Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Badanie ROPO - Divante i IMAS

Wyniki: http://ropo.grupadivante.pl/

 • Login to see the comments

Badanie ROPO - Divante i IMAS

 1. 1. Wielobranżowe badanie efektu ROPO<br />Internet jako decydujące źródło informacji w procesie zakupowym<br />
 2. 2. Notka metodologiczna<br />Badanie zostało przeprowadzone przez IMAS International w dniach 5-12 maja 2011 r., metodą wywiadów telefonicznych CATI, na próbie n=1000 dorosłych Polaków. Dobór respondentów został dokonany metodą losowo-kwotową, co oznaczało wygenerowanie numerów telefonów metodą RDD (randomdigitdialing), a następnie pozyskiwanie określonej liczby respondentów zgodnie z założonymi liczbowo kwotami osób wyznaczanych przez zmienne: płeć, wiek, wykształcenie, województwo i wielkość miejscowości. Badanie jest reprezentatywne dla populacji dorosłych Polaków zamieszkujących terytorium RP.<br />
 3. 3. Wprowadzenie<br />Naszym celem było ustalenie, w których branżach internet jest decydującym źródłem informacji na temat produktów.<br />
 4. 4. Jak zbadaliśmy ROPO?<br />Zakupy online, Internet decydującym źródłem informacji<br />Zakupy online, decyzja oparta o dane offline<br />Postanowiliśmy podzielić proces zakupowy na dwa wymiary.<br />Pierwszy z wymiarów wyznaczany jest przez miejsce zakupu – online lub offline. <br />Drugi z wymiarów dotyczy głównego źródła informacji – zbadaliśmy, czy informacji na temat produktu osoba szukała GŁÓWNIE online, czy GŁÓWNIE offline.<br />Na podstawie 1000 podobnie przeprowadzonych rozmów przygotowaliśmy zestawienie, które jednoznacznie przyporządkowuje zakup do jednej z czterech grup.<br />Zakup tradycyjny, decyzja oparta o dane offline<br />Zakup tradycyjny, Internet decydującym źródłem informacji (ROPO)<br />Bezpośredni wpływ Internetu na sprzedaż ogółem<br />
 5. 5. Jak wglądało nasze badanie, dobrze zobrazuje przykład:<br />Poznajcie Marysię, która lubi robić zakupy<br />
 6. 6. ROZMOWA Z MARYSIĄ<br />Było wczesne, majowe, nieco senne popołudnie…<br />Zadzwoniliśmy i zapytaliśmy Marysię, czy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy kupiła odzież lub obuwie. Odpowiedziała: <br />Tak!<br />Ustaliliśmy, że 88% respondentów kupiło w ciągu ostatniego roku odzież lub obuwie.<br />
 7. 7. ROZMOWA Z MARYSIĄ<br />Następnie poprosiliśmy, aby przypomniała sobie OSTATNI zakup odzieży lub obuwia (cokolwiek to było). <br />Czy dokonałaś zakupu przez internet, czy w tradycyjny sposób?<br />W tradycyjny sposób. Poszłam do sklepu i kupiłam.<br />Odzież lub buwiew sposób tradycyjny (offline) kupiło 95% osób spośród wszystkich kupujących.<br />
 8. 8. ROZMOWA Z MARYSIĄ<br />Skąd wzięłaś informacje, które pozwoliły zdecydować co kupić?<br />Przeglądałam gazety, rozmawiałam ze znajomymi, przeglądałam strony internetowe…<br />OK. Które z tych źródeł informacji miało największy wpływ na Twój zakup?<br />Internet. Gdy natknęłam się na „to coś”, musiałam to mieć.<br />W przypadku zakupu odzieży lub obuwia, Internet jest głównym źródłem informacji dla 4,1% wszystkich kupujących.<br />
 9. 9. 25 obszarów zakupowych<br />Respondenci wypowiadali się zarówno na temat wysoce popularnych i często kupowanych rodzajów produktów (np. odzież lub obuwie, kosmetyki i środki pielęgnacji), jak i na temat produktów rzadziej kupowanych (do nich należą sprzęty foto, oprogramowanie komputerowe, i in.).<br />Dalsze analizy opierają się tylko na wypowiedziach osób, które dokonały zakupu w ostatnich 12 miesiącach.<br />
 10. 10. WYNIKIhttp://ropo.grupadivante.pl<br />

×