส่งชิ้นงานที่สั้นลง และทำ�งานได้อย่างคล่องแคล่ว ถือเป็นเครื่องมาตรฐานที่ดีที่สุด เพื่องานการผลิตเฟืองเกียร์แม่นยำ�สูง ในระยะสั้น : EMAG พัฒนาเครื่องจักรที่ตอบโจทย์การกัดเกียร์ที่เหมาะสมที่สุดสำ�หรับ สำ�หรับการใช้งานได้อย่างกว้างขวาง 14
 15. 15. EMAG NEWS 22 เคร ื ่ อ งก ดเฟ อ งเก ยร ์ EMAG ั ื ี KOEPFER 160 ขนาดโมดูลสูงสุด KOEPFER 200 KOEPFER 300 2.5 3 4 90 / 140 120 / 180 140 / 195 เส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นงาน มม. ระยะการกัด มม. 200 / 480 200 300 ความยาวชิ้นงาน มม. 300 / 1.000 300 300 / 800 ช่วงความกว้างของการตัด มม. 250 130 / 100 250 ระยะการเคลื่อนที มม. 160 100 / 70 160 ความเร็วของหัวสปินเดลหลัก 1/นาท ี 4.000 450 / 1.000 800 ความเร็ว Hob 5.000 2.400 / 3.000 / 5.000 2.500 / 4.000 1/นาท ี เคร ื ่องก ดเฟ อง ั ื เก ยร ์ ี VLC 200 H ขนาดโมดูลสูงสุด 4 เส้นผ่าศูนย์กลางชินงาน ้ มม. 200 ระยะการกัด มม. 180 ความยาวชินงาน ้ มม. 400 เส้นผ่าศูนย์การเครืองมือตัดสูงสุด ่ มม. 100 ระยะการเคลือนที ่ มม. 160 ความเร็วของหัวสปินเดลหลัก 1/นาท ี 2.000 ความเร็ว Hob 1/นาท ี 4.000 ม ท กษะส ง ี ั ู เคร ื องกัดเฟ องเก ยร ์ แนวตั ้ งรุ น VLC 200 H ่ ื ี ่ ระบบอัจฉริยะที่ช่วยปฎิวัติประสิทธิภาพการกัดเกียร์ให้กับชิ้น งานรูปร่างต่างๆด้วยการออกแบบตามแบบฉบับของ EMAG ด้วยเหตุผลหลักนั่นคือ ระบบอัตโนมัติแบบผสม ผสาน ใช้สปินเดิลปิค-อัพที่มันใจ ได้ว่าจะช่วยลดเวลาเดิน เปล่าของเครื่องจักรให้สั้น ที่สุดและต้นทุนการผลิตต่อ ชิ้นต่ำ�ที่สุด การเตรียมการที่สมบูรณ์แบบ ที่สุด สำ�หรับระบบการผลิตแบบบูรณ การเป็นได้ทั้งการใช้หลักการ ป้อนชิ้นงานโดยตรง หรือการ ใช้ระบบอัตโนมัติทั้งวงจรการ ผลิตก็เป็นไปได้เช่นกัน 15
 16. 16. ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง หล กการระบบโมด ลล ่าร ์ ของ ELC 160 ั ู เป นรุ ่นมาตรฐานท ี ่สมบ ูรณ ์ แบบท ี ่ส ดเพ ื ่อระบบการผล ตหลายข ั ้ นตอน ็ ุ ิ 100 % การตรวจสอบ ด ้ วยว ธ ี ิ อ ลตราโซน ก ั ิ ถ ้ าค ณต ้ องการวางแผนการผล ตด ้ วย ุ ิ เคร ื ่ อ งจ กร EMAG ท ี ่ ประสานการทำ� งานร ่ ว ม ั ก บ อ ปกรณ ์ ตรวจสอบอ ลตร ้ าโซน คเพ ื ่ อให ้ ั ุ ั ิ ได ้ ระบบการทำ� งานท ี ่ ส มบ รณ ์ แบบ อ ปกรณ ์ ู ุ เหล ่ าน ี ้ สามารถเช ื ่ อ มต ่ อโดยตรงก บระบบ ั ELC หร อ จะต ั ้ งค ่ าฟ งก ์ ช ั ่ น แบบแยกส ่ วนก ็ ื ั สามารถทำ�ได ้ 16
 17. 17. EMAG NEWS 22 เคร ื ่องเช ื ่อมเลเซอร ์ รุ ่น ELC 160 ทางออกที่ดีที่สุด ใน การทำ�งาน ถ ้ าการเช ื ่ อมด ้ วยเลเซอร ์ ได ้ ผสานการทำ� งานร ่ วมก นก บระบบ ั ั การผล ตแบบอ ตโนม ต จะม ข ้ อด อย ่ า งไร? ELC 160 จาก EMAG ค อ ิ ั ั ิ ี ี ื คำ�ตอบท ี ่ด ท ี ่ส ดส �หร บคำ�ถามน ี ี ุ ำ ั การผลิตชิ้นส่วนเฟืองเกียร์มีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ: ความถี่ในการทำ�งานจะต้องการชิ้นงาน 2 ชิ้นในการ ผลิตเพียงครั้งเดียว สิ่งที่ตามมาคือการเชื่อมต่อชิ้นงานเข้าด้วยกัน เครื่องเชื่อมด้วยเลเซอร์ ELC 160 จาก EMAG ทำ�งานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเชื่อมต่อชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ�ในทุกจุด เริ่มจากแต่ระส่วนของชิ้นงานจะถ฿กป้อนเข้าเครื่อง ELC อย่างอัตโนมัติ 160 และถูกส่งต่อไปจากห้องหนึ่งไปยัง อีกห้องหนึ่งภายในเครื่องจักร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆ และระบบยังสามารถปรับเปลี่ยน การตั้งค่าได้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน เช่น: ชิ้นงานยึดจับที่ต้องการความแม่นยำ�สูงและชื่อมต่อในตำ�แหน่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ�ระบบเลนส์ที่มีความ คงตัวสูงในระหว่างขั้นตอนการผลิตจึงมันใจได้ถึงการผลิตที่ชิ้นงานเชื่อถือได้ดีที่สุดองค์ประกอบของชิ้นงาน อาจยังมีการ้หนี่ยวนำ�ที่ความร้อนบ้างเล็กน้อยโดนขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุด้วยในระยะสั้น : ในกระบวนการผลิต ทั้งหมดของเครื่องเชื่อมด้วยเลเซอร์ ELC จะทำ�งานโดยยึดจับเพียงอันเดียว ทำ�ให้รวอเร็ว แม่นยำ� และประสิทฺภาพ การผลิตที่ดีกว่า คำ�สำ�คัญ ความเร็ว การผลิตที่สมบูรณ์แบบ สำ�หรับงานกัดเกียร์ สามารถทำ�ได้ภายใน 20 วินาที ถ้าต้องการจำ�นวน ชิ้นงานที่มากขึ้น ทีม วิศวกรจาก EMAG จะ ออกแบบระบบให้สามารถ ทำ�งานแบบคู่ได้เช่นกัน คำ�สำ�คัญ ยืดหยุ่นได้ ELC 160 สามารถติดตังได้กบ ้ ั เครืองเลเซอร์ทก ่ ุ เทคโนโลยี – ทังระบบ ้ เลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ และไฟเบอร์เลเซอร์ (ไฟเบอร์เลเซอร์, ดิสก์ เลเซอร์). นอกจากนีระบบยังสามารถ ้ ทำ�งานได้ทงการป้อนชิน ้ั ้ งานแบบอัตโนมัตและไม่ ิ อัตโนมัตได้อย่างเหมาะสม ิ เพือใช้งานร่วมกับพนักงาน ่ หรือหุนยนต์อตสาหกรรมได้ ่ ุ อย่างเหมาะสม คำ�สำ�คัญ หลักการทำ�งานแบบโมดูล กระบวนการผลิตแบบ โมดูล ที่ชิ้นงานต้องอยู่นิ่ง กับที่ บนแท่นวางที่สามารถ ปรับเปลี่ยนได้ ชุดยึดจับอเนกประสงค์ และการยึดด้วยวิธีเชื่อม อาจยังต้องทำ�มาใช้ในการ ผลิต คำ�สำ�คัญ คุณภาพ เลเซอร์ที่ล้ำ�สมัยกับลำ�แสง คุณภาพสูงจะช่วยหตะเข็ บการเชื่อมมี่ความสมูบูรณ์ แบบมากที่สุด นอกจากนี้ ตัวแปรอื่ๆทั้งหมดยังมี ความสำ�คัญที่สามารถ ควบคุมและตรวจสอบผ่าน ระบบ CNC ได้ การขยายสายการผล ต ิ และฟ งก ์ ช ั ่ นเพ ิ ่ มเต ม ั ิ ของ ELC 160 โดยเร ว: ็ »» การเชื่อมประสาน และการอัดประสาน »» เพื่อการประกอบชิ้นงาน »» เหนี่ยวนำ�ความร้อนเพื่อการอุ่นเครื่อง / เพื่อการทำ�งาน »» การแปรงตะเข็มเชื่อม »» เลเซอร์ มาร์คกิ้ง »» การตรวจวัดชิ้นงาน 17
 18. 18. ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง ระบบPECM จาก EMAG เพือความแม่นยำ�ในการทำ�งานทีดกว่า ่ ่ ี เคร ื ่ อ งม อ ื วงจรพ ล ส ์ ั เคร ื ่ อ งม อ ื ช ิ ้ นงาน วงจรพ ล ส ์ ั เคร ื ่ อ งม อ ื เคร ื ่ อ งม อ ื สารละลายอ เ ล ก ิ ็ โทรไลท ์ สารละลายอ เ ล ก ิ ็ โทรไลท ์ การผล ตทางไฟฟ ้ าเคม ี (Electrochemical ิ machining, ECM) จาก EMAG ค ดค ้ นว ธ ท ี ่ ิ ิ ี เพ ิ ่ มประส ทธ ภ าพในก บการผล ต ผ ู ้ ิ ิ ั ิ เช ี ่ย วชาญของเราม ค วามช �นาญเป ็นพ เศษ ี ำ ิ ในด ้ านการพ ฒนาเทคโนโลย ี PECM ได ้ ั เป ็นอย ่ า งด ี กระบวนการ ECM เป็นการกัดโลหะด้วยวิธีอิเล็กโทรไรสิส : ชิ้นงานจะทำ�หน้าที่ เป็นขั้วแอโนด(+) และเครื่องมือจะเป็นขั้วแคโทด(-) และจะเคลื่อนที่ผ่านสารละลา ยอิเล็กโทรไลท์ระหว่าง 2 ขั้วดังกล่าว กระบวนการ PECM (“P” หมายถึง “Precise(แม่นยำ�สูง”) ถูกพัฒนาขั้นโดย EMAG ที่ให้ความแม่นยำ�ในการผลิตที่ ดีกว่า ในกระบวนการนี้จะมีช่วงระหว่างการผลิตน้อยมาก ยิ่งไปกว่านั้น การ เคลื่อนไหวของเครื่องทำ�งานควบคู่กับการแลกเปลี่ยนอิเล็กโทรไลท์ เป็นการ เสริมการกัดโลหะได้ดียิ่งขึ้น ยิงไปกว่านัน การเคลือนไหวของเครืองทำ�งานควบคู่ ่ ้ ่ ่ กับการแลกเปลียนอิเล็กโทรไลท์ เป็นการเสริมการกัดโลหะได้ดียิ่งขึ้น ่ ระบบ PECM เช่น เครือง PO 900 จาก EMAG ดังนันชินงานทีได้จะมีคณภาพผิว ่ ้ ้ ้ ่ ุ สำ�เร็จและค่าความถูกต้องแม่นยำ�ทีดเลิศทีสด นอกจากนี้ การสันสะเทือนแบบต่างๆ ่ ี ่ ุ ่ และระบบการยึดจับทีเป็นศูนย์จงมันใจได้ถงกระบวนการผลิตทีมประสิทธิภาพ ่ ึ ่ ึ ่ ี ในระยะสั้น: เทคโนโลยี PECM มีการสึกหรอที่ต่ำ�มาก ชิ้นงานมีความแม่นยำ�และ มีประสทิธิภาพการผลิตที่ดีกว่า กระบวนการผล ตท ี ่ม ประส ทธ ภาพ: เน ื ่องจากกระบวนการ ิ ี ิ ิ PECM ใช ้ กำ�ล งต ่ �คล ้ ายก บการผล ตด ้ วยใบม ดค ู ่ท ี ่งาน ั ำ ั ิ ี พร ้ อมก น ั Ra 0,2 (ข ึ ้ นอย ู กบวัสดุ) ่ ั 18
 19. 19. EMAG NEWS 22 การเจาะด ้ วยเคม ไฟฟ ้ า ช ิ ้ นงานสมบ ูรณ ์ ท ี ่ส ด ี ุ ไม ่ม คร บ หร อเศษในการเจาะ – ด ท ี ่ส ด ี ี ื ี ุ ส �หร บการเจาะร ู ด งต วอย ่าง ำ ั ั ั การเจาะด ้ วยเคม ไฟฟ ้ า ี ทำ�งานได้อย่างรวดเร็ว ความเร วส ง,เทอร ์ โบชาร ์ จ และระบบการอ ด ฉ ดโดยตรง(Direct injection):เป ็นท ี ่ ต ้ ็ ู ั ี องการอย ่ า งมากในงานผล ตล กส บ เพลาล กเบ ี ้ ยว และช ิ ้ งานต ่ า งๆท ี ่ ม ค วามซ บ ิ ู ู ู ี ั ซ ้ อนกว ่ า น ี ่ ค อการเจาะด ้ วยเคม ีไฟฟ ้ าท ี ่ ส ามารถทำ� งานได ้ แม ้ ช ิ ้ นงานแข ง ื ็ แรงส ง ู 1 2 3 ง ่ายกว ่า เสถ ยร ม ั ่นคงกว ่า ี รวดเร วกว ่า ็ ชิ้นงานเจาะที่ได้ไม่มีครีบหรือ เศษซึ่งหมายความว่าไม่ต้อง ผ่านขั้นตอนการลบครีบ ถือเป็น ข้อได้เปรียบที่สำ�คัญสำ�หรับ การผลิตชิ้นงานในส่วนที่ยาก จะเข้าถึง ด้วยกระบวนการ ECM ทำ�ให้ วัสดุชิ้นงานไม่เกิดความร้อนใน ระหว่างการตัด ซึ่งนั่น หมายความว่าจะไม่มีผลกระทบ เชิงลบในการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างระดับไมโคร และการ แตกหักระดับไมโคร สำ�หรับการเจาะรูจำ�นวนมาก ด้วยวิธี ECM (20 รูขึ้นไป) จะ สามารถทำ�ได้ในเวลาเดียวกัน ช่วงเวลาที่ใช้ในการผลิตแต่ละ รอบสั้นลง และลดขั้นตอนการ ผลิต และให้อัตราป้อนสูงถึง 5 มม./วินาที 4 ทำ�งานได ้ หลาก หลายกว ่า สามารถผลิตชิ้นงานที่มีแข็ง แรงต่ำ�ไปจนสูงไปได้อย่าง เหมาะสม วัสดุชิ้นงานที่มีความ แข็งแรงสูงไม่มีผลต่ออัตราการ ป้อนอีกด้วย การผลิตลูกสูบร่วมกับสารหล่อเย็นซึงเป็น ่ ประโยชน์อย่างมหาศาล 5 ต ้ นทนต ่ �กว ่า ุ ำ อายุการใช้งานและบำ�รุงรักษา ด้านแคโทดยาวนานมาก แม้ว่า นำ�มาใช้กับชิ้นงานแข็งแรงสูง ก็ตาม เครื่องมือเกิดการสึกหรอ ต่ำ�มากๆ 19
 20. 20. ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง บร ษ ทใหม ่ล ่าส ด eldec ของ EMAG ิ ั ุ ผู้เชี่ยวชาญด้านการชุบแข็ง eldec เป นส ่ วนหน ึ ่ งของบร ษ ท EMAG ็ ิ ั ต ั ้ งแต ่ก มภาพ นธ ์ 2013เป นต ้ นมา ม ความ ุ ั ็ ี เช ี ่ยวชาญด ้ านเทคโนโลย การให ้ ความ ี ร ้ อนโดยการเหน ื ่ยวนำ� เป นกล ุ ่ มบร ษ ทท ี ่ ็ ิ ั ม ประสบการณ ์ ส งอย ่ างมาก  – ต วอย ่ าง ี ู ั เช ่ น ในการผล ตรถโดยสาร ช ิ ้ นส ่ วนต ่ างๆ ิ ในพวงมาล ยและต วถ งรถยนต ์ ั ั ึ In future, the entire range of mechanical engineering facilities for the production of a component (including the hardening process)will come from a single source: EMAG will supply turning, gear hobbing, grinding and laser welding machines, for instance, and eldec will supply the appropriate inductive hardening machines. ระบบ และการเชื่อมต่อที่ยอดเยี่ยมที่สุด ตอบโจทย์ความ ต้องการประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้นได้ดี 1 3 สำ�นักงานใหญ่ของบริษทอยูในเมือง Dornstetten ั ่ ใกล้กบเมือง Freudenstadt ประเทศเยอรมัน ผูพฒนา ั ้ ั ทางด้านเทคโนโลยีความร้อนโดยการเหนืยวนำ�ใน ่ ศตวรรษนีทวจยตังแต่แหล่งพลังงานแยกส่วนไป ้ ่ี ิ ั ้ จนถึงระบบรวมทังหมด eldec มรพนักงานกว่า 140 ้ คนทั่วโลก eldec MIND ย ดหยุ ่นได ้ อย ่างเหมาะ ื สมในทุกๆรายละเอ ยด ี eldec MIND: ระบบการช บแข งโดยการเหน ี ่ย วนำ� ุ ็ แบบโมด ล ู เคร ื ่ อ งการช บแข งโดยการเหน ี ่ย วนำ�แบบโมด ล MIND จาก ุ ็ ู eldec ส �หร บ งานท ี ่ ต ้ องการความแม ่ นย �ส งส ด เช ื ่ อถ อได ้ ำ ั ำ ู ุ ื ส �หร บกระบวนการผล ตท ี ่ ไ ม ่ย ดหย ุ ่ น และการลดต ้ นท นการ ำ ั ิ ื ุ ผล ตช ิ ้ นงาน ิ พื้นฐานเครื่องจักร: หลักการทำ�งานพื้นฐานของเครื่องรุ่นนี้นั่นคือเป็นทั้งเครื่องจักรและเครื่องเหนี่ยวนำ� มีระบบการหล่อเย้น และ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ร่วมกับเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าชนิดความถื่ระดับกลาง ระดับสูง หรือ SDF® ทำ�งานได้อย่าง สมบูรณ์แบบ คุณภาพทีรบประกันได้ในทุกชินงาน : องค์ประกอบต่างๆทีน�มาผลิตเครืองจักรมีความแข็งแรง ่ ั ้ ่ ำ ่ ระบบขับเคลือนทีให้ความแม่นยำ�สูง และแหล่งจ่ายพลังงานใหม่ลาสุดทีใช้ระบบการควบคุมไดนามิกแบบวน ่ ่ ่ ่ รอบทังปิดและเปิด ้ กำ�ลังที่ใช้ด้วยความถี่ระดับกลาง (Medium-Frequency,MF) : 5 kW – 1.500 kW กำ�ลังที่ใช้ด้วยความถี่ระดับสูง(HighFrequency,HF) : 5 kW – 1.500 kW รองรับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นงานสูงสุด: 600 / 1.200 mm รองรับความยาวชิ้นงานสูงสุด: 750 / 1.500 mm รองรับรำ�หนักชิ้นงานสูงสุด: 500 kg แหล่งพลังงาน: กำ�ลังที่ใช้ด้วยความถี่ในระดับอุดมคติ (Simultaneous Dual Frequency,SDF®) : รักษาเวลาการทำ�งานได้ดีที่สุด เครื่องมือ / ตัวเหนี่ยวนำ�: ในสังเกตจากความยืดหยุ่นในการทำ�งาน จะพบว่าใกล้เคียงความจริงมากที่สุด เครื่องชุบแข็งรุ่น MIND ตอบ โจทย์การทำ�งานแบบเดี่ยวได้เป็นอย่างดี ด้วยระบบการอบชุบด้วยความร้อนที่ทำ�งานอย่างอัตโนมัติแยกกัน ในแต่ละเซลล์ของการชุบแข็ง อีกทั้งยังทำ�งานได้ครบวงจรในแต่ละรอบการผลิตซึ่งทำ�ให้สามารถทำ�งาน แบบต่อเนื่องตลอดกระบวนการผลิตได้ดีเช่นกัน 15 kW – 3.000 kW ระบบการหล่อเย็น: ในระยะสั้น: ระบบ MING จาก eldec เป็นทางออกเพื่อการลดต้นทุนการผลิตสำ�หรับความต้องการเครื่องชุบ แข็งโดยการเหนี่ยวนำ�ที่ตอบสนองความต้องการการทำ�งานได้เป็นอย่างดี 20 การจับคูรวมกันเพือให้ได้ชนงานทีแม่นยำ�สูงซึงหมายถึง ซอฟท์แวร์ ่ ่ ่ ้ิ ่ ่ CAD 3 มิติ และเครืองจักรซีเอ็นซี ่ ระยะความถูกต้องแม่นยำ�ขึนอยูกบการตังค่าการทำ�งานของระบบ และ ้ ่ ั ้ ความต้องการการใช้งานของลูกค้า
 21. 21. EMAG NEWS 22 มากกว ่ าการช บแข ง: ด ้ วยการ ุ ็ ใช ้ ความร ้ อนจากการเหน ี ่ย ว นำ�ของ eldec เป ็น ส ่ วนท ี ่เพ ิ ่ ม ข ค วามสามารถในการทำ� งาน ี ระบบการชุดแข็งดังที่แสดง eldecนำ�เสนอทางออกใ ห้กับอุตสาหกรรมทางด้านการบัดกรี การเชื่อม การ หลอม การชุบแข็งคมตัดให้กับเครื่องมือ และการใช้ งานประเภทต่างๆอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกล ยานยนต์และเครื่องบิน 2 4 eldec MICO: การให ้ ความร ้ อนโดยการ เหน ี ่ย วนำ� ขนาดเล ก ็ การบ ดกร ีโดยใช ้ ลวดทองแดงเป ็นต วประสาน ั ั eldec MIND-M: ตอบโจทย ์ การผล ต ิ ช ิ ้ นงานขนาดเล ก ็ ตอบโจทย์การผลิตชิ้นงานขนาดเล็ก ต้นทุนต่ำ�สำ�หรับการชุบแข็ง โดยการเหนี่ยวนำ�และการอบชุบโลหะ(Heat-treatment) ที่มีปริมาณ ไม่มาก: eldec MIND-M »» กระบวนการอบชุบโดยทั่วไปจะทำ�งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพจะต้องใช้กำ�ลังโดยรวมที่ 30  กิโล วัตต์สำ�หรับการใช้งานที่ความถี่สูง (HF) หรือ 100 กิโลวัตต์สำ�หรับความถี่ปานกลาง »» แหล่งจ่ายพลังงาน ระบบหล่อเย็น และเซลล์ใน รายการผลิตแต่ละยูนิคจะช่วยในการประหยัด พื้นที่ใช้สอยได้ดี. »» MIND-M 250 เหมาะสมอย่างยิ่งสพหรับงานที่ต้อง ยึดจับด้านบนที่ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง 350  มม.และการผลิตตามแนวแกนที่ความยาวชิ้นงาน สูงสุดที่250 มม. »» บนเครืองรุน MIND-M 1000 สำ�หรับการผลิตชิน ่ ่ ้ งานเพลา(แนวยาว)ทีรองรับความยาวชินงาน ่ ้ สูงสุดที่ 1.000 มม. 21
 22. 22. ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง บร การหล งการขายของ EMAG ิ ั ข้อเสนอที่ดีที่สุดจาก แหล่งเดียว ประส ทธ ภ าพการผล ตส งส ดไม ่ ได ้ ข ึ ้ น ิ ิ ิ ู ุ อย ู ่ก บเทคโนโลย เ สมอไป การบร ก ารท ี ่ ด ี ั ี ิ ย ่ อมม ค วามส �ค ญมากเพราะแน ่ นอนว ่ า ี ำ ั ช ่ วยลดเวลาท ี ่เคร ื ่ อ งจ กรหย ด ั ุ (Downtime) เวลาปฎ กร ย า (Reaction time) ิ ิ ส ั ้ นลง และอาย ก ารใช ้ งานของ ุ เคร ื ่ อ งจ กรท ี ่ย าวท ี ่ ส ด ั ุ ประสิทธิภาพของระบบถูกกำ�หนดโดย 3 ปัจจัย : ความพร้อมในการทำ�งาน, ผลผลิตที่ได้ และคุณภาพ ของชิ้นงาน ทีมบริการหลังการขายของเราจึงให้ความสำ�คัญกับปัจจัยดังกล่าวอย่างมาก เราจะช่วย ลูกค้าของเราทั้งการวางแผนการผลิตต่อเนื่องไปจนถึงการพัฒนากระบวนการผลิตถ้าคุณต้องการ การตรวจสอบขั้นตอนการผลิต เก็บบันทึกข้อมูลการทำ�งาน บำ�รุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ สังเกตสิ่งผิดปกติ และการซ่อมอุปกรณ์ที่ช�รุดเสียหาน เป็นต้น วัตถประสงค์ของเราเพียงเพือต้องการให้ระบบการทำ�งาน ำ ุ ่ ของคุณมีประสิทธิภาพสูงทีสดเท่าทีจะเป็นไปได้ ่ ุ ่ ด้วยทั้งหมดนี้เรามั่นใจว่าอายุการใช้งานที่ยาวนานเครื่องจักรของคุณและกระบวนการผลิตที่มี ประสิทธิภาพอย่างถาวร ในระยะสั้น : EMAG สามารถให้บริการที่หลากหลายจากจุดบริการแหล่งเดียวที่มีมาตรฐานและกะลัง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป ท มบร การ ี ิ เคร ื ่องจ กรกล ั การใช ้ เคร ื องจักรกล / การ ่ ปร บปรุงเคร ื องจักร ั ่ เด ม ิ การบร การ ิ อุปกรณ ์ ย ดจ บ ึ ั สน บสน นการ ั ุ ผล ต ิ การบร การ ิ ท ั ้ งหมด การฝ กอบรม ึ 22
 23. 23. EMAG NEWS 22 ก จกรรมโดยรวม ิ ทีมผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้บริการทุกแห่งทั่ว โลก ประโยชน์จากความเร็ว และเครือข่าย ทั่วโลกทำ�ให้พนักงานของเราเข้าถึงข้อมูล ต่างๆได้เป็นอย่างดี ความเชี่ยวชาญของเรา จะทำ�ให้การบำ�รุงรักษาและการปรับปรุง เครื่องจักรสามารถทำ�ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ที่สุด ต วอย ่างการบร การ – ประโยชน ์ มากมายท ี ่เก นกว ่าท ี ่ค ณค ด ั ิ ิ ุ ิ จากการซ ่ อมบ �ร งเคร ื ่ อ งจ กรและการฝ กอบรมไปส ู ่ก ารให ้ ความช ่ วยเหล อทางเทคน คทางโทรศ พท ์ ำ ุ ั ึ ื ิ ั ของเรา - เราปร บเปล ี ่ยนท กการบร ก ารให ้ ม ค วามเหมาะสมท ี ่ ส ด (โดยด ข ้ อม ล จากท ี ่ผ ่ านมา) แม ่ นย � ั ุ ิ ี ุ ู ู ำ และเหมาะก บความต ้ องการของค ณ ด ง 3 ต วอย ่ า งต ่ อไปน ี ้ : ั ุ ั ั 1. สถาบ นการศ กษา EMAG ั ึ 2. ความร ่วมม อด ้ านการบร การ ื ิ 3. การปร บปรุงเคร ื ่องจ กรเด ม ั ั ิ พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมจะทำ�ให้คุณได้ประโยชน์ อย่างยิ่งยวดเหนือคุ่แข่งของคุณ ระบบการควบคุม ตรวจ สอบ และบำ�รุงรักษา ผลที่ได้รับจากการผลิตแบบนี้ ที่ สถาบันการศึกษา EMAG เป็นศูนย์การศึกษาขั้นสูงที่มีผู้ ฝึกสอนที่มีประสบการณ์สามารถอธิบายเกี่ยวกับ เทคโนโลยีและการปฎิบัติงานบนเครื่องจักรในระยะยาว ความรู้และวิธีการต่างๆจะถูกถ่ายทอดที่สถาบันแห่งนี้โดย จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงนวัตกรรมการเติบโตทาง ธุรกิจที่เข้มแข็งต่อไป ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของลูกค้า เสริมด้วยราย ละเอียดความรู้จากช่างผู้เชี่ยวชาญของ EMAG จะเป็น กุญแจสำ�คัญที่สะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย ในการผลิตได้ดียิ่งขึ้น ประสบความสำ�เร็จในการบำ�รุง รักษาเครื่องจักรที่ดีที่สุดผ่านความร่วมมือระหว่างลูกค้า และ EMAG การบริการและบำ�รุงรักษาเชิงป้องกันจะช่วย ให้คุ๊สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและช่วยรักษาคุณภาพของ เครื่องจักรให้เสมอต้นเสมอปลาย ถือเป็นความสำ�เร็จที่ ผ่านความร่วมมือซึ่งกันและกัน! การปรับสภาพเครื่องจักรทั้งหมดหรือบางส่วนถือเป็นทาง เลือกที่ประหยัดที่สุดทางหนึ่ง ประโยชน์ที่ได้จากความ เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้ผลิตอุปกรณ์เดิมที่ใช่ เครื่องจักร EMAG มาทำ�การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักร ใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงเครื่องจักรเดิมของเรา จะทำ�การปรับสภาพ เปลี่ยนระบบทางกล ไฟฟ้า ไฮโรลิค ระบบควบคุม และระบบหล่อเย็นบางส่วนเข้าไปแทนที่ ประโยชน์ที่ได้จากกระบวนการนี้คือ ประสิทธิภาพในการ ประหยัดต้นทุนการผลิตดีขึ้น กับเวลาที่ใช่ในการผลิตเร็ว มากขึ้น และหน่วยการควบคุมที่ทันสมัยมากขึ้นอีกด้วย เครื่องจักรเหล่านี้อาจถูกนำ�ไปใช้สำ�หรับในเวลาที่ ต้องการการผลิตในช่วงสั่นๆและการทำ�ตามกฏระเบียบที่ เกิดข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม 23
 24. 24. ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะแม่นยำ�สูง Frankfurt Martin-Behaim-Strasse 12 63263 Neu-Isenburg Germany Phone: +49 6102 88245-0 Fax: +49 6102 88245-412 E-mail: info@frankfurt.emag.com Cologne Robert-Perthel-Strasse 79 50739 Köln Germany Phone: +49 7162 17-0 Fax: +49 7162 17-820 E-mail: info@koeln.emag.com Leipzig Pittlerstrasse 26 04159 Leipzig Germany Phone: +49 341 4666-0 Fax: +49 341 4666-014 E-mail: info@leipzig.emag.com Munich Zamdorferstrasse 100 81677 München Germany Phone: +49 89 99886-250 Fax: +49 89 99886-160 E-mail: info@muenchen.emag.com Denmark Horsvangen 31 7120 Vejle Ø Denmark Phone: +45 75 854854 Fax: +45 75 816276 E-mail: info@daenemark.emag.com Sweden Glasgatan 19B 73130 Köping Sweden Phone: +46 221 40305 E-mail: info@sweden.emag.com Austria Glaneckerweg 1 5400 Hallein Austria Phone: +43 6245 76023-0 Fax: +43 6245 76023-20 E-mail: info@austria.emag.com Russia ul. Akademika Chelomeya 3/2 117630 Moskau Russia Phone: +7 495 2870960 Fax: +7 495 2870961 E-mail: info@russia.emag.com Poland ERALL Poland ul. Elektoralna 19b/m.11 00-137 Warsaw Poland Phone: +48 022 392 73 22 E-mail: j.tomczak@erall.pl Belarus ul. Timirjazeva, 65 B, Office 1101 220035 Minsk Belarus Phone: +375 17 2547730 Fax: +375 17 2547730 E-mail: info@emag.by NoDiER EMAG iNDuStRiE 2, Parc des Fontenelles 78870 Bailly France Phone: +33 130 8047-70 Fax: +33 130 8047-69 E-mail: info@nodier.emag.com EMAG MAQuiNAS HERRAMiENtA S.L. Pasaje Arrahona, no 18 Polígono Industrial Santiga 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) Spain Phone: +34 93 7195080 Fax: +34 93 7297107 E-mail: info@emh.emag.com ZEtA EMAG SRL Viale Longarone 41/A 20080 Zibido S.Giacomo (MI) Italy Phone: +39 02 905942-1 Fax: +39 02 905942-22 E-mail: info@zeta.emag.com EMAG (uK) LtD. Chestnut House, Kingswood Business Park Holyhead Road Albrighton Wolverhampton WV7 3AU Great Britain Phone: +44 1902 37609-0 Fax: +44 1902 37609-1 E-mail: info@uk.emag.com EMAG L.L.C. uSA 38800 Grand River Avenue Farmington Hills, MI 48335 USA Phone: +1 248 477-7440 Fax: +1 248 477-7784 E-mail: info@usa.emag.com EMAG MEXiCo Colina de la Umbria 10 53140 Boulevares Naucalpan Edo. de Mèxico Mexico Phone: +52 55 5374266-5 Fax: +52 55 5374266-4 E-mail: info@mexico.emag.com EMAG MACHiNE tooLS (tAiCANG) Co., LtD. Building 3, Cang Neng Europe American Technology Park No. 8 Lou Jiang Rd. (N.) 215400 Taicang P.R. China Phone: +86 512 5367-6065 Fax: +86 512 5357-5399 E-mail: info@china.emag.com EMAG iNDiA Pvt. Ltd. Technology Centre No. 17/G/46-3, Industrial Suburb, 2nd Stage, Yeshwantpur, Bengaluru – 560 022. India Phone: +91 80 42544400 Fax: +91 80 42544440 E-mail: info@india.emag.com EMAG GRouP thailand office 19 Moo 1, Pong, Banglamung Chonburi 20150 Thailand Phone: +66 87 1468800 E-mail: ukaiser@emag.com EMAG KoREA LtD. Rm204, Biz center, SKn Technopark, 124 Sagimakgol-ro, Sangdaewon-dong, Joongwon-gu, Seongnam city, Gyeonggi-do, 462-721, South Korea Phone: +82 31 776-4415 Fax: +82 31 776-4419 E-mail: info@korea.emag.com tAKAMAZ EMAG LtD. 1-8 Asahigaoka Hakusan-City Ishikawa Japan, 924-0004 Japan Phone: +81 76 274-1409 Fax: +81 76 274-8530 E-mail: info@takamaz.emag.com EMAG Do BRASiL LtDA. Rua Schilling, 413 Vila Leopoldina 05302-001 São Paulo SP, Brazil Phone: +55 11 38370145 Fax: +55 11 38370145 E-mail: info@brasil.emag.com EMAG SoutH AFRiCA P.O. Box 2900 Kempton Park 1620 Rep. South Africa Phone: +27 11 39350-70 Fax: +27 11 39350-64 E-mail: info@southafrica.emag.com อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในอนาคต Salach Austrasse 24 73084 Salach Germany Phone: +49 7162 17-0 Fax: +49 7162 17-820 E-mail: info@salach.emag.com NEWS-TH/11.2013 · © Copyright EMAG · Printed in Germany EMAG Gruppen-Vertriebs- und Service GmbH

×