Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oportunitats dins de l’Horizon 2020 per a l’entorn TIC i Salut

401 views

Published on

Presentació per a la Jornada Horizon 2020 a càrrec de Margarita Hospedales, EU project manager, Fundació TicSalut

Published in: Health & Medicine, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oportunitats dins de l’Horizon 2020 per a l’entorn TIC i Salut

 1. 1. Oportunitats dins de l’Horizon 2020 per a l’entorn TIC i Salut
 2. 2. Per què ens interessa participar? • • • • • Obtenir diners per desenvolupar les nostres idees i transformar-les en resultats Desenvolupar productes i serveis innovadors Establir relacions amb altres grups per esdevenir més competitius Transferir els resultats de la nostra activitat de recerca a la societat … Oportunitats dins de l’Horizon 2020 per a l’entorn TIC i Salut
 3. 3. Què puc finançar amb H2020? • • • • Projectes Personal investigador Xarxes Temàtiques Premis Oportunitats dins de l’Horizon 2020 per a l’entorn TIC i Salut
 4. 4. COM PARTICIPAR A L’H2020? DE LA IDEA A LA PROPOSTA DE PROJECTE Oportunitats dins de l’Horizon 2020 per a l’entorn TIC i Salut
 5. 5. OUTPUT ETAPA El procés Idea •ONE PAGE PROPOSAL •ABSTRACT •CONSORCI Proposta •PROPOSTA DE PROJECTE Projecte •LLIURABLES (INFORMES, PROTOTIPS, ETC.) Resultat •PRODUCTE MILLORAT O NOU •SERVEI MILLORAT O NOU •NOU CONEIXEMENT •IMPACTE SOCIAL I/O ECONÒMIC Oportunitats dins de l’Horizon 2020 per a l’entorn TIC i Salut
 6. 6. De la idea fins a l’abstract Idea Proposta Projecte Ens conviden a participar d’una proposta Sorgeix de la nostra organització Perfilem la idea Resultat Descrivim què podem aportar Busquem un tema en el qual encaixi la idea Cerquem socis i decidim si coordinem Redactem, demanem aportacions i composem la One Page Proposal i l’Abstract La idea pot sorgir de la nostra organització i acabar essent coordinada per un altre soci Podem aportar socis (validació del coordinador) Fem aportacions a l’Abstract Oportunitats dins de l’Horizon 2020 per a l’entorn TIC i Salut
 7. 7. De la idea fins a l’abstract Idea Proposta Projecte Resultat Validació interna Cerca d’un topic o tema Coneixement i expertesa Pilars H2020 S’adecua a l’estratègia de l’organització Impacte Europeu Recursos per executar el projecte Impacte local (demostrar capacitat) Recursos per participar a la proposta Encaix amb requeriments del topic Oportunitats dins de l’Horizon 2020 per a l’entorn TIC i Salut
 8. 8. De la idea fins a l’abstract Idea Proposta Projecte Resultat Formació del consorci LOCALS I INTERNACIONALS Infodays Contactes professionals habituals Xarxes professionals (linkedIn) NCP Jornades Congressos Antics socis de projecte Oportunitats dins de l’Horizon 2020 per a l’entorn TIC i Salut
 9. 9. De la idea fins a l’abstract Idea Proposta Projecte Resultat The one Page Proposal Self Advisor Put complex concept on paper Discuss idea with Research Support Services NCP/ National Delegate Discuss idea with NCP. Get topic into next Call to Proposals Project Officer Discuss idea with Project Officer of topic. Partners/ Competitors Abstract Discuss idea with potential partners (while being careful they are not competitors The One Page Proposal leads to the Abstract NCP (National Contact Point) PO (Project Officer) Font: Hyperion Ltd Oportunitats dins de l’Horizon 2020 per a l’entorn TIC i Salut
 10. 10. De la idea fins a l’abstract Idea Proposta Projecte Resultat Estructura de l’abstract? Work Programme + Funding Scheme Title of Proposal + ACRONYM Objective of the Proposal Background Impact (Expected Results + Lead Users) Phases of the Work Organizations involved and their roles Expected Cost + Duration Font: Hyperion Ltd Oportunitats dins de l’Horizon 2020 per a l’entorn TIC i Salut
 11. 11. De la idea fins a l’abstract Idea Proposta Projecte Perfilem la idea Redactem resum Ens interessa, però tenim capacitat per tirar endavant la proposta? Validació interna Valorem impacte Europeu Coordinem o no? Cerquem socis Resultat Valorem impacte local Oportunitats dins de l’Horizon 2020 per a l’entorn TIC i Salut
 12. 12. De la idea fins a l’abstract Idea Proposta Projecte Perfilem la idea Redactem resum Ens interessa, però tenim capacitat per tirar endavant la proposta? Validació interna Valorem impacte Europeu Coordinem o no? Cerquem socis Valorem impacte local Resultat Des de TicSalut t’ajudem a trobar els socis en el sector Salut perquè el teu projecte tingui un impacte tant a nivell local com a nivell Europeu. Et donem suport per perfilar la idea d’acord amb les necessitats actuals de la societat i t’acompanyem en la redacció de la proposta. Oportunitats dins de l’Horizon 2020 per a l’entorn TIC i Salut
 13. 13. La proposta Idea Proposta Projecte Resultat Oportunitats dins de l’Horizon 2020 per a l’entorn TIC i Salut
 14. 14. La proposta Idea Proposta Projecte Resultat L’escenari és ben diferent si som coordinadors o si participen com a socis Coordinadors WP leaders Socis Gestionem i revisem el contingut , qualitat i coherència de TOTA la proposta a nivell d’estructura i científic (memòria), i a nivell econòmic (pressupost) garantint l’encaix de cada apartat amb els requeriments de la convocatòria Demanem contribucions als socis i Fem aportacions excel·lents dins definim el nostre paquet de treball del nostre àmbit d’expertesa Revisem totes les aportacions i integrem la memoria Revisem totes les aportacions i integrem lal nostre paquet de treball assegurant la coherència amb el contingut de la proposta Construim el pressupost general del projecte Fem aportacions excel·lents dins del nostre àmbit d’expertesa Presemtem la proposta Aportem dades econòmiques resppecte a la nostra contribució Revisem les versions compilades per comprovar coherència Aportem dades econòmiques respecte a la nostra contribució Oportunitats dins de l’Horizon 2020 per a l’entorn TIC i Salut
 15. 15. La proposta Idea Proposta Projecte Resultat Participant proactivament en el projecte i aportem la nostra expertesa: Coordinator • • • WP Leaders Partner • • • • • Coneixement del procés de Salut a nivell macro i micro Experiència en projectes Europeus Experiència en coordinació de pilots a gran escala Accés a proves pilot amb usuaris reals Coneixement dels projectes actualment en curs o implantats i dels casos d’èxit Accés a socis entorn salut Accés a proveïdors de solucions tecnològiques en l’àmbit de la Salut Coneixement dels productes i projectes de TIC i Salut a Catalunya… Oportunitats dins de l’Horizon 2020 per a l’entorn TIC i Salut
 16. 16. De la proposta al projecte Idea Proposta Projecte Resultat Oportunitats dins de l’Horizon 2020 per a l’entorn TIC i Salut
 17. 17. El procés • • OUTPUT ETAPA • • • Cerca la convocatòria Construeix la One Page Proposal Construeix l’Abstract Forma el Consorci Coordinem ? Idea •ONE PAGE PROPOSAL •ABSTRACT •CONSORCI • • • • • Encaix amb la convocatòria Redacció Impacte! • Aportació d’expertesa • Alineada amb els reptes socials • Proposta •PROPOSTA DE PROJECTE Execució del Pla de Treball Lliurament de “Deliverables” Interlocució amb la CE Projecte •LLIURABLES (INFORMES, PROTOTIPS, ETC.) • • EXPLOTACIÓ! IMPACTE LOCAL I EUROPEU! Resultat •PRODUCTE MILLORAT O NOU •SERVEI MILLORAT O NOU •NOU CONEIXEMENT •IMPACTE SOCIAL I/O ECONÒMIC Oportunitats dins de l’Horizon 2020 per a l’entorn TIC i Salut
 18. 18. De la dimensió local… Oportunitats dins de l’Horizon 2020 per a l’entorn TIC i Salut
 19. 19. De la dimensió local… Carpeta Personal de Salut Estandarització mHealth Història Clínica compartida Oportunitats dins de l’Horizon 2020 per a l’entorn TIC i Salut
 20. 20. …a l’impacte Europeu The challenges • Ageing population • Increased disease burden • Unsustainable and unequal health & care systems • Health & care sector under pressure to reform Oportunitats dins de l’Horizon 2020 per a l’entorn TIC i Salut
 21. 21. …a l’impacte Europeu Horizon 2020 - Societal Challenge 1 •Translating science to benefit citizens •Improve health outcomes •Support a competitive health & care sector •Test and demonstrate new health & care models, approaches and tools •Promote healthy and active ageing Oportunitats dins de l’Horizon 2020 per a l’entorn TIC i Salut
 22. 22. Margarita Hospedales Salomó mhospedales@ticsalut.cat www.ticsalut.cat Oportunitats dins de l’Horizon 2020 per a l’entorn TIC i Salut

×